TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Randgebieden » RAN-1-7 Literatuur

RAN-1-7 Literatuur

Amadou, R.
Anthologie littéraire de l’occultisme
Robert Amadou et Robert Kanters. – Paris : Julliard, 1950. – 365 p. ; 20 cm.. – table des matières.
sign.: RAN-1-7-AMAD-1
Trefw.: literatuur, occultisme

Bel, J.
Nederlandse literatuur in het Fin de Siècle : een receptie-historisch overzicht van het proza tussen 1885 en 1900
Jacqueline Bel . – Amsterdam : Amsterdam University Press, 1993. – [10], 455, (4) p. : ill. ; 25 cm.. – noten, bibliografie, register.
ISBN 9053560211
sign.: RAN-1-7-BEL-1
Trefw.: literatuur, Nederlandse lilteratuur, kritieken, proza, Nederlands, Fin de siècle, literatuurreceptie, geschiedenis, theosofie

Beversluis, W.
De invloed van de theosofie op het werk van Louis Couperus
W. Beversluis. – Leiden : Vakgroep Nederlands van de Universiteit van Leiden, 1994. – [3], 117 p. ; 30 cm.
Doctoraalscriptie ; scriptiebegeleider: prof. dr. A.G.H. Anbeek van der Meijden. – bibliografie.
sign.: RAN-1-7-BEVE-1
Trefw.: literatuur, theosofie, Louis Couperus, theogonie, kosmogonie, karma, reïncarnatie, symboliek, zon, symboliek, “Jahve”, “De zonen der zon”, invloeden, F. Bastet, levensbeschouwing

Boethius
The consolation of philosophy
Boethius ; translated with an introduction by V.E. Watts. – Harmondsworth : Penguin Books, 1982. – 187 p. ; 18 cm. – (Penguin Classics) . – glossary.
sign.: RAN-1-7-BOET-1
Trefw.: literatuur, middeleeuwse filosofie, religie, klassieke Latijnse letterkunde

Draak, M.
De reis van Sinte Brandaan
uitgave, inleiding en commentaar door Maartje Draak ; herdicht door Bertus Aafjes. – 3e dr. – Amsterdam : Meulenhoff, 1980. – 284 p. ; 21 cm.. – aantek., verantw., lit. opg., woordverkl.
ISBN 9029006668
sign.: RAN-1-7-DRAA-1
Trefw.: literatuur, episch gedicht, Brandaan-literatuur

Ellwood, R.
Frodo’s quest : living the myth in “The lord of the rings”
Robert Ellwood ; images Bonnie Callahan, Anke Eissmann, Michael Green, Christiaan Iken. – Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 2002. – 159 p. : ill. ; 24 cm. – (Quest Books) . – appendices, selected references.
ISBN 0835608239
sign.: RAN-1-7-ELLW-1
Trefw.: literatuur, Tolkien, “In de ban van de ring”, mythologie, inwijdingen, wortelrassen, theosofie in de literatuur

Robert Ellwood ; images Bonnie Callahan, Anke Eissmann, Michael Green, Christiaan Iken. – Wheaton, Chennai : Theosophical Publishing House, 2002. – 159 p. : ill. ; 24 cm. – (Quest Books) . – appendices, selected references.
ISBN 0835608239
sign.: RAN-1-7-ELLW-1a
Trefw.: literatuur, Tolkien, “In de ban van de ring”, mythologie, inwijdingen, wortelrassen, theosofie in de literatuur

Eyck, J. van
Toneelkritieken : Yggdrasil of wereldboouw : Zondeval : Karel en Elegast of de koning en de dief: Tot beter begrip van mijn werk : Radin of wijsheid en waanzin : De opgaande lijn : De strekking van het Oera Linda Boek
door Jef van Eyck : Heyting, A. ; Drenthem Soesman E.D.C. ; Overwijn, J.F.. – z.p. : z.u., 19XX. – 34, 17, 19, 17, 12, 5 p. : ill. ; 28 cm.
sign.: RAN-1-7-EYCK-1
Trefw.: literatuur, Yggdrasil, wereldbouw, zondeval

Faddegon, B.
De taal : een academische les en sonnetten-cyclus
door Barend Faddegon. – Amsterdam : Paris, [1924]. – 51 p. : ill. ; 15 cm.
sign.: RAN-1-7-FADD-1
Trefw.: literatuur, sonnetten, wijsheid

Flaubert
Uren met Flaubert : inleiding met fragmenten uit Flaubert’s brieven, en vertalingen uit zijne werken
Flaubert ; door D. Spanjaard. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1928. – [8], 211, [5] p. ; 19 cm. – (Boeken van Wijsheid en Schoonheid)
sign.: RAN-1-7-FLAU-1
Trefw.: literatuur, Flaubert

Hartingsveld, F. van
De Tao van Toonder : de denkwereld van Marten Toonder
[samenst.:] Frank van Hartingsveld ; [eindred.: Hans Matla]. – 1e dr. – ‘s-Gravenhage : Panda, 2005. – 126 p. : ill. ; 22×22 cm.. – dvd.
ISBN 9064381763
sign.: RAN-1-7-HART-1
Trefw.: literatuur, Marten Toonder, letterkunde, stripboeken

Hoekstra, F.
Een tempel voor de ziel : over Pier Pander en Louis Couperus
Feico Hoekstra. – Den Haag : Louis Couperus Genootschap, 2000. – 40 p. : ill. ; 24 cm. – (Couperus Cahier ; V) . – noten.
ISBN 9075321058
sign.: RAN-1-7-HOEK-1
Trefw.: literatuur, kunst, Louis Couperus, biografieën, theosofie, Pier Pander, evolutie, filosofie

Huussen, A.H.
Sophie van Leer : een expressionistische dichteres : leven en werk 1892-1953
ingel. door A.H. Huussen Jr. – Haren : Knoop, cop. 1997. – 188 p. : ill. ; 24 cm.. – register.
ISBN 9061489903
sign.: RAN-1-7-HUUS-1
Trefw.: literatuur, letterkunde, Sophie van Leer, gedichten, expressionisme, Mazdaznan, Otto Hanish

Iqbal, M.
Javid-Nama
Iqbal ; transl. from the Persian with introd. and notes by Arthur J. Arberry. – Londen : George Allen & Unwin Ltd, 1966. – 151 p. ; 23 cm.. – notes.
sign.: RAN-1-7-IQBA-1
Trefw.: Perzische literatuur, poëzie

Klein, M.
Noodlot en wederkeer : de betekenis van de filosofie in het werk van Louis Couperus
Maarten Klein . – Maastricht : Shaker Publishing, 2000. – xiv, 273 p. : ill. ; 24 cm.. – bibliografie.
ISBN 9042301090
sign.: RAN-1-7-KLEI-2
Trefw.: literatuur, Nederlanse literatuur, letterkunde, Nederlands, Louis Couperus, theosofie, filosofie, naturalisme, Ralph Waldo Emerson, Friedrich Nietzsche, gnosticisme, religie, determinisme

‘Wist een mensch ooit iets’ : van oude menschen in nieuw licht
Maarten Klein . – Den Haag : Louis Couperus Genootschap, 1998. – 36 p. : ill. ; 24 cm. – (Couperus Cahier ; IV)
Opl. van 400 genummerde en door de auteur gesigneerde ex. – Uitg. t.g.v. vier lezingen over de ‘Haagse romans’ van Louis Couperus, die het Louis Couperus Genootschap organiseerde in Den Haag van 26 april t/m 14 juni 1998. – noten, bibliografie.
ISBN 907532104X
sign.: RAN-1-7-KLEI-1
Trefw.: literatuur, Nederlandse literatuur, Louis Couperus, theosofie, biografieën, kunst, letterkunde, Nederlands

Kuin, J.M.J.W.
Eliot’s Aswoensdag : een analyse van T.S. Eliot’s Ash-Wednesday in het licht van zIijn literair-kritische theorieën
door Johannes Maria Jacobus Willem Kuin . – Amsterdam : Universiteit van Amsterdam, 1975. – 267 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-1-7-KUIN-1
Trefw.: Engelse letterkunde, Thomas Stearns Eliot (1888-1965), proefschriften

Larsen, J.A.
Met open deur : geestelijke ervaringen
van J. Anker Larsen ; uit het Deensch vertaald door A. en E. Huber. – 3e dr. – Amsterdam : Elsevier, 1929. – 64 p. ; 22 cm.
Deenschen titel: For aaben dör
sign.: RAN-1-7-LARS-1
Trefw.: esoterie, literatuur, theosofie

Leavitt, J.O.
The mystical life of Franz Kafka : theosophy, cabala, and the modern spiritual revival : 1. Towards an uUnderstanding of Kafka’s mMystical life ; 2. Mystical experience in Kafka’s early prose ; 3. Kafka’s meditation and the materialization of a spirit ; 4. The obsession with dreams ; 5. Kafka, the after-life and transmigration of souls ; 6. Cabala, freemasonry and the trials of brother F.K. ; 7. The mystical life of animals : investigations of a vegetarian ; Conclusion: The mystical life of Franz Kafka in perspective
June O. Leavitt . – New York : Oxford University Press, cop. 2012. – viii, 212, p. ; 25 cm.. – notes, bibliography, index.
ISBN 9780199827831
sign.: RAN-1-7-LEAV-1
Trefw.: literatuur, Franz Kafka, mystiek, kabbala, theosofie, spiritualiteit, meditatie, dromen, leven na de dood, transmigratie, reïncarnatie, esoterie, kabbala, vrijmetselarij, theosofie, Brother F.K., dieren, vegetarisme

Lewis, C.S.
The discarded image : an introduction to medieval and renaissance literature
by C.S. Lewis. – reprint. – Cambridge : Cambridge University Press, 1988. – VIII, 232 p. ; 19 cm.. – Index.
sign.: RAN-1-7-LEWE-1
Trefw.: middeleeuwse literatuur

Miller, H.
The books in my life
Henry Miller. – 2nd pr. – New York : New Directions Publishing Corporation, 1969. – 316, (7) p. : foto’s. ; 20 cm. – (A New Directions Book ; NDP280)
sign.: RAN-1-7-MILL-1
Trefw.: theosofie, literatuur, Henry Rider Haggard, Henry Miller, Jiddu Krishnamurti, cultuurgeschiedenis, religie, filosofie

Monteith, K.
Yeats and theosophy
Ken Monteith. – New York, London : Routledge, 2008. – vii, 244 p. ; 24 cm. – (Studies in Major Literary Authors) . – notes, bibliography, index.
ISBN 9780415955546
sign.: RAN-1-7-MONT-1
Trefw.: literatuur, W.B. Yeats, theosofie, filosofie, esoterie, occultisme, H.P. Blavatsky, Isis Ontsluierd, De Geheime Leer, Jacob Bohme, A.P. Sinnett

Peters, A.
Goud uit oude legenden
André Peters. – ‘s-Gravenhage : Van Stockum en zoon, [1965]. – XV, 218 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-1-7-PETE-1
Trefw.: religie, vergelijkende godsdienstwetenschappen, opera’s, legenden, toneelstukken, Duitsland, Faustmotief, Richard Wagner, Johann Wolfgang von Goethe, Parsifal, Faust, Tannhäuser, Tristan en Isolde, Lohengrin, esoterie, rozenkruisers

Puttiger, H.P.M.
Georgius macropedius’ asotus : een neolatijns drama over de verloren zoon
Henricus Paulus Maria Puttiger. – Nieuwkoop : de Graaf publishers, 1988. – 280 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: RAN-1-7-PUTT-1
Trefw.: literatuur, letterkunde, Asotus, Georgius Macropedius, taal

Veeman, J.
Spiralen
Jelle Veeman. – Heerenveen : Kern-Koerier, 1984. – 93 p. : ill. ; 20 cm.
sign.: RAN-1-7-VEEM-1
Trefw.: gedichten, theosofie, alchemie, geestelijke alchemie

Walter, O.
Der Kumarasambhava oder die Geburt des Kriegsgottes ein kunstgedicht des Kalidasa
zum ersten Male aus dem Sanskrit vollständig in deutsche Prosa übertragen, eingeleitet und mit erläuternden Anmerkungen versehen von Otto Walter . – München ; Leipzig : Hans Sach-verlag, 1913. – 85 p. ; 25 cm.
sign.: RAN-1-7-WALT-1
Trefw.: literatuur, Kumarasambhava, oorlogsgoden

Raghuvamscha oder Raghus Stamm ein Kunstepos Kalidasas
zum ersten Male aus dem Sanskrit vollständig aus dem Sanskrit in das deutsche übertragen von Otto Walter . – München ; Leipzig : Hans Sach-verlag, 1914. – 241 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-1-7-WALT-2
Trefw.: oude boeken

Wessem, C. van
Hoe moeten wij “Paul’s ontwaken” van Frederik van Eeden eigenlijk lezen?
door Constant van Wessem. – Amsterdam : Versluys, 1914. – 31 p. ; 20 cm.
sign.: RAN-1-7-WESS-1
Trefw.: literatuur, Frederik van Eeden

Yeats, W.B.
A vision
by W.B. Yeats. – repr.. – London, Basingstoke : The Macmillan Press Ltd., 1981. – 305 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: RAN-1-7-YEAT-1
Trefw.: literatuur, theosofie, symboliek, maan, verhalen, incarnaties