RAN-2-4 Spinoza

Auerbach, B.
Spinoza : ein Denkerleben
von Berthold Auerbach. – Neu durchgearb., stereotypirte Aufl. – Mannheim : Verlag von Bassermann & Mathy, 1854. – VIII, 395 p. ; 18 cm.
Oorspronkelijke titel: Spinoza : Ein historischer Roman, 1837
sign.: RAN-2-4-AUER-1 (DOOS003)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Bierens de Haan, J.D.
Levensleer naar de beginselen van Spinoza
J.D. Bierens de Haan [H.J. Betz]. – Den Haag : Martinus Nijhoff, 1900. – x, 404 p. ; 20 cm.. – register, register van eenige begrippen, register van eenige namen.
sign.: RAN-2-4-BIER-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, levensfilosofie, H.J. Betz

Uren met Spinoza : een keur van stukken uit zijne werken
[Spinoza] ; vertaald en van een inleiding en aanteekeningen voorzien door J.D. Bierens de Haan . – 2e dr. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1917. – [4] 218 p. ; 19 cm. – (Boeken van Wijsheid en Schoonheid ; 3)
sign.: RAN-2-4-BIER-2
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, theosofie

Boer, J. de
Spinoza
door Julius de Boer. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, [1911]. – 48 p. ; 24 cm. – (Groote Denkers ; Derde serie ; No. 3)
sign.: RAN-2-4-BOER-1 (DOOS002)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Bolland, G.J.P.J.
Spinoza : rede tot inwijding van het herstelde Spinozahuis te Rijnsburg op den 24 Maart 1899 uitgesproken
door G.J.P.J. Bolland . – Leiden : A.H. Adriani, 1899. – 54 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-4-BOLL-1 (DOOS002)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, redes, Spinozahuis, Rijnsburg

Brakell Buys, W.R. van
Het godsbegrip bij Spinoza : een inleiding tot het monisme
door dr. W.R. van Brakell Buys. – Utrecht : E.J. Bijleveld, 1934. – 147 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-4-BRAK-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, godsbegrip, monisme

Carp, J.H.
Het Spinozisme als wereldbeschouwing : inleiding tot de leer van Benedictus de Spinoza
door J.H. Carp. – Arnhem : Van Loghem Slaterus, 1931. – 227 p. ; 20 cm. – (Kleine bibliotheek van hedendaagsch cultuurleven)
sign.: RAN-2-4-CARP-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, spinozisme, wereldbeschouwingg, leringen

Damme, B.
B. de Spinoza : populaire bijdrage over zijn leven en leer
door B. van Damme ; met voorw. van W. Meijer. – Rotterdam : N.H. Luigies & Co, 1908. – 107 p. : ill. ; 22 cm.
sign.: RAN-2-4-DAMM-1 (DOOS002)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Elwes, R.H.M.
Philosophy of Benedict de Spinoza
translated from the Latin by R.H.M. Elwes ; with an introd. by Frank Sewall. – New York : Tudor Publishing, [1936]. – xxxiii, 427 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-4-ELWE-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Garrett, D.
The Cambridge companion to Spinoza
edited by Don Garrett. – Cambridge : Cambridge University Press, 1996. – xiii, 465 p. ; 23 cm. – (Cambridge Companions ; Spinoza) . – bibliography, index.
ISBN 0521392357
sign.: RAN-2-4-GARR-1 (RAN-2-1-SPIN-13)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Gelbhaus, S.
Die Metaphysik der Ethik Spinozas im Quellenlichte der Kabbalah
von S. Gelbhaus. – Wien=Brünn : Hickl, 1917. – 108 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-4-GELB-1 (DOOS002)
Trefw.: filosofie, Benedict de Spinoza, metafysica, kabbala, ethiek, esoterie, wetenschap

Haak, D. van den
Het Gods-begrip van Spinoza : lezing gehouden voor de Rozekruisers-Akademie
door D. van den Haak. – ‘s-Gravenhage : AMORC-Nederland, 19XX. – 27 p. ; 21 cm. – (AMORC-Akademie ; 43)
sign.: RAN-2-4-HAAK-1 (DOOS002)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, esoterie, rozenkruisers, AMORC, godsbegrip

Hirsch, B.J.
Spinoza’s verhouding tot het openbarings-jodendom : aan de hand van zijn wereld- en levensleer, beschreven in zijn ethica (7 stellingen)
door Benzion J. Hirsch. – Amsterdam : A.T. Kleerekoper, 1932. – 67 p. : ill. ; 27 x 19,5 cm.
sign.: RAN-2-4-HIRS-1 (DOOS002)
Trefw.: filosofie, Bendedictus de Spinoza, godsdienstfilosofie, jodendom, religie

Horst, A.D. van der
Leer en leven van Benedictus de Spinoza
door Alex. D. van der Horst. – Antwerpen : L.U.T.T.E., 1933. – 131 p., [4] p. pl. : ill. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-4-HORS-1 (DOOS002)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, biografieën

Hoyack, L.
Spinoza als uitgangspunt
Louis Hoyack. – Deventer : Kluwer, [1966]. – x, 214 p. : ill. ; 21 cm. – (Mensch en kosmos-reeks)
sign.: RAN-2-4-HOYA-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Jong, K.H.E. de
Spinoza en de Stoa
door K.H.E. De Jong. – Leiden : Brill, 1939. – 34 p. ; 24 cm. – (Mededeelingen van wege het Spinozahuis ; 5)
sign.: RAN-2-4-JONG-1 (DOOS002)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, stoa

Kruiningen, H. van
Twee en twintig etsen bij uitspraken van een brilleslijper Spinoza
Harry van Kruiningen. – Nieuwkoop : Heuff, 1975. – 64 p. : ill. ; 29 cm.
Bevat ook een vertaling van het aan Jean Maximilian Lucas toegeschreven “La vie et l’esprit de Spinoza”, o.d.t.: Het leven en de geest van Spinoza ( p. 7-18)
ISBN 9061410223
sign.: RAN-2-4-KRUI-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, etsen, kunst

Lotsij, M.C.L.
Spinoza’s wijsbegeerte
door M.C.L. Lotsij. – Amsterdam : J.C.A. Sulpke, 1878. – [IV], 263 p. ; 23 cm.
sign.: RAN-2-4-LOTS-1
Trefw.: filosofie, Benedict de Spinoza, wijsbegeerte

Meijer, W.
Benedicti Despinozae philosophiae brevis commentario
[auctore W. Meijer]. – ‘s-Gravenhage : Nijhoff, 1905. – 20 p. ; 24 cm.
sign.: RAN-2-4-MEIJ-5 (DOOS002)
Trefw.: filososfie, Benedictus de Spinoza

Spinoza : een levensbeeld
door W. Meijer. – Amsterdam : Boek- en Handelsdrukkerij v/h Ipenbuur & Van Seldam, 19XX. – 34 p. ; 27 cm. – (Populair wetenschappelijk Nederland ; No. 14)
sign.: RAN-2-4-MEIJ-1 (DOOS002)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

door W. Meijer. – Amsterdam : Boek- en Handelsdrukkerij v/h Ipenbuur & Van Seldam, 19XX. – 34 p. ; 27 cm. – (Populair wetenschappelijk Nederland ; No. 14)
sign.: RAN-2-4-MEIJ-1a (DOOS002)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Meinsma, K.O.
Spinoza en zijn kring : historisch-kritische studien over Hollandsche vrijgeesten
door K.O. Meinsma. – ‘s-Gravenhage : Martinus Nijhoff, 1896. – XXIV, 457, 22 p. ; 24 cm.. – register.
sign.: RAN-2-4-MEIN-1 (DOOS002)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, kritieken

Ovink, B.J.H.
Spinoza
door B.J.H. Ovink. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1914. – 48 p. ; 24 cm. – (Onze groote mannen ; Serie I ; no. 5)
sign.: RAN-2-4-OVIN-1 (DOOS002)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

door B.J.H. Ovink. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1914. – 48 p. ; 24 cm. – (Onze groote mannen ; Serie I ; no. 5)
sign.: RAN-2-4-OVIN-1a (DOOS002)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Sikkes, J.W.T.E.
Spinoza : leer en leven
J.W.T.E. Sikkes. – Den Haag : Servire, 1946. – 229 p. ; 20 cm.. – beknopte bibliographie.
sign.: RAN-2-4-SIKK-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Spinoza, B. de
Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes ; Abhandlung vom Staate 
Baruch de Spinoza ; übertragen und eingeleitet, nebst Anmerkungen und Register von Carl Gebhardt. – Leipzig : Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, 1907. – XXXII, 214 p. ; 20 cm. – (Philosophische Bibliothek ; Band 95) . – Anmerkungen, Namen- und Sachregister.
sign.: RAN-2-4-PHIL-2II
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Benedict von Spinoza’s sämtliche philosophische werke : Erster Band : Ethik. Von Gott, dem Menschen und dessen Gluck. Theologisch-Politische Abhandlung.
[Bendictus de Spinoza] ; übersetzt von J.H. von Kirchmann und Prof. Schaarschmidt. – 4. verbesserte Aufl. – Heidelberg : George Weiss, 1886. – XV, 255, XIII, 117, XII, 276 p. ; 19 cm. – (Benedict von Spinoza’s sämtliche philosophische Werke ; Erster Band)
sign.: RAN-2-4-KIRC-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, ethiek

Benedict von Spinoza’s sämtliche philosophische Werke : Zweiter band : Über die Verbesserung des Verstandes und Politische Abhandlung. Descartes’ Prinzipien der Philosophie. Briefe
[Bendictus de Spinoza] ; übersetzt von J.H. von Kirchmann und Prof. Schaarschmidt ; durchgesehen von G. Giesserov. – 2. Aufl. – Heidelberg : Verlag von Georg Weiss, 1888. – XXIV, 151, XXV, 170,XIII, 258 p. ; 19 cm. – (B.von Spinoza’s sämtliche philosophische werke ; Zweiter Band)
sign.: RAN-2-4-KIRC-2
Trefw.: filosofie, Spinoza, politiek, Descartes, brieven

Benedicti de Spinoza opera quotquot reperta sunt : Tomus primus: Tractatus de intellectus emendatione ; Ethica ordine geometrico demonstrata ; Tomus secundus: Tractatus politicus ; Tractatus theologico-politicus 
[Spinoza] ; recognoverunt J. van Vloten et J.P.N. Land. – editio tertia. – Den Haag : Martinum Nijhoff, 1913. – X, 273, 331 p. ; 21 cm. – (Opera ; 1-II)
sign.: RAN-2-4-VLOT-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, ethiek, geometrie, politiek, theologie

Benedicti de Spinoza opera quotquot reperta sunt : Tomus tertius: Epistolae I-LXXXIII ; Appendix Epistolae XLIX : Tomus quartus: Korte verhandeling van God, de Mensch, en deszelfs welstand ; Renati des cartes principiorum philosophiae pars I et II, more geometrico demonstratae ; Appendix, continens Cogitata metaphysica ; Stelkonstige reeckening van den regenboog ; Reeckening van kanssen
recognoverunt J. van Vloten et J.P.N. Land. – editio tertia. – Den Haag : Martinum Nijhoff, 1914. – 247, VIII, 249 p. ; 21 cm. – (Opera ; III-IV)
sign.: RAN-2-4-VLOT-2
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Die Briefe mehrerer Gelehrten an Benedict von Spinoza und dessen Antworten, soweit beide zum besseren Verständniss seiner Schriften dienen
[Benedict de Spinoza] ; übers. und erl. von J. H. v. Kirchmann. – Leipzig : Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, 1897. – XIII, 258 p. ; 20 cm. – (Philosophische Bibliothek ; Band 96)
sign.: RAN-2-4-PHIL-2III
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, brieven

De la droite manière de vivre
B. de Spinoza ; trad. en franç. et annot. par J.G. Prat. – 2e éd., ent. rev. et corr. – Paris : Georges Decaux, 1877. – x,102 p. ; 14 cm.
Vert. van: Ethica
sign.: RAN-2-4-PRAT-1 (DOOS003)
Trefw.: filosofie, Benedict de Spinoza, levenskunst, ethiek

I. Descartes’ Prinzipien der Philosophie auf geometrische Weise begründet : II. Anhang, enthaltend metaphysische Gedanken
Baruch de Spinoza ; neu übersetzt und herausgegeben von Artur Buchenau. – 3. Aufl. – Leipzig : Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, 1907. – VIII, 190 p. ; 20 cm. – (Philosophische Bibliothek ; Band 94) . – Anmerkungen.
sign.: RAN-2-4-PHIL-2I
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Erläuterungen zu Benedict von Spinoza’s Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes und zu dessen Politischer Abhandlung
[Benedict von Spinoza ; übers. und erl. von J. H. v. Kirchmann]. – Leipzig : Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, 1871. – 136 p. ; 20 cm. – (Philosophische Bibliothek ; Band 100)
sign.: RAN-2-4-PHIL-1IV
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, politiek

Erläuterungen zu Benedict von Spinoza’s Bearbeitung der Prinzipien der Philosophie des René Descartes
[Benedict de Spinoza] ; von J.H. v. Kirchmann . – Leipzig : Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, 1871. – 112 p. ; 20 cm. – (Philosophische Bibliothek ; Band 98)
sign.: RAN-2-4-PHIL-2V
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Erläuterungen zu Benedict von Spinoza’s Briefwechsel
[Benedict de Spinoza] ; von J.H. v. Kirchmann. – Leipzig : Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, 1872. – 87, [5] p. ; 20 cm. – (Philosophische Bibliothek ; Band 101)
sign.: RAN-2-4-PHIL-2IV
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, briefwisselingen

Ethica
van Benedictus de Spinoza ; vert. door H. Gorter. – ‘s-Gravenhage : Loman en Funke, 1895. – III, 288 p. ; 26 cm.
sign.: RAN-2-4-GORT-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, meetkunde, geometrie, ethiek, westerse filosofie, pantheïsme, vrijheid, God, godsbegrip, kennistheorie, moraal, goed en kwaad, antropologie, metafysica, wetenschap

Benedictus de Spinoza ; vert. door J.C. Logemann. – Amsterdam : Cohen Zonen, [1902]. – 276 p. ; 21 cm. – (De groote denkers der eeuwen ; 4)
sign.: RAN-2-4-LOGE-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, meetkunde, geometrie, ethiek, westerse filosofie, pantheïsme, vrijheid, God, godsbegrip, kennistheorie, moraal, goed en kwaad, antropologie, metafysica, wetenschap

Ethica : in meetkundigen trant uiteengezet
Benedictus de Spinoza ; vertaald, ingeleid en toegelicht door Nico van Suchtelen. – Amsterdam : De Maatschappij voor Goede en Goedkoope Lectuur, [1915]. – XV, 346 p. : ill. ; 19 cm. – (Wereldbibliotheek ; 317)
sign.: RAN-2-4-SUCH-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, meetkunde, geometrie, ethiek, westerse filosofie, pantheïsme, vrijheid, God, godsbegrip, kennistheorie, moraal, goed en kwaad, antropologie, metafysica, wetenschap

Die Ethik
von B. de Spinoza ; neu übersetzt und mit einem einleitenden Vorwort versehen von J. Stern. – Leipzig : Druck und Verlag von Philipp Reclam jun, [1888]. – 408 p. ; 15 cm. – (Universal-Bibliothek ; 2361-2364)
sign.: RAN-2-4-STER-3 (DOOS003)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, meetkunde, geometrie, ethiek, westerse filosofie, pantheïsme, vrijheid, God, godsbegrip, kennistheorie, moraal, goed en kwaad, antropologie, metafysica, wetenschap

Ethik
Baruch de Spinoza ; übersetzt und mit einer Einleitung und einem Register versehen von Otto Baensch. – Leipzig : Verlag der Durr’schen Buchhandlung, 1905. – XXVI, 311 p. ; 20 cm. – (Philosophische Bibliothek ; Band 92) . – Anmerkungen des Übersetzers, Namen- und Sachregister.
sign.: RAN-2-4-PHIL-1II
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, meetkunde, geometrie, ethiek, westerse filosofie, pantheïsme, vrijheid, God, godsbegrip, kennistheorie, moraal, goed en kwaad, antropologie, metafysica, wetenschap

Éthique : démontreé suivant l’ordre géométrique et divisée en cinq parties
Spinoza ; texte latin, traduction nouv. avec notice et notes par Charles Appuhn. – Paris : Garnier Fréres, [1908]. – [4], 710 p. ; 19 cm.
Trad. française et texte latin en bas de page
sign.: RAN-2-4-APPU-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, meetkunde, geometrie, ethiek, westerse filosofie, pantheïsme, vrijheid, God, godsbegrip, kennistheorie, moraal, goed en kwaad, antropologie, metafysica, wetenschap

God – wereld – leven : gedachten van Benedictus de Spinoza
Benedictus de Spinoza ; inleiding en toelichting van Dr. J. H. Carp ; nabeschouwing van Dr. J.D. Bierens de Haan. – Gravenhage : Drukkerij Albani, 1935. – 192 p. ; 21 cm.. – register.
sign.: RAN-2-4-CARP-2
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, religie, goddelijke wereldorde, staat

Kurzgefasste Abhandlung von Gott, dem Menschen und dessen Glück
B. de Spinoza ; aus dem Holländischen ins Deutsche übers. und mit einem Vorwort begleitet von C. Schaarschmidt. – 3. verb. Aufl. – Leipzig : Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, 1907. – XI, 128 p. ; 20 cm. – (Philosophische Bibliothek ; Band 91) . – Anmerkungen des Übersetzers, Register der Kapitel, Namen- und Sacheregister.
sign.: RAN-2-4-PHIL-1I
Trefw.: filosofie, Benedict de Spinoza, religie, God, mensen, geluk

Oeuvres ; Tome 1: Introduction critique
[Spinoza] ; traduites par Émile Saisset … avec une introduction critique. – nouvelle éd. rev. et augm. – Paris : Charpentier et Cie, 1872. – III, 368 p. ; 19 cm. – (Oeuvres ; Tome 1: Introduction critique)
sign.: RAN-2-4-SAIS-1 (DOOS003)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, kritieken

Oeuvres ; Tome 3: Ethique ; De la réforme de léntendement ; Lettres
[Spinoza] ; trad. par Émile Saisset ; avec une introd. critique. – nouvelle éd. revue et augmentée. – Paris : Charpentier et Cie, 1872. – 462 p. ; 19 cm. – (Oeuvres ; Tome 3: Ethique ; De la réforme de léntendement ; Lettres)
sign.: RAN-2-4-SAIS-3 (DOOS003)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, ethiek, brieven

Spinoza : de ontwakende rede in de 20e en 21e eeuw : symposium van het Lectorium Rosicrucianum, de Internationale School van het Gouden Rozenkruis
Haarlem : Lectorium Rosicrucianum, 1998. – 63 p. : ill. ; 21 cm. – (Oriëntatiereeks ; Gnosis : tijdloos en actueel)
sign.: RAN-2-4-SPIN-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, symposia, rede, esoterie, rozenkruisers, esoterisch christendom, religie, bewustzijn

Spinoza : wijsgeer uit de zeventiende eeuw : symposium van het Lectorium Rosicrucianum, Internationale School van het Gouden Rozenkruis
Lectorium Rosicrucianum. – Haarlem : Rozekruis Pers, cop. 2001. – 67 p. : ill. ; 22 cm. – (Symposionreeks ; 1)
ISBN 9067322490
sign.: RAN-2-4-SPIN-3
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, kabbala, mystiek, metafysica, esoterische filosofie, esoterie, rozenkruisers

Spinoza’s Werke 1
Leipzig : Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, 1907, 1905, 1908, 1871. – XI, 128, XXV, 311, XXIV, 423,136 p. ; 20 cm. – (Philosophische Bibliothek ; Band 91, 92, 93, 100)
Op omslag: Spinoza’s Werke 1
sign.: RAN-2-4-PHIL-1
Trefw.: filosofie, Spinoza

Spinoza’s Werke 2
Leipzig : Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, 1907. – VIII, 190, XXXII, 214, XIII, 258, 87, 112 p. ; 20 cm. – (Philosophische Bibliothek ; Band 94, 95, 96, 101, 98)
sign.: RAN-2-4-PHIL-2
Trefw.: filosofie, Spinoza, Descartes

Spinoza’s werken ; 1: Godgeleerd-staatkundig vertoog
Benedictus de Spinoza ; uit het Latijn door W. Meijer ; met inleiding van J.P.N. Land. – Amsterdam : S.L. van Looy, 1894. – 422, XXIX, 174, XIII, 32 p. ; 19 cm. – (Spinoza’s werken ; Klassieke schrijvers ; 1 ; 24-29 )
sign.: RAN-2-4-MEIJ-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, God, brieven, godgeleerdheid, staatskunde

Spinoza’s werken ; 2: Ethica : op meetkundige wijze uiteengezet en verdeeld in vijf hoofdstukken handelende : I. Over God ; II. Over den aard en den oorsprong der ziel ; III. Over den oorsprong en den aard der aandoeningen ; IV. Over ’s menschen dienstbaarheid of de krachten der aandoeningen ; V. Over de kracht van het verstand of ’s menschen vrijheid
Benedictus de Spinoza ; uit het Latijn door W. Meijer. – 2e dr. – Amsterdam : S.L. van Looy, 1905. – xviii, 315 p. ; 19 cm. – (Spinoza’s werken ; Klassieke schrijvers ; 2 ; 32-36)
sign.: RAN-2-4-MEIJ-2
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, ethiek

Spinoza’s werken ; 3: Brieven van en aan Benedictus de Spinoza benevens des schrijvers Vertoog over het zuivere denken
Benedictus de Spinoza ; uit het Latijn door W. Meijer. – Amsterdam : Van Looy, 1897. – XX, 390, XII, 63 p. ; 19 cm. – (Spinoza’s werken ; Klassieke schrijvers ; 3 ; 44-51)
sign.: RAN-2-4-MEIJ-3
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, brieven

Spinoza’s werken ; 4; Korte verhandeling van god, de mensch en deszelvs welstand
Benedictus De Spinoza ; uit een Neêrduitsche vertaling der 17de eeuw in de taal van onzen tijd overgebracht door W. Meijer. – Amsterdam : Van Looy, 1899. – 254 p. ; 19 cm. – (Spinoza’s werken ; Klassieke schrijvers ; 4; 65/69 )
sign.: RAN-2-4-MEIJ-4
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, God

Theologisch-politiek traktaat
Spinoza ; uit het Latijn vert., ingel. en van verklarende aant. voorz. door F. Akkerman . – Amsterdam : Wereldbibliotheek, 1997. – 548 p. ; 21 cm. – (Werken van B. de Spinoza)
Vert. van: Tractatus theologico-politicus. – Hamburg : Künraht, 1670. – geraadpleegde literatuur, index.
ISBN 9028417737
sign.: RAN-2-4-AKKE-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, theologie, politiek, godsdienstfilosofie, politieke filosofie, bijbel, westerse filosofie, vrijheid

Der theologisch-politische Traktat
von B. Spinoza ; neu übersetzt und mit einem biographischen Vorwort versehen von J. Stern. – Leipzig : Druck und Verlag von Philipp Reclam jun, 1886. – 348 p. ; 15 cm. – (Reclams Universal-Bibliothek ; 2177/80)
sign.: RAN-2-4-STER-2 (DOOS003)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, theologie, politiek

Theologisch-politischer Traktat
Baruch de Spinoza ; übertragen und eingeleitet nebst Anmerkungen und Registern von Carl Gebhardt. – 3. Aufl. – Leipzig : Verlag der Dürr’schen Buchhandlung, 1908. – XXXIV, 423 p. ; 20 cm. – (Philosophische Bibliothek ; Band 93) . – Anmkerkungen, Namen- und Sachregister, Register der angeführten Bibelstellen.
sign.: RAN-2-4-PHIL-1III
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, theologie, politiek

Verhandeling over de verbetering van het verstand
Spinoza ; vert. [uit het Latijn], ingel. en van een naw. voorz. door Theo Verbeek. – [heruitg.]. – Groningen : Historische Uitgeverij, cop. 2010. – 149 p. ; 22 cm. – (Filosofie & retorica ; 10) . – bibliografie.
ISBN 9789065540591
sign.: RAN-2-4-SPIN-2
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, kennisleer

Wijsgeerige fragmenten : een bloemlezing uit zijn geschriften en brieven
Benedictus de Spinoza ; uit het Latijn vert. en toegel. door N. van Suchtelen. – Amsterdam : Mij. tot Verspreiding van Goede en Goedkoope Lecuur, 1932. – 304 p. ; 19 cm. – (Wereldbibliotheek ; 588)
sign.: RAN-2-4-SUCH-2
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, bloemlezingen, brieven

Stern, J.
Die philosophie Spinoza’s
erstmals gründlich aufgehellt und populär dargestellt von J. Stern. – 4. Aufl. – Stuttgart : J.H.W. Dietz, 1921. – viii, 192 p. ; 20 cm. – (Internationale Bibliothek ; 8)
sign.: RAN-2-4-STER-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Suchtelen, G. van
Benedictus de Spinoza
Guido van Suchtelen. – Lelystad : Stichting IVIO, [1977]. – 20 p. : ill. ; 18 cm. – (AO ; No. 1650)
sign.: RAN-2-4-SUCH-3 (DOOS002)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Tak, W.G. van der
Bento de Spinoza : zijn leven en gedachten over de wereld, den mensch en den Staat
door W.G. van der Tak. – ‘s-Gravenhag : Nijhoff, 1928. – xii, 239 p. : ill. ; 18 cm.
sign.: RAN-2-4-TAK-2
Trefw.: filosofie, Benedict de Spinoza

Spinoza
vrij naar Léon Brunschvicq door W.G. van der Tak. – ‘s-Gravenhage : Kruseman, 1931. – 189 p., [20] p. pl. : portr. ; 24 cm. – (Helden van de geest ; dl. 1)
sign.: RAN-2-4-TAK-1
Trefw.: filosofie, Bendictus de Spinoza

Talheimer, A.
Spinozas Stellung in der Vorgeschichte des dialektischen Materialismus : Reden und Aufsätze zur Wiederkehr seines 250. Todestages
[von] Talheimer [und] Deborin ; mit einem Vorwort von Hermann Duncker. – Wien : Verlag für Literatur und Politik, [1928]. – 118 p. ; 22 cm. – (Marxistiche Bibliothek, Werke des Marxismus-Leninismus ; 13)
sign.: RAN-2-4-SPIN-?? RAN-2-1-SPIN-33
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Vloemans, A.
Inleiding tot Spinoza 
Antoon Vloemans. – 4e herz. dr. – Den Haag : W.P. van Stockum, 1953. – 174 p. : ill. ; 22 cm.. – bibliografie.
sign.: RAN-2-4-VLOE-3
Trefw.: Spinoza, filosofie, levensgeschiedenis, wijsheid

Spinoza : de mensch, het leven en het werk
door Antoon Vloemans. – ‘s-Gravenhage : H.P. Leopold, 1931. – XVI, 607 p. : ill. ; 24 cm.. – aantekeningen, naamlijst.
sign.: RAN-2-4-VLOE-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, biografieën

De wijsbegeerte van Spinoza : haar plaats in het Nederlandsche denken en haar beteekenis voor de wereldphilosophie
Ant. Vloemans. – Amsterdam : Maatschappij tot verspreiding van goede en goedkoope lectuur, 1932. – 253 p. ; 19 cm. – (Wereldbibliotheek ; 589) . – bibliographie, naamlijst.
sign.: RAN-2-4-VLOE-2
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, wijsbegeerte, Nederland

Vloten, J. van
Benedictus de Spinoza : naar leven en werken, in verband met zijnen en onzen tijd
geschetst, door Dr. J. van Vloten. – 2e herz. en vermeerderde dr. – Schiedam : H.A.M. Roelants, 1871. – xiv, 288 p. ; 19 cm.
Earlier editions published under title: Baruch d’Espinoza
sign.: RAN-2-4-VLOT-3 (DOOS003)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Vries, Th. de
Spinoza : beeldenstormer en wereldbouwer
Theun de Vries. – 2e dr. – Amsterdam : Becht, [1976]. – 239 p. : ill. ; 22 cm.. – aantekeningen, chronologie, bibliografie, register.
sign.: RAN-2-4-VRIE-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza, biografieën

Wijck, Jhr. van der
Spinoza
door Jhr. van der Wijck. – Groningen : Wolters, 1877. – 48 p. ; 21 cm.
sign.: RAN-2-4-WIJC-1 (DOOS002)
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza

Zweig, A.
De levende gedachten van Spinoza
belicht door Arnold Zweig ; [Nederlandse bewerking uit het Engels verzorgd door Frank de Vries]. – Den Haag : Servire, 1939. – 192 p. ; 19 cm. – (Levende gedachten ; eerste reeks ; No. 4)
sign.: RAN-2-4-ZWEI-1
Trefw.: filosofie, Benedictus de Spinoza