TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Esoterie » ESO-4-2 Geschiedenis van de Vrijmetselarij

ESO-4-2 Geschiedenis van de Vrijmetselarij

105
105 Jarig bestaan van loge “Jacob van Campen”
2e aangevulde dr. – Amersfoort : Bestuur loge “Jacob van Campen”, 1990. – 59 p. ; 30 cm. – chronologisch overzicht.
sign.: ESO-4-2-HOND-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, loges ” Jacob van Campen”, Amersfoort

Anderson, J.
De oude plichten
James Anderson ; in Engelschen en Nederlandschen tekst bezorgd door F.J.P. Sachse, L.W. van Suchtelen, D. de Visser Smits. – herdr. naar de oudste Engelsche uitg.. – Buitenzorg : G.J. Aalbers, 1927. – 27 p. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-2-ANDE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, God, godsdienst, loges, meesters, leerlingen, gedrag

Archiefwijzer
Archiefwijzer maçonnieke archieven : overzicht van historische archieven van Nederlandse vrijmetselaarsorden in openbare collecties 
[red.: Audrey Wagtberg Hansen]. – Den Haag : Stichting OVN, 2007. – 114 p. ; 21 cm. – bijlagen, index.
ISBN 9789080777842
sign.: ESO-4-2-ARCH-1
Trefw.: vrijmetselarij, archieven, geschiedenis, collecties

Bailey, F.
Zin en betekenis van de vrijmetselarij
Foster Bailey ; geautoriseerde vertaling uit het Engels. – Wassenaar : Mirananda, 1985. – 172 p. ; 22 cm.
Oorspr. titel: The spirit of masonry
ISBN 9062717306
sign.: ESO-4-2-BAIL-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, doeleinden, oorsprong, geschiedenis, symboliek, landmerken, toekomst, Heilige Tempel

Beckers, J.
Echo en ego : gemengde vrijmetselarij: dialoog en perspectief 
door Jacqueline Beckers. – [Den Haag] : De Nieuwe Haagsche, [2002]. – 264 p. : ill. ; 24 cm. – register van persoonsnamen.
ISBN 9077032169
sign.: ESO-4-2-BECK-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, Le Droit Humain, gemengde vrijmetselarij, Maria Deraismes, inwijdingen, vrouwen, Georges Martin, loges, theosofie, Annie Besant, Charles Webster Leadbeater, Nederland, Ken u zelve, symboliek, spiritualiteit, Boek v…

Bedarride, M.
De l’ordre maçonnique de Misraim : depuis sa création jusqu’a nos jours, de son antiquité, de ses luttes et de ses progrès ; 1
par Marc Bedarride. – Paris : Bénard et Comp., 1845. – 436 p. ; 22 cm. – (Ie Volume)
sign.: ESO-4-2-BEDA-1I (BWK1)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, Misraim

De l’ordre maçonnique de Misraim : depuis sa création jusqu’a nos jours, de son antiquité, de ses luttes et de ses progrès ; 2
par Marc Bedarride. – Paris : Imprimerie de Bénard et Comp., 1845. – 422 p. : portr. ; 22 cm. – (IIe Volume)
sign.: ESO-4-2-BEDA-1II (BWK1)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, Misraim

Beoefening
De beoefening der Koninklijke Kunst in Nederland : een cultuurgeschiedkundige platenatlas der vrijmetselarij in Nederland
samengesteld in opdracht van de Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw door Joh. Hanrath, P.H. Pott, B. Croiset van Uchelen. – [‘s-Gravenhage] : Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1971. – z.p.. : ill. ; 32 cm. – lijst van platen.
sign.: ESO-4-2-BEOE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, Nederland

Blokpoel, J.W.
Twee eeuwen arbeid in de koninklijke kunst, 1734 – 8/19 November – 1934
[gedenkboek samengest. door een commissie van de achtbare loge ‘L’Union Royale’ onder voorzitterschap van J. W. Blokpoel] . – Rotterdam : Klomp en Bosman, 1934. – 72, 79 p. : ill. ; 27 cm. – bijlagen.
sign.: ESO-4-2-BLOK-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, gelegenheidsuitgaven, L’Union Royale, Prins Frederik

Boenders, F.C.M.
De maçonnieke geestesrichting en die van na den oorlog
door F.C.M. Boenders. – [Zaandam] : [Loge “Anna Paulowna”], [1929]. – 23 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-2-BOEN-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Eerste Wereldoorlog, filosofie

Bolland, G.J.P.J.
De vrijmetselarij voorheen en thans
door G.J.P.J. Bolland. – 2e, sterk vermeerderde dr. – Leiden : Adriani, 1913. – [10], 211, [2] p. : ill. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-2-BOLL-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, theosofie

Broeders
Broeders en zusters : honderd jaar gemengde vrijmetselarij
documentatie en herinneringen, opgetekend, [verzameld, geordend en van commentaar voorzien] door Ank Engel ; voorwoord Dorothy A. Oswald. – Den Haag : Nederlands Federatie van de Internationale Orde van de Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain, 2004. – ix, 306 p. : ill. ; 25 cm. – korte lijst van aan te bevelen literatuur over vrijmetselarij.
ISBN 9076775060
sign.: ESO-4-2-BROE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, gemengde vrijmetselarij, geschiedenis, Nederland, loges, Le Droit Humain, Annie Besant, theosofie, Tweede Wereldoorlog, Indonesië

Caspersz, E.M.
What is international co-freemasonry? (“Le Droit Humain”) : its aims and its history
by Evelyn M. Caspersz. – Sydney : George A. Jones, 193X. – 16 p. ; 22 cm.
sign.: ESO-4-2-CASP-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, Australië, vrouwen, rituelen

Castells, F. de P.
Antiquity of the holy royal arch : the supreme degree in freemasonry
by F. de P. Castells. – London : Lewis, 1927. – 299. [8] p. ; 18 cm. – index.
sign.: ESO-4-2-CAST-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, royal arch, graden

Clavel, F.T.B.
Geschiedenis der vrijmetselarij en der geheime genootschappen van vroegeren en lateren tijd
naar het Fransch van F. – T.B. – Clavel. – 2e dr. – Gouda : G.B. van Goor, 1851. – 430 p. : 25 fraaije staal-gravures. ; 27 cm. – aanhangsel.
sign.: ESO-4-2-CLAV-1
Trefw.: esosterie, vrijmetselarij, geschiedenis, geheime genootschappen

Cooper-Oakley, I.
Masonry and medieval mysticism : traces of a hidden tradition
by Isabel Cooper-Oakley. – 2nd ed. – London : Theosophical Publishing House, 1977. – 192 p. ; 19 cm.
ISBN 722950543
sign.: ESO-4-2-COOP-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, middeleeuwen, mystiek tempelridders, heilige graal, theosofie, essays, troubadoers

Traces of a hidden tradition in masonry and mediaeval mysticism : five essays
by Isabel Cooper-Oakley. – London : Theosophical Publishing Society, 1900. – 192 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-4-2-COOP-1a

by Isabel Cooper-Oakley. – London : Theosophical Publishing Society, 1900. – 192 p. ; 19 cm.
sign.: ESO-4-2-COOP-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, middeleeuwen, mystiek tempelridders, heilige graal, theosofie, essays, troubadoers

Coroyer, G.
Etude historique sur la Franc Maconnerie
Gaston Coroyer. – deuxième ed. – Paris : Editions “Rhea”, 1921. – 22 p. ; 22 cm. – (Librarie dy Symbolisme)
sign.: ESO-4-2-CORO-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, Frankrijk

Denier van der Gon, W.H.
Schets van de geschiedenis van der vrijmetselarij
door W.H. Denier van der Gon. – ‘s-Gravenhage : Maçonnieke Uitg. Mij., 1918. – 12 p. ; 27 cm.
sign.: ESO-4-2-DENI-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Deschamps, N.
Les sociétés secrètes et la société : ou philosophie de l’histoire contemporaine ; 1
par l’auteur du Monopole universitaire, destructeur de la religion et des lois [= Nicolas Deschamps]. – Avignon : Fr. Seguin Ainé, Imprimeur-Éditeur, 1874. – [4], 586 p. ; 24 cm. – (Les sociétés secrètes et la société ; Tome Premier)
sign.: ESO-4-2-DESC-1I (BWK1)
Trefw.: esoterie, geheime genootschappen, vrijmetselarij, filosofie, geschiedenis

Les sociétés secrètes et la société : ou philosophie de l’histoire contemporaine ; 2
par l’auteur du Monopole universitaire, destructeur de la religion et des lois [= Nicolas Deschamps]. – Avignon : Fr. Seguin Ainé, Imprimeur-Éditeur, 1874. – [4], 390 p. ; 24 cm. – (Les sociétés secrètes et la société ; Tome Second)
sign.: ESO-4-2-DESC-1II (BWK1)
Trefw.: esoterie, geheime genootschappen, vrijmetselarij, filosofie, geschiedenis

Les sociétés secrètes et la société : ou philosophie de l’histoire contemporaine ; 3
par le R.P.N. Deschamps, s.j. ; auteur du Monopole universitaire, destructeur de la religion et des lois. – Avignon : Fr. Seguin Ainé, Imprimeur-Éditeur, 1876. – xxiij, 389-419, 648 p. ; 23 cm. – (Les sociétés secrètes et la société ; Tome Troisième)
sign.: ESO-4-2-DESC-1III (BWK1)
Trefw.: esoterie, geheime genootschappen, vrijmetselarij, filosofie, geschiedenis

Dreyer, S.
England und die Freimaurerei
von Siegbert Dreyer. – Berlin : Junker und Dünnhaupt, 1940. – 56 p. ; 22 cm. – (Das Britische Reich in der Weltpolitik ; Heft 34)
Berlin (Germany).; Deutsches Institut für aussenpolitische Forschung.; Schriften
sign.: ESO-4-2-DREY-1
Trefw.: geschiedenis van de Vrijmetselarij, Freemasons, Vrijmetselarij, Great Britain, Engeland

Fallou, F.A.
Die Mysterien der Freimaurer, sowie ihr einzig wahrer Grund und Ursprung
von Friedrich Albert Fallou. – 2., verbesserte und vermehrte Aufl. – Leipzig : Verlag von Wolfgang Gerhard, 1859. – XVIII, [4], 448 p. : mit 3 Tafeln Abbildungen. ; 23 cm.
sign.: ESO-4-2-FALL-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, mysteriën, oorsprong, geschiedenis

Findel, J.G.
De grondstellingen der vrijmetselarij in den gang der geschiedenis : eene historische wijsgeerige bespiegeling
door J.G. Findel. – Amsterdam : Jan D. Brouwer, 1882. – 200 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-2-FIND-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, beginselen, humanisme, christendom, broederschap

Freimaurerei
Die Freimaurerei in ihrem Ursprung, ihren Entwicklungen und Verwicklungen : kulturhistorische Zeitbilder ; mit besonderer Rücksicht auf den Freimaurer-Convent am Wilhelmsbade bei Hanau 1782 
Hanau : Friedrich König Verlag, 1862. – 84 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-4-2-FREI-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis

Gedenkboek
Gedenkboek : ter gelegenheid van het vijftig jarig bestaan van de internationale orde der gemengde vrijmetselarij “Le droit humain” : 1899 – 11 mei – 1949
z.p. : Nationale Raad van de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemendge Vrijmetselarij, 1949. – 64 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-2-GEDE-1a

z.p. : Nationale Raad van de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemendge Vrijmetselarij, 1949. – 64 p. : ill. ; 25 cm.
sign.: ESO-4-2-GEDE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, gedenkboeken

Ginkel, H.J. van
Schets van de geschiedenis der vrijmetselarij en een verslag van de vorming van den Opperraad der Algemene Gemeenschappelijke Vrijmetselarij : verhandeling van de Dharma-loge te Benares 
voor Nederland bew. [uit het Engels] door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 36 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 2e serie, no. 8)
Bevat tevens: H. P. Blavatsky’s Maçoniek Diploma
sign.: THE-7-THE-2

voor Nederland bew. [uit het Engels] door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 36 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 2e serie, no. 8)
Bevat tevens: H. P. Blavatsky’s Maçoniek Diploma
sign.: ESO-4-2-GINK-1 (ESO-DOOS-006)

voor Nederland bew. [uit het Engels] door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1905. – 36 p. ; 20 cm. – (Theosofische Bibliotheek ; 2e serie, no. 8)
Bevat tevens: H. P. Blavatsky’s Maçoniek Diploma
sign.: ESO-4-2-GINK-1a (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, theosofie, geschiedenis, Opperraad

Gould, R.F.
Beknopte geschiedenis der vrijmetselarij
door Robert Freke Gould ; Nederlandsche overzetting naar de uitgave van 1903, gewijzigd en aangevuld tot op het jaar 1911 door H.J. v. Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1911. – XIV, 391, XVIII p. : ill. ; 25 cm. – bladwijzer, aanhangsel.
sign.: ESO-4-2-GOUL-1

door Robert Freke Gould ; Nederlandsche overzetting naar de uitgave van 1903, gewijzigd en aangevuld tot op het jaar 1911 door H.J. v. Ginkel. – ‘s-Gravenhage : Maconniek Vereeniging tot Bestudeering van Symbolen en Ritualen, 1911. – XV, 391 p. : ill. ; 25 cm. – bladwijzer, aanhangsel.
sign.: ESO-4-2-GOUL-1a
Trefw.: eosterie, vrijmetselarij, theosofie, oude mysteriën, Essenen, rozenkruisers, middeleeuwen, Engeland, Europa, Azië, Amerika, vrouwen

The concise history of freemasonry
by Robert Freke Gould ; revised and brought up to date by Frederick J.W. Crowe. – reprinted. – London : Gale & Polden Limited, 1951. – xiv, [1], 371 p. : ill. ; 23 cm. – appendix, index.
sign.: ESO-4-2-GOUL-2
Trefw.: eosterie, vrijmetselarij, theosofie, oude mysteriën, Essenen, rozenkruisers, middeleeuwen, Engeland, Europa, Azië, Amerika, vrouwen

Grondwet
Grondwet voor de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
herd. met wijzigingen. – z.p. : z.u., 1965. – 42 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-2-GRON-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, grondwetten, Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden

History
History of the International Concord Lodge No. 977 Orient of London : 1943 – 1963
introd. B. Sorso ; under the auspices of the Supreme Council of International Co-Freemasonry ; “Some reminiscences” by Natalie N. Banks. – [London] : [Le Droit Humain British Federation “Post Tenebras Lux”, 1963. – 30 p. : ill. ; 22 cm.
History of the International Concord Lodge no. 977, written on the occasion of its 20th Anniversary, 17th May, 1963
sign.: ESO-4-2-HIST-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, theosofie, International Concord Lodge no. 977 Orient of London, Engeland

Honderd
Honderd-vijf-en-zeventig jaren Nederlandsche Vrijmetselarij
voorw. H. van Tongeren ; uitgegeven in opdracht van het Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren. – Amsterdam : Becht, 1931. – [7], 171 p. : ill. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-2-HOND-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, Nederland, architectuur, bouwkunst

Huisman Jzn., R.J.
Een nieuwe visie op vrijmetselarij 3 : haar geheimen en haar perspectief
Rienko Jan Huisman Jzn.. – Amersfoort : [Huisman], 1991. – 175 p. : ill. ; 21 cm. – (Een Nieuwe Visie op Vrijmetselarij ; 3) – aanbevolen literatuur.
sign.: ESO-4-2-HUIS-3
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ritualen, leerlingengraad, gezellengraad, meestergraad, reïncarnatie, Hiram-mythe

Jacob, M.C.
Living the enlightenment : freemasonry and politics in eighteenth-century Europe
Margaret C. Jacob. – New York, Oxford : Oxford University Press, 1991. – xi, 304 p. : ill. ; 25 cm. – notes, index.
ISBN 01950699927
sign.: ESO-4-2-JACO-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, politiek, Europa

Jeder, S.C.M.
Geschiedkundige verscheidenheden : geschiedenis der vrijmetselarij 
naar het Hoogduitsch van S.C.M. Jeder. – Rotterdam : Dunk, 1873. – VIII, 310 p. ; 22 cm.
Vert. van: Allotrien zur Unterhaltung in Feierstunden. – 1824
sign.: ESO-4-2-JEDE-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis

Junod, A.E.F.
De vrijmetselarij in twee eeuwen tijds : jubileumgeschrift 1717-1917 
voorw. Ed. Quartier-La-Tente ; uitgegeven vanwege het Internationaal Bureau van Maconnieke Betrekkingen ; in het Nederlandsch vert. door A.E.F. Junod. – Semarang, Soerabaja, ‘sGravenhage : N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. G.C.T. van Dorp , 1917. – 195 p. ; 24 cm. – boekenlijst.
sign.: ESO-4-2-JUNO-1
Trefw.: vrijmetselarij, geschiedenis, symboliek, vrouwen, jubileumboeken, beginselen, graden, ritualen

Justman Jacob, L.
Het charter van Keulen : anno MDXXXV
L. Justman Jacob ; voorbericht A.L. Schermer Jr.. – ‘s-Gravenhage : Luctor et Emergo, 1907. – 32 p. ; 23 cm.
sign.: ESO-4-2-JUST-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis

Klaver, A.
De vrijmetselarij en Prof. Bolland
door A. Klaver. – Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1914. – 40 p. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-2-KLAV-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, theosofie, G.J.P.J. Bolland

Knoop, D.
De wordingsgeschiedenis van de vrijmetselarij
Douglas Knoop en G.P. Jones ; [vert. uit het Engels: H.N. Brouwer en H. Buiter]. – [‘s-Gravenhage] : Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1988. – VIII, 232 p. : tab. ; 23 cm.
Vert. van: The genesis of freemasonry : an account of the rise and development of freemasonry in its operative, accepted, and early speculative phases. – Manchester : Manchester University Press, 1978
sign.: ESO-4-2-KNOO-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, organisatie, ceremoniën

Leadbeater, C.W.
Bijdragen uit de geschiedenis der vrijmetselarij
door C.W. Leadbeater ; geaut. vert. uit het Engels. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 1928. – xii, 358 p. : platen. ; 23 cm.
Vert. van: Glimpses of masonic history. – Adyar, Madras. – The Theosophical Publishing House, 1926 – bijlagen, klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-7b

door C.W. Leadbeater ; geaut. vert. uit het Engels. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 1928. – xii, 358 p. : platen. ; 23 cm.
Vert. van: Glimpses of masonic history. – Adyar, Madras. – The Theosophical Publishing House, 1926 – bijlagen, klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-7

door C.W. Leadbeater ; geaut. vert. uit het Engels. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 1928. – xii, 358 p. : platen. ; 23 cm.
Vert. van: Glimpses of masonic history. – Adyar, Madras. – The Theosophical Publishing House, 1926 – bijlagen, klapper.
sign.: THE-2-6-LEAD-7a

door C.W. Leadbeater ; geaut. vert. uit het Engels. – Amsterdam : Theosofische Vereenigings Uitgevers-Maatschappij, 1928. – XII, 358 p. : platen. ; 23 cm.
Vert. van: Glimpses of masonic history. – Adyar, Madras. – The Theosophical Publishing House, 1926 – bijlagen, klapper.
sign.: ESO-4-2-LEAD-2
Trefw.: theosofie, vrijmetselarij, geschiedenis, mystiek, occultisme, Egypte, mysteriën, Isis, Osiris, inwijdingen, Kreta, jodendom, ritualen, riten, Griekenland, magie, Zarathoestra, Mitras, middeleeuwen, graal, druiden, Schotse ritus, Engelse ritus, loges, tem…

Glimpses of masonic history
by C.W. Leadbeater. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1926. – xiii, 380 p. : ill. ; 22 cm. – appendix, index.
sign.: ESO-4-2-LEAD-1

by C.W. Leadbeater. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1926. – xiii, 380 p. : ill. ; 22 cm. – appendix, index.
sign.: THE-2-5-LEAD-75a

by C.W. Leadbeater. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1926. – xiii, 380 p. : ill. ; 22 cm. – appendix, index.
sign.: THE-2-5-LEAD-75
Trefw.: theosofie, vrijmetselarij, geschiedenis, mystiek, occultisme, Egypte, mysteriën, Isis, Osiris, inwijdingen, Kreta, jodendom, ritualen, riten, Griekenland, magie, Zarathoestra, Mitras, middeleeuwen, graal, druiden, Schotse ritus, Engelse ritus, loges, tem…

Ledré, C.
La franc-maçonnerie
Charles Ledré. – Paris : Librarie Arthème Fayard, 1958. – 124, [3] p. ; 20 cm. – (Je Sais – Je Crois ; 148) – bibliographie.
sign.: ESO-4-2-LEDR-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Frankrijk

Lennhoff, E.
Die Freimaurer : Geschichte . Wesen . Wirken und Geheimniss . Der Königlichen Kunst
Eugen Lennhoff. – Zürich, Leipzig, Wien : Phaidon Verlag, 1932. – 368 p. : mit 102 Abbildungen. ; 22 cm.
sign.: ESO-4-2-LENN-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, koninklijke kunst, symboliek, rituaal, Engeland, Frankrijk, Duitsland, ontwikkelingen, Europa, Amerika, paus, politiek, vrouwen, organisatie, esoterische filosofie

Lindert, W.G. te
Verlichting en heilsverwachting : filosofische en religieuze opvattingen van Weense vrijmetselaars, 1780-1795
door Willem Gerrit te Lindert. – Aalten : Uitgeverij Fagus, 1995. – x, 314, 3. ; 21 cm. – bronnen en literatuur.
ISBN 9070017113
sign.: ESO-4-2-LIND-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, filosofie, religie, Wenen

Loo, P.J. van
Geschiedenis van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
P.J. van Loo. – [‘s-Gravenhage] : Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1967. – [6], 294 p., [17] p. pl. : ill. ; 23 cm. – alfabetische lijst van genoemde loges, naamregister, zaakregister.
sign.: ESO-4-2-LOO-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden, grootmeesters, esoterische filosofie

Inleiding tot de geschiedenis van de vrijmetselarij : de geschiedenis tot het midden van de achttiende eeuw
door P.J. van Loo. – ‘s-Gravenhage : Stichting “Ritus en Tempelbouw, [ca. 1930]. – 107 p. ; 24 cm. – bijlagen, literatuur.
sign.: ESO-4-2-LOO-2
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, esoterische filosofie, De oude Plichten, organisatie, Engeland, Schotland, Engelse Grootloge, statuten

Mackey, A.G.
The history of Freemasonry : its legendary origins
Albert Gallatin Mackey. – New York ; London : Gramercy Books ; Random House, 1996. – xii, 451 s., [9] pl. : ill. ; 27 cm.
ISBN 0517149826
sign.: ESO-4-2-MACK-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, legenden, Stuarts, geometrie, Hermes, Babel, Nimrod, Euclides, Anderson, religie, astrologie, rozenkruisers, Pythagoras, gnosticisme, Enoch, Hiram Abiff

Marion-Weijer, A.
Eenheid en verscheidenheid : een combinatie van cultuurhistorisch- en sociologisch onderzoek naar het ontstaan en voortbestaan van de drie maçonnieke tradities binnen de Nederlandse Federatie van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij ‘Le Droit Humain’ ; Masterscriptie Religiestudies – Geschiedenis van de Hermetische Filosofie, Specialisatie Mysticism and Western Esotericism
Anne van Marion-Weijer. – Amsterdam : Anne van Marion-Weijer, 2006. – 61 p. : ill. ; 30 cm. – literatuurlijst.
sign.: ESO-4-2-MARI-1I

Anne van Marion-Weijer. – Amsterdam : Anne van Marion-Weijer, 2006. – 21 p. ; 30 cm. – (bijlagen)
sign.: ESO-4-2-MARI-1II
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, Le Droit Humain, gemengde vrijmetselarij, sociologie, mystiek, religie, scripties

Mellor, A.
Our separated brethren the freemason : couronné par l’Académie Française
by Alec Mellor ; translated by B.R. Feinson. – London, Toronto, Wellington, Sydney : George G. Harrap & Co., 1964. – 312 p. ; 22 cm. – bibliography of principal sources.
sign.: ESO-4-2-MELL-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarilj, geschiedenis, kerk, politiek

Ordegrondwet
Ordegrondwet der I.O.G.V.M. “Le Droit Humain” en Nationaal reglement voor de Nederlandse Federatie
aangenomen door het vierde internationale convent 8-12 september 1947. – Amsterdam : Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain”, 1964. – 145 p. ; 17 cm. – alfabetisch register.
sign.: ESO-4-2-ORDE-2a (ESO-DOOS-006)

vastgesteld door de Vertegenwoordiger van de Opperraad. – [gewijzigde dr.]. – Amsterdam : Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain”, 1987. – 18, 64 p. ; 21 cm. – alfabetisch register.
sign.: ESO-4-2-ORDE-2 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, ordergrondwetten, Le Droit Humain

Ordewetten
Ordewetten ter uitvoering van verschillende artikelen der Grondwet voor de Grondwet voor de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
herd. met wijzigingen. – z.p. : z.u., 1962. – 48 p. ; 21 cm.
sign.: ESO-4-2-ORDE-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, ordewetten, grondwetten

Porte, G.R.A. de la
Wat is toch vrijmetselarij? : korte uiteenzetting van datgene, wat iedereen van de vrijmetselarij moet weten; zoowel ten behoeve van vrijmetselaren als van niet-vrijmetselaren 
door G. André de la Porte. – 2e dr. – Semarang-Soerabaia-‘s-Gravenhage : Boekhandel & Drukkerij v/h G.C.T. van Dorp & Co, 1914. – 36 p. ; 20 cm.
1e dr.: 1913
sign.: ESO-4-2-PORT-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij

Raemaekers, J.
Vrijmetselarij en de bronnen van prof. Bolland
Jos. Raemaekers. – Arnhem : Stenfert Kroese & Van der Zande, [1914]. – 30 p. ; 17 cm.
sign.: ESO-4-2-RAEM-1 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Bolland, theosofie

Resolutiën
De Resolutiën van de Groote Loge 1756-1798
met inleiding en aantekeningen van E.A. Boerenbeker. – ‘s-Gravenhage : Maçonnieke Stichting Ritus en Tempelbouw, 1979. – XXVI, [4]. 274 p. : ill. ; 23 cm. – register van persoonsnamen, register van logenamen, register van plaatsnamen en zaken.
sign.: ESO-4-2-RESO-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, Groote Loge

Sande, A. van de
250 jaar Orde van Vrijmetselaren : Dl. 1: Vrijmetselaren: 250 jaar en meer 
[hoofdred.: A.W.F.M. van de Sande … et al. ; eindred.: M.J.M. de Haan … et al. ; auteurs: G.J.M. Bonneke … et al. ; fotogr.: P.W.R. Mellaart] . – z.p. : De Vrije Metselaar, cop. 2006. – 416 p. : ill. ; 26 cm. – (Dl. 1)
Uitg. ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan in 2006 van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden
ISBN 9062710166
sign.: ESO-4-2-SAND-3
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, Nederland, esoterische filosofie, gelegenheidsuitgaven, Koninklijke Kunst, filosofie

Verbeelding van het onzichtbare : rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Vrijmetselarij als geestesstroming en sociaal-cultureel Europees verschijnsel, in de Faculteit der Godgeleerdheid aan de Universiteit Leiden, gehouden op vrijdag 25 januari 2002
Anton van de Sande. – [Den Haag] : Stichting Fama Fraternitatis, 2002. – 43 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 9072032098
sign.: ESO-4-2-SAND-2 (ESO-DOOS-006)
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, redes, geschiedenis, cultuurgeschiedenis, beeldvorming, Europa

Vrijmetselarij in de Lage Landen : een mysterieuze broederschap zonder geheimen
Anton van de Sande. – Zutphen : Walburg Pers, 1995. – 206 p. : ill. ; 29 cm. – geraadpleegde werken en suggesties voor verder lezen, index van persoons- en plaatsnamen.
ISBN 9060119304
sign.: ESO-4-2-SAND-1
Trefw.: vrijmetselarij, geschiedenis, oorsprong, kerk, symboliek, theosofie, Blavatsky, Besant, De Bazel, J. Lauweriks, Vahana-Loge, Cazotte, W.H. Denier van der Gon

Sarsena
Sarsena of de volmaakte bouwmeester : behelzende den oorsprong en de inrichting der vrijmetselaars-orde
beschreven en medegedeeld door eenen Broeder Vrijmetselaar ; naar het Hoogduitsch. – 6e dr. – Rotterdam : Bolle, 19XX. – [8], 192 p. ; 20 cm.
sign.: ESO-4-2-SARS-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, organisatie, loges, ceremoniën, instructies, leerlingen, gezellen, meesters, Schotse ritus

Schwier, W.
Vrijmetselarij, een volksvijandige organisatie
door W. Schwier ; met 65 foto-afbeeldingen naar opnamen van den schrijver ; Nederlandsche vertaling van J. Dros-de Jong . – Amsterdam : Westland, 1941. – 175 p., [32] p. of plates. : ill. ; 22 cm. – register.
sign.: ESO-4-2-SCHW-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, kritieken, NSB

Stille
‘Een stille leerschool van deugd en goede zeden’ : vrijmetselarij in Nederland in de 18e en 19e eeuw
red. Anton van de Sande en Joost Rosendaal. – Hilversum : Verloren, 1995. – 185 p. : ill. ; 24 cm. – bibliografisch overzicht, register van personen, loges en plaatsnamen.
ISBN 9065501505
sign.: ESO-4-2-STIL-1
Trefw.: esoterie, geschiedenis, vrijmetselarij, Nederland, vrouwen

Ter
Ter herdenking van het vijftig jarig bestaan van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “Le Droit Humain”
z.p. : Nederlandse Federatie, 1949. – 40 p. : ill. ; 24 cm.
sign.: ESO-4-2-TER-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, gedenkboeken, vrouwen

Vrijmetselarij
Vrijmetselarij : 1756 – 1956
uitg. in opdracht van het Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan dier orde op 27 december 1956 ; [ten geleide: C.M.R. Davidson ; bijdr.: C.M.R. Davidson, J. Zeijlemaker, Willem Brandt … et al.]. – [2e dr]. – Bussum : Dishoeck, 1958. – 207 p. : ill. ; 18 cm.
sign.: ESO-4-2-VRIJ-1a (ESO-DOOS-006)

uitg. in opdracht van het Hoofdbestuur der Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan dier orde op 27 december 1956 ; [ten geleide: C.M.R. Davidson ; bijdr.: C.M.R. Davidson, J. Zeijlemaker, Willem Brandt … et al.]. – Bussum : Van Dishoeck, 1957. – 192 p. : ill. ; 28 cm.
sign.: ESO-4-2-VRIJ-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, sociologie, religie, kunst, politiek

Vrijmetselarij in Nederland : een kennismaking met de wetenschappelijke studie van een ‘geheim’ genootschap : congres vrijdag 14 maart 2003, Universiteit Leiden
voorwoord Andréa Kroon. – Den Haag : OVN, 2003. – 102 p. : ill. ; 30 cm. – noten, adressen.
ISBN 9080777811
sign.: ESO-4-2-VRIJ-2

voorwoord Andréa Kroon. – Den Haag : OVN, 2003. – 102 p. : ill. ; 30 cm. – noten, adressen.
ISBN 9080777811
sign.: ESO-4-2-VRIJ-2a
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, Nederland, onderzoek, theosofie, Polak, spiritisme

Waite, A.E.
A.E. Waite : selected masonic papers
A.E. Waite ; edited and introduced by Edward Dunning. – Wellingborough, Northamptonshire : The Aquarian Press, 1988. – 188 p. ; 22 cm. – index of proper names.
sign.: ESO-4-2-WAIT-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, Fludd, tempeliers, symboliek

Wallace-Murphy, T.
De vrijmetselaars : hun geschiedenis en mystieke verbanden
Tim Wallace-Murphy ; vert. [uit het Engels] Marthe Philipse. – Kerkdriel : Librero, 2007. – 144 p. : ill. ; 26 cm.
Oorspr. titel: The freemasons : their history and mystical connections. – Ivy Press Limited, 2006 – bibliografie, woordenlijst, register.
ISBN 9789057648335
sign.: ESO-4-2-WALL-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, mystiek, christendom, middeleeuwen, tempeliers, Schotland, broederschap, Groot-Oosten

Wester, D.H.
Goethe : de vrijmetselaar
D.H. Wester. – fotomechanische herdr. – Amsterdam : Schors, 1981. – 88 p. ; 23 cm. – [noten].
ISBN 9063780710
sign.: RAN-1-1-GOET-19
Trefw.: literatuur, J.W. von Goethe, Duitse letterkunde, geestelijke ontwikkeling, esoterie, vrijmetselarij, biografieën, symboliek, broederschap, leerlingen, gezellen, meesters

Zeijlemaker Jnz., Jb.
De vrijmetselarij ontleed
Jb. Zeijlemaker Jnz. – z.p. : Stichting Fama Fraternitatis, 1972. – 312, 44 p. : ill. ; 25 cm. – bijlage.
sign.: ESO-4-2-ZEIJ-1
Trefw.: esoterie, vrijmetselarij, geschiedenis, catechismus, tableau’s, constituties, rituelen, loges, Engeland, Frankrijk, Hoge graden, Duitsland, Amerika