TVN Home » Product Tags: nicholson

Nicholson

25 februari 2021

Gaia’s Hidden Life: The Unseen Intelligence of Nature

Compiled by Shirley Nicholson and Brenda Rosen.

290 Pages | A Quest Original 1992 | Softcover | Quest Books U.S.A. | ISBN: 9780835606851.

Esoteric philosophy has always maintained that everything in nature is alive. This enticing anthology suggests that science is beginning to move closer to this viewpoint. New perspectives on the Native American, Celtic, Theosophical and mystical Christian traditions are offered unveiling the seamless, interconnected web of life linking human beings and the natural world. Contributors include:

  • James Lovelock – father of the Gaia Movement
  • Joan Halifax – anthropologist
  • Thomas Berry – Jesuit ecologist
  • Dorothy Maclean – co-founder Findhorn Community
  • Serge King – Hawaiian shaman
  • And many more . . .

From Chapter – ‘Invoking Angelic Beings’ by Geoffrey Hodson (p. 289):

Angels of Nature

” Hail, devas of the earth and sky!
Come to our aid;
Give fertility to our fields
Give life to all our seeds,
That this our earth may be fruitful.

Hail, devas of the earth and sky!
Come to our aid;
Share with us the labours of our world
That the divinity within may be set free . . . “

Auteur: Nicholson, S. / Rosen, B.
ISBN: 9780835606851
Quantity

Prijs: € 17,70

Loading Updating cart…

The Power of Thought – A 21st Century Adaptation of Annie Besant’s Classic Work ‘Thought Power’

By John Algeo.

172 Pages | First published in 1903, 2001 edition | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835607971.

Theosophist Annie Besant (1847 – 1933) drew from the Ancient Wisdom of the East to explore the deep recesses of the mind. The original edition was published in 1903 and has been in print ever since. Now leading contemporary Theosophists John Algeo and Shirley J. Nicholson have painstakingly revised the text to free its timeless truths from the time-bound language of the early 20th century and make it more accessible to today’s readers. The result is a clear discussion of subjects of increasingly high interest: concentration, memory, consciousness, telepathy, sleep and dreams, cultivation of the will, and access to your ‘Higher Self’.

From Chapter 12 – ‘The Secret of Peace of Mind’ (p. 152):

” We are the Self, and therefore the joys and the sorrow of others are ours as much as theirs. To the extent that we realise this and learn to live so that we share the life that flows through us with the whole world – to that extent we learn the secret of peace. That secret is knowledge of the Self, and the thought ‘That Self Am I’ (even if we have not yet experienced the reality) helps us gain a peace of mind that nothing can disturb. As the Bhagavad Gita [2.70] says: He attains peace, into whom all desires flow as rivers flow into the ocean, which is filled with water, but remains unmoved – not he who desires desire. “

Auteur: Algeo, John
ISBN: 9780835607971
Quantity

Prijs: € 20,00

Loading Updating cart…

The Goddess Reawakening – The Feminine Principle in Spirituality

280 pages | Paperback | Quest Books, 1994

This anthology, with essays by Riane Eisler, June Singer, and others, considers Goddess myths, current psychological perspectives, and the feminine principle in spirituality today. It offers a worldview that integrates intuition, intellect, and feeling.

Shirley J. Nicholson is past executive editor of Quest Books, and recent director of the Krotona School of Theosophy in Ojai, California. She is author of Ancient Wisdom – Modern Insight, co-author of The Power of Thought and editor of several Quest anthologies.

auteur: Nicholson, S.
ISBN: 0835606422
Quantity

Prijs: € 14,52

Loading Updating cart…

Shamanism

Compiled by Shirley Nicholson.

295 Pages | First edition, 1987, seventh printing | Paperback | Theosophical Publishing House, Wheaton | ISBN: 9780835606172

Explore the way of the Shaman

This outstanding collection of essays by nineteen noted scholars, religious figures, and practicing shamans from all traditions paints a vivid pciture of the mind and soul of the shaman around the world. Chapters by Michael Harner, Mircea Eliade, Joan Halifax, Brooke Medicine Eagle, Serge King, and other experts show why shamanism—one of the oldest forms of religious life—is experiencing so great a renewal of interest.

auteur: Nicholson, S.
ISBN: 9780835606172
Quantity

Prijs: € 21,00

Loading Updating cart…

Oude Wijsheid, Modern Inzicht

Door Shirley Nicholson, vertaald door Wim D. Margadant en Frank Visser.

220 Pagina’s | Uitgegeven in 1989 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750598.

Engels origineel: Ancient Wisdom, Modern Insight | First Adyar Edition 2011 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9788170595281.

De Oude Wijsheid verschijnt als Theosofie opnieuw in de geschiedenis en brengt omstreden begrippen als reïncarnatie, karma, evolutie, het Goddelijke dat in ieder van ons aanwezig is en de onderlinge verbondenheid van al wat bestaat, in de Westerse wereld. Nicholson laat zien, dat een aantal van de denkbeelden die in De Geheime Leer (1888) van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) zijn geschetst, overeenkomsten toont met wetenschappelijke ontwikkelingen in gang gezet door bijvoorbeeld Albert Einstein(1879 – 1955), Ilya Prigogine(1917 – 2003), David Bohm (1917 – 1992), Niels Bohr (1885 – 1962) en vele anderen.

Afkomstig uit Hoofdstuk 10 – ‘Goddelijk Denkvermogen’ (p. 129):

” Een manier om te beginnen aan het proces van toenemende innerlijke orde is te letten op de symmetrie overal om ons heen, in vormen in de natuur, in de kunst, architectuur, muziek, zelfs behang en textiel. Als we volledig doordrongen raken van het idee van symmetrie, kunnen we verder gaan naar een dieper begrip van orde. We zouden de hele natuur kunnen ervaren als een bewegende orde, zoals in de muziek, waar al de ritmen en de tonen geharmoniseerd zijn, alle delen samen verbonden in een dynamische structuur.

We zouden zelfs een glimp kunnen opvangen van de werkelijkheid van zuivere orde als een beginsel, dat niet van objecten afhankelijk is. Dit besef kan innerlijke orde herstellen en ons regenereren en vernieuwen. Zoals kristallen neerslaan rondom een kern in een chaos van bewegende moleculen in een oplossing, zo kunnen we een innerlijke kern van orde scheppen, die voortdurend zal aangroeien als deze put uit een vormloze massa ervaringen. Ons uiterlijke, wereldlijke zelf kan geladen worden met orde en schoonheid, net als de diepere niveaus van het hogere denkvermogen geladen zijn met de orde van het Goddelijke Denkvermogen. Hoewel we deze werkelijkheid in het diepste van ons wezen veel te weinig aanraken, zijn we dragers van een Goddelijke Orde en kunnen we leren deze in onszelf en buiten in de wereld tot uiting te laten komen. “

auteur: Nicholson, S.
ISBN: 9789061750598
Additional DescriptionMore Details

1875: De Oude Wijsheid verschijnt als theosofie opnieuw in de geschiedenis en brengt omstreden begrippen als reïncarnatie, karma, evolutie, het Goddelijke dat in ieder van ons aanwezig is en de onderlinge verbondenheid van al wat bestaat, in de Westerse wereld. Wetenschap en religie verwerpen dit wereldbeeld ten stelligste. Ruim een eeuw later: Shirley Nicholson geeft een overzicht van de Oude Wijsheid. Heeft de theosofie in al die jaren invloed gehad op de Westerse cultuur? Erkennen wetenschap en religie nu de geldigheid van zulke begrippen? Geheel en al? Gedeeltelijk? In het geheel niet? In deze levendige uiteenzetting van het theosofische denken laat de schrijfster zien dat een aantal van de denkbeelden die in De Geheime Leer van H.P. Blavatsky zijn geschetst, nu in onze cultuur opgenomen zijn en dat nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en nieuwe religieuze denkwijzen deze “Wijsheid van de goden” beginnen te bevestigen. Dit is te zien in de toenemende belangstelling voor onderwerpen als holistische geneeskunde, ritueel, kernfysica, enzovoort. Dit alles zou men het geleidelijk spiritueler worden van de samenleving kunnen noemen.

Quantity

Prijs: € 13,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…