TVN Home » Product categorieën: bijbel

Bijbel

14 april 2023

The Apocalypse Unsealed – Being an Esoteric Interpretation of the Initiation of Iôannês, Commonly Called the Revelation of St. John

Door James M. Pryse

126 Pagina’s | 2023, first published 1910 | Softcover | Uitgeverij Pantianos Classics | ISBN 9781789871845

James M. Pryse investigates early Christianity, explaining and demystifying the Apocalypse — also called the Book of Revelation. His examination reveals what is hidden in the ancient Biblical text.

The events of the Book of Revelation are considered by Biblical scholars and believers to hold great significance. In Pryse’s interpretation, the Revelation is not an unsolvable enigma, or a mystery shrouded in secrets, but a wealth of esoteric information. The original Greek of the book, which Pryse translated to aid his investigation, is proposed to be the key to understanding its meanings.

In making his case for the Apocalypse being a reflection of Greek wisdom, Pryse draws upon the philosophy of Plato and the terms of ancient Greek that describe parts of the body. Though learning these principles, an understanding of what the Apocalypse means is possible. In addition we receive instruction on Greek number theory, which Pryse uses to further unravel this New Testament text. Several charts and illustrations accompany his explanations, that the reader may arrive at the fullest understanding.

A novel and original approach to one of the Bible’s most famous texts, The Apocalypse Unsealed is a valuable piece of occult lore.

Author: James M. Pryse
ISBN: 9781789871845
classic-editor-remember: classic-editor
1: a:2:{s:3:"key";s:23:"classic-editor-remember";s:5:"value";s:14:"classic-editor";}
2: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9781789871845";}
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Getal – Teken – Woord: Het symbolische universum van het Hebreeuws als taal van de Bijbel

Door Friedrich Weinreb

140 Pagina’s | 2021 | Softcover | Uitgeverij Quintessentia | ISBN 9789079449200

Getal – teken – woord is een heldere inleiding in de mystieke denkwereld van Friedrich Weinreb. Wie zich in zijn benadering van de Bijbel en de joodse overlevering verdiept, zal ontdekken dat er in deze teksten een oud weten bewaard is gebleven, dat antwoorden geeft op fundamentele vragen naar de zin van ons leven.

De Bijbel is niet een receptenboek, met starre regels die voorschrijven wat wel en niet mag, maar biedt een inzicht in de grote structuren van ons leven vanuit één centrale, samenhangende bron, zonder enige vorm van dogmatisme.

Weinreb laat hier zien hoe de Bijbel daadwerkelijk de structuur van de schepping bevat. De Bijbel is als het ware een blauwdruk van de gehele schepping. Het Hebreeuws, de heilige taal waarin de Tora is geschreven, biedt de mens een verbluffend handvat om het wezen der dingen te leren kennen, of beter: te leren herkennen.

Friedrich Weinreb (1910 -1988) heeft in een omvangrijk oeuvre de wereld van de joodse mystiek uitgelegd aan de mens van deze tijd. Uitgaande van de overtuiging dat er in de Bijbel en de joodse overlevering een oud weten is bewaard, zoekt hij naar een vaste leidraad die de mens op zijn weg door deze wereld houvast kan bieden.

Author: Friedrich Weinreb
ISBN: 9789079449200
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

Enkel het Ene – Verwoorde beelden & verbeelde woorden. De Tarot & De Bijbel

Door Peter Samwel.

181 Pagina’s | 2021 | Paperback | Uitgeverij U2pi Bv, Den Haag | ISBN: 9789493240537.

Binnen religie en spiritualiteit bestaat een spanningsveld tussen het traditionele christendom en de ontwikkelingen binnen de moderne spiritualiteit aan de andere kant. Wetenschappelijk opgeleide theologen en andere godsdienstige werkers tonen doorgaans weinig affiniteit met de vele buitenkerkelijke spirituele ontwikkelingen en zienswijzen. Net zo lijkt de eigentijdse spiritualiteit het kerkenwerk als niet meer van deze tijd te hebben afgeschreven. Dit getuigt niet van wijsheid door of de traditie zomaar terzijde te schuiven dan wel niet bereid te zijn nieuwe, geestelijke ontwikkelingen op te merken en te volgen.

Hoe zou het zijn als alle knowhow verenigd zou worden, tegenstellingen zouden worden opgeheven, en de moderniteit haar fundament vindt vanuit respect voor het religieuze culturele erfgoed binnen onze traditie, vanuit het perspectief van voortschrijdende geestelijke ontwikkelingen en spirituele inzichten?
‘Welkom samen’ zeg ik dan.

Auteur: Samwel, P.
ISBN: 9789493240537
Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

Het Verguisde Christendom – Oorsprong en teloorgang van de vroegste ‘Kerk’

Door Jacob Slavenburg

255 Pagina’s | 2e dr. 2017 (1e dr. 2016, herziene uitgave van Opus Posthuum, 2001)) | Softcover | Walburg Pers, Zutphen | ISBN: 9789462491564

Er zijn heel weinig boeken geschreven over het vroegste christendom, nog voor het ontstaan van de Bijbelse evangeliën. Dit komt mede omdat er weinig bronnen uit die periode leken te bestaan. Bij velen bestaat daardoor het onterechte beeld van een zich van aanvang af hermonisch ontwikkelende wereldkerk.
Historicus Jacob Slavenburg toont aan de hand van uitputtend bronnenonderzoek aan dat dit een vals beeld is. Er is praktisch geen enkele overeenkomst tussen de kerken en de vroegste christelijke gemeenten. De ‘oudste’ chistenen zouden zich op geen enkele wijze in de huidige kerkdiensten van vandaag herkennen. Een vastomlijnde theologie was niet aanwezig. Een duidelijke geloofsleer ontbrak. Van een canon en een vaste hiërarchie was nog geen sprake.
De auteur legt een fascinerend beeld bloot van de oergemeente voor de val van Jeruzalem. Opvallend daarin is vooral de gestalte van Jacobus, een broer van Jezus, die niet alleen de onbetwiste leider van de Jeruzalemse gemeente was, maar ook de spiritueel leidsman van de gezamnelijke gemeenten. Zo waren Paulus en Petrus hem verantwoording schuldig.

NAME: Slavenburg, J.
ISBN: 9789462491564
Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Valsheid in Geschrifte – De verborgen agenda van Bijbelschrijvers

Door Jacob Slavenburg

189 Pagina’s |9e druk 2020, (1e druk 2008)|Softcover| Walburg Pers, Zutphen | ISBN: 9789462494763

Wie waren de echte schrijvers van de evangeliën? Wie nam in de vroege kerk de beslissing over wat wel en niet in de Bijbel terechtkwam? Waarom mochten de apocriefe en gnostische evangeliën niet meer gelezen worden?
Pas generaties na Jezus’ dood werden de evangeliën samengesteld door onbekende schrijvers met een eigen agenda. Die verhalen werden in de eerste eeuwen talloze malen ‘verbeterd’om ze te laten sporen met nieuwe geloofsregels en uitgedachte dogma’s. In dat proces werden zeer oorspronkelijke en vroege geschriften vernietigd.

NAME: Slavenburg, J.
ISBN: 9789462494763
Quantity

Prijs: € 19,99

Loading Updating cart…

The Hidden Wisdom in the Holy Bible – Volume II

By Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

408 Pages | First edition 1967, 2nd & revised edition 1972, reprinted in 1986 | Hardcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0835607054.

The Holy Bible belongs to a special category of literature. Mystics, Kabbalists, and students of sacred texts regard the Scriptures as allegorical, constructed of symbols, analogies, and parables, woven into a tapestry of meaning that holds the age-old truths of existence.

From ‘The Hidden Wisdom and why It is concealed’ (p. ix):

” The greatest degree of power, which occult science can bestow is to be derived from knowledge of the unity and interaction between the Macrocosm and the Microcosm, the Universe and Man. ‘The mystery of the earthly and mortal man is after the mystery of the supernal and immortal One’, wrote Éliphas Lévi (1810 – 1875), Lao Tzu (6th century BC) also expresses this truth in his words: ‘The Universe is a man on a larger scale’. “

The late Geoffrey Hodson is the author of The Brotherhood of Angels and Men and Clairvoyant Investigations.

Auteur: Hodson, G.
ISBN: 0835670570
Quantity

Prijs: € 9,00

Loading Updating cart…

The New Testament Commentaries Of H.P. Blavatsky

Compiled and annotated by Henk J. Spierenburg.

343 Pages | Published in 1987 | Softcover | Point Loma Publications, San Diego | ISBN: 0913004510.

‘Every act of the Jesus of the New Testament, every word attributed to him, every event related of him during the three years of the mission he is said to have accomplished, rests on the programme of the Cycle of Initiation, a cycle founded on the Precession of the Equinoxes and the Signs of the Zodiac’.

The riches concealed in the nearly 10.000 pages of the books and journal articles written by H.P. Blavatsky, the articles contained in fourteen Volumes of her Collected Writings, have so far been valued at their true worth by only very few students. Even many of those, whohave occupied themselves with the products of H.P.B.’s pen all their lives, fail to value them at their real worth.

One, who should be inclined to doubt this statement need only ask one of the above students what are exactly H.P.B.’s ideas about the New Testament from publications by theologians, will no doubt formulate a certain answer. In October, 1889 H.P.B. said: ‘The New Testament is not unity; it is as useless to try to reconcile the meaning of particular words out of their contexts or stereotype a special meaning . . .’ This certainly is saying something.

From the Publisher’s Note (p. VI):

” A universal truth is revealed, concealed for the most part in parables and ‘dark, though beautiful sayings’, but given vibrant meaning when the light of the Ancient Wisdom is shone on them. For here opportunity is given to span the limiting centuries, passing beyond a brief 2.000 years, and from the ageless past to breathe something precious and preserved. We sense here a Wisdom, which is Truth and a Truth which is Wisdom. “

auteur: Blavatsky, H.P./Spierenburg, H.J. (comp.)
ISBN: 0913004510
Quantity

Prijs: € 20,50

Loading Updating cart…

The Chaldean Account of Genesis

By George Smith (1840 – 1876).

319 Pages | Secret Doctrine Reference Series 1977; photographic reproduction of 1876 edition, with illustrations | Hardcover | Wizards Bookshelf, San Diego, U.S.A. | ISBN: 0913510661.

The complete title of the work is:

The Chaldean Account of Genesis –  Containing the Description of Creation, the Fall of Man, the Deluge, the Tower of Babel, the Times of the Patriarchs and Nimrod; Babylonian Fables, and Legends of the Gods; from the Cuneiform Inscriptions.

George Smith (1840 – 1876) was an English Assyriologist, who earned worldwide fame in 1872 by his translation of the Chaldaean account of the Deluge, which was read before the Society of Biblical Archaeology on the 3rd of December.

From Chapter I – ‘The Discovery of the Genesis Legends’ (p. B):

” The fragments of the Chaldean historian Berosus, preserved in the works of various later writers, have shown that the Babylonians were acquainted with traditions referring to the Creation, the period before the Flood, the Deluge and other matters forming part of Genesis. “

auteur: Smith, G.
ISBN: 0913510661
Quantity

Prijs: € 22,05

Loading Updating cart…

De Oerknal van het Christendom – Veelkleurig perspectief van een impuls

Door Jacob Slavenburg

223 Pagina’s | Paperback |Rozenkruis Pers, Haarlem |ISBN: 9067322776

Woorden van Jezus en Christus-verschijningen zorgden tweeduizend jaar geleden voor een explosie . . . in het hart. De charismatische beweging die daaruit ontstond en als een brede stroom uitwaaierde, werd echter steeds meer gekanaliseerd. Een spirituele kern werd tot een institutionele kerk.
De schrijver voert de lezer mee door de bonte wereld van de vroege christenen. Ooit ontlook het Christendom als een wat vreemde loot aan een in die dagen veelkleurige Joodse stam. Maar na de val van Jeruzalem in het jaar 70 verdween dat oorspronkelijke joodse christendom uit beeld. Veel opvattingen van de joodse christenen vinden we wel terug in het gnostische christendom van de tweede eeuw .Met de latere bestrijding van bepaalde opvattingen binnen dit spirituele christendom werd met het badwater ook het kind weggespoeld. Niet alleen de gnostici werden veroordeeld, zelfs de meest oorspronkelijke christenen, de joodse christenen, werden tot ketters verklaard. Toch is er in de eerste eeuwen nog sprake van een grote pluriformiteit. De oerknal trilt door in veel charismatische leraren, zoals onder meer Paulus, Valentinus, Clemens en Origenes. Deze leraren helpen hun medemens de Christusvonk in zichzelf te ontdekken en vrij te maken.
Pas in de eeuwen van de grote christelijke concilies wordt de vrijheid van denken en spreken drastisch ingeperkt. De kerk wordt een instituut dat uitmaakt wat beleden mag worden; of eigenlijk: wat niet meer gezegd, ja zelfs niet meer gelezen mag worden.
Drs. Jacob Slavenburg is een kenner van de geschiedenis van het vroegste christendom en van de gnosis.

auteur: Slavenburg, J.
ISBN: 9067322776
Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…

The Hidden Wisdom in the Holy Bible – Volume III

By Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

345 Pages | First edition 1971, reprinted in 1992 | Hardcover | Thr Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591732.

Volume III – The golden grain of Wisdom in the Book of Genesis. (Genesis chapters twenty-five to fifty).

In this Third Volume, Geoffrey Hodson offers the fruits of his attempts to delve into the Books of the Old Testament in search of truths, that he believes to be timeless and which, if applied, could profoundly affect those living in this present war-threatened, and actually war-torn, age in which (wo)man possesses the power of self-examination.

From ‘The Hidden Wisdom and why It is concealed’ (p. ix):

” The greatest degree of power, which occult science can bestow is to be derived from knowledge of the unity and interaction between the Macrocosm and the Microcosm, the Universe and Man. ‘The mystery of the earthly and mortal man is after the mystery of the supernal and immortal One’, wrote Éliphas Lévi (1810 – 1875), Lao Tzu (6th century BC) also expresses this truth in his words: ‘The Universe is a man on a larger scale’. “

The late Geoffrey Hodson is the author of The Brotherhood of Angels and Men and Clairvoyant Investigations.

 

 

auteur: Hodson, G.
ISBN: 8170591732
Quantity

Prijs: € 9,00

Loading Updating cart…

The Hidden Wisdom in the Holy Bible – Volume I

By Geoffrey Hodson (1886 – 1983).
292 Pages | First edition 1963, revised & enlarged second edition 1970, reprint 1991. Its abridgement was published in 1993 | Hardcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591724.
An examination of the idea that the contents of the Bible are partially allegorical. Volume I: an introduction to the sacred language of allegory and symbol.
This first Volume is largely devoted to a consideration of the Sacred Language itself and the presentation of certain classical keys of interpretation, with some of the results of their application to the Scriptural stories, including especially the life of Christ,

From ‘The Hidden Wisdom and why It is concealed’ (p. vii):

” The greatest degree of power, which occult science can bestow is to be derived from knowledge of the unity and interaction between the Macrocosm and the Microcosm, the Universe and Man. ‘The mystery of the earthly and mortal man is after the mystery of the supernal and immortal One’, wrote Éliphas Lévi (1810 – 1875), Lao Tzu (6th century BC) also expresses this truth in his words: ‘The Universe is a man on a larger scale’. “

The late Geoffrey Hodson is the author of The Brotherhood of Angels and Men and Clairvoyant Investigations.

 

auteur: Hodson, G.
ISBN: 8170591724
Quantity

Prijs: € 900,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…