TVN Home » Product categorieën: dromen

Dromen

12 maart 2021

Dromen

Door C.G. Jung, vertaling door Pety de Vries-Ek.

123 Pagina’s | 2001, zesde druk | Paperback | Lemniscaat Bv., Rotterdam | ISBN| 9060695291

Dromen

Vijf verhandelingen die de ontwikkeling van Jungs denken over de droomproblematiek volgen, vanaf de tijd dat hij met Freud samenwerkte. De beide eerste hoofdstukken, ‘De Droomanalyse’ en ‘Dromen en getallensymboliek’ (resp. uit 1909 en 1910) sluiten dan ook geheel aan op de ideeën van Freud. In de drie andere (1928-1945) komen Jungs eigen inzichten duidelijker naar voren. In ‘Algemene gezichtspunten over de psychologie van de droom’ staat het doel van de droom centraal. In ‘Over het wezen van dromen’ het belang van de droomcontext, de herkomst van de droom uit het persoonlijke onbewuste, de oergrond van onze ziel. ‘De praktische bruikbaarheid van de droomanalyse’ tenslotte geeft sprekende voorbeelden uit de praktijk van de psychotherapie, met name de functie van dromen bij de behandeling van neurosen.

Auteur: Jung, C.G.
ISBN: 9060695291
Quantity

Prijs: € 13,95

Loading Updating cart…

Nachtzicht – Over het Spirituele in onze Dromen

Door Johan M. Pameijer.

271 Pagina’s | Uitgegeven in 2004 | Softcover | Sigma Uitgeverij BV., Tilburg | ISBN: 9065562338.

Ieder mens heeft zijn eigen droomruimte, de stille onbewuste binnenkant van onze persoonlijkheid. Soms doen dromen je versteld staan en stemmen ze tot nadenken. Wat willen ze je duidelijk maken? Zijn dromen bedrog?

Johan Pamerijer tracht in dit boek nieuwe spirituele perspektieven toe te voegen aan het droomonderzoek vanuit de zienswijze dat dromen ons kunnen helpen en ons innerlijk kunnen helen. Betekenis en zin van dromen verwijzen naar een diep reservoir van kennis, dat ontoegankelijk is voor het dagbewustzijn, maar zicht tijdens de slaap voorzichtig kenbaar maakt. De droom laat iemand zien, zoals hij werkelijk is: het uiterlijk masker valt weg en de innerlijke waarheid treedt onverbloemd aan het daglicht. In dit boek voert de schrijver ons langs de oude Egyptische, Assyrische en Griekse droomuitleggers naar het meer modern op Freud en Jung gebaseerde droomonderzoek. Hij maakt daarbij gebruik van vele persoonlijke en hem ter hand gestelde indrukwekkende droomverslagen.

Afkomstig uit Hoofdstuk 6 – ‘De Collectieve Oerdroom’ (p. 207):

Het spanningsveld van Eros

” Het totale cultuurgebied van de Middelandse Zee-volken geloofde in een mannelijke scheppersgod en een vrouwelijk natuurbeginsel. Het spanningsveld tussen de uiteengedreven godenparen werd ingevuld door Eros, de god met zijn liefdespijl. Liefde is sindsdien het ultieme bindmiddel tussen de gescheiden partners, de zoektocht geldt als drijfveer van ons leven en de hereniging gloort aan de verre horizon van onze bewustzijnsreis. Alle Griekse mysterieen zoeken de eenwording van de tegendelen langs ingrijpende trainingstages, aangeduid met de namen zuivering, verlichting en vereniging, naar Plato, die sprak van reinmaking, inwijding en aanschouwing. Ze mondden uit in een doodslaap die de myste in het aangezicht van de god bracht. Het streven om van het zinnelijke naar het geestelijke op te stijgen, de drang van de sterveling om zich naar het geestelijke te verheffen, is door Plato Eros genoemd. “

auteur: Pameijer, J.M.
ISBN: 9065562338
classic-editor-remember: classic-editor
1: a:2:{s:3:"key";s:23:"classic-editor-remember";s:5:"value";s:14:"classic-editor";}
2: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:10:"9065562338";}
Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

Life, Death And Dreams

By Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004).

36 Pages | May 25th 1974 | Softcover | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

The Blavatsky Lecture delivered at the Annual Convention of the Theosophical Society in England, May 25th 1974.

Life is something we all feel we know something about at first hand, because we are alive. We know what it feels like. We may never examine that realization much, but to the extent that we do, we know what life is. Similarly, we all dream or at least can remember having dreamed, and we are all certain of our own eventual demise even if that prospect does not unduly worry us. The subject of life, death and dreams is one then, that concerns us all even if we do not pay it much attention in the ordinary way. For theosophical students, however, it is of more interest. The word ‘Theos’ is, for them, synonymous with ‘Deity’ in a pantheistic sense, and in Madame Blavatsky’s writings Deity equates to life in all its aspects. Theosophy is therefore a study or knowledge of life, in the very widest and deepest sense.

From page 3:

” The Mysteries of life as of death, of the visible and invisible worlds, have been fathomed and observed by initiated Adepts in all epochs and in all nations. They have studied these during the solemn moments of union of their divine monad with the universal Spirit . . . and they have recorded the observations of one with those of another, and finding none of the contradictions so frequently noticed in the dicta, or communications of the mediums, but on the contrary, having been able to ascertain that the visions of Adepts, who lived 10.000 years ago are invariably corroborated and verified by those of modern Adepts, to whom the writings of the former never do become known until later – the truth has been established. A definite science, based on personal observations and experience, corroborated by continuous demonstrations, containing irrefutable proofs, for those who study it, has thus been established. I venture to belief that this science is just as good as that which relies on the accounts of one or even of several somnambulists (C.W., V,51). “

auteur: Farthing, G.A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…