TVN Home » Product categorieën: egypte

Egypte

8 april 2022

Egyptische Mythen en Mysteriën

Door Rudolf Steiner (1861 – 1925), vertaald door H.J.M. Wilbers.
Oorspronkelijke titel: Ägyptische Mythen und Mysterien: im Verhältnis zu den wirkenden Geisteskräften der Gegenwart.

235 Pagina’s | 2020, derde druk | Hardcover | Uitgave Steinervertalingen, Apeldoorn | ISBN: 9789083052045.

Steiner onderzoekt de Egyptische cultuur op een unieke manier. Bij hem vinden we geen interpretaties van het Egyptische dodenboek, maar wel een op eigen onderzoek gebaseerde beschrijving van de essentie van de Egyptische inwijding. Hij plaatst de Egyptische cultuur in het grote perspectief van de evolutie van de mensheid en laat aan verschillende voorbeelden zien hoe die cultuur wezenlijk verband houdt met de onze. Zo staat het voor hem vast dat de spirituele bodem heeft bereid voor de huidige materialistische zienswijze.

Gedetailleerd schetst Steiner de ontwikkeling van de aarde en de mensheid in lang vervlogen tijden. Hij vat de Egyptische godenwereld heel concreet op als een afbeelding van geestelijke wezens die de evolutie spiritueel hebben geleid. Zo wordt duidelijk welke rol Isis, Osiris en Horus in deze ontwikkeling hebben gespeeld, onder andere bij de vorming van de menselijke gestalte. Ook spreekt Steiner in dit verband uitvoerig over de cruciale rol van Christus in de ontwikkeling van de mensheid.

In het nawoord gaat egyptoloog Jana Loose nader in op Steiners specifieke benadering van het oude Egypte.

Auteur: Steiner, R.
ISBN: 9789083052045
Quantity

Prijs: € 27,50

Loading Updating cart…

Inwijding – Priesteres in Egypte

Door Elisabeth Haich (1897 – 1994), vertaling dra. C. Keus.

393 Pages | Oorspronkelijke uitgave 1960, Nederlandse vertaling 1978, vijftiende druk | Softcover | Uitgeverij Ankh-Hermes, onderdeel van VBK, Utrecht | ISBN: 9789020215908.

Oorspronkelijke titel: Einweihung | Uitgegeven in 1960, meest recente editie 2020 | Eduard Fankhauser Verlag, Thielle | ISBN: 9783968610092.

‘Het lezen van Inwijding is deel uitmaken van de inwijding zelf . . .’

Inwijding begint met de jeugd van Elisabeth Haich; een tijd, waarin ze zich eenzaam en onbegrepen voelt, maar ook in contact staat met een andere wereld. Dit contact zet zich voort als zij volwassen wordt, gaat studeren en uiteindelijk trouwt en kinderen krijgt. Haar leven lang is Elisabeth op zoek naar een verklaring voor het leven op aarde. Ze is overtuigd van een diepere zin achter de schijnbaar eindeloze keten van geboorte en dood, hoe onverklaarbaar dat ook mag lijken. Haar zoektocht leidt naar steeds wijzere mensen, die haar meer en meer onthullen over de zin van het leven. Ook krijgt ze steeds meer visioenen, die uitmonden in herinneringen aan een eerder leven als dochter van een Egyptische farao. Ze maakt kennis met de rijkdom van de Egyptische ‘Geheime Leer’ over wiskunde, astrologie en filosofie, kosmologie en piramidebouw. De weg, die Elisabeth in haar leven volgt is vol beproevingen en lessen, die haar karakter vormen. Op haar weg van zelfrealisatie gaat tenslotte haar diepste wens in vervulling met haar Inwijding tot priesteres.

Afkomstig uit de laatste blanco pagina’s:

” Het Zelf is het leven en de enige werkelijkheid, en wie in het Zelf is ingewijd,

wat eigenlijk wil zeggen dat hij zichzelf volledig heeft leren kennen,

heeft alles en allen gelijkelijk lief, want hij is een met hen. “

Auteur: Haich, E.
ISBN: 9789020215908
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

Embodying Osiris – The Secrets of Alchemical Transformation

By Thom F. Cavalli, Ph.D.

275 Pages | First Question edition 2010 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835608800.

A ground-breaking integration of Jungian Psychology, Alchemy and Egyptian Mythology.

The myth of Osiris, dying and resurrecting Egyptian God of vegetation, marks a change that describes the earliest beginnings of the modern psyche. In excavating the myth. Jungian psychologist Thom Cavalli uses alchemy to transmute hidden secrets into sacred knowledge. Here for the first time is an alchemical interpretation of this timeless myth as a guide to spiritual transformation. Osiris’s rebirth symbolizes what alchemists have always seen as the creative power we all have for self-renewal. Cavalli shows us how to access this archetypical God in the quest to integrate body and Soul. To ‘become’ Osiris is to become whole.

From Chapter 2 – ‘Alchemy, Magic and Osiris’ (p. 67):

” Whether I live or die, I am Osiris

I enter in and reappear through you,

I decay in you. I grow in you.

I fall down in you. I fall upon my side.

The Gods are living for me for I live and grow in the corn

That sustains the Honored Ones.

I cover the earth,

Whether I live or die I am Barley,

I am not destroyed. “

– Mojsov, Osiris (8) (see intro., nr. 4). The quote is from The Coffin Texts.

 

Auteur: Cavalli, T.F.
ISBN: 9780835608800.
Quantity

Prijs: € 18,50

The Perfume of Egypt – And Other Weird Stories

By Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934).

271 Pages | First edition, 7th reprint 2004 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 817059457X.

The author of this book, Charles Webster Leadbeater was a clairvoyant whose range of experience of occult phenomena and unusual happenings waa extraordinary. The Perfume of Egypt is a collection of ‘weird stories’, mostly about ghosts, which is both fascinating and informative, because they represent either personal experiences of the author or what he had heard directly from authentic sources.

Mr. Leadbeater himself brings to attention in his Foreword (page viii):

” I have written other and more serious books, in which such things as these are scientifically explained; in this volume my only desire is to help my readers to pass pleasantly a few hours of leisure time. “

auteur: Leadbeater, C.W.
ISBN: 817059457X
Quantity

Prijs: € 9,50

Loading Updating cart…

Pyramids and Stonehenge

By Alfred Percy Sinnett (1840 – 1921).

27 Pages | Softcover | First published in 1893, 3rd edition 1958, reprinted 1970 | Henry Ling Limited, The Dorset Press, Dorchester, Dorset | ISBN: 722952503.

Two lectures delivered before The Theosophical Society, London, in 1892-93 and now reprinted in 1958 in respose to repeated requests arising out of modern interest in the Pyramids, Stonehenge and also Atlantis. Their value is felt to lie in the text as originally given, and no attempt has therefore been made to revise them.

auteur: Sinnett, A.P.
ISBN: 722952503
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

Serpent in the Sky – The High Wisdom of Ancient Egypt

266 pages | Paperback | Quest Books, 1993

John Anthony West’s revolutionary reinterpretation of the civilization of Egypt challenges all that has been accepted as dogma concerning Ancient Egypt. In this pioneering study West documents that:
– Hieroglyphs carry hermetic messages that convey the subtler realities of the Sacred Science of the Pharaohs.
– Egyptian science, medicine, mathematics, and astronomy were more sophisticated than most modern Egyptologists acknowledge.
– Egyptian knowledge of the universe was a legacy from a highly sophisticated civilization that flourished thousands of years ago.
– The great Sphinx represents geological proof that such a civilization existed.

This revised edition includes a new introduction linking Egyptian spiritual science with the perennial wisdom tradition and an appendix updating West’s work in redating the Sphinx. Illustrated with over 140 photographs and line drawings.

auteur: West, J.A.
ISBN: 0835606910
Additional DescriptionMore Details

John Anthony West is an independent Egyptologist who has studied Egypt, ancient history, religion, and related subjects for three decades. His essays and criticism appear in The New York Times, The New Yorker, and other publications in America and abroad. He has also appeared on NBC’s “Today Show,” and in an Emmy-winning 1993 documentary, “The Mystery of the Sphinx,” narrated by Charlton Heston. When not leading study tours to Egypt, Mr. West resides in Athens, New York. Other titles by the author: – The Traveler’s Key to Ancient Egypt: A Guide to the Sacred Places of Ancient Egypt

Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…

Ancient Mystic Rites

By Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934).

241 Pages | First Quest Edition 1986, 3rd printing 1995 | Softcover | Quest Books, USA | ISBN: 0835606090.

Ancient Mystic Rites is Leadbeater absorbing in-depth study of the Mystery Schools of Egypt, Greece, Judea and Europe in the Middle Ages, up to the emergence of Co-Masonry in the twentieth century. During his lifetime, Leadbeater used his rare capacity for clairvoyance or ‘seeing’ beyond the physical plane for many purposes. He observed and recorded the sub-atomic structure of a number of elements before science had the capacity to determine such things. He described the forms and colors created as a result of our thoughts and the shapes and colors of the human subtle body.

Drawing on these abilities as well as on historical records, Leadbeater relates in this book fascinating, previously unknown facts about the Mystery Schools and their practices and beliefs. His observations and reflections point up many similarities among these schools in spite of distance and time  – a common ‘Mystery-bond’ running through otherwise disparate cultures. As Leadbeater shows, these Ancient Rites have emerged in this century as Freemasonry.

auteur: Leadbeater, C.W.
ISBN: 0835606090
Quantity

Prijs: € 15,95

Loading Updating cart…

Jung and the Lost Gospels – Insights into The Dead Sea Scrolls and the Nag Hammadi Library

By Stephan A. Hoeller.

268 Pages | A Quest Original 1989, 6th printing 2004 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606465.

Within a matrix of modern depth psychology, Stephan A. Hoeller shows similarities between secret traditions of the Essenes and early Gnostic mysticism.

Gospels discovered in the 1940s reveal a pre-Christian Judaism of Gnostic character. The Dead Sea Scrolls essentially are mystical documents. It appears the Scrolls’ Essene authors of 130 B.C. – 70 A.D. like the Nag Hammadi Gnostic authors of the Apostolic Age, experienced visions of an esoteric nature, and the Scrolls possess an inner, hidden meaning. The Nag Hammadi Library, discovered by two peasants, who unearthed clay jars in 1945 in upper Egypt, did not appear in English for 32 years, because they were knotted in wranglings among scholars, politicians, and antique dealers. The Dead Sea Scrolls discovered in clay jars in Palestine by a goatherder in 1947, weathered similar storms. The first team of analysts were most Christian clergy, since the material frightened church leaders. As Dr. Hoeller shows in Jung and the Lost Gospels, they rightly feared the documents would reveal information to detract from unique claims of Christianity. Indeed, the Dead Sea Scrolls and Nag Hammadi Library both contradict and complement accepted Old and New Testaments.

From Chapter 6 – ‘Errant Wisdom – The Myth of Sophia’ (p. 112):

” Sophia is the World Spirit, or the collective archetype of the entirety of cosmic and individual life, growth and development. As such, she is most closely associated with the nature and faith of humanity: the initial differentation and subsequent individuation of the soul and its Union with spirit. “

 

 

auteur: Hoeller, S.A.
ISBN: 0835606465
Quantity

Prijs: € 15,95

Loading Updating cart…

The Idyll of the White Lotus

By Mabel Collins (1851-1927), with an explanation by Swami T. Subba Row (1856 – 1890).

206 Pages | First edition 1884, 2nd to 9th reprint 1896 – 1973, second edition 2000 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170593999.

Dutch translation: De Idylle van de Witte Lotus | Ankh-Hermes | ISBN: 9789020255409.

This tale of a young seer in a decadent temple in Ancient Egypt is at once gripping and profound. It depicts the evolution of a Soul from weakness to strength, from ignorance to insight – a pure but unthinking child becomes a wise messenger.

From the Prologue:

” Behold, I stood alone, one among many, an isolated individual in the midst of a united crowd. And I was alone, because among the all the men my brethren, who knew, I alone was the man who both knew and taught. I taught the believers at the gate, and was driven to do this by the power dwelled in the sanctuary. I had no escape, for in that deep darkness of the most sacred shrine, I beheld the light of the inner life and was driven to reveal it, and by it was upheld and made strong. For indeed, although I died, it took ten priests of the temple to accomplish my death, and even then they but ignorantly thought themselves powerful. “

auteur: Collins, M.
ISBN: 8170593999
Quantity

Prijs: € 7,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…