TVN Home » Product categorieën: ethiek

Ethiek

22 februari 2019

De Gulden Treden van Helena P. Blavatsky

Door Danielle Audoin (1926 – 1917), in het Nederlands vertaald door Saskia Campert.

73 Pagina’s | Eerste druk mei 2015, 2de druk feb. 2018 | A6-formaat, softcover | Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750963.

Frans origineel: Les Marches d’Or de Helena P. Blavatsky  – Commentées par Danielle Audoin.

Er bestaat een heel korte tekst, De Gulden Treden, die te weinig bekend is onder theosofie studenten. Men zegt meestal: De Gulden Treden van HPB. Feitelijk is het een tekst die Helena P. Blavatsky (1831 – 1891), evenals een groot deel van haar werk, heeft ontvangen van een van haar Meesters. Een van de ‘Adepten’, die via haar, aan hen die in 1890 haar discipelen waren een leidraad hebben overgedragen, niet allen voor de persoonlijke ontwikkeling, maar ook voor de spirituele ontplooiing en het relationele leven.

De Dertien Aansporingen:

 1. Een rein leven
 2. Een open geest
 3. Een zuiver hart
 4. Een wakker verstand
 5. Een onversluierde spirituele perceptie
 6. Een broederlijke liefde voor allen
 7. De bereidwilligheid om advies en instructie te geven en te ontvangen
 8. Een loyaal plichtsbesef ten opzichte van de leraar
 9. Een gewillig gehoorgeven aan de geboden van de Waarheid
 10. Een moedig verdragen van persoonlijk onrecht
 11. Een dapper opkomen voor onze principes
 12. Een onverschrokken verdediging van hen die onrechtvaardig worden aangevallen
 13. Een aandacht voortdurend gericht op het ideaal van menselijke vooruitgang en volmaaktheid dat de gewijde wetenschap beschrijft
auteur: Audoin, Danielle
ISBN: 9789061750963
Quantity

Prijs: € 8,95

Loading Updating cart…

Taking Charge of Your Life

By Ernest Egerton Wood  (1883 – 1965).

129 Pages | Formerly published under the title Character Building, first Quest book edition 1985 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835605949.

To take charge of your life you must have character. Character is the mark of the Soul as expressed in life and indicated your degree of emotional maturity. How we react to events from the outer world reveals our character. Ernest Wood suggests how we should react and why.

This is an inspiring reading for anybody sincerely interested in developing their hidden potential – an unique how-to study without the typically vague jargon associated with this type of subject matter. For Wood states his case in an enjoyable straight-forward manner.

How does one build character? With care! Like constructing a house, it must be done carefully step by step, from foundation to roof. It is in your power to take charge of your life and this book can help you develop that power.

From page XV:

Rule 20 from Light on the Path:

” All steps are necessary to make up the ladder. The vices of man become steps in the ladder, one by one as they are surmounted. The virtues of man are steps indeed, necessary – not by any means to be dispensed with. Yet, though they create a fair atmosphere and a happy future, they are useless if they stand alone. The whole nature of man must be used wisely by the one, who desires to enter the way. “

 

 

 

auteur: Wood, E.
ISBN: 0835605949
Quantity

Prijs: € 6,19

Loading Updating cart…

Yogic Practice – Yama and Niyama

By S.S. Varma.

28 Pages | First edition 1991, first reprint 2002 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591805.

Dutch translation: De Beoefening van Yoga – Yama en Niyama (1995, 2011) | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750918.

Yoga literally means ‘unification’, unification of the individual soul and the Oversoul and herewith unification of all that is. Everybody realizes he or she is one with the Divine, thus should realize he or she is one with everybody else. This is spirituality. Although this total unification marks its final goal, ‘yoga’ could be understood as much as ‘the way towards’.

This booklet includes rules of ethical behavior. Yama comprises virtues, such as abstaining oneself from violence, lies and betrayal, robbery, unchastity and greed. Niyama covers living up to these commandments relating to purity, contentment, abstinence, self-study and self-surrender to God. In this little publication, Varma reveals the true essence of these virtues.

From page 17:

” Before dealing with the five elements of Niyama, it may be useful to consider the distinction between the Yamas and the Niyamas. Both seem to point at a common purpose – the transmutation of the lower nature to serve as a suitable vehicle of the Divine Life. The practices included in Yama are moral and prohibitive and lay the foundation of a yogic life, while those in Niyama are disciplinary and constructive in character and aim at organizing the life of the spiritual aspirant. “

auteur: Varma, S.S.
ISBN: 8170591805
Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart…

Search for Values

By Soli J. Sorabjee.

19 Pages | Besant Lecture delivered at Adyar, Dec. 1992, first published in 1995 | Booklet | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592623.

The moral worth of a society or a community is reflected in its aspirations and the ideals it pursues, the values it cherishes and its sincerity in upholding those values, Throughout history, humanity’s chief concern has been the disovery and preservation of values, which impart grace and significance to civilization and also to individual human lives. One of the cruellest paradoxes of our times is that an age that has witnessed tremendous scientific progress and technological development has at the same time also witnessed unprecedented decline in moral and spiritual values.

From page 17:

” If I can stop one heart from breaking

I shall not live in vain

If I can ease one life the aching or cool one pain

Or help one fainting robin unto its nest again

I shall not live in vain. “

auteur: Sorabjee, S.J.
ISBN: 8170592623
Quantity

Prijs: € 1,60

Loading Updating cart…

The Buddhist Catechism

By Colonel Henry Steel Olcott (1832 – 1907).

116 Pages | First edition 1881, 3rd edition, 7th reprint 2007 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar. | ISBN: 8170590272.

Dutch translation: De Boeddhistische Catechismus | Published in 2003 | Hardcover, incl. bibliography, word list and reading ribbon | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750814.

The Buddhist Catechism is an invaluable textbook for those wishing to familiarize themselves with the basic principles of Buddhism. Since it first edition in 1881 it has been published in more than twenty languages, mainly by Buddhists for Buddhists, and was widely used in the Buddhist educational movement which used in the Buddhist educational movement, which Colonel Henry Steel Olcott established in Ceylon (now Sri Lanka).

The book is constructed in an easy to follow question-answer form, together with an appendix, which outlines the fourteen fundamental Buddhistic tenets. These fourteen items were accepted as fundamental in both the Southern and Northern sections of Buddhism, by authoritative committees to whom they were submitted by the author personally.

From its Preface:

” The unpretending aim in view is to give to succinct and yet comprehensive a digest of Buddhistic history, ethics and philosophy as to enable beginners to understand and appreciate the noble ideal taught by the Buddha, and thus make it easier for them to follow out the Dharma in its details. “

auteur: Olcott, H.S.
ISBN: 8170590272
Quantity

Prijs: € 7,60

Loading Updating cart…

De Boeddhistische Catechismus

Door Kolonel Henry Steel Olcott (1832 – 1907).

124 Pagina’s | Uitgegeven in 2003 | Hardcover, incl. bibliografie, woordenlijst en leeslint | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750814.

English origineel: The Buddhist Catechism | Uitgegeven in 1908, copyright 1947, 42ste editie, 5de herdruk 1986 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN:

De verdiensten en de actualiteit van de activiteiten van Henry Steel Olcott hebben sinds 1881 nauwelijks of niet aan waarde ingeboet. Daarom kan dit elementair boeddhistisch handboekje nog steeds in een behoefte voorzien. Omdat de schrijver geen voorkeur kent voor een specifieke boeddhistische stroming, biedt het werkje voor een groot aantal lezers wellicht onverwachte perspectieven. Het leven van de Boeddha, zijn (ethisch-filosofische) leer en de volgelingen van deze leer worden erin beschreven, maar ook het (vermeende) conflict tussen religie en de wetenschap komt aan bod. Dit alles in een vraag-en-antwoord-vorm. Als bijlage zijn de 14 gemeenschappelijke grondbeginselen van alle boeddhistische scholen, van de hand van Olcott, opgenomen.

Afkomstig uit Deel IV – ‘De Opkomst en de Verspreiding van het Boeddhisme (p. 95 & 96):

310. Hoe komt het dat het boeddhisme, ooit de grootste religie van India, daar nu bijna helemaal is verdwenen?

” Het boeddhisme was in het begin zuiver en nobel, de ware leer van de Tathāgata; zijn Sangha was deugdzaam en hield de voorschriften in acht; het won de harten van allen en verspreidde vreugde in vele landen, zoals de morgenzon leven schenkt aan  de bloemen. Maar na enkele eeuwen bleken de slechte monniken te zijn toegetreden (upasampadā), werd de Sangha rijk, lui en zinnelijk; de Dharma raakte bezoedeld en vervolgens liet India de leer links liggen. “

auteur: Olcott, H.S.
ISBN: 9061750814
Additional DescriptionMore Details

Samen met H.P. Blavatsky was Henry Olcott essentieel voor de hernieuwde opbloei van het Boeddhisme in onder andere Japan en Sri Lanka. Dit boekje schreef hij om het boeddhisme nieuw leven in te blazen. Het werd gecontroleerd en goed bevonden door hooggeplaatste boeddhisten. Uit het voorwoord:

Het doel van dit bescheiden werkje is om een beknopte, maar niettemin begrijpelijke samenvatting te geven van de historie, ethiek en filosofie van het boeddhisme, waardoor nieuwelingen in staat worden gesteld om het nobele ideaal dat door de Boeddha is onderwezen te leren begrijpen en te waarderen, en het daarom makkelijker maken de dharma in al zijn details te volgen.
De vragen en antwoorden zijn in de volgende categorieën onderverdeeld:
 1. Het leven van de Boeddha
 2. De Leer
 3. De Sangha of kloosterorde
 4. Een korte historie van het boeddhisme, zijn leiders en propaganda
 5. Enige overwegingen omtrent boeddhisme en wetenschap

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Right Living in Modern Society

By Prof. P. Krishna.

126 Pages | Uitgegeven in 1995 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750717.

This book is a verbatim account of eight lectures delivered by prof. P. Krishna in 1992 and 1993 on the subject of right living in modern society. Primarily based on the teachings of Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), these lectures focus on the following issues: what is it that divides us?, our relationship to the world, our relationship to ourselves, our responsibility towards children and ways of creating the right learning environment.

If you ask me to list the major problems that modern society, or mankind, in its present state is facing, I would say that the tendency in human beings to form groups – either national groups or religious groups or caste groups or racial groups – and create division of mankind, then feel not for the whole of mankind, but only for the particular group to which one belongs, is by far the greatest problem facing us, because it does give us some sort of a feelings of security to belong to a group. We must examine whether it is real security or some kind of illusory feeling of security, which comes because we are not farsighted enough, we are not looking deeply enough. I would say this division in mankind is perhaps the most major problem and the greatest cause of violence and suffering in modern society.

From Chapter 8 – ‘Right Living in Modern Society: Creating the Right Learning Environment’ (p. 126):

” In the field of academics the teachers may know more than the students and they can transfer their knowledge. But in this field, as human beings struggling to discover the Art of Living rightly, we, grown-ups, are not different from the children. Knowledge does not help us to live rightly. Therefore we must inquire together and learn together, as friends, not as instructors and trainees. Only a school that cares both for the academic development and for the Art of Right Living, can impart right education to children and fulfil our responsibility towards the next generation. “

 

auteur: Krishna, P.
ISBN: 9061750717
Additional DescriptionMore Details

To me, the true value of any book lies only in the questions that it raises, not in the answers that it offers. If the reader finds in this book even  few questions he wishes to dwell on, I shall feel amply rewarded. That is the only purpose of this book. (from the foreword)
A quote from the book:
If you ask me to list the major problems that modern society, or mankind, in its present state is facing, I would say that the tendency in human beings to form groups – either national groups or religious groups or caste groups or racial groups – and create division of mankind, then feel not for the whole of mankind but only for the particular group to which one belongs, is by far the greatest problem facing us, because it does give us some sort of a feeling of security to belong to a group. We must examine whether it is real security to belong to a group. We must examine whether it is real security or some kind of illusory feeling of security which comes because we are not farsighted enough, we are not looking deeply enough. I would say this division in mankind is perhaps the most major problem and the greatest cause of violence and torture in modern society.
P. Krishna is a former professor of physics at the Banaras Hindu University, and a former rector of the Rajghat Education Centre of the Krishnamurti Foundation India at Varanasi, India. He is currently in charge of the Krishnamurti study centre there.

Quantity

Prijs: € 8,75

Loading Updating cart…

Cloning the Buddha – The Moral Impact of Biotechnology

By Richard Heinberg.

265 Pages | First Quest Edition 1999 | Hardcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607720.

Is Cloning a wonderful opportunity for the human race or a dangerous attempt to play God?

With penetrating common sense, eco-philosopher and journalist Richard Heinberg tackles some of the thorniest ethical questions we face. Fascinating examples from plant and animal research; interviews with scientific, political, and religious leaders; and a clear overview of the helpful and harmful effects of biotech on our food supply, reproductive choices, and environment give thinking readers ample evidence for making up their minds.

From Chapter 8 – ‘Cloning the Buddha’ (p. 230):

” Ultimately, if we as society wish to employ some form of genetic technology for truly beneficial purposes we must begin, not with the technology itself, but with an ethical reappraisal and reform of our collective institutions and priorities. “

auteur: Heinberg, L.
ISBN: 0835607720
Additional DescriptionMore Details

Are humans playing God when they manipulate natural processes to achieve the results they want? Now that scientists can manipulate genetic materials, won’t someone eventually use such technology to create a “perfect race”? Would it be desirable to “clone the Buddha,” to use biotechnology to create compassionate people? Heinberg (A New Covenant with Nature) examines these and other questions in his survey of morality and biotechnology. He argues that science and morality often have little to do with each other simply because scientists very often lack a spiritual perspective. “The intuition, perception, or belief that other beings have a self and interior experience comparable to one’s own is the basis for ethics,” the author writes. Heinberg asserts that this inner self is purposeful and an end in itself, and he compares this definition of the inner self to the core experience of the sacred. Moreover, he contends, this inner self is caught in a web of life with other selves whose lives and well-being are dependent on one another. Such interdependence, he says, regards “nature as the ultimate model of economy, cooperation, simplicity, beauty, and purpose.” Given such a view of nature, biotechnology is not an avenue for producing a society filled with cooperative and compassionate people. Rather, he says, we can create such a society by “working diligently on our own personal moral refinement, collectively confronting power and its abuses, and creating a nurturing context for our children and grandchildren.” For the most part, Heinberg doesn’t stray far from ground already covered in conversations about science, morality and religion.

Quantity

Prijs: € 29,50

Loading Updating cart…

Hindu Ethics, Purity, Abortion and Euthanasia

By Harold G. Coward, Julius J. Lipner and Katherine K. Young.

139 Pages | 1989 | Soft cover | State University of New York Press, Albany | ISBN: 0887067646.

Modern Western approaches to India often have focused on metaphysics at the expense of ethics, leading many to see Hinduism as only concerned with the esoteric and the otherwordly. The chapters of this book offer case study explorations, that are selected and presented to invite comparisons with the modern West. Such comparisons will help to remove the apparent otherworldly nature of Hindu thought from the minds of Western readers, as well as give depth to and new significance to Indian ideas in the areas of medical ethics, social ethics, and human rights. The case studies demonstrate that Indian thought has not ignored deep reflection on ethical problems that are presenting serious challenges to the modern world. They demonstrate, that Hinduism has a firm grounding in ethics, even when the most difficult questions are raised.

 

auteur: Coward, H.G./Lipner, J.J./Young, K.K.
ISBN: 0887067646
Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…

De Sleutel tot de Theosofie

H.P. Blavatsky

402 blz. | Paperback | Theosophical University Press, 1998 ISBN 9789070328207

Na publicatie van De geheime leer kreeg H.P. Blavatsky veel verzoeken om een eenvoudiger uiteenzetting van de oude wijsheid. Ze reageerde hierop met De sleutel tot de theosofie, geschreven in vraag-en-antwoord-stijl. Wat is theosofie? Wat is het beleid van de Theosophical Society? Wat maakt iemand tot theosoof? Wat is karma? Wat is reïncarnatie? Wat gebeurt er na de dood? Wat is praktische theosofie? Wie zijn de mahatma’s?

Ze besluit het boek met een blik op de toekomst van de TS. Achterin is een verklarende woordenlijst opgenomen.

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 9789070328207
Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

Śri Rāmachandra – The Ideal King (Ramayana Lessons)

By Annie Besant (1847 – 1933).

188 Pages | First edition 1915, second edition 2005 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170594774.

This book is constituted of the lectures Annie Besant gave to students, highlighting the noble ideals and virtues embodied in the story of Rāma, the ideal king, as related by the Sage Vālmiki. It is a companion volume to another series of lectures published under the title Mahābhārata: The Story of the Great War. Dr. Besant’s deep understanding of ancient Indian culture and thought and her magnificent language will assist young Indians, and some older people also, to go back to their roots and enrich the present with the great values of the past.

From Chapter II – Youth and Marriage (p. 20):

” KING DAŚARATHA, it is written, ‘dwelt in Ayodhyā happily, expecting sons’, and the whole world was waiting with him, for Vishnu was coming in human form to this earth. All-pervading, all-supporting, He was to fill with his life these coming children, that they might manifest him in the world for the world’s helping. “

auteur: Besant, A.
ISBN: 8170594774
Quantity

Prijs: € 7,60

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…