TVN Home » Product categorieën: liefde

Liefde

6 februari 2019

Self-Realization Through Love – Nārada Bhakti-Sūtra

By Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

86 Pages | 2003 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170593735.

Dutch translation: Zelfrealisatie door Liefde – De Bhakti-Sūtra van Nārada | Eerste druk 2002 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750765.

Self-Realization through Love presents the spirit of Bhakti Yoga as outlined in the Bhakti-Sūtra of  Nārada (AD 4th century). This work contains the well-known Sanskrit aphorisms, transliteration in Roman, English version and commentary in a modern idiom.

Love in its purest form is the nature of God and pervades all life. Bhakti is the expression of Divine Love inherent in humankind directed towards the Divine in order to attain Divine Union or Self-realization. The author describes the book as ‘a sort of a manual for those who want to realize God through the power of love’. It is, however, useful to aspirants following other paths also, as eventually, all aspects of human nature must be perfected in the evolution towards Self-realization.

Dr. I. K. Taimni, author of several books on Yoga, brings to this one also his usual insightful wisdom and keen observation of human nature.

 

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 8170593735
Quantity

Prijs: € 4,50

Zelfrealisatie door Liefde – De Bhakti-Sūtra van Nārada

By Iqbal Kishen Taimni (1898–1978).

83 Pagina’s | Eerste druk 2002 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750765.

English Original: Self-Realization Through Love – Nārada Bhakti-Sūtra| 2003 | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170593735.

In de Indiase mythologie is Nārada een van de zeven rishi’s of zieners. Aan hem wordt de uitvinding van de vina of luit toegeschreven. Het meest bekend is hij geworden door zijn verhandeling over het pad van devotie, de Bhakti Sūtra. In dit geschrift wordt de aard van de liefde behandeld, met name de liefde tot God.

In 84 aforismen zet Nārada uiteen, dat het pad van devotie voor de huidige tijd het meest eenvoudige is. De liefde tot God leidt volgens de auteur tot vervulling van het leven. Deze aforismen zijn vaak zeer beknopt, en worden meestal van commentaar voorzien door een spiritueel leraar. Dit commentaar van dr. I.K. Taimni maakt de Bhakti Sūtra toegankelijk voor de Westerse lezer. Het schetst de omtrekken van enkele treffende kenmerken van het pad van toewijding of liefde en wordt beschouwd als een soort handleiding voor hen, die God door middel van de kracht van liefde willen realiseren. Hij behandelt het onderwerp niet met het Meesterschap, dat spreekt uit geschriften als de Yoga Sūtra en de Śiva Sūtra, maar geeft een tamelijk goed idee van het pad van devotie en is een grote hulp voor diegenen, die hun toewijding willen ontwikkelen en enige richtlijnen en informatie wensen over dit onderwerp in de vroege stadia van ontwikkeling daarvan. De Bhakti Sūtra kan voor wie emotioneel van aard zijn en voor wie het pad van devotie in het bijzonder geschikt is een heel nuttige gids zijn.

Afkomstig van bladzijde 21:

” amṛitasvarūpa ca |

amṛita =  de nectar van onsterfelijkheid, het besef van onze eeuwige aard, dat ons doet uitstijgen boven de angst voor de dood en verval; svarūpā = (heeft de) wezenlijke vorm (van); ca = en.

Terwijl de uiterlijke vorm van bhakti emotionele liefde is, is de meest innerlijke, wezenlijke vorm ervan een besef van onze ware aard, die eeuwig is en het gebied van verval en dood te boven gaat.

[…]

Als we kijken naar een toegewijde, die een intense liefde voor God van buitenaf koestert, zien we dat hij/zij ruwweg dezelfde symptomen vertoont van iemand, die heel erg verliefd is op een ander. Zijn of haar denken is geobsedeerd door het denken over die ander. […] Dit is de uiterlijke vorm van bhakti – haar rūpa – die meestal in de eerste stadia van ontwikkeling prominent aanwezig is. Maar naarmate bhakti rijper wordt en de bhakta in een steeds nauwere relatie tot God brengt, neemt zij in toenemende mate de vorm aan van een gevoel van eenheid met Hem. “

auteur: Taimni, I.K.
ISBN: 9789061750765
Additional DescriptionMore Details

In 81 aforismen zet Narada uiteen dat het pad van devotie voor de huidige tijd het meest eenvoudige is. De liefde tot God leidt volgens de auteur tot de vervulling van het leven. Deze aforismen zijn vaak zeer beknopt en worden meestal van commentaar voorzien door een spiritueel leraar. Dit commentaar van dr. I.K. Taimni maakt de Bhakti Sutra toegankelijk voor de westerse lezer. Uit de inleiding:

Het belangrijkst om in gedachten te houden is altijd dat het pad van spirituele ontwikkeling niet een platgetreden pad is dat iedereen moet volgen om zijn doel te bereiken. ‘Ieder individu is voor zichzelf het leven, de waarheid en de weg’, en het pad dat hij volgt ontvouwt zich in hemzelf, terwijl hij voortgaat overeenkomstig zijn eigen uniekheid en de rol die hij in de verre toekomst bestemd is te spelen in het Goddelijk Plan. De Bhakti Sutra van Narada schetst de omtrekken van enkele opvallende kenmerken van het pad van toewijding of liefde, en wordt beschouwd als een soort handleiding voor hen die God door middel van de kracht van liefde willen realiseren. De Bhakti Sutra behandelt het onderwerp niet met het meesterschap dat spreekt uit geschriften als de Yoga Sutra en de Siva Sutra, maar geeft een tamelijk goed algemeen idee van de Bhakti Marga en is een grote hulp voor hen die toewijding willen aankweken en enige richtlijnen en informatie wensen over dit onderwerp in de vroege stadia van ontwikkeling ervan. De Bhakti Sutra kan een heel nuttige gids zijn voor wie emotioneel van aard zijn en voor wie de Bhakti Marga in het bijzonder geschikt is.

Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

Seeking Wisdom

By Nilakanta Sri Ram (1889 – 1973).

233 Pages | Second reprint, 2004 | Softcover |Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170590701.

From Chapter I – ‘Seeking Wisdom’:

” In the ‘Dialogue’ dealing with the death of Socrates, Plato explains that the true philosopher meets death as a friend and not as an enemy., because he understands the nature of the change, which death brings about. It is a natural and happy change. One’s attitude towards death depends on one’s understanding of life, the true nature of which is inseparable from the truth with regard to death. Philosophy means literally ‘Love of the Wisdom’. These are two words, each of which has an extraordinary and beautiful meaning. It would be well worth while for us to try to understand what the true nature of Love is, and what is really meant by Wisdom, which of course is not mere knowledge. “

auteur: Sri Ram, N.
ISBN: 8170590701
Quantity

Prijs: € 8,00

Loading Updating cart…

The Healing Energy Of Love – A Personal Journal

By Prof. John Allan.

175 Pages | Softcover | First published in 1986 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606031.

‘ One man’s journey into the heart of all that lives’.

The book takes the form of Prof. John Allan’s diary entries over the course of a year showing how it is possible to escape from the confines of the world of matter and open oneself to the profound and timeless Love of the world of Spirit. It is a supremely practical book which, among other things, will make clear how illness is caused and how you, like the author, can heal yourself. It also deals with such issues as overcoming grief and conquering the fear of death. Furthermore, it enables you to see what keeps you from feeling the joy that is inherent in life and from experiencing the love that is everyone’s birthright. These and many other problems in living (and dying) yield to the overwhelming presence of Spirit.

In this book, John Allan, in prose as pellucid as the mountain streams he frequents, beckons you to follow him into the world of Spirit and to learn for yourself how Spirit works – and how it can work for you. Can any of us afford not take this journey at some time in our life? You are fortunate to have a guide like John Allan to help illuminate your Way.

From page 12:

Tuesday May 10, 1983:

” The ‘way’ one uses to find God doesn’t really matter unless we get focused on the way and make that our truth. What does matter is the losing of self. And if this comes through prayer, church, or other means, then so be it; for the life we find when having lost self will teach us, show us better to be with that Life. Thus there will come a time when the way will drop away, for the experiencing of Spirit and its life will be sufficient. “

auteur: Allan, J.
ISBN: 0835606031
Quantity

Prijs: € 9,19

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…