TVN Home » Product categorieën: tijd

Tijd

17 september 2020

From Atom to Kosmos – Journey without End

By Lafayette Gordon Plummer (1904 – 1999).

121 Pages | First published in 1940, second revised edition 1987, first Quest edition 1989 | Softcover | Quest Books, U.S.A. co-published with Point Loma Publications, San Diego | ISBN: 0835603083.

There is a type of the true clairvoyance on the spiritual and cosmic planes‘, writes Plummer. ‘There one hears the symphony of eternal life’.

Ever look through a telescope and feel spellbound at the wonders of the heaven? Seeing is believing – and to help us truly see, this book shows us how to ‘don the winged cap and sandals of Hermes‘ and ‘soar far above the Earth, beyond the pale moon, passing at a step the confines of the Solar System, until we found ourselves lost in the velvet blackness of the night sky. ‘

The author offers a riveting condensation of the ancient Wisdom. He opens readers to the universal powers latent in people, powers far greater than any psychic abilities. He also reviews astronomy’s speculations about one stupendous Super Universe, a speculation that coincides with Theosophy’s occult teachings.

From Chapter IV – ‘Life Without End’ (p. 25):

” A Master of Life is one who is able, not only to draw upon his or her own resources, inner and outer, but through the medium of his or her inner constitution, to contact the inner planes, and draw upon the resources of the Divine Being whose ‘principles’ are these planes of consciousness, and therefore a part of whose nature he or she him/herself is. And these resources are exhaustless. “

 

 

auteur: Plummer, L.G.
ISBN: 0835603083
Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

Space, Time and Self

By Edward Norman Pearson (1887 – 1975).

288 Pages | First published in 1957, reprint 1964, second reprint 1994 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592224.

It is the author’s thesis that all life’s problems arise from three illusions, which were drawn over mankind at the beginning of history when the Solar Deity, seeking to manifest, drew over himself three limitations giving rise to three primary illusions of:

  1. Space or objects existing in space as dimensions.
  2. Time as succession of events.
  3. Self as separated existence.

The mind of a human being vainly tries to measure Boundless Space dimensionally, Eternity in terms of our terrestial Time and fails to conceive Self except in terms of separate existence. Grasp of Infinity, Eternity and Unity appear to elude its grasp.

The author has sought to bring all the Theosophical Wisdom relating to Matter and Cosmogenesis, Involution and Evolution and the Laws governing these under the three sections 1. Illusions of Space, 2. Time and 3. Self. He contends that Science, Philosophy and Religion are the means for grappling with these illusions.

From Chapter – ‘Physical and Super-Physical’ (p. 61):

” Light, according to science, is either a wave undulating in a non-material medium or a succession of particles of energy known as ‘photons’. While the first three senses, we found, operated primarily for the benefit of the body and the next one contributed to the development of the mind, the sense of sight, which we now come to consider, extends its reaches still higher to contribute to the spiritual welfare of man. Who has not reveled in the ever-changing enchantments of Nature, the exquisite beauties she exhibits day by day? Through the sense of sight we can even break through the boundaries of earth and soar unhampered to lose ourselves in the sublimities of the vast empyrean. “

 

auteur: Pearson, E.N.
ISBN: 8170592224
Quantity

Prijs: € 10,66

Loading Updating cart…

Het Einde van Tijd – Jiddu Krishnamurti en David Bohm

Gesprekken tussen Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) en David Bohm (1917 – 1992), Voorwoord door David Skitt.

492 Pages | Eerste druk oktober 2019 | Softcover | Synthese, een imprint van Milinda Uitgevers BV | ISBN: 9789062711574.

Engels origineel: The Ending of Time – Where Philosophy and Physics Meet | Copyright 1985, 2014 Krishnamurti Foundation Trust Ltd. | HarperOne, New York.

In dit boek worden de urgente en actuele problemen van onze tijd vanuit een unieke invalshoek belicht. Het bevat een aantal fascinerende dialogen tussen twee grote denkers van onze tijd: de gerespecteerde filosoof Jiddu Krishnamurti en de beroemde natuurkundige David Bohm. De dialogen vonden plaats in Amerika en Engeland tussen april en september 1980. Zij gaan in gesprek over wat ten grondslag ligt aan de eindeloze conflicten, waar de mensheid al eeuwenlang onder gebukt gaat. Samen onderzoeken ze de fundamentele oorzaak hiervan en wat wij daaraan kunnen doen.

Diepgaand bespreken ze essentiële zaken als goed en kwaad, het denken en bewustzijn, en de wezenlijke aard van ons bestaan, vanuit zowel een spirituele als wetenschappelijke invalshoek. Aan bod komen onder andere het verschil tussen het brein en de geest, de betekenis van sterven en de relatie van het individu tot de maatschappij. Uit een aantal revolutionaire inzichten, die gedurende deze gesprekkken naar voren komen, blijkt dat het achterlaten van ons idee van tijd nog wel eens een nieuw begin voor de mensheid zou kunnen inluiden.

Afkomstig uit: Hoofdstuk I – ‘De Oorsprong van Psychologische Conflicten’ (blz. 15):

1 April 1980, Ojai, California.

” Jiddu Krishnamurti: Waar zullen we beginnen? Ik zou de vraag willen stellen of de mensheid een verkeerde weg is ingeslagen.

David Bohm: Een verkeerde weg? Dat moet wel, maar lang geleden denk ik.

JK: Dat denk ik ook. Lang geleden. Daar lijkt het wel op. Waarom? Zoals ik het zie – en ik ben alleen maar aan het onderzoeken – heeft de mensen altijd geprobeerd iets te ‘worden’.

DB: Ja, dat zou kunnen. Ik werd geraakt door iets wat ik ooit las, waarin stond dat de mens vijf – of zesduizend jaar geleden de verkeerde kant opging, toen hij eenmaal in staat was anderen te beroven en slaven ging houden. Uitbuiten en beroven werden daarna het belangrijkste doel in het leven.

JK: Ja, maar er is ook het gevoel dat je innerlijk iets moet worden.

DB: We zouden duidelijk moeten maken wat het verband daartussen is. Wat voor soort ‘worden’ heeft hiervoor gezorgd? In plaats van constructief bezig te zijn door nieuwe technieken, gereedschappen en dergelijke uit te vinden, vonden mensen het op een gegeven moment gemakkelijker om hun buren te beroven. Wat wilden ze worden?

JK: Conflicten zijn de oorsprong van dit alles geweest.

DB: Maar wat was het conflict? Als we ons in die mensen van lang geleden konden verplaatsen, hoe zouden we dan tegen dat conflict aankijken?

JK: Wat is de oorsprong van conflicten? Niet alleen van die in de buitenwereld, maar ook van de enorme innerlijke conflicten van de mens. Wat is de oorsprong daarvan?

DB: Het lijkt door tegenstrijdige verlangens te komen.

JK: Nee, komt het doordat je volgens alle religies iets moet worden? Dat je iets moet bereiken?

DB: Maar wat maakte dat mensen dat wilden? Waarom waren ze niet tevreden met wat ze waren? Want religie zou niet aangeslagen zijn als mensen het niet aantrekkelijk hadden gevonden om méér te worden. “

auteur: Krishnamurti, J.
ISBN: 9789062711574
Quantity

Prijs: € 24,95

Loading Updating cart…

Reflections on Time, Duration and Immortality

By Ianthe H. Hoskins (1912-2001).

37 Pages | Printed July 2000 | Softcover | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

Ianthe Hoskins joined The Theosophical Society in 1936, and later served for two periods (1972-1978 and 1989-1992) as General Secretary of the English Section. As an international lecturer she has travelled widely, lecturing in English, French, Spanish and German, and conducting study courses at the International Headquarters at Adyar and in several Sections around the world. For a number of years she has been a member of the General Council (the governing body of the Society). Outside the Society, she is well known in the Yoga movement, speaking particularly on Vedanta.

From page 25:

” If the divine birth is to shine with reality and purity, it must come flooding up and out of man from God within him, while all man’s own efforts are suspended and all the soul’s agents are at God’s disposal. “

 

 

auteur: Hoskins, I.H.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

De Maya Kalender en de Transformatie van het Bewustzijn

Door Carl Johan Calleman met een Voorwoord door José Argüelles (1939 – 2011).

273 Pagina’s | Eerste druk 2004, tweede druk 2005 | Softcover | Ankh-Hermes B.V., Deventer | ISBN: 9789020283518.

Engels origineel: The Mayan Calendar and the Transformation of Consciousness | Bear & Company, Rochester, Vermont | ISBN: 9781591430285.

De Maya-kalender is een metafysische kaart van de evolutie van bewustzijn en registreert hoe de spirituele tijd verloopt. De kalender geeft negen kosmische cycli weer, die negen stadia van bewustzijn voorstellen. In 2011 zullen deze negen cycli die de aarde heeft doorlopen gelijktijdig aflopen. Dit markeert het einde van de lineaire, meetbare tijd en tevens het begin van een nieuwe verlichte wereld. Dit boek onthult dat de Maya-kalender een spiritueel en profetisch instrument is dat een groter begrip biedt van de bewustzijnsevolutie door de menselijke geschiedenis heen. Het voorspelt een fase van ingrijpende veranderingen voor de wereld en de mensheid. Tevens biedt het concrete stappen om onszelf op één lijn te brengen met deze groei naar verlichting.

Afkomstig van de Frontleaf:

” Kukulcan, de Gevederde Slang, de Mesoamerikaanse god die door de Azteken Quetzalcoatl werd genoemd. Hij symboliseert zowel het licht als de dualiteit en is de drager van de energie 9 ‘Ik’ in de Heilige Kalender. Kukulcan speelde een vooraanstaande rol in het wereldbeeld van de oude beschavingen van Mexico en trad in tal van verschijningsvormen op, zoals die van de God van de wind die hier is afgebeeld. Zo nu en dan is hij ook in menselijke vorm geïncarneerd en omdat hij in wezen het beginsel van het licht is, is wel gesuggereerd dat zijn aardse incarnaties verschijningsvormen waren van dezelfde energie als die van Christus. “

auteur: Calleman, C.J.
ISBN: 9789020283518
Quantity

Prijs: € 27,50

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…