TVN Home » Product categorieën: veda-s

Veda-s

5 maart 2021

De Veda’s voor iedereen – Hun Diepere Betekenis en Praktische Toepassingen

Door Narada Kush, pseudoniem van Kush Visser.

394 Pagina’s | 2019, zesde druk | Hardcover | SA Uitgeverij, Amsterdam | ISBN: 9789076389073.

De Veda’s voor iedereen

De Veda’s zijn de oudste optekeningen van de mensheid en de heilige geschriften van bijna een miljard mensen overal in de wereld. Tegelijk zijn ze ook de minst begrepen en minst toegankelijke geschriften. Ondanks dat ze talloze malen uitgebreid zijn becommentarieerd door wetenschappers, filosofen en andere geleerden, is hun betekenis altijd onduidelijk gebleven. In dit boek zijn de belangrijkste visies op een rijtje gezet en van zeer verhelderend commentaar voorzien. Het resultaat daarvan kan als volgt worden samengevat:

1. De Veda’s zijn Goddelijke openbaringen die zonder tussenkomst van het menselijk intellect tot stand zijn gekomen.
2. Ze zijn geschouwd door de oude zieners die in direct contact stonden met de hogere sferen, waar de goden en halfgoden verblijven.
3. De Veda’s bevatten alle wijsheid over het bestaan, de schepping en de evolutie van de mens.
4. Ze zijn op zodanige wijze opgezet en gerangschikt dat ze hun eigen commentaar geven.

De Veda als wetenschappelijke benadering maakt zelf geen onderdeel uit van enige tak van de boom der wetenschappen, ze is de boom zelf. Ze is de basis, het verloop en de vervulling van alle takken van kennis. Zelfs door haar als de boom te omschrijven, wordt onvoldoende recht aan haar gedaan. Behalve de boom is ze de stilte van het woud, het wezen van de planeet, de geest van het universum en het Woord van God zelf. Ze omvat de hele schepping–ontstaan, verloop en weer teniet gaand–een proces dat zich oneindig vele keren herhaalt.

Auteur: Kush, N./Visser, K.
ISBN: 9789076389073
Quantity

Prijs: € 24,50

Loading Updating cart…

The Veda Commentaries of H.P. Blavatsky

Compiled and annotated by Henk J. Spierenburg.

101 Pages | Paperback | Point Loma Publications, 1996.

H.P.B.’s statements and perspectives on the Vedas compiled from her books and articles.

The revealing material, wide-ranging (and thus partly hidden) of H P Blavatsky on the Vedas, is gathered together for the first time in this volume…The word Veda, we are told, is derived from the word vid (to know), and the student is helped to see and to know what perhaps was unperceived before this mother of all Eastern philosophies. We read of Vedic history, the cosmic origin of the Vedas, their esoteric meaning, and we learn…”the Rig-Veda, the oldest of all the known ancient records, may be shown to corroborate the occult teachings in almost every respect.” (from The Secret Doctrine, volume II, p. 606.)

auteur: Blavatsky, H.P./Spierenburg, H.J. (comp.)
ISBN: 0913004987
Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…