TVN Home » Product categorieën: voice-of-the-silence

VoS

27 februari 2019

The Voice of the Silence (AA Edition) 2nd repr.

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891).

236 Pages | Softcover | AA edition, 2nd repr. 2005 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN 8170593719.

Dutch translation: De Stem van de Stilte, in: Drie Wegen, Eén Pad | Door Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) en Mabel Collins (1851 – 1927), vertaald door Louis Geertman en Ali Ritsema | Eerste druk 2006 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750881.

The Voice of the Silence was published for the first time in 1889. Since then it has been reprinted numerous times and translated into many languages. It was H.P. Blavatsky’s most precious book and last great effort in this world. The last service rendered to Those, whose mouthpiece she was and to their work for the moral and mental upliftment of humanity. It is one of the world’s most inspiring books, a prose poem that moves us by an appeal to the divinest instincts of our nature.

From Fragment I, page 109:

” 18. This earth , O ignorant disciple, is but the dismal entrance leading to the twilight that precedes the the valley of true LIGHT – that LIGHT, which no wind can extinguish, that LIGHT, which burns without a wick or fuel.

19. Saith the Great Law: In order to become the KNOWER of ALL-SELF, thou hast first of Self to be the knower. To reach the knowledge of that Self, thou hast to give-up self to non-self, being to non-being, amd then thou canst repose between the wings of the Great Bird. Aye, sweet is rest between the wings of that which is not born, nor dies, but is the AUM throughout eternal ages. “

Auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 8170593719
Quantity

Prijs: € 8,00

Loading Updating cart…

De Stem van de Stilte – De Wereld achter het Werk

Door Ingmar de Boer.

48 Pagina’s | Uitgegeven in 2013 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750932.

De schrijver van deze brochure, Ingmar de Boer, neemt ons mee in de denkwereld van De Stem van de Stilte van H.P. Blavatsky (HPB), waarin we allereerst het voorwoord van de Stem bekijken, in een poging daaruit zo goed mogelijk een beeld te construeren van de oorsprong van de aforismen, zoals HPB die zelf schetst. We lopen door de tekst van het werk en we gaan eerst de herkomst na van alle technische termen. Daarna proberen we verder aan de hand van deze analyse een concreet idee te formuleren omtrent de oorsprong van De Stem van de Stilte.

Afkomstig van blz. 12:

” Weet je, wat ik doe is het volgende. Ik maak iets wat ik alleen kan beschrijven als een soort vacuum in de lucht voor mij, en richt mijn blik en mijn wil erop, en al snel komt scene voor scene langs als de opeenvolgende beelden van een kijkdoos, of, als ik een verwijzing nodig heb of informatie uit een boek, concentreer ik mij, de astrale tegenhanger van het boek verschijnt en ik neem eruit wat ik nodig heb. Hoe beter ik mijn geest vrij kan maken van afleidingen en fixaties, hoe meer energie en concentratie er is, hoe makkelijker me dit lukt. ” 

auteur: Boer, I. de
ISBN: 9789061750932
Additional DescriptionMore Details

H.P. Blavatsky’s De Stem van de Stilte is een werk waarin krachtig geformuleerde aanwijzingen staan voor de reiziger op het pad naar wijsheid. Het heeft een bijzondere poëtische kwaliteit. De boeken en artikelen die over de Stem zijn geschreven sinds zijn verschijnen, handelen vaak vooral over de uitleg van de inhoud van het boek. Soms worden daarbij de achtergronden van het werk wat vergeten, waardoor de interpretaties oppervlakkig of subjectief van karakter blijven. Verder zijn in de loop van de tijd de wetenschappelijke opvattingen op het gebied waar de Stem naar verwijst zodanig voortgeschreden, dat het voor de lezer steeds moeilijker wordt het werk in zijn context te zien en door te dringen tot de werkelijke betekenis. Veel van de oosterse termen die in de Stem worden gebruikt zijn niet gemakkelijk terug te vinden in hedendaagse woordenboeken of studieboeken, waardoor het moeilijk is verbanden te leggen met moderne literatuur.

Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

From Inner to Outer Transformation – Lectures on ‘The Voice of the Silence’

By Joy Mills (1920- 2015).

94 Pages | First edition 1996, reprint 2002 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750830.

Bij het Juni nummer van Theosofia wordt een ‘Special’ gepubliceerd met de Nederlandse vertaling van dit werk.

‘ Bestride the bird of life, if thou would’st know. ‘

It is the nature of a bird to fly upwards. When one moves to a higher position, for example to a mountain’s peak, one’s vision is greatly extended. There is much more to be seen from an airplane than from a train or an automobile. This does not mean, that the closer view of the terrain, which is seen when one is walking or driving in a car, is not important, but to gain a wider perspective of the entire area one wishes to explore, a view from the heights is essential.

The theosophical worldview gives a panoramic view, and this is an essential part of its uniqueness. Many philosophies and much of science start from a very limited view and stay there; for example, in some cases, the view is only of the physical world, and then the existence of anything beyond the physical or material is posited as perhaps plausible, but not very likely. On the other hand, the theosophical philosophy encourages us to gain the widest view possible, to start not with the physical, but with that which is the ground of our being, the ultimate reality underlying all phenomenal existence.

From Chapter II – ‘Waking up’ (p. 29):

” In the Voice of Silence, we are encouraged to take a wider view, the view a bird would have. And what is that view? From the theosophical perspective, it is a view of the universe. which brings about the profound realization of the unity of all existence. You realize, that our generation, of all generations that have lived on this planet, is the first to have seen our globe whole, that is there are no boundaries. Where are the boundaries? Where are the frontiers? 

[…]

If our aim is as The Voice of Silence tells us, to ‘follow in the steps of holy Tathagata’, which is to take the Bodhisattva path, then we must see the world and all within it as does a Bodhisattva. It has been said, that a Bodhisattva sees the single thread, that unites all consciousnesses, all beings. […] We know, that there are groups in which there is ancestor worship. There is a truth in this, because the blood is symbolic of the living thread, which connects us with all ancestors and if one goes back far enough, there is only one ancestor, which is the Great Man, Purusha. We are all linked as bloodbrothers then. This was one of the great symbols in mediaeval time, to become bloodbrothers, to mingle the blood. ” 

 

auteur: Mills, J.
ISBN: 9061750830
Additional DescriptionMore Details

Quotes from the first chapter of this book:

Rooted in one ultimate reality, the universe and all within it proceed by a process of emanation into being. When we say “one ultimate reality” we should not really say “One,” because One implies two. So, rooted in a non-dual ultimate reality, the process was radiation through which emanation occurred and within that inherent lawfulness of the system gave rise to an evolutionary cycle of becoming, which in the human stage is self-directed and self-consciously chosen. The pivotal doctrine of the esoteric philosophy is that there are no special gifts in man, save those won by his own Ego [reincarnating self] throughout a long series of reincarnation and metempsychosis. This is important because it is not simply by living a certain number of lives, reïncarnation, that we come to transformation.
… Consciousness is primary. … Only in the human stage does consciousness become reflective upon itself and therefore self-conscious decision and effort become not only possible but constitute the priveleged choice and the responsible act of every human being. We must choose: responsibility is there.
Joy Mills has been a member of the Theosophical Society since 1940 and has served as General Secretary of the American Section and the Australian Section, and she was International Vice-President of the T.S.. She was director of the Krotona Institute School of Theosophy in Ojai, California. Her lecture tours have taken her to more than 50 countries.

Quantity

Prijs: € 7,25

Loading Updating cart…

De Scheppende Stilte – Oerpeinzingen over ‘De Stem van de Stilte’

Door Rohit Mehta, vertaald door Ir. A.J.H. Leeuwen.

189 Pagina’s | Uitgegeven in 1977; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks I | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750291.

Engels origineel: The Creative Silence | Uitgegeven in 1986 | The Theosophical Publishing House | ISBN: 9788170590170.

Rohit Mehta heeft getracht in deze Overpeinzingen over het bekende werk van Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) De Stem van de Stilte, een verklaring te geven van een van de merkwaardigste boeken die ooit over het geestelijk leven zijn geschreven. Blavatsky geeft in haar werk de mystieke leer van de Boeddha en de leer van de Vedanta weer. Beide kunnen als nagenoeg identieke wijsgerige stelsels worden beschouwd. Zo noemt Blavatsky de Vedanta ‘vergeestelijkt Boeddhisme’ en het Boeddhisme ‘radicaal Vedantisme’.

Afkomstig van blz. 89:

” De parasiet, die het hart doorknaagt en het levenssap drinkt, is het verlangen om zich ergens aan vats te klampen. En het verlangen om zich ergens aan vast te klampen ontstaat uit de heugenis aan vroegere ervaringen. Het is dit verlangen, dat de leerling ertoe brengt achterom te kijken. De roos, die weer tot knop wordt, is inderdaad de toestand van het denkvermogen, dat bevrijd is van de heugenis aan vroegere ervaringen. Het is een toestand van vernieuwing, van geestelijke wedergeboorte. Terug te keren tot de kindstaat is geestelijk herboren worden. “

auteur: Mehta, R.
ISBN: 9789061750291
Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

Paramitas of Perfection – Blavatsky Lecture 1987

By Muriel Daw.

37 Pages | Blavatsky Lecture 1987 | Soft cover | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

” Yea Lord, I see the PATH, its foot in mire, its summits lost in glorious Nirvanic. And now I see the ever narrowing Portals on the hard and thorny way to Jñana “ – From: The Voice of Silence , ‘The Seven Portals’, p.  47.

” . . . O weaver of thy freedom, thou hast to master these Pāramitās of perfection – the virtues transcendental six and ten in number – along the weary path. ” – From: The Voice of Silence, ‘The Seven Portals’, p. 48.

The six and ten transcendental virtues “, (the Pāramitās), are not for ful-grown yogis and priests alone, but for all those who enter the PATH. ” – Written to H.P.B. by her Master, from: Collected Writings 12, p. 598.

Most of us, as students of Theosophy, are already familiair with the second quotation from The Voice of Silence. However, although we may have meditated for years on the first of the transcendental virtues so richly described in THE SEVEN PORTALS, for some of us there remains a burning question: ‘Ten Pāramitās are mentioned, what about the other four?

It may be thought perhaps these other four are unimportant, otherwise Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) would have given us more information about them: but this is not true. In fact, Buddhists call them ‘The Four Great Perfections’. They are so important that they are never given to beginners, only to students well advanced along the Way. It should also be noted, that in the Buddhist Scriptures, the Path of the Ten Pāramitās is always linked with the Ten Bhūmis (Stations or Earths) experienced along the Way.

auteur: Daw, M.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 1,70

Loading Updating cart…

The Voice of the Silence (Adyar Mini)

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891).

212 Pages | First edition 1889, 30th reprint 2005, Adyar Mini | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591163.

This Gem of Eastern Wisdom, first published in 1889, is a translation and commentary by H.P. Blavatsky. Blavatsky of a manuscript known as the Book of the Golden Precepts. It is one of three philosophical classics , which are invaluable to aspirants on the spiritual Path, the other two being At the Feet of the Master and Light on the Path. It contains profound teachings expressed in poetical language with beautiful imagery. It has run into many editions and has been translated into several languages.

From page 9 & 10:

” 22. Three Halls, O weary Pilgrim lead to the end of toils. Three Halls, O conqueror of Māyā, will bring thee through three states into the fourth and thence into the seven worlds, the worlds of Rest Eternal.

23. If thou wouldst learn their names, then hearken, and remember.

24. The name of the first Hall is Ignorance – Avidyā

25. It is the Hall in which thou saw’st the light, in which thou livest and shalt die.

26. The name of the Hall the second is the Hall of Learning. In it thy Soul will find the blossoms of life, but under every flower a serpent coiled.

27. The name of the third Hall is Wisdom, beyond which stretch the shoreless waters of Akshara, the indestructible fount of omniscience. “

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 8170591163
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

Drie Wegen, Eén Pad

Door Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) en Mabel Collins (1851 – 1927), vertaald door Louis Geertman en Ali Ritsema.

223 Pagina’s | Eerste druk 2006 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750881.

English edition: Inspirations from Ancient Wisdom: At the Feet of the Master, Light on the Path, the Voice of the Silence | published in 1999 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 978-0835607735.

Deze bundel omvat drie standaardwerken – drie ‘Gidsen’ voor het spirituele pad – op het gebied van spirituele ontwikkeling: De Stem van de Stilte, Licht op het Pad en Aan de Voeten van de Meester. De waarde van hun verschijning in de moderne wereld in de 19de, vroeg 20ste eeuw valt niet eenvoudig te omschrijven. Met gemak kan evenwel worden gezegd, dat zij mede aan de basis hebben gestaan van al wat men vandaag weet over de spirituele reis, het Pad, de verlichting, of de ultieme bevrijding uit het bestaan van aardse beperkingen. Zij geven lessen over ethiek, over de universeel geldende wet van compassie, over karma – of de wet van evenwicht – over hoe te handelen in onze zoektocht naar spiritualiteit.

Hun doel beperkt zich niet tot een algemeen gevoel van welzijn, maar is uiteindelijk om een omvattend beeld te geven van de heiligheid van het leven en een helpende hand te zijn voor de innerlijke mens, die worstelt om zijn ware gedaante aan de wereld te tonen.

Afkomstig van blz. 223:

LIEFDE

” Wachtend op het Woord van de Meester,

Uitziend naar het Verborgen Licht;

Luisterend om zijn bevelen op te vangen

In het heetst van de strijd;

Zijn kleinste teken ziend

Over de hoofden van het gewoel;

Zijn zwakste fluistering horend

Boven het luidste aardse gezang. “

auteur: Blavatsky, H.P./Collins, M./Alcyone (Krishnamurti, J.)
ISBN: 9061750881
Additional DescriptionMore Details

De waarde van de verschijning van deze drie werken in de moderne wereld in de negentiende, vroeg twintigste eeuw valt niet eenvoudig te omschrijven. Met gemak kan evenwel worden gezegd dat zij mede aan de basis hebben gestaan van al wat men vandaag weet over de spirituele reis, het Pad, de verlichting, of de ultieme bevrijding uit het bestaan van aardse beperkingen. Zij geven lessen over ethiek, over de universeel geldende wet van compassie, over karma – of de wet van evenwicht – over hoe te handelen in onze zoektocht naar spiritualiteit. Hun doel beperkt zich niet tot een algemeen gevoel van welzijn, maar is uiteindelijk om een omvattend beeld te geven van de heiligheid van het leven en een helpende hand te zijn voor de innerlijke mens die worstelt om zijn ware gedaante aan de wereld te tonen.

Quantity

Prijs: € 20,50

Loading Updating cart…

Talks on the Path of Occultism – Vol III: Light on the Path

By Annie Besant (1847 – 1933) and  Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934).

474 Pages | First edition, 10th reprint 2010 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar

This book is the third volume of a trilogy, being commentaries on three classics – At the Feet of the Master, The Voice of Silence and Light on the Path – considered the mystical gems of theosophical literature. They throw light on the deep significance and far-reaching implications of the perennial teachings embodied in these three classics, whose subject matter is the path of inner transformation and spiritual realization.

” Once having passed through the storm and attained the peace, it is then always possible to learn, even though the disciple waver, hesitate, and turn aside. The Voice of Silence, remains within him, and though he leave the Path utterly, yet one day it will resound, and rend him asunder and separate his passions from his divine possibilities. Then, with pain and desperate cries from the deserted lower self, he will return… “ – From Chapter ‘Rule 21’, page 285.

auteur: Besant, A./Leadbeater, C.W.
ISBN: 9788170592853
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Talks on the Path – Volume II: The Voice of the Silence

By Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934).

417 Pages | Eleventh reprint 2010 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN:

This book is the second volume of a trilogy, being commentaries on three classics – At the Feet of the Master, The Voice of Silence and Light on the Path – considered the mystical gems of Theosophical literature. They throw light on the deep significance and far-reaching implications of the perennial teachings embodied in these three classics, whose subject matter is the path of inner transformation and spiritual realization.

From Chapter – ‘The World’s Mother’ (p. 110):

Let not thy ‘heaven-born’, merged in the sea of Māyā, break from the universal Parent (Soul), but let the fiery power retire into inmost chamber, the chamber of the heart, and the abode of the world’s Mother. Then, from the heart that power shall rise into the sixth, when it becomes the breath of the One-soul, the voice which filleth all, thy Master’s voice.

auteur: Leadbeater, C.W.
ISBN: 9788170591627
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Talks on the Path of Occultism – Volume I: At the Feet of the Master

By Annie Besant (1847 – 1933) and  Charles Webster Leadbeater (1854 – 1934).

474 Pages | Eleventh reprint 2004 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591600.

This book is the first volume of a trilogy, being commentaries on three Classics – At the Feet of the Master, The Voice of Silence and Light on the Path – considered the mystical gems of Theosophical literature. They throw light on the deep significance and far-reaching implications of the perennial teachings embodied in these three Classics, whose subject matter is the path of inner transformation and spiritual realization.

From Chapter – ‘True and False Aims’ (p. 55):

You enter the Path, because you have learnt that on it alone can be found those things, which are worth gaining. Men, who do not know, work to gain wealth and power, but these are at most for one life only, and therefore unreal. There are greater things than these – things which are real and lasting; when you have once seen these, you desire those others no more.. ” –

auteur: Besant, A./Leadbeater, C.W.
ISBN: 8170591600
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…