TVN Home » Product categorieën: zen

Zen

1 september 2020

Bodhidharma – De Oorsprong van Zen

Vertaald uit het Chinees en ingeleid door Red Pine, vertaling door Robert Hartzema

140 Pagina’s | Uitgegeven in 1987; Nederlandse vertaling 2003 |Softcover | Uitgeverij Karnak, Amsterdam | ISBN: 9789063500573.

Engels origineel: The Zen Teachings of Bodhidharma | North Point Press, New York | ISBN: 9780865473997.

Oorspronkelijke Chinese Zen-teksten geschreven door de eerste Zen-patriarch.

De Indiase monnik Bodhidharma wordt beschouwd als degene, die in de vijfde eeuw, zen naar China bracht. Maar tevens wordt er verteld dat hij de thee in China introduceerde en de aartsvader was van kung-fu, een vechtsport die door veel monniken wordt beoefend. Hij is het onderwerp van talloze verhalen en schilderingen, en miljoenen zen-beoefenaars beschouwen hem als hun geestelijke vader.

Hoewel het boeddhisme al eeuwenlang in China beoefend werd, was de benadering van Bodhidharma uniek. In plaats van de lange weg van zuivering door middel van offers, oefeningen en het reciteren van teksten, toonde hij de snelle weg van het plotselinge inzicht. Je eigen geest is de Boeddha, de bevrijding, de verlichting. Je kunt de bevrijding niet buiten jezelf vinden. ‘Je eigen aard zien is zen’ . . . ‘Nergens over nadenken is zen’ . . . ‘Alles wat je doe doet is zen’ . . . Zen is op elk moment, in elke activiteit; een radicaal inzicht dat sterfelijkheid en lijden kan veranderen in vrijheid en verlichting, zoals ijs kan veranderen in water. De Oorsprong van Zen bevat een viertal teksten van Boddhidharma, waarin ‘de uiterste waarheid die voorbij woorden gaat’ haarscherp wordt weergegeven. Zij werden uit het Chinees vertaald en van een uitgebreide inleiding voorzien door Red Pine.

Afkomstig uit Hoofdstuk ‘De Bloedstroom’ (p. 41 & 42):

” Wanneer je een boeddha, dharma of bodhisattva ziet en je eerbied voor hen voelt, degradeer je jezelf tot het rijk van de stervelingen. Als je direct inzicht zoekt, grijp dan geen enkel verschijnsel vast en je zult succes hebben. Ik heb geen ander advies. In de soetra’s staat: ‘Alle verschijnselen zijn illusies’. Zij hebben geen onveranderlijk bestaan, geen constante vorm. Zij zijn vergankelijk. Hecht je niet aan verschijnselen en je geest zal een zijn met de boeddha. In de soetra’s staat: ‘Dat wat vrij is van alle vormen is de Boeddha’.

Maar waarom zouden we boeddha’s en bodhisattva’s niet vereren? Duivels en demonen bezitten het vermogen om zich te manifesteren. Zij kunnen in elke vermomming het uiterlijk van bodhisattva’s aannemen. Maar ze zijn vals. Geen van hen is de boeddha. De boeddha is je eigen geest. Richt je verering niet op het verkeerde. “

Auteur: Pine, R.
ISBN: 9789063500573
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Kloppen waar geen Poort is – Linji, Hisamatsu, Sjestov & Plotinus

Door Ton Lathouwers.

119 Pagina’s | Eerste druk 2007, tweede druk 2010 | Softcover | Asoka, een imprint van Milinda Uitgevers BV. | ISBN: 9789056701666.

In deze bundel heeft Ton Lathouwers opmerkelijke fragmenten bijeengebracht van vier uitlopende klassieke auteurs. De teksten van Linji, Hisamatsu, Sjestov en Plotinus cirkelen alle rond het centrale concept van de ‘onmogelijke vraag’, binnen de Zentraditie ook bekend als ‘koan’. Koans zijn bedoeld om de vertrouwde grond onder onze voeten weg te slaan en uit te dagen tot het nemen van een bevrijdende stap. Koan-verhalen waren oorspronkelijke getuigenissen van de existentiele impasse en de daarop volgende ‘bevrijding’ van een enkeling. Later werden deze getuigenissen tot ‘officieel document’ (kung an) verklaard, waardoor ze voor iedereen toegankelijk werden.

Kloppen waar geen Poort is slaagt erin de betekenis en de kracht van de onmogelijke vraag los te weken uit haar oorspronkelijke context en dicht bij de ervaringswereld van de moderne Westerling te brengen. Zen (Linji, Hisamatsu) is niet de enige context, waarbinnen onmogelijke vragen werden gebruikt als middel tot het nemen van een bevrijdende stap. Ook de klassieke Westerse literatuur en filosofie (Sjestov, Plotinus) heeft teksten van gelijke signatuur voortgebracht.

Afkomstig uit Hoofdstuk ‘Fragmenten uit de Linji’ (p. 33):

” We zien ch’anmeesters, die zo schuchter zijn als een jong bruidje, bang dat ze uit hun klooster weggejaagd zullen worden of dat hun de maaltijden wordt ontzegd! Al vanaf het begin werd er niet geluisterd naar de echte leraren. Ze werden altijd weggejaagd. Maar precies daaraan kun je ze herkennen als mensen, die werkelijk iets waard zijn. Als iedereen het met je eens is, waar je ook gaat of staat, wat is dan nog de zin van jouw unieke persoon? “

Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

A Western Approach to Zen

By C. Humphreys.

212 Pages | 5th printing 1999 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835605507.

‘ Satori is a stage along the way, a gateless gate that must be entered on the path to enlightenment. ‘

With profound inspiration and consummate compassion, the founder of the Buddhist Society in London invites serious students of spiritual evolution to us Western techniques to achieve satori, the experience of unity and divinity in all aspects of being. Each of us must stumble and bump our way in darkness and confusion along the path to enlightenment. In penetrating, genuine, and inspiring prose, Humphreys refocuses the Wisdom of Zen for the Western reader and illuminates that arduous road.

auteur: Humphreys, C.
ISBN: 0835605507
Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

The Great Awakening – Reflections on Zen and Reality

By Robert Powell.

179 Pages | Copyright 1961, first Quest book edition 1983 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835605779.

Here is Krishnamurti – a living legend; one of the most creative minds of our time. And here is Robert Powell. Captivated by the stark truth he found in the Krishnamurti philosophy, he pondered over the dynamic equivalents he noted in Zen Buddhism, the exotic discipline that has so captured the imagination of the Western world.

Powell’s search for reality is not limited to exploring the Krishnamurti and Zen philosophies. He believes the mystical tradition of all major religions has been concerned with an immediate transformation of consciousness, and that all major religions are in fact, branches of the same tree. The tree of reality, symbol of the non-divisibility of life.

From Chapter 30 – ‘There is Nothing in It . . . (p. 169):

” In the end there can only be Silence; when no longer anything is said or done to describe or ‘act’ Zen consciously, comes the experience of the silent mind, in which there is constant renewal so that the mind is ever fresh and innocent. So let us wash out our mouths many times, for we have mentioned the Buddha, Christ, etc. many times, and consider ourselves lucky that for now we have been spared the pulling of the nose, the thirty blows or such treatment – and who would deny that we have deserved it? Thus there remains only to ‘walk on’! “

auteur: Powell, R.
ISBN: 0835605779
Quantity

Prijs: € 7,96

Loading Updating cart…

The Iron Cow of Zen – A Commentary on Some Classical Zen Koans

By Albert William Low (1928 – 2016).

202 Pages | A Quest Original, first edition 1985 |  Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835605981.

‘A Koan is a saying or an action of a Zen Master and is an invitation to use the mind in a new way. This new way is the subject of the book.’

Perhaps the most famous of the koans is: ‘What is the sound of one hand clapping?‘ Another is: ‘At the top of a one-hundred foot pole an iron cow gives birth to a calf’. These pithy, seemingly pointless statements are used to startle the mind – to enable the consciousness to achieve instant enlightenment. Self-realization.

The Iron Cow of Zen is a book of such Koans complete with discerning commentary. Zen is a completely existential discipline, and Albert Low relates these ambiguous statements to our everyday existence. Thus, this Quest book becomes a very practical manual. A friend of the reader.

From Chapter Four: ‘The Mind of Ambiguity’ (p.58 & p.59):

” It is not the surrogate Other, that generates the horror, but the fact of the Other. The horror is awakened entirely by the ambiguity of ‘me’. Me-as-center/me-as-periphery. In that the self is manifestly one, this ambiguity is a wound in the very heart of hearts – a wound that is the threat of being devoured: me-as-center threatened by me-as-periphery and me-as-periphery threatened by me-as-center. The threat is therefore of endless but total annihilation, and engulfment without bottom: hell itself in its most terrible aspect. This devouring potential of the self by the self has been symbolized by the ancients as the uroborus, a snake swallowing its own tail. “

auteur: Low, A.
ISBN: 0835605981
Quantity

Prijs: € 8,17

Loading Updating cart…

Boeddhisme in Alle Eenvoud – Ontwaak en Ontdek Wat Nooit Verandert

Door Steve Hagen.

174 Pagina’s | Zestiende druk 2016 | Hardcover | Altamira, Haarlem | ISBN: 9789401302074.

Boeddhisme is alle eenvoud benadert het Boeddhisme op een heldere en ongekunstelde manier. Het centrale thema is ontwaken en bewust leven in het hier en nu. Boeddha’s observaties en inzichten zijn door de Amerikaanse zenpriester Steve Hagen kort en bondig verwerkt in dit veelgeprezen boek.

Afkomstig uit Deel I – ‘Ontstaan’ (p. 43):

” ‘Als er geen deur is waardoor je kunt vertrekken’, zei de leraar, ‘ga dan zitten’. We kunnen alleen maar hier en nu aanwezig zijn. We kunnen er niet aan ontsnappen. We leven altijd in het hier en nu. Onderzoek je leven en je zult zien dat dit de waarheid is. ’s Meesters uitnodiging om te gaan zitten houdt in dat we onze aandacht moeten richten op datgene wat er op dit moment gebeurt in plaats van ervoor weg te lopen. Dat is de enige manier om een einde te maken aan de pijn en de verwarring, die aan ons gedrag ten grondslag liggen. Jammer genoeg proberen we meestal onze problemen op te lossen door naar de deur te rennen, door ervan weg te lopen. Maar ons echte probleem – de intense pijn in ons hart – kunnen we niet ontlopen. Die reist voortdurend met ons mee. Dit diepgewortelde probleem is verwarring. “

auteur: Hagen, S.
ISBN: 9789069635576
Quantity

Prijs: € 14,99

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…