TVN Home » Product categorieën: geheime-leer

Geheime Leer

18 augustus 2023

Een introductie tot de Geheime Leer

Door H.P. Blavatsky

127 Pagina’s | 2021 (4e herziene druk) | Softcover | Uitgeverij Theosophical University Press | ISBN 9789491433214

Een introductie tot De Geheime Leer bevat de essentie van H.P. Blavatsky’s meesterwerk De geheime leer.

Opgenomen zijn fragmenten uit De geheime leer zoals het voorwoord, de proloog, de stanza’s van Dzyan, en de samenvatting en conclusie die op de stanza’s volgen. Zo krijgt de lezer een beknopt overzicht van de hoofdlijnen van De geheime leer.

Daarnaast bevat het een artikel van Robert Bowen waarin Blavatsky’s aanwijzingen voor het bestuderen van De geheime leer zijn opgenomen, en een artikel van Kirby Van Mater over het schrijven van De geheime leer.

Author: H.P. Blavatsky
ISBN: 9789491433214
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Approaching The Secret Doctrine – Its Teachings and Practical Application

Door Pablo Sender

313 Pagina’s | 2023 | Softcover | Uitgeverij Fohat Productions | ISBN 9798985638301

H.P. Blavatsky wordt algemeen erkend als de leidende figuur achter de heropleving van de westerse esoterische traditie, en heeft ook een grote invloed gehad op de moderne spiritualiteit. Onder haar omvangrijke geschriften wordt De Geheime Leer (GL) als haar meesterwerk. Ongetwijfeld het meest invloedrijke occulte boek ooit geschreven, dit werk is een uitdagende studie vanwege de reikwijdte, de diepgang en de verborgen – maar fascinerende – aard van het onderwerp.

Approaching The Secret Doctrine: Its Teachings and Practical Application geeft een zorgvuldig verslag van de belangrijkste begrippen in het eerste deel van Blavatsky’s werk, dat een esoterisch verslag geeft van de oorsprong en samenstelling van de kosmos, de wetten die de evolutie sturen, en het uiteindelijke doel. In dit boek biedt Pablo Sender aanzienlijk meer dan een metafysische uiteenzetting van het onderwerp.

Deel I beschrijft een benadering van de SD die de studie ervan verandert in een vorm van yoga, waardoor de student dieper inzicht krijgt in hogere werkelijkheden.

Deel II onderzoekt de belangrijkste leringen van het eerste deel van de GL, Cosmogenesis, en zet ze op een duidelijke en systematische manier uiteen. Door het hele boek heen worden diagrammen en grafieken gebruikt en worden alle niet-Engelse technische termen vertaald, waardoor een veelvoorkomend struikelblok dat studenten tegenkomen, wordt weggenomen.

Ten slotte presenteert deel III een vernieuwende methode om leringen over kosmische principes toe te passen op de menselijke geest en het menselijk bewustzijn. Het bevat ook een reeks meditaties en oefeningen die bedoeld zijn om de serieuze student te helpen groeien in zelfkennis en de ervaringen van het dagelijks leven tegemoet te treden vanuit het diepgaande perspectief dat naar voren wordt gebracht door Blavatsky’s opmerkelijke tekst.

Pablo Sender PhD, trad in 1996 toe tot de Theosophical Society (TS) in zijn geboorteland Argentinië, waar hij zijn doctoraat in de biologische wetenschappen behaalde. Hij heeft gewoond en gewerkt op het internationale hoofdkantoor van de TS in Adyar, India en het nationale centrum van de TS in Amerika. Hij is momenteel verbonden aan het Krotona Institute of Theosophy in Ojai, Californië. Als internationaal spreker en auteur bestudeert Pablo al meer dan vijfentwintig jaar de leringen van H.P. Blavatsky. Zijn achtergrond omvat zowel theosofie als wetenschap, waardoor hij in staat is spirituele leringen op een diepgaande, precieze en praktische manier te presenteren. Bezoek zijn website op PabloSender.com

Fohat productions: www.fohatproductions.com

Author: Pablo Sender
ISBN: 9798985638301
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9798985638301";}
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

The Secret Doctrine

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), abridged & annotated by Michael Gomes.

255 Pages | 2009 | Paperback | Penguin Group, London | ISBN:9781585427086.

Madame Blavatsky’s masterpiece of occult philosophy is now sealed down to its essentials, providing the most readable, accessible experience ever of modern history’s seminal work of esoterica.

The Secret Doctrine, Helena Petrovna Blavatsky’s magnum opus on the origin and development of the universe and humanity itself, is arguably the most famous, and perhaps the most influential, occult book ever written. Its publication in 1888 generated in the West a groundwell of interest in esoteric philosophies, the effects of which are still being felt in literature and philosophy, in alternative and mainstream religious traditions, and in popular culture around the world. Yet the book’s availability typically has been limited to hefty, expensive, two-volume editions, its length and price long eluding the grasp of most readers.

Now this single-volume edition, abridged and annotated by historian and Theosophical scholar Michael Gomes, places the ideas and key sections of The Secret Doctrine within reach of all who are curious. In particular, Gomes provides a critical sounding of the book’s renowned stanzas on the genesis of life and the cosmos–mysterious passages that Blavatsky said originated from a primeval source and that form the heart of The Secret Doctrine, Gomes meticulously scales down the book’s most important writings on symbolism to their essentials, and offers notes and a glossary to illuminate arcane references. His historical and literary introduction casts new light on some of the book’s sources and on the career of its brilliant and enigmatic author, one of the most intriguing personages of recent history.

At once compact and representative of the work as a whole, this new edition of The Secret Doctine brings unprecedented accessibility to the esoteric classic of the modern era.

Author: Blavatsky, H.P. / Gomes, M.
ISBN: 9781585427086
Quantity

Prijs: € 21,95

Loading Updating cart…

Een Toelichting op De Geheime Leer – Stanza’s I – IV

Door Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891)

131 Pagina’s | Tweede herziene druk 2022 | Softcover | Theosophical University Press Agency, Den Haag | ISBN 9789491433290

Engels origineel: Transactions of the Blavatsky Lodge | Uitgegeven 1890 & 1891; in 1 boekje bestaande uit 2 delen. Meest recente editie is uit 2017 | Theosophical University Press, Pasadena California | ISBN 9781542868938

Tijdens werkelijke bijeenkomsten van de Blavatsky Lodge van de Theosophical Society in Londen beantwoordde H.P. Blavatsky allerlei vragen over de Stanza’s van Dzyan. Haar antwoorden wierpen meer licht op een aantal belangrijke facetten van de leringen, die door onderzoekers en belangstellenden moeilijk worden gevonden. Omdat de leden van de Blavatsky Lodge het gevoel hadden dat deze bijeenkomsten waardevol zouden zijn voor andere lezers van haar boeken, tekenden ze de vragen en antwoorden op en publiceerden deze in een wat verkorte vorm in twee delen in 1890 en 1891. Hier zijn ze in 1 boek samengebracht.

Afkomstig uit het ‘Voorwoord’:

” Het doel van dit boek kan aldus worden geformuleerd: aan te tonen dat de Natuur geen ’toevallig bijeenkomen van atomen’ is, en aan de mens zijn rechtmatige plaats in het plan van het Heelal te geven; de archaïsche waarheden, die de grondslag vormen van alle religies, tegen ontaarding te beschermen en de fundamentele eenheid waaruit zij alle voortkomen enigzins aan het licht te brengen; tenslotte, aan te tonen dat de occulte kant van de Natuur nooit is benaderd door de wetenschap van de moderne beschaving. “

Auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 9789070328436
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

Man And The Universe – A Quest

By A.R. Bakshi, Foreword by Radha S. Burnier (1923 – 2013).

136 Pages | First edition 1994 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592313.

The ‘Universe’ and ‘Man’, have both been the subject of study by great thinkers through the ages. Man and the Universe – A Quest presents some of the main principles of occult teaching to the ordinary reader and also supplies the serious student with sufficient material for original study offering profuse references to The Secret Doctrine (1888).

From Chapter VII – ‘Laws of Nature & Universal Truth and Order’ (p. 92 & 93):

” The whole life of the universe, according to the Ancients, is a part of a great artistic process cast into rhythmic phenomenal occurrences such as death and rebirth, creation and destruction, time and eternity, space and void, each occurrence symbolises an eternal cosmic movement. This concept of beauty and art in cosmic motion is symbolised as a female aspect of creative energy called in Indian mysticism ‘Durgā’ (the invincible), whose laws are impregnable. “

Auteur: Bakshi, A.R,
ISBN: 8170592313
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:10:"8170592313";}
Quantity

Prijs: € 7,95

Loading Updating cart…

Selected Studies in ‘The Secret Doctrine’

By Salomon Lancri, translated by Ianthe H. Hoskins.

86 Pages | The English translation was published in 1977 | Softcover | The Theosophical Publishing House Limited, London | ISBN: 0722950713.

French original: Introduction á l’Étude de ‘La Doctrine Secrète’ | Published in 1967 | Editions Adyar, Paris | ISBN: 9782850001420.

Theosophy, or Divine Wisdom, is a hidden science. It is also the ‘Science of the Hidden’. Its field is the invisible. It maintains that everything perceived by the senses has secret depth; the surface of objects, their ‘exterior horizon’, is but the boundary of a ‘darkness filled full with visibility‘, a phrase used by Maurice Merleau-Ponty (Le Visible et L’Invisible, 1964). This ‘second visibility’ makes it possible for those, who have developed the necessary psychic faculties to explore the occult dimension of the universe. It is this interior horizon of things, that is the object of Theosophical Investigation,

From the Foreword (p. 11):

” On close observation, you will find that it was never the intention of the Occultists really to conceal what they had been writing from the earnest determined students, but rather to lock up their information for safety-sake, in a secure safe-box, the key to which is – intuition. The degree of diligence and zeal with which the hidden meaning is sought by the student, is generally the test – how far he or she is entitled to the possession of the so buried treasure. ” – From: The Mahatma Letters to Alfred Percy Sinnett, p. 275.

Auteur: Lancri, S.
ISBN: 0722950713
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Evolution of the Higher Consciousness – An In-depth Study into H.P. Blavatsky’s Teachings

By Pablo Sender.

HARDCOVER

201 Pages | First edition 2018 | Hardcover (cloth) | Fohat Production, Ojai, California | ISBN: 9780997553512.

Who are we? What is the purpose of life? How do we actualize our potential? These are the questions that thoughful people have asked since time immemorial. Evolution of Higher Consciousness is a comprehensive study of the teachings of Helena Petrovna Blavatsky (1831- 1891) on these issues.

Madame Blavatsky, co-founder of the Theosophical Society, was the pioneer of the esoteric renaissance that took place at the end of the nineteenth century. Ever since, her writings have served as foundational source for modern spirituality. In his book, Pablo Sender presents Blavatsky’s profound but frequently puzzling statements systematically and in clear, concise language. He throws light on the nature of our spiritual essence, its evolutionairy unfoldment, and the work that we can do in daily life to consciously participate in this cosmic journey.

From page 178:

“Within yourself is the light . . . The light of the higher self and of the Mahatma are not different from each other.

In the presence of the Master the lower nature is spontaneously transformed. This is why in the taijasic state there is no need to fight, control or manipulate the lower. Passions and afflictions are powerful only when the pure awareness identifies with them. This practice, along with the a general ‘effort’ at leading a spiritual life, will eventually make the temporary state of ‘manas taijasa” more and more available, until it becomes permanent in the union of buddhi-manas. When we are aware of our innate divine Wisdom, conscious of our identity with everything , and aware of our transcendental and immutable nature, the human evolutionairy pilgrimage comes to an end. New field of self-expression open up to the liberated consciousness, which now becomes a beneficent force aiding human and planetary evolution.

.  .  .

Joy unto ye, O Men of Earth.

A Pilgrim hath returned back ‘from the other shore’.

A Saviour of Mankind is born. “

 • From: The Voice of Silence, fragment 3.
auteur: Sender, P.
ISBN: 9780997553512
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9780997553512";}
Quantity

Prijs: € 31,50

Loading Updating cart…

Evolution of the Higher Consciousness – An In-depth Study into H.P. Blavatsky’s Teachings

By Pablo Sender.

201 Pages | First edition 2018 | Soft cover | Fohat Production, Ojai, California | ISBN: 9780997553505.

Who are we? What is the purpose of life? How do we actualize our potential? These are the questions that thoughful people have asked since time immemorial. Evolution of Higher Consciousness is a comprehensive study of the teachings of Helena Petrovna Blavatsky (1831- 1891) on these issues.

Madame Blavatsky, co-founder of the Theosophical Society, was the pioneer of the esoteric renaissance that took place at the end of the nineteenth century. Ever since, her writings have served as foundational source for modern spirituality. In his book, Pablo Sender presents Blavatsky’s profound but frequently puzzling statements systematically and in clear, concise language. He throws light on the nature of our spiritual essence, its evolutionairy unfoldment, and the work that we can do in daily life to consciously participate in this cosmic journey.

From page 178:

“Within yourself is the light . . . The light of the higher self and of the Mahatma are not different from each other.

In the presence of the Master the lower nature is spontaneously transformed. This is why in the taijasic state there is no need to fight, control or manipulate the lower. Passions and afflictions are powerful only when the pure awareness identifies with them. This practice, along with the a general ‘effort’ at leading a spiritual life, will eventually make the temporary state of ‘manas taijasa” more and more available, until it becomes permanent in the union of buddhi-manas. When we are aware of our innate divine Wisdom, conscious of our identity with everything , and aware of our transcendental and immutable nature, the human evolutionairy pilgrimage comes to an end. New field of self-expression open up to the liberated consciousness, which now becomes a beneficent force aiding human and planetary evolution.

.  .  .

Joy unto ye, O Men of Earth.

A Pilgrim hath returned back ‘from the other shore’.

A Saviour of Mankind is born. “

 • From: The Voice of Silence, fragment 3.
auteur: Sender, P.
ISBN: 9780997553505
Quantity

Prijs: € 24,00

Loading Updating cart…

Reminiscences of H. P. Blavatsky and The Secret Doctrine

141 pages | Paperback | Quest Books, 1989

A day-to-day account of life with H. P. Blavatsky during the writing of The Secret Doctrine.

auteur: Wachtmeister C.C.
ISBN: 7980835604888
Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

The Secret Doctrine – Abridged and Annotated by Michael Gomes

By Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), abridged and annotated by Michael Gomes.

257 Pages | Published in 2009 | Softcover | Tarcher/ Penguin Books | ISBN: 9781585427086.

The Secret Doctrine, Helena Petrovna Blavatsky’s masterwork on the origin and evolution of the universe and humanity itself, is arguably the most famous, and perhaps the most influential, occult book ever written. Published since 1888 only in expensive, two-volume editions of some 1400 pages, it has long eluded the grasp of modern readers- until now.

auteur: Blavatsky, H.P./Gomes, M. (ed.)
ISBN: 9781585427086
Additional DescriptionMore Details

This single-volume edition, abridged and annotated by historian and Theosophical scholar Michael Gomes, places the ideas of The Secret Doctrine within reach of all who are curious. In particular, Gomes provides a critical sounding of the book’s famous stanzas on the genesis of life and the cosmos – mysterious passages that Blavatsky said originated from a primeval source and which form the heart of The Secret Doctrine. Gomes scrupulously scales down the book’s key writings on symbolism to their essentials, and offers notes and a glossary to illuminate arcane references. His historical and literary introduction casts new light on some of the book’s sources and on the career of its brilliant and elusive author, one of the most intriguing personages of the nineteenth century. At once compact and representative of the work as a whole, this new edition of The Secret Doctrine brings unprecedented accessibility to the key esoteric classic of the modern era.

Quantity

Prijs: € 21,95

Loading Updating cart…

Rebirth of the Occult Tradition – How the Secret Doctrine of H.P. Blavatsky was written

By Boris M. de Zirkoff (1902–1981).

78 Pages | First edition 1977, reprint 1990 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0835675351.

Dutch translation: Aan de Bron van de Occulte Traditie – Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN 9061750490.

This publication represents an historical introduction to the Two-Volume 1978 Edition of The Secret Doctrine. The epoch-making work known as The Secret Doctrine is the magnum opus of Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). Its subtitle is: ‘The Synthesis of Science, Religion and Philosophy’.

The First Volume of The Secret Doctrine came off the Press on 20 October 1888. This fact is recorded by Richard Harte, then in London, and about to leave for India. In a set of the original edition (first printing), now in the archives of the present writer, there is, on the half-title page, a note in blue pencil signed by Richard Harte, which says:

” This is the first copy ever issued. I got it from Printer by special Messenger on the morning of the 20 Oct. ’88 as I was leaving the house 17 Lansdowne Road, with Col. Olcott for India (Col. went personally via Naples), The Second Vol. followed me to India. “ – R.H.

 

 

auteur: Zirkoff, B. de
ISBN: 0835675351
Quantity

Prijs: € 6,81

Loading Updating cart…

The Dream that never Dies – Boris de Zirkoff Speaks Out On Theosophy

By Boris de Zirkoff (1902–1981), compiled and edited by W. Emmett Small.

232 Pages | 1983 | Paperback | Point Loma Publications, California | ISBN: 0913004456.

The fifty selections in this compilation are from the independent Theosophical journal Theosophia, edited by Boris de Zirkoff from its inception in May, 1944, until his death on March 4, 1981, published and edited by Dara Eklund, one of de Zirkoff’s devoted assistants in his later years. It contains farewell words from friends around the world, three photographs of Boris in different periods of his life, and a picture of the Subba Row Medal presented to him on February 23, 1981, by Radha Burnier, President of the Theosophical Society (Adyar) in grateful recognition of his ”untiring efforts, during several decades, to make available to the world the wealth of knowledge contained in H.P.B.’s writings. ”

As the last driving relative of H.P. Blavatsky, Boris de Zirkoff held a unique place in the hearts of all Theosophists, and to them it has always seemed peculiarly appropriate that he should, in the karmis course of events, become the compiler-editor of Blavatsky Collected Writings.

auteur: Zirkoff, B. de/Small, E. (comp., ed.)
ISBN: 0913004456
Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

Aan de Bron van de Occulte Traditie

By Boris M. de Zirkoff (1902–1981).

100 Pagina’s | Uitgegeven in 1977 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN 9061750490.

English original: Rebirth of the Occult Tradition – How the Secret Doctrine of H.P. Blavatsky was written – The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0835675351.

Dit werk is geschreven als historische inleiding op de editie van The Secret Doctrine die werd uitgegeven als onderdeel van de Collected Writings of H.P. Blavatsky.

Helena Petrovna Blavatsky werd op 31 juli 1831 te Ekaterinoslaw in Zuid-Rusland geboren. Al vroeg besefte ze dat ze voorbeschikt was om haar leven te wijden aan de studie en toepassing van het occultisme. In 1851 ontmoette ze voor het eerst haar geestelijke leraar, Meester Morya. Hij sprak met haar over het werk dat haar wachtte, waarna ze zijn leiding aanvaardde zowel bij haar innerlijke ontwikkeling als bij haar openbaar werk.

Na vele omzwervingen, waarbij ze o.a. Tibet bezocht, stichtte ze in New York met Henry Steel Olcott (1832 – 1907), William Quan Judge (1851 – 1896) en negentien anderen The Theosophical Society. Hier schreef ze ook Isis Unveiled. Op verzoek van een aantal goede vrienden vestigde ze zich in 1887 in London, waar ze The Secret Doctrine voltooide. Dit boek zag in 1888 het licht. H.P. Blavatsky stierf in London op 8 mei 1891.

Behalve haar hoofdwerken en talloze tijdschriftartikelen, moeten nog genoemd worden haar Sleutel tot de Theosofie en De Stem van de Stilte. Zoals elders vermeld, verschijnt haar hele oeuvre in H.P. Blavatsky, Collected Writings, verzorgd door Boris de Zirkoff.

auteur: Zirkoff, B. de
ISBN: 9061750490
Additional DescriptionMore Details

Helena Petrovna Blavatsky werd op 31 juli 1831 te Ekaterinoslav in Zuid-Rusland geboren. Al vroeg besefte ze dat ze voorbeschikt was om haar leven te wijden aan de studie en de toepassing van het occultisme. In 1851 ontmoette ze voor het eerst haar geestelijke leraar, Meester Morya. Hij sprak met haar over het werk dat haar wachtte, waarna ze zijn leiding aanvaardde zowel bij haar innerlijke ontwikkeling als bij haar openbaar werk. Na vele omzwervingen, waarbij ze o.a. Tibet bezocht, stichtte ze in New York met H.S. Olcott, W.Q. Judge en negentien anderen The Theosophical Society. Hier schreef ze ook Isis Unveiled. Op verzoek van een aantal goede vrienden vestigde ze zich in 1887 in Londen, waar ze The Secret Doctrine voltooide. Dit boek zag in 1888 het licht. H.P. Blavatsky stierf in Londen op 8 mei 1891. Behalve haar hoofdwerken en talloze tijdschriftartikelen, moeten nog genoemd worden haar Sleutel tot Theosofie en De Stem van de Stilte. Haar hele oevre verscheen in de Collected Writings of H.P. Blavatsky, verzorgd door Boris de Zirkoff. Boris de Zirkoff werd geboren in Rusland. Na de revolutie studeerde hij aan verscheidene universiteiten vooral talen en de klassieken. Nadat hij naar de Verenigde Staten was geëmigreerd en daar genaturaliseerd was, vestigde hij zich op het hoofdkwartier van de Point Loma Theosophical Society bij San Diego, Californië, waar hij achttien jaar werkte voornamelijk op literair gebied. Sinds 1925 verzorgde hij H.P. Blavatsky, Collected Writings, waarvan veertien delen en een index zijn uitgekomen. Verder was hij hoofredacteur van Theosophia, een onafhankelijk driemaandelijks tijdschrift, dat in Los Angeles werd gepubliceerd. Hier heeft hij een theosofisch informatiecentrum gevestigd. In de genoemde serie Collected Writings verscheen in 1972 een herdruk van Isis Unveiled en in 1979 een van The Secret Doctrine. Hiervoor heeft de Zirkoff het merendeel van de honderden citaten en verwijzingen geverifieerd en waar nodig verbeterd, maar Blavatsky’s woorden onaangetast gelaten.

Quantity

Prijs: € 10,75

Loading Updating cart…

This Dynamic Universe

Edited by Corona Trew and E. Lester Smith.

167 Pages | Copyright 1983 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 083560232X.

Offered in this book is a valuable link between the occult concepts that appear in the Magnum Opus of Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) The Secret Doctrine (1888) and the latest theories of science. This Dynamic Universe is quite unique as a resource for the serious student of creation and evolution, clarifying as it does, some of the more difficult principles dealing with man and the cosmos.

From Chapter 5 – ‘References to Fohat in The Secret Doctrine‘ (p. 30):

” The Manifested Universe (therefore) is pervaded by duality; which is, as it were, the very essence of its Ex-istence as ‘Manifestation’. But just as the opposite poles of Subject and Object, Spirit and Matter, are but aspects of the One Unity, in which they are synthesized, so, in the Manifested Universe, there is ’that’, which links Spirit to Matter, Subject to Object. 

This something at present unknown to Western speculation, is called by the Occultists Fohat. It is the ‘bridge’ by which the Ideas existing in the Divine Thought are impressed on Cosmic Substance as the ‘Laws of Nature’. Fohat is thus the dynamic energy of Cosmic ideation; or regarded from the other side, it is the intelligent medium, the guiding power of all manifestation, the ‘Thought Divine’ transmitted and made manifest through the Dhyan Chohans, the Architects of the visible World. “

 

 

auteur: Trew, C./Lester Smith, E.
ISBN: 083560232X
Quantity

Prijs: € 6,50

Loading Updating cart…

The Story of Creation – According to ‘The Secret Doctrine’

By Elizabeth W. Preston

109 Pages | First published in 1947, second and revised edition 1968, Second reprint 2007 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN 8170591562

In a first attempt to read The Secret Doctrine (1888), many students lose their way in the richness and exuberance of its ideas. It is like a wood, where the trees are so dense, varied and beautiful that it is difficult to find or follow any special path. For this reason – wishing to follow one path – that of science, and to find out exactly what The Secret Doctrine does say on certain scientific subjects, I have extracted such portions as as appear to have a direct scientific value and interest. These extracts are strictly in the order, in which they appear in the Original.

Writers, such as Mrs. Besant, Mrs. Ransom and Mr. E.L. Gardner have contributed studies in and expansions of certain portions of the teachings. The author’s has been a simplification rather than a commentary or elaboration. She tries to indicate very briefly what appears to her to be the main content of each section, comparing the statements with modern scientific thought and terminology.

From the Introduction:

” The ‘Secret Doctrine’ was first published in 1888. Its purpose, as given by Madame Blavatsky, is:

 1. To show that Nature is not a fortuitous concurrence of atoms.
 2. To assign to man his rightful place in the scheme of the universe.
 3. To rescue from degradation the archaic truths, which are at the basis of all religion.
 4. To uncover, to some extent, the fundamental unity from which they all spring.
 5. To show that the occult side of Nature has never been approached by the science of modern civilization.

The teachings of The Secret Doctrine are based on an ancient book called the ‘Book of Dzyan’. In prehistoric times, about 80.000 – 20.000 BC, a civilization existed in Central Asia in the districts now known as the plateau of Tibet and the valley of the Tarim. The ‘Book of Dzyan’, which was originally written in a language called Senzar, is part of a larger work which was dictated by Divine Beings to the Initiates in the early days of this civilization. Some of the manuscripts were said to be in the keeping of the Teshu Lama, at Shigatse. Madama Blavatsky stated that centuries would pass before much more of ‘The Secret Doctrine’ is given out, but in the twentieth century another disciple may be sent to give proof of the existence of the Secret Science . . . “

auteur: Preston, E.W.
ISBN: 8170591562
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

An Abridgement of The Secret Doctrine

260 pages | Paperback | Quest Books, 1996

Explore the Wisdom of the Ages

This abridgement presents the central insights of the original text in accessible form, simplified by the selection of those pasages that are most interesting and relevant for the contemporary reader.

The creation of the universe and the nature of humanity as taught by the Ancient Wisdom. An abridgement of the original 1500 page work, The Secret Doctrine.

auteur: Blavatsky, H.P./Preston, E.W. (ed.)/Humphreys, C. (ed.)
ISBN: 9780835600095
Additional DescriptionMore Details

Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891) was born of a noble family in Russia. She became a student of metaphysical lore, and traveled to many lands, including Tibet, in search of hidden knowledge. In the 1870s she went to New York and, with Col. Henry S. Olcott and others, formed the Theosophical Society, an organization dedicated to: – Fellowship among all peoples of the world – Encouragement of the comparative study of religion, philosophy, and science – Investigation of the unexplained powers and forces at work in nature and in humankind.

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Oude Wijsheid, Modern Inzicht

Door Shirley Nicholson, vertaald door Wim D. Margadant en Frank Visser.

220 Pagina’s | Uitgegeven in 1989 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750598.

Engels origineel: Ancient Wisdom, Modern Insight | First Adyar Edition 2011 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9788170595281.

De Oude Wijsheid verschijnt als Theosofie opnieuw in de geschiedenis en brengt omstreden begrippen als reïncarnatie, karma, evolutie, het Goddelijke dat in ieder van ons aanwezig is en de onderlinge verbondenheid van al wat bestaat, in de Westerse wereld. Nicholson laat zien, dat een aantal van de denkbeelden die in De Geheime Leer (1888) van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) zijn geschetst, overeenkomsten toont met wetenschappelijke ontwikkelingen in gang gezet door bijvoorbeeld Albert Einstein(1879 – 1955), Ilya Prigogine(1917 – 2003), David Bohm (1917 – 1992), Niels Bohr (1885 – 1962) en vele anderen.

Afkomstig uit Hoofdstuk 10 – ‘Goddelijk Denkvermogen’ (p. 129):

” Een manier om te beginnen aan het proces van toenemende innerlijke orde is te letten op de symmetrie overal om ons heen, in vormen in de natuur, in de kunst, architectuur, muziek, zelfs behang en textiel. Als we volledig doordrongen raken van het idee van symmetrie, kunnen we verder gaan naar een dieper begrip van orde. We zouden de hele natuur kunnen ervaren als een bewegende orde, zoals in de muziek, waar al de ritmen en de tonen geharmoniseerd zijn, alle delen samen verbonden in een dynamische structuur.

We zouden zelfs een glimp kunnen opvangen van de werkelijkheid van zuivere orde als een beginsel, dat niet van objecten afhankelijk is. Dit besef kan innerlijke orde herstellen en ons regenereren en vernieuwen. Zoals kristallen neerslaan rondom een kern in een chaos van bewegende moleculen in een oplossing, zo kunnen we een innerlijke kern van orde scheppen, die voortdurend zal aangroeien als deze put uit een vormloze massa ervaringen. Ons uiterlijke, wereldlijke zelf kan geladen worden met orde en schoonheid, net als de diepere niveaus van het hogere denkvermogen geladen zijn met de orde van het Goddelijke Denkvermogen. Hoewel we deze werkelijkheid in het diepste van ons wezen veel te weinig aanraken, zijn we dragers van een Goddelijke Orde en kunnen we leren deze in onszelf en buiten in de wereld tot uiting te laten komen. “

auteur: Nicholson, S.
ISBN: 9789061750598
Additional DescriptionMore Details

1875: De Oude Wijsheid verschijnt als theosofie opnieuw in de geschiedenis en brengt omstreden begrippen als reïncarnatie, karma, evolutie, het Goddelijke dat in ieder van ons aanwezig is en de onderlinge verbondenheid van al wat bestaat, in de Westerse wereld. Wetenschap en religie verwerpen dit wereldbeeld ten stelligste. Ruim een eeuw later: Shirley Nicholson geeft een overzicht van de Oude Wijsheid. Heeft de theosofie in al die jaren invloed gehad op de Westerse cultuur? Erkennen wetenschap en religie nu de geldigheid van zulke begrippen? Geheel en al? Gedeeltelijk? In het geheel niet? In deze levendige uiteenzetting van het theosofische denken laat de schrijfster zien dat een aantal van de denkbeelden die in De Geheime Leer van H.P. Blavatsky zijn geschetst, nu in onze cultuur opgenomen zijn en dat nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap en nieuwe religieuze denkwijzen deze “Wijsheid van de goden” beginnen te bevestigen. Dit is te zien in de toenemende belangstelling voor onderwerpen als holistische geneeskunde, ritueel, kernfysica, enzovoort. Dit alles zou men het geleidelijk spiritueler worden van de samenleving kunnen noemen.

Quantity

Prijs: € 13,00

Loading Updating cart…

Living in Wisdom – Lectures on ‘The Secret Doctrine’

By Joy Mills (1920 – 2015).

60 Pagina’s | Eerste druk 1994,  2000 editie | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750680.

Dutch translation: Leven in Wijsheid – Lezingen over ‘De Geheime Leer’ | First published in 1989 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 906175061X.

In the summer of 1988 Joy Mills gave a series of lectures celebrating the centenary of the publication of The Secret Doctrine, by H.P. Blavatsky. This book contains the texts of these lectures. In these lectures, Joy Mills places a special emphasis on the ethical conclusions to be drawn from study of this book. She elaborates on the mythological nature of the content of The Secret Doctrine, particularly where it refers to the origins and development of man. In contemporary language, and with frequent references to the latest developments in physics and biology, the essence of The Secret Doctrine is made more accessible to the modern reader.

Joy Mills has been a member of the Theosophical Society since 1940 and has served as General Secretary of the American Section and the Australian Section, and she was International Vice-President of the T.S.. She was director of the Krotona Institute School of Theosophy in Ojai, California. Her lecture tours have taken her to more than 50 countries.

auteur: Mills, J.
ISBN: 9789061750680
Additional DescriptionMore Details

In the lectures, Joy Mills places a special emphasis on the ethical conclusions to be drawn from study of this book. She elaborates on the mythological nature of the content of The Secret Doctrine, particularly where it refers to the origins and development of man. In contemporary language, and with frequent references to the latest developments in physics and biology, the essence of The Secret Doctrine is made more accessible to the modern reader. Joy Mills has been a member of the Theosophical Society since 1940 and has served as General Secretary of the American Section and the Australian Section, and she was International Vice-President of the T.S.. She was director of the Krotona Institute School of Theosophy in Ojai, California. Her lecture tours have taken her to more than 50 countries.

Quantity

Prijs: € 6,75

Loading Updating cart…

Leven in Wijsheid – Lezingen over ‘De Geheime Leer’

By Joy Mills (1920 – 2015).

76 Pagina’s | Eerste druk 1989 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 906175061X.

Engels origineel: Living in Wisdom – Lectures on ‘The Secret Doctrine’ | Eerste druk 1994, 2000 editie | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750680.

‘Leef het Leven als je tot de Wijsheid wilt komen’.

De Geheime Leer van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) verscheen in 1888 en is nog steeds het belangrijkste werk op het gebied van de theosofische filosofie. In de zomer van 1988 hield de Amerikaans theosofe Joy Mills in Nederland een serie lezingen over dit werk. Dit boek bevat de tekst van deze lezingen.

Zij gaat hierin onder meer in op het mythisch karakter van hetgeen in De Geheime Leer geschreven staat over het ontstaan van de wereld en de wording van de mens. Ook legt zij sterk de nadruk op de ethische gevolgen, die voortvloeien uit deze studies. In eigentijds bewoordingen en met verwijzingen naar nieuwe ontwikkelingen in de wetenschap wordt De Geheime Leer voor de lezer toegankelijk gemaakt.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘De Geheime Leer: het wekken van een nieuwe Wijze van Denken (blz. 6):

” In de gepubliceerde verzameling van de brieven, die bekend staan als de Mahatma-brieven aan A.P Sinnett komt een erg duidelijke uitspraak voor. Een van hen, Mr. A.O. Hume, vond dat hij, als goed opgeleid Engelsman, orde kon aanbrengen in de leringen van de occulte leer en hij schreef dan ook aan een van zijn adept-leraren: ‘Waarom vertelt u ons niet gewoon wat de occulte leer is en dan zal ik het onder woorden brengen in termen, die voor het Westerse denken redelijk en rationeel en zinvol zijn. ‘

En de adept-leraar antwoordt: ‘Het lijkt misschien vanuit uw Westers gezichtspunt zo dat het enige wat ons te doen staat is het schrijven van een handboek over occultisme. Maar’, zei hij, ‘zo gaat het niet toe in onze scholen (dat wil zeggen in de esoterische traditie), want totdat en tenzij de student voorbereid is om de waarheid te ontvangen of te begrijpen, is er eenvoudig geen waarheid. Niemand houdt deze voor hem of haar achter, hij/zij kan haar gewoon niet begrijpen!’ “

auteur: Mills, J.
ISBN: 906175061X
Additional DescriptionMore Details

“Leef het leven, als je tot wijsheid wilt komen” De Geheime Leer van H.P. Blavatsky verscheen in 1888 en is nog steeds het belangrijkste werk op het gebied van de theosofische filosofie. In de zomer van 1988 hielt de Amerikaanse theosofe Joy Mills in Nederland een serie lezingen over dit werk. Dit boek bevat de tekst van deze lezingen. Zij gaat hierin onder meer in op het mythisch karakter van hetgeen in De Geheime Leer geschreven staat over het ontstaan van de wereld en de wording van de mens. Ook legt zij sterk de nadruk op de ethische gevolgen die voortvloeien uit deze studies.

Quantity

Prijs: € 7,95

Loading Updating cart…

The Universal Flame – Commemorating the Centenary of The Theosophical Society

By several contributors, edited by L.H. Leslie-Smith and a foreword by John B.S. Coats, international president of the Theosophical Society from 1972 to 1980.

255 Pages| Published in 1975 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0835675068.

A group of essays by students of the occult concerning man’s immemorial and upceasing quest for reality. The Universal Flame is being published to mark the centenary of The Theosophical Society. The Society was founded in New York in 1875 and later moved its Headquarters to Adyar, now a suburb of Madras in Southern India, but at that time eight miles from the centre of the city. Adyar has remained the spiritual and administrative centre of the Society’s work since the original founders took up their residence here in 1882; and it is therefore a real happiness to present from International Headquarters this collection of essays to a world, in which growing interest in the search for Truth about Man, the Universe and God is becoming everyday more apparent.

From the backflap:

” These things shall be  – a loftier race

Then e’er the world hath known shall rise

With flame of freedom in their souls,

And light of knowledge in their eyes. “

 • John Addington Symonds in: The Days That Are To Be.

 

auteur: Leslie-Smith, L.H. (ed.)
ISBN: 0835675068
Quantity

Prijs: € 5,67

Loading Updating cart…

Grondslagen van Esoterische Filosofie – Uit de Geschriften van H.P. Blavatsky

Door Helena Petrovna Blavatksy (1831 – 1891), met een voorwoord door Ianthe Helen Hoskins (1912 – 2001).

80 Pagina’s | Uitgegeven in 1992, gebaseerd op de Engelse 1988 editie | Softcover, incl. woordenlijst en literatuurlijst | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750673.

Engels origineel: Foundations of Esoteric Philosophy | First Adyar Edition, fifth reprint 2012 | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170592211.

Zoals het zand, dat op zichzelf vormloos is, door de wind wordt beroerd en als gevolg daarvan een oneindige rijkdom aan patronen te zien geeft, zo zijn alle dingen voortgekomen uit een samenspel van stof en geest is voortgekomen uit het Ene.

De esoterische filosofie legt er de nadruk op dat achter de veelvuldige wereld van onze ervaring een enkele Realiteit ligt, die de bron en oorzaak is van alles wat ooit was, is en zal zijn. Aangezien alle dingen zijn voortgekomen uit het Ene Allerhoogste, zijn ze zelf, in hun ware aard, dat Allerhoogste. De oneindige verschijnselen van het gemanifesteerde universum, van het hoogste tot het laagste, van het omvangrijkste tot het nietigste, zijn het Ene, gehuld in naam en vorm.

In dit zevende deel van de Adyar-reeks zijn enkele sleutelpassages samengebracht uit de Geheime Leer van Helena Petrovna Blavatsky, de grondlegster van de Theosofische beweging. De lezer kan zo in kort bestek kennis nemen van deze diepzinnige esoterische filosofie.

Afkomstig uit ‘Drie Grondstellingen’ (blz. 26):

” De ENE WERKELIJKHEID; haar tweevoudige aspecten in het voorwaardelijke Heelal. Verder stelt De Geheime Leer: (B) De eeuwigheid van het Heelal ‘in toto’ als een grenzeloos gebied, periodiek ‘het toneel van talloze Heelallen die zich onophoudelijk manifesteren en verdwijnen en die de zich manifesterende sterren en de vonken van de eeuwigheid worden genoemd. De eeuwigheid van de pelgrim is als een oogwenk van het Zelf-bestaan (Boek van Dzyan). Het verschijnen en verdwijnen van werelden is als een regelmatig getij van eb en vloed. “

auteur: Hoskins, I.H.
ISBN: 9789061750673
Additional DescriptionMore Details

Zoals het zand, dat op zichzelf vormloos is, door de wind wordt beroerd en als gevolg daarvan een oneindige rijkdom aan patronen te zien geeft, zo zijn alle dingen voortgekomen uit een samenspel van stof en geest. Dit tweevoud van stof en geest is voortgekomen uit het Ene.

‘De esoterische filosofie legt er de nadruk op dat achter de veelvuldige wereld van onze ervaring één enkele Realiteit ligt, die de bron en oorzaak is van alles wat ooit was, is en zal zijn. Aangezien alle dingen zijn voortgekomen uit het Ene Allerhoogste, zijn ze zelf, in hun ware aard, dat Allerhoogste. De oneindige verschijnselen van het gemanifesteerde universum, van het hoogste tot het laagste, van het omvangrijkste tot het nietigste, zijn het Ene, gehuld in naam en vorm.’

Miss Ianthe Hoskins was onder meer algemeen-secretaris van de Engelse Afdeling van de Theosophical Society (Adyar). Zij heeft in vele landen seminars over diverse theosofische onderwerpen geleid.

Quantity

Prijs: € 5,65

Loading Updating cart…

Foundations of Esoteric Philosophy – From the Writings of H.P. Blavatsky

By Helena Petrovna Blavatksy (1831 – 1891) with a foreword and notes by Ianthe H. Hoskins (1912 – 2001).

84 Pages | First Adyar Edition, Fifth reprint 2012 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar. | ISBN: 9788170592211.

Dutch translation: Grondslagen van de Esoterische Filosofie – Uit de Geschriften van H.P. Blavatsky | Uitgegeven in 1992 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750673.

Some of the most important statements from the Secret Doctrine of Madame Blavatsky have been extracted and put together in this little book. It is a valuable introduction to the main teachings of the Ancient Wisdom, which Blavatsky said was the common spiritual heritage of humanity. Each passage is briefly introduced by Miss Hoskins, who has added short glossary of terms as an appendix.

For the inquirer, who wishes to learn the fundamental principles underlying the universal Wisdom tradition, this compilation is a stepping stone, but for more ardent students there is material for deep reflection and meditation.

From Chapter ‘Isis Unveiled: A Ten-point Summary’ (p. 72 & 73):

” To sum up all in a few words, MAGIC is spiritual WISDOM; Nature, the material ally, pupil and servant of the magician. One common vital principle pervades all things, and this is controllable by the perfected human will. The Adept can stimulate the movements of the natural forces in plants and animals in a preternatural degree. Such experiments are not obstructions of Nature, but quickenings; the conditions of intenser vital action are given.

The Adept can control the sensations and alter the conditions of the physical and astral bodies of other persons not Adepts; he/she can also govern and employ as he/she chooses the spirits of the elements. He/She cannot control the immortal spirit of any human being, living or dead, for all such spirits are alike sparks of the Divine Essence and not subject to any foreign domination. “

auteur: Hoskins, I.H.
ISBN: 9788170592211
Quantity

Prijs: € 6,50

Loading Updating cart…

H.P. Blavatsky and the Secret Doctrine

240 pages | Paperback | Quest Books, 1988

An anthology of Blavatasky’s contributions to world thought.

Virginia Hanson (1898-1991) joined the Theosophical Society in 1949 where she was first active in the Washington Branch, of which she was president for several years. She was also president of the Mid-Atlantic Federation and a frequent lecturer for the Society. In 1990 she was awarded the T. Subba Row medal in recognition of her contributions to Theosophical literature, including Masters and Men, and The Reader’s Guide to the Mahatma Letters.

auteur: Hanson, E. (ed.)
ISBN: 0835606309
Quantity

Prijs: € 9,95

Loading Updating cart…

H.P. Blavatsky and the Secret Doctrine

227 pages | Gebonden/Hardcover | Theosophical Publishing House Adyar, 1971

Commentaries On Her Contributions to World Thought

An Adyar book, imported from India.

auteur: Hanson, V.
ISBN: 0835673200
Additional DescriptionMore Details

Virginia Hanson (1898-1991) joined the Theosophical Society in 1949 where she was first active in the Washington Branch, of which she was president for several years. She was also president of the Mid-Atlantic Federation and a frequent lecturer for the Society. In 1990 she was awarded the T. Subba Row medal in recognition of her contributions to Theosophical literature, including Masters and Men, and The Reader’s Guide to the Mahatma Letters.

Quantity

Prijs: € 4,99

Loading Updating cart…

Modern Theosophy – Origins And Intentions – A Trilogy

By Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004).

53 Pages | Revised and enlarged edition December, 1999 | Softcover | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

ISIS UNVEILED (1877) | THE SECRET DOCTRINE (1888) | THE CORNER STONE.

Theosophy is a relatively recent name for the Ancient Wisdom known from time immemorial, ever since there were minds to apprehend it. It is variously known as the Wisdom Religion, the Ancient Wisdom, the Science of Sciences, Esotericism and Occultism. It has been kept secret to preserve it from distortion, adulteration and misuse. As much of it as was thought wise by two if the Masters was made public for the first time at the end of the 19th century. This was mainly in the writings of Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891); something of how this was done is told herein. The word ‘modern’ can only properly be applied to this outpouring, not to the ever-enduring Wisdom itself.

The expressed purpose behind this release of information was the eradication of superstitious ignorance and crass materialism, and the earnest desire to establish a Universal Brotherhood of Mankind on a truly spiritual basis.

From page 45:

” Help Nature and work with her and Nature will regard thee as one of her creators and make obeisance.

And she will open wide before thee the portals of her secret chambers, lay bare before thy gaze the treasures hidden in the very depths of her pure virgin bosom. Unsullied by the hand of matter she shows her treasures only to the eye of Spirit – the eye which never closes, the eye for which there is no veil in all her kingdoms.

Then she will show thee the means and way, the first gate and the second, the third, up to the very seventh. And then, the goal – beyond which lie, bathed in the sunlight of the Spirit, glories untold unseen by any save the eye of the Soul. [V.S. vs 66, 67, 68]. “

auteur: Farthing, G.A.
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…

Het Onmogelijke Zoeken – Inleiding tot een Westerse Yoga

Door Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) met memoires van Robert Bowen en commentaar van Henk Dubbink.

133 Pagina’s | Uitgegeven in 1980 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Utrecht | ISBN:  9061750520.

Tijdens haar laatste levensjaren heeft mevrouw H.P. Blavatsky (1831-1881) aan haar leerlingen aanwijzingen gegeven hoe je haar hoofdwerk “De Geheime Leer” zou kunnen lezen. Zij noemde de weg die zij wees en uitstippelde het ware yoga-pad voor het westen, het pad van de jnana-yoga. Studie en meditatief lezen gaan hier hand in hand. Om te leven en te groeien heeft de menselijke geest breedte en diepte nodig en aanrakingspunten met de al-ziel, om tot deze te worden aangetrokken. Dit werkje kan de lezer helpen om leefwijzen en denkwijzen eigen te maken, die kunnen bijdragen aan het ontcijferen van spirituele waarden in de verschillende Schriften van de grote godsdiensten.

Afkomstig van Deel III – ‘Uit De Geheime Leer, Deel I; Samenvatting (blz. 52):

” Weinigen, wier licht helderder brandde, zijn van de ene oorzaak tot de volgende geleid, tot de geheimzinnige eerste – zij vonden dat er een eerste Beginsel moet bestaan . . . (J. Dryden, Religio Laici, 12 – 14).

Dit wordt ‘Substantie-beginsel’ genoemd, dit wordt ‘substantie’ op het gebied van het geopenbaard Universum – een illusie; het blijft een ‘beginsel’ in de begin- en eindeloze abstracte, zichtbare en onzichtbare Ruimte. Het is de alomtegenwoordige Werkelijkheid: niet persoonlijk, immers het bevat alles en alles. De onpersoonlijkheid ervan is het fundamentele begrip van het Systeem. ” 

auteur: Blavatsky, H.P./Dubbink, J.H.
ISBN: 9061750520
Additional DescriptionMore Details

Dit boek is een primeur in ons taalgebied. Voor het eerst zijn hier de teksten die mevrouw Blavatsky als inleiding op de lectuur van “De Geheime Leer” heeft aanbevolen, bij elkaar gezet. De vertaler heeft enig commentaar toegevoegd om meer aansluiting aan de huidige gedachtewereld te vinden. Je hebt hier een werkje in handen dat je kan helpen je de leef en denkwijzen eigen te maken die nodig zijn om tot de spirituele waarden in de Schriften van de grote godsdiensten te komen.

Quantity

Prijs: € 6,35

Loading Updating cart…

Theosophical Gleanings

By two anonymous students.

76 Pages | Copyright 1978 | Paperback | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835602265.

In this small book have been collected together articles authored by two outstanding students of Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) The Secret Doctrine. What makes this collection so unique is that the two authors were contemporaries of Blavatsky, and consequently, their writing reflects the atmosphere, captures the flavor of, the occult community of the late nineteenth century. All who admire  and respect the magnitude of H.P.B.’s philosophy, particularly as expressed in The Secret Doctrine, will find much in this book to enchance their study of the nature of creation and of man.

From Chapter I, ‘Theosophical Gleanings’ or ‘Notes On The Secret Doctrine, Lucifer, Vol. VI, No. 31. London, March 15th, 1890:

” We are literally what our signature says: Two Students, nothing more pretentious. If we are also what has been called ‘communicative learners’, it is because we feel that what have been difficulties to us are probably difficulties to others, and that fellow-students can sometimes lend each other a helping hand over a rough piece of road. In reading ‘The Secret Doctrine’, the student is apt to be confused, even dazed, by the range of erudition, the wealth of illustrations, the abundance of digressions, the number of literary allusions. Devas and Daimons, Dhyani, Buddhas and Kumaras, Yugas and cycles, satyrs and fakirs, alchemists and adept, Manus and Monads, whirl around him in dazzling phantasmagoria, and he rises from hours of effort, his only distinct acquirement a headache.

We have found the most fruitful system of study is to fix on some one thing, to follow it, through all its windings with dogged persistency, steadily hunting it down through the two volumes, disregarding all alluring byways and seductive glades, until there lies before us that one thing in its completeness, with every touch given to it from beginning to end, clear definite, comprehensible. It may be remembered that there was one Proteus who could give the most interesting information, if only you could keep grip on him through all his transformations, until he reassumed his proper shape and became conversable. So, in following the Protean shapes in ‘The Secret Doctrine’, if you can only ‘hang on’ to the end, your reward is true. “

auteur: Anon.
ISBN: 0835602265
Quantity

Prijs: € 3,50

Loading Updating cart…

Getting Acquainted With The Secret Doctrine (Study Guide)

By John Algeo.

60 Pages | Study guide, first edition 1981, third edition 2007 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835602099.

This study guide offers an introduction to Helena Petrovna Blavatsky’s (1831 – 1891) Secret Doctrine – The Synthesis of Science, Religion and Philosophy (1888) based primarily on the ‘Bowen notes’, which purportedly record Blavatsky’s own advice. The work borrows freely, however, from the Wisdom and practice of many others as well and formulates questions rather than answers.

Students of The Secret Doctrine differ considerably in their attitude toward the book and its study. The attitude adopted here – namely that it is remarkable and indeed a marvellous book, but that it is not free from error or in any sense a ‘sacred’ text – is not universally held. But John Algeo believes that it is in the Spirit of the Ageless Wisdom and The Secret Doctrine that we should respect each other’s views, without necessarily sharing them.

From Chapter 6 – ‘How to Study The Secret Doctrine’ (p. 21):

” The Bowen notes tell us that ‘reading the S.D, page by page as one reads any other book’ – for example, a textbook – ‘will only end in confusion’. The notes also give suggestions on how to go about studying the work. They advise the student to hold fast to four basic ideas:

 1. The fundamental unity of all existence with two aspects: consciousness and substance;

 2. The vitality of all matter;

 3. The microcosmic correspondence of human nature to the great cosmos because of our oneness with it;

 4. The hermetic order of the universe as a Divine Economy, which is simultaneously a hierarchy of power and a network of equality. “

auteur: Algeo, J.
ISBN: 9780835602099
Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…