TVN Home » Product categorieën: inwijding

Inwijding

21 februari 2020

The Apocalypse and Initiation

By Daisy E. Grove.

131 Pages | First Adyar Edition 2005 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170594626.

The first part of the book explains the symbolism of the Apocalypse. An enigma to orthodoxy, this word has been interpreted in countless ways and speculated upon for the hidden meaning it is intended to convey. Significantly it found inclusion in the Christian Canon and has been preserved unaltered through centuries.

In the second part, the author explains that apocalypse is indeed ‘unveiling’ of what had been hidden, and goes on to present the Mystery-Drama of Initiation, in seven principal acts/episodes based on the authorized version of the Bible. The drama ends with the marriage, symbolizing the union of the Soul and the Spirit.

From Chapter 5 – ‘Animal Symbols’ (p. 47):

” The horn is a universal symbol of power, therefore the horns of this bogus lamb indicate the power that it exerts in its own realm. The horns of animals are their strength and defence, the leader of a flock being the horned male. Hence, the horns of the ram (Aries) associated with man’s intellectual principle symbolizes his ruling faculty or powers of leadership. In biblical language, to lift up the horn, exalt the horn, cut off the horn, always refers to powers strengthened, abused or weakened. The speech of the pseudo-lamb, compared to that of a dragon, is pretended knowledge, for the dragon, like the serpent, is a familiar emblem of Wisdom. “

Quantity

Prijs: € 8,75

Loading Updating cart…

Inwijding – Priesteres in Egypte

Door Elisabeth Haich (1897 – 1994), vertaling dra. C. Keus.

393 Pages | Oorspronkelijke uitgave 1960, Nederlandse vertaling 1978, vijftiende druk | Softcover | Uitgeverij Ankh-Hermes, onderdeel van VBK, Utrecht | ISBN: 9789020215908.

Oorspronkelijke titel: Einweihung | Uitgegeven in 1960, meest recente editie 2020 | Eduard Fankhauser Verlag, Thielle | ISBN: 9783968610092.

‘Het lezen van Inwijding is deel uitmaken van de inwijding zelf . . .’

Inwijding begint met de jeugd van Elisabeth Haich; een tijd, waarin ze zich eenzaam en onbegrepen voelt, maar ook in contact staat met een andere wereld. Dit contact zet zich voort als zij volwassen wordt, gaat studeren en uiteindelijk trouwt en kinderen krijgt. Haar leven lang is Elisabeth op zoek naar een verklaring voor het leven op aarde. Ze is overtuigd van een diepere zin achter de schijnbaar eindeloze keten van geboorte en dood, hoe onverklaarbaar dat ook mag lijken. Haar zoektocht leidt naar steeds wijzere mensen, die haar meer en meer onthullen over de zin van het leven. Ook krijgt ze steeds meer visioenen, die uitmonden in herinneringen aan een eerder leven als dochter van een Egyptische farao. Ze maakt kennis met de rijkdom van de Egyptische ‘Geheime Leer’ over wiskunde, astrologie en filosofie, kosmologie en piramidebouw. De weg, die Elisabeth in haar leven volgt is vol beproevingen en lessen, die haar karakter vormen. Op haar weg van zelfrealisatie gaat tenslotte haar diepste wens in vervulling met haar Inwijding tot priesteres.

Afkomstig uit de laatste blanco pagina’s:

” Het Zelf is het leven en de enige werkelijkheid, en wie in het Zelf is ingewijd,

wat eigenlijk wil zeggen dat hij zichzelf volledig heeft leren kennen,

heeft alles en allen gelijkelijk lief, want hij is een met hen. “

Auteur: Haich, E.
ISBN: 9789020215908
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

The Language of MA – The Primal Mother: The Evolution of the Female Image in 40,000 Years of Global Venus Art

By Dr. Annine van der Meer.

587 Pages | Published in 2013 | Softcover | Uitgeverij A3 Boeken | ISBN: 9789082031300.

This is the first pioneering study of global ‘Venuses’, who are part of an ancient and contemporary art traditionally called ‘Venus Art’ – the Art of Primal Mother(s), the Art of the female ancestors. Venus Art reflects the consciousness of egalitarian societies of peace, in which women and feminine values play or have played a central role, in which MA or the MATER or MOTHER and the primal mothers of the clan are central.

To date Venus Art has been understood, neglected and not integrally researched. The Art has become eroticised and sexualised. The purpose of this book is to rehabilitate Venus Art with Venus seen and honored as manifestation of the divine Mother MA.

From Chapter 2 – ‘The Book in a Nutshell’ (p. 15):

” Part 1 consists of eight chapters, part 2 the same. This is no coincidence. Three and four make seven. Seven plus one makes eight. In eight begins a new octave, a new time, a new mankind. In the lemniscate of the eight. the independent feminine and masculine come together in perfect balance. By bringing the forgotten feminine into the picture, balance and connection is created with the masculine. Unity. “

 

 

Auteur: Van der Meer, A.
ISBN: 9789082031300
Additional DescriptionMore Details

Remember MA • Welcome a new art historical approach that defi nitively maps the contribution of woman to evolution and brings to an end a male world history without women. • Remember the primal mothers, who much later were called ‘Venuses’ and sometimes pin-ups. This book rehabilitates them as the first leaders of humanity. • Learn about a global feminine system of symbols that shows an astonishing consistency and coherency. • Witness how prehistoric cultures produced much more feminine art than masculine art. • Understand why the feminine was pictured so often in old and modern female-friendly societies of peace and balance. • Learn to discern an ancient primal mother from a later goddess, priestess and worshipper. • See how a male system of symbols is laid over the older feminine system of symbols; now the female image is devalued and the world is changed in a valley of tears. • Meet the lost Lady of Old Israel in images and texts and see how she is transculturally transformed into Mary, the Lady of all Nations in Christianity. Dr Annine E.G. van der Meer (1953) is a Dutch historian of religion and holds a PhD in theology from the University of Utrecht. She is the author of several books. She has travelled widely to retrace the universal hidden Mother in sacred texts, art and symbols. She is founder and president of the Dutch PanSophia Academy, school of Wisdom, where she also teaches. In July 2010 33 women of international standing in their particular fields were honoured in the ‘Manifest Female Energy’. Annine van der Meer was one of six Dutch women to be decorated. According to the manifest, they have contributed to transformation processes in the world; a new world, in which feminine and masculine energies mutually inspire each other and are growing towards a new, powerful and creative world order.

Quantity

Prijs: € 29,95

Loading Updating cart…

Letters from a Sufi Teacher

By Baijnath Singh.

97 Pages | First edition 1908, revised edition 1987 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170590450.

A teacher is in reality the inner being by the side of God, in the region of Truth, clothed in Divine Mercy and Glory . . . Perfect discipleship consists in perfect Love for the beauty of the teacher’s Godly strength. O brother and sister, know for certain that this work has been before thee and me, and that each man and woman has already reached a certain stage! No one has begun this Work for the first time . . .

From page 82:

THE HEART

” There is a treasure buried in the heart of the knower, It is LOVE. A single jewel out of it is worth a thousand heavens. The guardian of heaven is an Angel named Rizwân, whereas the guardian of the treasure of LOVE is God. Know that thy merit is assured by what thou seekest. If thou worshippest to obtain heaven or avoid hell, thou worshippest thy own desires. If thou seekest or fearest an object, thou are the worshipper of that object. Thy real value depends on what is in thy heart. If thou heart is attached to God, thou art a divine man or woman. “

 

auteur: Singh, B.
ISBN: 8170590450
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Het Innerlijke Leven van Krishnamurti

Door Aryel Sanat, vertaald door Louis Geertman en Ali Ritsema.

413 Pagina’s | Eerste druk 2005 | Softcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750857.

Engels origineel: The Inner Life of Krishnamurti | Uitgegeven in 1999 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 083560781X.

Krishnamurti’s innerlijke leven is een raadsel, niet in de laatste plaats doordat hij het vijfdecennia lang geheim heeft gehouden

Toen Jiddu Krishnamurti (1895-1986) veertien jaar oud was, riepen theosofen hem uit tot de nieuwe messias en zij brachten hem in contact met de eeuwige wijsheid. Krishnamurti was opgevoed in Groot Brittannië en hij wijdde zijn leven aan de verspreiding van zijn inzichten over de gehele wereld. Hij behoort inderdaad tot de grootste spirituele leiders van de twintigste eeuw. Onder de zeer velen, die hij beïnvloedde bevinden zich de Dalai Lama, Joseph Campbell, Deepak Chopra, Henry Miller en Aldous Huxley. Maar Krishnamurti was een revolutionair in diepste zin. Meer dan zestig jaar schuwde hij geloofssystemen en vooronderstellingen van welke aard ook, inclusief de esoterische beginselen van de Theosofie.

Maar persoonlijk?

Aryel Sanat onthult de rijke esoterische gebeurtenissen van Krishnamurti’s innerlijke leven. Persoonlijk heeft Krishnamurti nooit het bestaan van zijn ‘meesters’ ontkend, noch het feit dat hij het voertuig voor de Heer Maitreya of de Christus zou zijn. Deze innerlijke realiteiten vormden zelfs ieder dag een onderdeel van zijn volwassen leven en waren nauw verbonden met het werk dat hij deed.

Afkomstig uit Deel I –  ‘De Oerbron’; Hoofdstuk 3 ‘Mutatie (blz. 107 & 108):

” Het lichaam is je lastdier – het paard, waarop je rijdt. Daarom moet je het goed behandelen en er goed voor zorgen; je moet het geen overwerk laten doen, je moet het naar behoren voeden met uitsluitend zuiver eten en drinken, en het altijd strikt reinigen, zelfs van het kleinste spatje vuil. Want zonder een volmaakt schoon en gezond lichaam kun je niet het zware werk van voorbereiding doen, kun je de onophoudelijke inspanning ervan niet verdragen. Maar jij moet het zijn, die altijd controle heeft over dat lichaam en niet omgekeerd. ” 

 

auteur: Sanat, A.
ISBN: 9789061750857
Additional DescriptionMore Details

Onder de zeer velen die hij beïnvloedde bevinden zich de Dalai Lama, Joseph Campbell, Deepak Chopra, Henry Miller en Aldous Huxley. Maar Krishnamurti was een revolutionair in diepste zin. Meer dan zestig jaar schuwde hij geloofssystemen en vooronderstellingen van welke aard ook, inclusief de esoterische beginselen van de Theosofie.

Maar persoonlijk?

Aryel Sanat onthult de rijke esoterische gebeurtenissen van K’s innerlijke leven. Persoonlijk heeft Krishnamurti nooit het bestaan van zijn ‘meesters’ ontkend, noch het feit dat hij het voertuig voor de Heer Maitreya of de Christus zou zijn. Deze innerlijke realiteiten vormden zelfs iedere dag een onderdeel van zijn volwassen leven en waren nauw verbonden met het werk dat hij deed.

ARYEL SANAT (Miguel Angel Sanabria) heeft sinds 1964 over Krishnamurti onderwezen en geschreven. Hij is universitair hoofddocent in de filosofie en godsdienst aan de Amerikaanse Universiteit in Washington. Hij woont in Arlington, Virginia.

Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

The Mystery Schools

By Grace F. Knoche (1909 – 2006).

98 Pages | Originally published in 1940, second and revised 1999 edition | Softcover | The Theosophical University Press, Pasadena U.S.A. | ISBN: 1557000662.

Dutch translation: De Mysteriescholen Door De Eeuwen Heen | Translation of the second and revised 1999 edition | Theosophical University Press Agency, Den Haag | ISBN: 9070328569.

Behind the world’s religions, philosophies, and sciences lies a little understood but potent source of humanity’s spiritual life: the Mystery Schools. Reaching back into remote antiquity, these esoteric institutions have kept alive the timeless Theosophia or Divine Wisdom of the ages, while stimulating mankind’s spiritual intuitions and evolutionary progress. This conscise overview treats of the history, purposes, and methods of these schools, derivative of the sacred Original which gave them birth and inspiration. Subjects include the dual character of the Mysteries, symbols and patterns of initiation, the brotherhood of compassion, and the Mystery schools of today.

From Chapter 12 – ‘The Mystery Schools of Today’ (p. 81):

” The Brotherhood of Great Ones never deserts humanity. Underneath and behind and within there pulsates the eternal heart of compassion. Withdrawal of the Mystery Schools from public knowledge by no means indicated withdrawal of the perennial support of the Mahatmas. Mystery-centers are to be found today all over the world, writes H.P. Blavatsky, for ‘the Secret Association is still alive and as active as ever’ (Isis, 2:100). Guarded with jealous care by their protectors, the precise location of these schools is undiscoverable except by the worthy; however, a veil of secrecy is not synonymous with nonexistence. “

auteur: Knoche, G.F.
ISBN: 1557000662
Quantity

Prijs: € 9,00

Loading Updating cart…

De Mysteriescholen Door De Eeuwen Heen

Door Grace F. Knoche (1909 – 2006).

108 Bladzijden| Vertaling van de tweede en herziene 1999 editie | Softcover | Theosophical Universiy Press Agency, Den Haag | ISBN: 9070328569.

Engels origineel: The Mystery Schools | Originally published in 1940, second and revised 1999 edition | The Theosophical University Press, Pasadena U.S.A. | ISBN: 1557000662.

Achter de religies, filosofieën en wetenschappen van de wereld ligt een weinig begrepen, maar krachtige bron van spiritueel leven van de mensheid: de Mysteriescholen. Deze esoterische instellingen gaan terug tot in de verre Oudheid; ze hebben de tijdloze Theosophia of Goddelijke Wijsheid van de eeuwen levend gehouden, en stimulansen gegeven aan de geestelijke intuitie en evolutionaire vooruitgang van de mensheid.

Dit boekje behandelt de geschiedenis, doeleinden en methoden van deze scholen, die hun bestaan en inspiratie ontlenen aan een heilige oorsprong. Tot de besproken onderwerpen behoren het tweevoudige karakter van de Mysteriën, symbolen en patronen van inwijding, de broederschap van mededogen en de Mysteriescholen van nu.

Uit Hoofdstuk 9 – ‘Wegen van Inwijding’ (blz. 65):

” In de meer gevorderde mysterietraining moet de leerling niet alleen leren het mystieke voertuig van ontwaakt bewustzijn op te bouwen dat hem van het ene gebied naar het andere zal brengen, maar ook om in de loop van zo’n individueel wordingsproces de eeuwige wegen van inwijding zelf opnieuw te ontdekkken. Wat wijsheid en een vooruitziende blik betreft is de natuur in alle opzichten consequent: een wet, een methode, een structuur. Met bekoorlijke zorgvuldigheid repeteert ze de wegen van inwijding door middel van de cyclus van slaap en dood. De dood en de processen, die daarbij een rol spelen vormen het hart en de kern van de grote Mysteriën: door de dood van het lagere wordt het hogere geboren. Als het zaad niet sterft, kan de bloem niet bloeien; als de bloem niet sterft kan zich geen zaad vormen. ‘Hij die zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden’ (Matt. 10:39). “

auteur: Knoche, G.F.
ISBN: 9070328569
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

The Idyll of the White Lotus

By Mabel Collins (1851-1927), with an explanation by Swami T. Subba Row (1856 – 1890).

206 Pages | First edition 1884, 2nd to 9th reprint 1896 – 1973, second edition 2000 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170593999.

Dutch translation: De Idylle van de Witte Lotus | Ankh-Hermes | ISBN: 9789020255409.

This tale of a young seer in a decadent temple in Ancient Egypt is at once gripping and profound. It depicts the evolution of a Soul from weakness to strength, from ignorance to insight – a pure but unthinking child becomes a wise messenger.

From the Prologue:

” Behold, I stood alone, one among many, an isolated individual in the midst of a united crowd. And I was alone, because among the all the men my brethren, who knew, I alone was the man who both knew and taught. I taught the believers at the gate, and was driven to do this by the power dwelled in the sanctuary. I had no escape, for in that deep darkness of the most sacred shrine, I beheld the light of the inner life and was driven to reveal it, and by it was upheld and made strong. For indeed, although I died, it took ten priests of the temple to accomplish my death, and even then they but ignorantly thought themselves powerful. “

auteur: Collins, M.
ISBN: 8170593999
Quantity

Prijs: € 7,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…