TVN Home » Product categorieën: jodendom

Jodendom

28 augustus 2020

God zoekt de Mens – Een Filosofie van het Jodendom

Door Abraham Joshua Heschel (1907 – 1972).

479 Pagina’s | Uitgegeven in 2005 | Softcover | Uitgeverij Abraxas, Amsterdam| ISBN: 908073005X.

Slechts weinigen is het gegeven God’s oordeel in de geschiedenis te kunnen onderkennen. Maar iedereen laat zich leiden door de woorden van de Baäl-Sjem: ‘Als een mens kwaad heeft gezien, laat hij daar dan niet moeilijk over doen, zodat hij zich bewust kan worden van zijn eigen kwaad en daar dan aan kan gaan werken. Want wat hij gezien heeft, is ook binnenin hem’.

We zijn lichtvaardig omgegaan met Gods naam. Eeuwenlang klonk zijn stem in de woestijn. Met wat een behendigheid wisten we die stem in onze tempels te vangen en onschadelijk te maken! Onze wereld doet denken aan een slangenkuil. We zijn niet pas in 1939, of zelfs in 1933, in die kuil gevallen. We zijn er generaties geleden al in terecht gekomen. De slangen brachten hun gif in het bloed van de mensheid, waardoor we geleidelijk verlamd raakten; zenuw na zenuw werd verdoofd, onze geest stompte af en onze blik verduisterde. Goed en kwaad, eens zo helder als dag en nacht, zijn vervaagd en wazig geworden . . .

Afkomstig uit Deel 3, Hoofdstuk 39 (p. 370):

” We zijn allen begiftigd met talenten, neigingen en vaardigheden. Maar talent zonder toewijding, begaafdheid zonder roeping, vaardigheid zonder geestelijke waardigheid eindigen in frustratie. Wat is geestelijke waardigheid? De gehechtheid van de ziel aan een doel, dat ligt voorbij het zelf, een doel niet in, maar voorbij het zelf. Dit is inderdaad het mysterie van het zelf, niet verklaarbaar in termen van psychologische analyse. Zoals het gevoel voor het onuitsprekelijke alle woorden overstijgt, zo overstijgt de drang tot oprechtheid, de kracht om boven zichzelf uit te komen, alle belangen en wensen. “

Auteur: Heschel, A.J.
ISBN: 908073005X
Quantity

Prijs: € 29,90

Loading Updating cart…

On the Wings of Shekhinah – Rediscovering Judaism’s Divine Feminine

By Rabbi Leah Novick.

210 Pages | First Quest Edition 2008 | Softcover | Quest Books U.S.A. | ISBN: 9780835608619.

Denied and suppressed for thousands of years, the Divine Feminine returns at a time when the breakdown of traditional belief leaves us desperate for love, for security, for protection, for wisdom, for meaning. It leaves us yearning for a nurturing and cultivation of our whole being, that we might be adequate stewards of the coming planetary civilization.

Luminous and astute, this invaluable resource follows the journey of the Shekhinah through Jewish Scripture, Midrash, and Kabbalah, concluding with her rise among Jewish feminists, who understand that the Feminine Face of God is necessary to the health both of soul and world. Author Rabbi Novick also offers profound visualizations to help us connect personally with the Shekhinah. At the heart of the Mystery, we discover Shekhinah as our hope, our beckoning evolutionairy vision, and our point of contact with the spiritual genius, that resides within each of us.

From Chapter 11 – ‘Contemporary Jewish Feminism and the Return of Shekhinah (p. 129):

” If we could take flight on the wings of Shekhinah, here is what we might see. Flying over the majority of synagogues of North America, we would see women rabbis and cantors lead prayers. We would notice that they, and some women in their congregations, are wearing ’tallitot’ (prayer shawls) and ‘kippot’ (skullcaps), although more likely in colors and designs, that reflect the feminine. We would see women and girls standing on the ‘bimah’ (pulpit) reading from the Torah, as part of Shabbat services or bat mitzvah ceremonies in Conservative, Reform, Reconstructionist, and Renewal congregations. 

We would hear women teachers of Thorah, brilliant exegetes explaining holy texts, embodying what it means to be part of the generations of sages. We would encounter female trustees on synagogue boards and serving as presidents of congregations. Refreshments for the ‘oneg’ (socials after services) might be provided by men or families as opposed to the all-female cooking, baking, and hospitality roles of the past. In effect, the presence of women in leadership of Jewish communal life suggests, that our access to Shekhinah formerly connected with spiritual teachings and literature, has become apparent through women and girls calling the Divine Feminine back to earth. Perhaps this trend can be regarded as an extension of the teachings of the great Chasidic master Dov Baer, the Maggid of Mezeritch, who urged his followers to pray for the return of Shekhinah to our planet. “

 

Auteur: Novick, R.L.
ISBN: 9780835608619
Quantity

Prijs: € 19,75

Loading Updating cart…

De Sabbat – Vernieuwing vanuit de Traditie – een Joodse Visie

Door Abraham Joshua Heschel (1907 – 1972), vertaald door Daniël Mok en Henk de Bie.

223 Pagina’s | In het Engels gepubliceerd in 1951,  vernieuwd in 1979; dit is de 2006 editie. | Softcover | Uitgeverij Abraxas, Amsterdam | ISBN: 9789080730076.

Engels origineel: The Sabbath – Its Meaning for Modern Man | In het Engels gepubliceerd in 1951, vernieuwd in 1979 | Farrar, Straus and Giroux, LLC., New York | ISBN: 9781590300824.

Elegant en op meeslepende wijze schetst Heschel de betekenis van de sabbat in onze huidige cultuur. Hij geeft antwoord op vragen als: Waarom bestaat er een rustdag? Hoe werd deze een heilige dag? Waarom is de sabbat in de gehele wereld geaccepteerd? De Sabbat, inmiddels een klassiek werk uit de joodse spiritualiteit, is gelezen door duizenden mensen met verschillende levensvisies op zoek naar een oriëntatiepunt binnen de moderne samenleving. In deze korte, diepzinnige beschouwing over de betekenis van de zevende dag ontvouwt Heschel zijn indrukwekkende en invloedrijke ideeën over een heilige bouwkunst die niet in de ruimte verschijnt maar in de tijd. Het jodendom, betoogt hij, is een religie van tijd: de echte betekenis ligt niet in de ruimte en de dingen daarin, maar in de tijd en de eeuwigheid die de ruimte bezielen, zodat de sabbatsdagen onze grootste kathedralen zijn.

Afkomstig uit Hoofdstuk 5: ‘Jij bent Éen’ (p. 69):

” De sabbat is een bruid en de viering ervan is als een bruiloft. ‘Wij leren in de mirasj (bijbeluitleg), dat de sabbat is als een bruid. Zoals een bruid, die haar bruidegom tegemoet gaat, lieflijk, in feesttooi en lekker ruikend is, zo komt de sabbat Israël tegemoet, lieflijk en welriekend, zoals er geschreven staat: ‘En de zevende dag heeft hij gerust om op adem te komen’ (Exodus 31:16-17) en direct daarna lezen wij: ‘En hij gaf aan Mozes kekalloto’. (Het woord kekalloto betekent ’toen hij geëindigd had’, maar het kan ook betekenen als zijn bruid, om ons te leren dat, zoals de bruid lieflijk en in feesttooi is, zo ook de sabbat lieflijk is en in feesttooi. “

auteur: Heschel, A.J.
ISBN: 9789080730076
Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…

The Gospel of Israel

By Duncan Greenlees (1899 – 1966).

438 Pages | World Gospel Series: First Edition 1955, first reprint 1987, second edition 1991 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591384.

The Gospel of Israel is at the same time like and unlike every other. It is the story of a great love, changeless through the ages and filled with a noble purpose of universal good. It tells how the infinite and eternal God, a most loving and lovable Personality, created the universe solely that He might share that love which is His inmost nature with created beings and give them the infinite satisfaction of directing that love to Himself, its only worthy object.

This is the story of the infinite Lover’s great love for a people representing all humanity, and for every individual who identifies himself with its great ideal. But as love can only thrive in an atmosphere of good will, it is also the story of the highest ethics. As we treat others, so will God’s laws treat us; and if we would enjoy His love, we must reflect it on all with whom we come in contact.

Duncan Greenlees was educated in England and spent much of his life in India. He was associated with Dr. Annie Besant in her educational work for India and served as Principal of one of the many theosophical high schools she founded. He participated in the Indian national struggle for freedom, was associated with Gandhi, and drafted the Indian National Education Policy. Later, withdrawing from all worldly and political activities, he made a study of the religious scriptures of the world. His detailed expositions of the underlying philosophy of the religions are published as the World Gospel Series.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

From Chapter 6 – ‘Human Life’ (p. 199):

” No nation has suffered like Israel, or the Jews, though few have clung more closely to their code of ethics or their God; so the problem of undeserved suffering has always haunted the Jewish mind. All alike know sorrow, but that sorrow can be found sweet by the righteous, because God uses it to purify and teach him, and then rescues him from the affliction. Though he prosper not in things of the world, happier is the poverty of the righteous man contented with his little than the excessive luxury of those, who do not look to God. “

auteur: Greenlees, D.
ISBN: 8170591384
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…