TVN Home » Product categorieën: karma-en-reincarnatie

Wordt Vervolgd – De logica van karma en reïncarnatie

Door Michiel Rietveld

136 Pagina’s | 2013 | Softcover | Uitgeverij Cichorei | ISBN 9789491748042

Hans Stolp in het voorwoord bij dit boek: ‘Wie het boek Wordt vervolgd leest, begint aan een gevaarlijk avontuur: het verandert je leven. Wanneer een schrijver dat weet te bewerkstelligen is zijn werk geslaagd.’

Michiel Rietveld heeft de vrucht van een kwart eeuw werken aan en met het thema karma en reïncarnatie op een eigentijdse en frisse manier opgeschreven. De bijzondere aanpak hiervan is dat het de logisch, helder en onbevangen denkende mens aanspreekt. Het hopen en geloven voorbij! De pretentieuze ondertitel – ‘de logica van karma en reïncarnatie’ – wordt dan ook door alledaagse voorbeelden onderbouwd.

De auteur schroomt niet om heikele thema’s als abortus, euthanasie en orgaantransplantatie, alsmede het verklaringsmodel DNA, tegen het licht van lot en wedergeboorte te houden. Hij neemt daarbij geen stelling, maar geeft wel in de maatschappelijke discussie helder de onderbelichte aspecten weer die bij het maken van keuzes ook een rol kunnen spelen. Na het lezen van dit boek wordt het eenvoudiger om de onvermogens en moeilijkheden in je eigen leven, maar vooral dat van anderen, liefdevol te blijven beschouwen. Het boek had dan ook net zo goed Houden van mensen kunnen heten.

De thematiek van een leven na de dood gezien vanuit deze kant, wordt treffend verwoord door Steve Jobs aan het begin van dit boek. Een in de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde kunstenaar verwoordt via zijn zuster de thematiek van de andere kant. Daarmee eindigt dit boek.

Michiel Rietveld (1946) is landbouwkundig ingenieur. Na zijn studie richtte hij Centrum Kraaybeekerhof in Driebergen op, een opleidings- en cursuscentrum voor biologische en biologisch-dynamische landbouw, natuurvoeding en bewustzijnsontwikkeling, waarvan hij tot voor kort algemeen directeur was (zie www.kraaybeekerhof.nl). In 2011 verscheen zijn eerste boek Houden van de aarde, waarin hij de grondslagen voor een respectvol omgaan met de natuur beschrijft en daarmee ook van een landbouw van de toelomst zoals daar nu al de eerste aanzetten voor zichtbaar zijn in de biologisch-dynamische landbouw. Hij geeft veel lezingen en cursussen in binnen- en buitenland en staat bekend als inspirator met visie en bovenal als bevlogen spreker en docent.

Site van de auteur: www.michielrietveld.nl

ISBN: 9789491748042
Author: Michiel Rietveld
Quantity

Prijs: € 17,00

Loading Updating cart…

Karma en Reïncarnatie – Een zoektocht naar liefde en logica

Door Albert Bodde.

127 Pagina’s | 2013, derde druk | Paperback | AnkhHermes, Utrecht | ISBN: 9789020209242.

Reïncarnatie is een onmisbare bouwsteen om antwoorden te kunnen geven op belangrijke levensvragen, antwoorden die zowel hart als verstand bevredigen. Helder en overzichtelijk worden in dit boek de ‘wetten’ van karma en reïncarnatie beschreven. Het reïncarnatieperspectief kan ons helpen de zin te begrijpen van dingen die ons vaak zomaar lijken te overkomen. Veel dingen komen in een ander licht te staan als we er vanuit de reïncarnatiegedachte tegenaan kijken. We zien het diepere verband tussen oorzaak en gevolg, tussen onze daden en de terugwerking. Het weten van karma en reïncarnatie wordt zo een kostbaar gegeven, omdat dit besef het leven een heel ander – buitengewoon liefdevol en zinvol – perspectief verschaft.

Auteur: Bodde, A.
ISBN: 9789020209242
Quantity

Prijs: € 13,50

Loading Updating cart…

De Mens verovert zijn Bestemming – Reïncarnatie en Karma.

Door Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900 – 1986), vertaald uit het Frans.

203 Pagina’s | 2004 | Paperback | Stichting Prosveta Nederland, Amersfoort | ISBN: 9789076916101.

Oorspronkelijke titel: L’Homme a la conquete de sa destinéee
Waarom word je in een bepaald land of in een bepaald gezin geboren? Waarom is de een gezond, intelligent, rijk, machtig en beroemd, terwijl de ander juist gehandicapt is of beperkt? Wat is de oorsprong en de betekenis van de banden die je aangaat met anderen, vaak bijna onbewust?…Zelfs wie zich de meest vrije mens waant, ondergaat zijn lot, omdat hij de wetten niet kent, die het beheersen. Door deze wetten aan zijn leerlingen te openbaren, helpt een meester hen niet alleen om de ingewikkelde draden van het bestaan te ontwarren, maar geeft hij hen ook alle mogelijkheden om zelf meester te worden over hun lot.

Auteur: Aïvanhov, O.M.
ISBN: 9789076916101
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Exploring Karma & Rebirth

By Nagapriya

160 Pages | 2005, second printing | Paperback | Windhorse Books, Newtown | ISBN 9781899579617

Exploring Karma & Rebirth helps us to unravel the complexities of these two important but often misunderstood Buddhist doctrines.

This thought provoking book:
• clarifies these traditional Buddhist teachings,
• examines them in relation to their cultural origins and considers how they are still relevant today, and
• offers an imaginative reading of what the teachings could mean for us now.

Above all, Exploring Karma & Rebirth insists that, to be of enduring value, these doctrines must continue to serve the overriding aim of Buddhism: spiritual awakening.

Author: Nagapriya
ISBN: 9781899579617
Quantity

Prijs: € 13,95

Loading Updating cart…

Karma – Oorzaak en gevolg in het Tibetaans boeddhisme

Door Dagpo Rinpoche, vertaling door Hans van den Bogaert.

128 Pagina’s | 2017, derde druk | Paperback | Milinda Uitgevers, Geraardsbergen | ISBN: 9789056700768.

Over het onderwerp ‘karma’ leven bij veel mensen in het Westen heel verschillende interpretaties. In dit boek geeft Dagpo Rinpoche, ten behoeve van degenen die zich hierin verder willen verdiepen, een uitgebreide presentatie van de verschillende aspecten en indelingen van het begrip karma vanuit de traditie van het Tibetaans boeddhisme. De historische Boeddha Shakyamuni heeft na het bereiken van verlichting 45 jaar lang zijn bevrijdingsleer onderwezen. Een belangrijk onderwerp was de verklaring van oorzaak en gevolg, het karma, dat hij onderwees als onderdeel van de vier Edele Waarheden, de kern van de boeddhistische leer.

Wanneer wij goed begrijpen hoe al onze ervaringen uit onze eigen activiteiten voortkomen, wordt het mogelijk bevrijding van negatieve ervaringen te bereiken door onze activiteiten bewust te sturen, zodat wij ten slotte, net als de Boeddha, verlichting kunnen ervaren.

Inzicht in de werking van karma, van oorzaak en gevolg, is buitengewoon belangrijk voor al diegenen die hun geest willen trainen op weg naar het geluk van bevrijding en boeddhaschap. Ook voor wie geen boeddhist is, maar er wel naar streeft een beter mens te worden, zullen de hier overzichtelijk gepresenteerde inzichten ertoe kunnen bijdragen het eigen handelen bewuster te sturen.

ISBN: 9789056700768
Auteur: Rinpoche, D.
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Through Death to Rebirth

By James S. Perkins (1899 – 1991).

124 Pages | Copyright 1961, second Quest printing 1982 |  Softcover | The Theosophical Publishing House, U.S.A. | ISBN: 0835604519.

What will be your situation immediately after you die? Does your consciousness continue? Or, is immortality a myth? In this book, James Perkins answers these and other questions concerning the pilgrimage of the Soul through the cycles of death and rebirth. Reïncarnation is a subject of intimate personal concern to every individual. To the average person, seeking an answer to discouragement and a possible sense of failure, this concept brings an awareness that no failure is final, that there is endless opportunity to become what one aspires to be. Perkins presents his thoughts on ‘many lifetimes’ in a new and unique manner using his finely tuned artistic and literary talents.

From page 123:

” The ancient and noble path of reïncarnation, of the spiraling growth of the Soul, level by radiant level, toward some far-off, perfect Day-that-is-to-be, has a beauty of design, a grandeur of proportion, that appeals to the highest intuïtion and reason of man. Who embraces its philosophy is thereby freed from the burden of unknowing that blinds mankind to greater service. His heart at peace, he is able to awaken perception that sets him upon the path to liberation. With dauntless patience and undisturbed conviction, he can begin to evoke even now atmospheres of harmony, by absorbing within himself the conflicts and dissensions of daily life, the embattled elements that surround everyone, recreating these with his vision of the Truth and Beauty that dwell at the heart of all things. Joyously, then, as an Immortal He unites himself with Those who labor to lift life. “

Auteur: Perkins, J.S.
ISBN: 0835604519
Quantity

Prijs: € 6,24

Loading Updating cart…

Theosophy – A Modern Expression of the Wisdom of the Ages

By Robert Ellwood.

226 Pages | A Quest original, first edition 1986, second printing 1994 | Quest Books, The Theosophical Publishing House, London. | ISBN: 0835606074.

Now over hundred years old, the Theosophical Society and its philosophy have grown to be an important voice in today’s world. The theosophical overview of creation is affecting the lives of an increasing number of people. More and more books are being addressed to the ideas of reïncarnation, karma, evolution, the Oneness of all life, the cyclic nature of creation, and the mystery of consciousness.

These are some of the major concepts that emanate from the ancient Wisdom and which are considered by Dr. Ellwood in this book. All of this new attention and respect is not surprising. For though theosophical ideas frequently antedate science as we know it by many millenia, these views, in their broad outline are consistent with present-day scientific knowledge.

From Chapter 3 – ‘The Human Experience’ (p. 104):

” Being, Consciousness and Mind or Bliss, are the divine Trinity within reflecting the cosmic, our ultimate nature and our inward highway to the Oneness of the universe. Yet we mostly know of these levels through their manifestations on more familiair planes, and then only if we are perceptive enough to have amid those manifestations, in the words of the poet:

. . . a sense sublime

Of something far more deeply interfused,

Whose dwelling is the light of the setting suns,

And the round ocean and the living air,

And the blue sky, and in the mind of man;

A motion and a spirit, that impels

All thinking things, all objects of all thought,

And rolls through all things. “

 • Worthsworth, ‘Tintern Abbey’.

Nederlandse vertaling: Wat is Theosofie? Kosmos/Z&K Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

 

Auteur: Ellwood, R.
ISBN: 0835606074
Quantity

Prijs: € 12,25

Loading Updating cart…

Light on the Path – And an Essay on Karma (Adyar Mini)

By Mabel Collins (1851 – 1927).

86 Pages | Third Adyar Edition, 1st reprint 2013 | Hardcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170595823.

‘These rules are written for all disciples’. As we have it present, this book was dictated by Master Hilarion through the mediumship of Mabel Collins. Master Hilarion received it from his own teacher, the ‘Great One’, who among Theosophical students is sometimes called ‘The Venetian’; but even He is the author only of part of it. It has passed through three phases.

Light on the Path was the first of three treatises, which occupy a unique position in our Theosophical literature – directions from those who have trodden the Path to those, who desire to read it.

auteur: Collins, M.
ISBN: 9788170595823
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Reincarnation, Fact or Fallacy? – An Examination and Exposition of the Doctrine of Rebirth

By Geoffrey Hodson (1886 – 1983).

87 Pages | First Edition 1951, 7th printing 1980 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: unknown.

From the remotest time, belief in the doctrine of reincarnation has proved an inspiration to countless people, while to others it has been a violation of true religious teaching. In this little book, Mr Geoffrey Hodson, who studied the subject carefully, discusses basic questions of life such as suffering and divine justice, human destiny, child prodigies and the remembrance of past lives in the light of the Ancient wisdom, to show that the doctrine is in fact, a fact and not fallacy.

Mr Hodson wrote about forty theosophical books based on his occult investigations, and was awarded the Subba Row Medal in 1954 for his contributions to theosophical literature.

Auteur: Hodson, G.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 2,95

Loading Updating cart…

The Wisdom of the Upanishads

By Annie Besant (1847 – 1933).

101 pages | First edition, 9th reprint (2007) | Paperback | Four lectures ath the 31st anniversary Convention of the Theosophical Society at Adyar, December 1906 | The Theosophical Publishing House Adyar | ISBN: 8170590299.

From the Foreword:

” Little need be said in sending out this booklet to tge world. It is an attempt, a very humble attempt, to draw a few drops from the ancient wells of Aryan wisdom, and to offer them to quench the thirst of weary Souls, traveling through the desert of, seeking for Truth. The Upanishad-s are unique in the sacred literature of the world. They stand alone a beacon-lights on a mountain-peak, showing how high man may climb, how much of the Light of the Self may shine out through the vessel of clay, how truly God may speak through man. To speak on them, to write on them, seems presumption for such a one as myself, and yet it may be that help will come to some of my brethren even in this way . . .  “

 

Author: Besant
ISBN: 8170590299
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Reïncarnatie in Kaart Gebracht

Door John Algeo.

152 Pagina’s | Uitgegeven in 1990, onderdeel van de Adyar-Reeks | Uitgeverij der Theosofische Vereniging, Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750636.

Engels origineel: Reïncarnation Explored | Published in 1987 | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9780835606240.

Mensen zijn van nature nieuwsgierig naar het onderwerp reïncarnatie. Opnieuw de gelegenheid krijgen om onze diepste dromen, onze menselijke, zelfs bovenmenselijke mogelijkheden te realiseren, is inderdaad een opwindend vooruitzicht. In deze verkenning van het idee, dat mensen vele levens hebben, bespreekt John Algeo enkele van de meest gestelde vragen:

 1. Wie geloven er in reïncarnatie?
 2. Wat reïncarneert er?
 3. Wanneer reïncarneert iemand of iets?
 4. Hoe lang duurt de periode tussen twee levens?
 5. Waar worden we de volgende keer geboren?
 6. Waarom reïncarneren we?

Afkomstig uit Hoofdstuk 12 – ‘Waarom reïncarneren we?’ (blz, 128):

” In zekere is het hele proces van manifestatie – het voortkomen van de Monade uit de uiteindelijke Eenheid en zijn terugkeer daarnaar – een enkele reusachtige incarnatie. Deze wordt gevolgd door andere soortgelijke incarnaties in reusachtige evolutionaire cycli. Want reïncarnatie is het patroon van het universum, waarvan onze kleine persoonlijke incarnaties slechts minder belangrijke cycli zijn. Toch vervullen deze minder belangrijke cycli onze reïncarnatie als opeenvolgende persoonlijkheden, ook hun rol in de kosmische huishouding. En die functie bestaat uit het verhogen van de kwaliteit van ons wezen, ons bewustzijn en onze vreugde. Door reïncarnatie kunnen we ons in de wereld gaan verheugen. Door reïncarnatie leren we alles wat er te leren valt. Door reïncarnatie ontwikkelen we ons tot volledige wezens. “

 

 

Auteur: Algeo, John
ISBN: 9061750636
Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

Sema-Kanda: Threshold Memories – A Mystic’s Story

By Coulson Turnbull (1864 – xxxx).

253 Pages | Photo copy of the original 1898 edition | A4 Softcover | Kessinger Publications LCC, Montana U.S.A. | ISBN: 1564596923.

Dedicated in humility

 • To those who have watched the terrestrial  transformations and eruptions, have asked for Why, and have received None.
 • To those who, tired and home-weary, in a long and slow Journey , have yearned and sought for Justice and found her not.
 • Tho those, who have suffered, as humans suffer waiting in Faith for liberation.
 • To those hearts, who in Faith and Patience have mystic-wise found a golden thread so delicate, so strong, delicate as human frailty, yet strong to draw the tossed and home-weary from out the ocean’s tempest to the Harbor of Light, from out of the dark ocean’s tempest to the Light, divine in its cheer.
 • To men and woman, Regenerate, to the Illumined Ones.

 

auteur: Turnbull, C.
ISBN: 1564596923
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Reïncarnation in Christianity – A New Vision of the Role of Rebirth in Christian Thought

By Geddes MacGregor.

185 Pages | Copyright 1978, fourth Quest reprinting 1989 | Softcover | Quest Books U.S.A. | ISBN: 0835605019.

Is there room for the ‘rebirth concept’ in Christian dogma?

The question, that bothered Dr. MacGregor was quite basic: Can a Christian believe in reïncarnation and still remain loyal to the Bible and the Church? He decided to find some answers. He researched into the annals of Christian theory – cut through centuries of religious emotionalism – gathered his material together and reported his findings in this landmark work.

From Chapter III – Some Interpretative Considerations (p. 34 & 35):

” The myth of reïncarnation may be interpreted, then, in many different ways. Pythagoras, on the one hand, if we are to believe his biographer Diogenes Laertius, seems to have taken human rebirth literally, for (according to Diogenes), Pythagoras was accustomed to say he had formerly been Aethalides, then Euphorbus, and that he had been mortally wounded by Menelaus at the siege of Troy. Plato, on the other hand, as is well-known, used transmigration as part of the general mythological scenery available in his time; but how precisely he regarded it is unclear. We know only that he made use of the notion in presenting his own thought, as he made use of other popular myths of his day.

The myth of reincarnation has also, however, an obvious connection with what Professor Eliade has called the myth of eternal return, which represents the rythmn of birth, death and rebirth as a cyclic reality at the core of the whole universe. ‘According to this doctrine’, he writes, ’the universe is eternal but it is periodically destroyed and reconstituted every Great Year. ‘ “

 

 

 

 

auteur: MacGregor, G.
ISBN: 0835605019
Quantity

Prijs: € 10,50

Loading Updating cart…

Our Last Adventure – A Commonsense Guide to Death and After

By E. Lester Smith.

100 Pages | 1985 | Paperback | Theosophical Publishing House, London/| ISBN: 0722951221.

Dr. E. Lester Smith has been a member of the Theosophical Society for sixty years and, after his retirement, edited Intelligence Came First, for which he won the Subba Row Medal of that Society. Throughout his working life he has written about 100 research papers in various scientific and medical journals in England and America. In Our Last Adventure he adds another dimension to his work – research into death and beyond.

From the Prologue:

” There is a journey ahead that none of us can avoid – our last adventure, death and beyond. If you travel abroad, it is wise to take a map and a guide to the country. Most people face death totally unprepared. Some are scared and refuse even to think or talk about it; others are resigned or willing to go when their time comes; very, very few have any clear idea of what lies ahead… In the chapters which follow, I have tried to write a commonsense guide to the next world. “

auteur: Lester Smith, E.
ISBN: 0722951221
Additional DescriptionMore Details

E. Lester Smith spent most of his long life in scientific research. He wrote several books and booklets, including Inner Adventures, This Dynamic Universe, and Vitamin B-12. The many honors awarded for his work include the prized distinction of Fellow of the Royal Society and the Lindley Medal of the Royal Horticultural Society in Great Britain. Other titles by the author: – Intelligence Came FirstThis Dynamic Universe

Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

To Those Who Mourn

68 Pages | Second edition, 2nd reprint 2012 | Paperback | Theosophical Publishing House, Adyar

We may think that death has snatched away one dear to us. But the Soul is immortal. Man is a Soul and has a body. Death only means putting the body aside, for there is life after death and one’s dear one lives on in the spiritual body and may be contacted during sleep or deep in one’s consciousness. If we sorrow for the dead, their progress is hindered. The attitude of mourning shows lack of faith. There is one God, and we are all in Him. If we can but realize the unity of that Eternal Love, there will be no more sorrow for us.

From page 62;

” If we mourn, if we yield to gloom and depression, we throw out from ourselves a heavy cloud which darkens the sky for them. Their very affection for us, their very sympathy for us, lays them open to this direful influence. We can use the power which that affection gives us, to help them instead of hindering them, if we only will: but to do that requires courage and self-sacrifice. We must forget ourselves utterly in our earnest and loving desire to be of the greatest possible assistance to our dead . . . “

 

 

auteur: Leadbeater, C.W.
ISBN: 9788170593621
Additional DescriptionMore Details

C.W. Leadbeater was a highly developed clairvoyant and the author of over thirty books on the spiritual life and on the psychic nature of man. He unfolded and perfected his own psychic faculties under the guidance of his Adept teacher and in 1893 began his clairvoyant investigations, on occasion collaborating with Annie Besant, the second President of the Theosophical Society. His worldwide lectures presented a new viewpoint to thousands of people.

Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Speurtocht naar het Zelf

Door Eunice Layton en Felix Layton.

75 Pagina’s | Uitgegeven in 1987; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks II | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750239.

Engels origineel: Some Basic Concepts of Theosophy | Uitgegeven in 1960 | The Theosophical Publishing House | Geen ISBN nr.

Dit boekje bestaat uit vier toespraken over Theosofische grondbegrippen, beginselen van de oude wijsheid, die onderwezen werden door de wijzen van alle volken en tijden:

 1. Een goddelijk plan in een chaotische wereld
 2. Ken uw ware zelf
 3. Reïncarnatie
 4. Heerst er gerechtigheid in de wereld?

De Theosofisch Vereniging is een groepering van zoekers naar ‘waarheid’, die allemaal het geloof in de algemene Broederschap der Mensheid gemeen hebben. Zodoende is er geen dogma of geloofsbelijdenis, die het denken van de leden aan banden legt. De beschouwingen in dit werkje zijn voor hen, waarheidszoekers overal ter wereld, in de hoop dat ze zullen helpen om dieper inzicht te verkrijgen in de speurtocht naar het ontdekken van het eigen wijze ‘Zelf’.

Afkomstig van blz. 71:

” We zijn niet alleen de omstandigheden, die we zelf hebben geschapen, maar we zijn ook in de best denkbare gelegenheid om die geestelijke vermogens te ontplooien, waaraan we toe zijn. De werking der wet is een zege, al denken we daar soms anders over. We zijn hier niet toevallig. Het is niet bij toeval, dat we hier wonen in plaats van China of op de Zuidzee Eilanden of nog ergens anders. Als we onze lessen leren, indien we die eigenschap aankweken, die de omstandigheden en het leven ons proberen bij te brengen, zullen we na de volgende stap voorwaarts gedaan te hebben, zien, dat onze omstandigheden op miraculeuze wijze zijn veranderd. Niet de wereld moet veranderd worden, maar wij zelf. Zoals wij zelf zijn, zo maken we de wereld. “

auteur: Layton, E./Layton, F.
ISBN: 9789061750239
Additional DescriptionMore Details

Een passage uit de laatste toespraak:

We zijn niet alleen precies in de omstandigheden die we zelf hebben geschapen, maar we zijn ook in de best denkbare gelegenheid om die geestelijke vermogens te ontplooien waar we aan toe zijn.
De hier geschetste opvattingen zijn de beginselen van de oude wijsheid, die onderwezen werden door de wijzen van alle volken en tijden. Deze eeuwige wetten worden hier aangeboden, gezien in het licht van de gebeurtenissen en ervaringen uit het dagelijks leven in de twintigste eeuw. Hierdoor kregen ze iets origineels, waardoor deze lezingen populair werden. Er wordt geen aanspraak gemaakt alle grondwaarheden van de Theosofie naar voren te hebben gebracht. Er  worden alleen  denkbeelden weer gegeven, die de schrijvers ontdekten bij hun studie van de uitgebreide klassieke literatuur van de Theosofische Vereniging en tijdens hun zoektocht naar de diepere betekenis van het leven. De auteurs zijn er in geslaagd deze denkbeelden helder uiteen te zetten.

Quantity

Prijs: € 3,00

Loading Updating cart…

How We Remember Our Past Lives (Old Edition)

By Curuppumullage Jinarājadāsa (1875–1953).

74 Pages | First Edition 1915, 1st – 6th reprints 1921 – 1970, 7th reprint 1990 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591554.

‘To the Captain of our Salvation, in Fulfilment of a Promise, Full Moon of Chaitra, 1912’.

Among the many ideas, which have lightened the burden of men, one of the most serviceable has been of Reincarnation. It not only explains why one man is born in the lap of luxury and another in poverty, why one is a genius and another an idiot, but it holds out the hope that, as men now reap what they have sown in the past, so in future lives the poor and the wretched of today shall have what they lack, if so they work for it, and that the idiot may, life after life, build up a mentality, which in far-off days may flower as a genius.

When the idea of reincarnation is heard of for the first time, the student naturally supposes that it is a Hindu doctrine, for it is known to be a fundamental part of both Hinduism and Buddhism. But the strange fact is that reincarnation is found everywhere as a belief, and its origin cannot be traced to Indian sources.

From Chapter – ‘The Law of Renunciation'(p. 56):

” I saw my Lady weep,
And Sorrow proud to be advanced so
In those fair eyes where all perfections keep.
Her face was full of woe;
But such woe (believe me) wins more hearts
Than Mirth can do with her enticing parts,
Sorrow was there made fair,
Passion wise; tears a delightful thing;
Silence beyond all speech a Wisdom rare.
She made her sighs to sing.
And all things with so sweet a sadness move
As made my heart at once both grieve and love. “

auteur: Jinarajadasa, C.
ISBN: 8170591554
Quantity

Prijs: € 2,95

Loading Updating cart…

Reincarnation for the Christian

By Quincy Howe Jr.

112 Pages | Copyright 1974 | Softcover | Quest Books U.S.A. | ISBN: 0835606260.

As more and more people in the Western world become intrigued with the ‘magnificent possibility’ of reincarnation, the question is frequently asked if one can believe in this concept and remain a Christian. The answer according to the author, a Christian scholar, is: Absolutely!

To back up his claim, Dr. Howe Jr. cites Chapter and verse from the Holy Bible, that clearly indicates an understanding and acceptance of the rebirth theory. Howe includes an explanation of the reincarnational philosophy, the process of rebirth, and explains how a series of physical lifetimes can provide a greater opportunity for the growth of the personality and the Soul.

He examines the evolution of Christian thought over the centuries, pinpointing the historical episode during which the concept of reincarnation was outlawed by the Christian hierarchy. He follows with a superb overview of Christianity’s greatest systematic theologian, the heretic Origen, who strongly advocated the inclusion of reincarnation as a legitimate Christian concept.

From the Introduction (p. 15):

” Now as never before the Christian Church is being called upon to prove its flexibility and responsiveness to change. An institution whose traditions are sacred and whose doctrines are revealed truth is being besieged from all sides by new philosophies, both sacred and profane. Some of these are openly antagonistic to organized religion, whereas others have an ambivalent impact. While I certainly do not suggest that the survival of the Church depends on its willingness to accept reincarnation, I do believe that the issue provides a case study of the kind of modern heresy that the church is going to be forced to confront. Some of these modern heresies may have the potential to give the Church a much-needed infusion of vitality. Perhaps this will prove to be true of reincarnation. “

auteur: Howe, Q.
ISBN: 0835606260
Quantity

Prijs: € 9,76

Loading Updating cart…

The Plurality of Lives

By Ralph Gardner.

24 Pages | Issued by the Theosophical Society in England in 1947 | Mini-booklet | The Chameleon Press, London | No ISBN.

This mini-booklet is an attempt by one, who belongs to and loves the Church of England, to justify to himself and explain to others his belief in palingenesis or rebirth. He invites the reader to consider the theory that human beings are not confined to a single experience of earthly life, but are subject to many successive rebirths. It is a theory immensely old – it is found as a belief, almost and an assumption, in some of the most ancient religious documents in the world. It is accepted to-day as a truism by several hundred of millions of Buddhists and Hindus. A belief so long-lived and so wide-spread should be of interest to us.

From page 11:

” We are familiar with the idea that a man’s personality is the result of all his previous experiences. Many of those experiences may be what we call ‘forgotten’; yet their effects are elements in his present character and consciousness . The psycho-analyst will seek for the cause of some disruption or dis-ease in a patient’s mind by helping him to recover a memory of the decisive event or events, which started the tangle. It is recognised that a man, well or ill in mind, is the product of his past. The doctrine of rebirth simply asserts that a man’s past is a very much longer one than that of his present personality; and the doctrine of karma means that his present quality as a man, his virtues and defects, derive from his efforts in this life based on the material passed on to him from previous lives. Karma properly regarded is not a chain binding a man to earth; it is the condition he must accept before he can attain to heaven. “

auteur: Gardner, R.
Quantity

Prijs: € 1,00

Loading Updating cart…

Aspects of Divine Law

By Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004).

49 Pages | Published in 2001 | Brochure | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

Nederlandse vertaling: Aspecten van de Goddelijke Wet | Published in 2004 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750849.

Most in this brochure is extracted from the writings of Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). It has been said that these writings constitute a quarry from which generations of students can extract treasures of information concerning the truths of existence. What follows has been taken from these writings by the use of indexes, and the numerous extracts classified very roughly according to aspect. The story is a vast one. The universe manifests dynamism in all its operations and these operations apparently exhibit order. Whatever chaos there may have been in the remote beginnings of things now manifests this order as harmony and equilibrium. Where this not so the whole cosmic scene would be chaotic and self-destructive, whereas it is self-preserving as is evidenced by its very existence after countless millions of years.

From page 49:

” If Theosophy prevailing in the struggle, its all-embracing philosophy strikes deep root into the minds and hearts of men, if its doctrines of reïncarnation and karma, in other words, of hope and responsibility, find a home in the lives of the new generations, then, indeed, will dawn the day of joy and gladness for all, who now suffer and are outcast. For real Theosophy is ALTRUISM, and we cannot repeat it too often. It is brotherly love, mutual help, unswerving devotion to Truth. If once men do but realize that in these alone can true happiness be found, and never in wealth, possesions, or any selfish gratification, then the dark clouds will roll away, and a new humanity will be born upon earth. Then, the GOLDEN AGE will be there, indeed . . . “

From: Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Collected Writings XI, p. 202.

auteur: Farthing, G.A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Aspecten van de Goddelijke Wet

Door Geoffrey A. Farthing (1909 – 2004), vertaald door Louis Geertman.

52 Pagina’s | Uitgegeven in 2004 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750849.

Engels origineel: Aspects of Divine Law | Published in 2001 | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

Deze brochure is grotendeels ontleed aan de geschriften van Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891). Men zegt dat deze geschriften een bron vormen waaruit generaties bestudeerders schatten aan informatie kunnen putten over de waarheden omtrent het bestaan. Wat hier verteld wordt is buitengewoon veelomvattend. Het universum is op alle gebieden dynamisch werkzaam en in die werkzaamheid is duidelijk een ordening aanwezig. Hoe chaotisch deze ordening in het verre begin van all bestaan ook mag hebben geleken, thans manifesteert zij zich evenwel als harmonie en evenwicht. Als dit niet zo was, dan zou de hele kosmos chaotisch zijn en zich te gronde richten, terwijl zij zichzelf in stand houdt, zoals blijkt uit het feit dat hij nog steeds na talloze miljoenen jaren bestaat.

Afkomstig van pagina 49 & 50:

” Als de Theosofie in de strijd zegeviert, haar allesomvattende filosofie diep geworteld in het denken en in de harten van de mensen, als haar leringen over reïncarnatie en karma, met andere woorden, over hoop en verantwoordelijkheid, een thuis vinden in de levens van de nieuwe generaties, dan zal, inderdaad, de dag van glorie en blijdschap aanbreken voor allen die nu nog lijden en verstoten zijn. Want ware Theosofie is ALTRUISME, en dat kunnen we niet vaak genoeg herhalen. Het is broederlijke liefde, wederzijdse hulp, onwankelbare toewijding aan de ‘waarheid’. Als mensen maar eenmaal beseffen dat hierin alleen het ware geluk gevonden kan worden, en nooit in rijkdom, bezittingen, of welke zelfzuchtige bevredigingen dan ook, dan zullen de donkere wolken optrekken en er zal een nieuwe mensheid op aarde geboren worden. Dan zal het GOUDEN TIJDPERK werkelijk aanbreken . . . “

Uit: Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891), Collected Writings XI, blz. 202.

auteur: Farthing, G.A.
ISBN: 9061750849
Additional DescriptionMore Details

Het universum is op alle gebieden dynamisch werkzaam en in die werkzaamheid is duidelijk een ordening aanwezig. Hoe chaotisch deze ordening in het verre begin van alle bestaan ook mag hebben geleken, thans manifesteert zij zich evenwel als harmonie en evenwicht. Als dit niet zo was dan zou de hele kosmos chaotisch zijn en zich te gronde richten, terwijl hij zichzelf in stand houdt, zoals blijkt uit het feit dat hij nog steeds na talloze miljoenen jaren bestaat. Wat geldt voor het geheel geldt ook voor de delen en onze aarde is zo’n deel; voor ons mensen die er op leven is het een heel belangrijk deel. Het is ons thuis. Ook de aarde vertoont in al haar natuurlijke processen diezelfde harmonie die ook kenmenrkend is voor het geheel.

Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

The Path of Discipleship

By Annie Besant (1847 – 1933).

153 Pages | 14th Reprint, 2015 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170591236.

In these four lectures, Annie Besant traces the Path of Discipleship through perceptible and subtle milestones. The experience that is gained by action done for self-gratification could be elevated in to a dutiful performance of rites and ceremonies for the settlement of karmic clearance, which in turn could ascend into a joyful and sacred dedication, that accomplishes union with Godhead.

auteur: Besant, A.
ISBN: 8170591236
Quantity

Prijs: € 5,50

Loading Updating cart…

Reïncarnation

By Annie Besant (1847 – 1933).

95 Pages | First edition 1892, twelfth reprint 1999 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170592348.

From the Preface:

” Few words are needed in sending this little book out into the world. It is a Manual designed to meet the public demand for a simple exposition of Theosophical teachings. Some have complained that our literature is at once too abstruse, too technical, and too expensive for the ordinary reader, and it is our hope that the present series may succeed in supplying what is a very real want. Theosophy is not only for the learned; it is for all. Perhaps among those who in these little books catch their first glimpse of its teachings, there may be a few who will be led by them to penetrate more deeply into its philosophy, its science, and its religion, facing its abstruser problems with the student’s zeal and the neophyte’s ardour.

But these Manuals are not written for the eager student, whom no initial difficulties can daunt; they are written for the busy men and women of the work-a-day world, and seek to make plain some of the great Truths that render life easier to bear and death easier to face. Written by servants of the Masters who are Elder Brothers of our race, they can have no other object than to serve our fellow-men. “

auteur: Besant, A.
ISBN: 8170592348
Quantity

Prijs: € 6,00

Loading Updating cart…

Liberation or Salvation

By Annie Besant (1847 – 1933).

9 Pages |Reprint, 1961 | Booklet | Theosophical Publishing House, Adyar | No ISBN.

 ” In the early days of Christianity, ere the mass of te unlearned had crushed out the Gnostic minority; ere the loss of the teaching of Reïncarnation had attached the everlasting fate of man to his conduct during a few brief years on earth; in those early days the word SALVATION had a grandiose meaning. It meant that the man who was saved possessed the knowledge of God which is Eternal Life; it meant that he had overcome death and achieved immortality; it meant that he had become a pillar in the Temple of God, to go out in reïncarnation no more […] “

auteur: Besant, A.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 1,10

Loading Updating cart…

Karma

By Annie Besant (1847 – 1933)

82 pages | Second edition 2016 | Paperback | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 9788170595908.

In response to public demand for a simple exposition of theosophical teachings, Annie Besant designed a set of seven Theosophical Manuals, and Karma is the fourth in that series. These were written for the busy men and women of the workday world, rather than the undaunted eager student, and seek to make plain and lucid some of the eternal truths, that render life easier to bear and death easier to face.

According to Master KH:

” Every thought of man upon being evolved . . . becomes . . . an active Intelligence for a longer or shorter periode proportionate with the original intensity of the cerebral action which generated it . . . Man is continually peopling his current in space with a world of his own . . . a current which reacts upon any sensitive or nervous organization, which comes in contact with it, in proportion to its dynamic intensity . . . [This is given] the name of ‘Karma’. The Adept evolves these shapes consciously; other men throw them off unconsciously. “

auteur: Besant, A.
ISBN: 9788170595908
Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

Vedanta Philosophy – Five Lectures on Reïncarnation (1908)

By Swami Abhedananda (1886 – 1936).

99 Pages | Photocopy of the Original 1908 edition | A4 Softcover | Kessinger Publication Company Ltd. | ISBN: 1564598861.

CONTENTS:

Chapter 1 – Reïncarnation

Chapter 2 – Heredity and Reïncarnation

Chapter 3 – Evolution and Reïncarnation

Chapter 4 – Which is Scientific, Resurrection or Reïncarnation?

Chapter 5 – Theory of Transmigration.

From Chapter 2 – ‘Heredity of Reïncarnation’ (p. 47):

” Those, who accept the truth of Reïncarnation do not blame their parents for their poor talents, or for not possessing extraordinary powers, but they remain content with their own lot, knowing that they have made themselves as they are to-day by their own thoughts and deeds in their previous incarnations. They understand the meaning of the saying ‘what thou sowest, mus thou reap’, and always endeavor to mould their future by better thoughts and better deeds. They explain all the inequalities and diversities of life and character by the law of ‘Karma’, which governs the process of Reïncarnation as well as the gradual evolution of the germs of life from lower to higher stages of existence. “

auteur: Abhedananda (Swami)
ISBN: 1564598861
Quantity

Prijs: € 13,16

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…