TVN Home » Product categorieën: poezie-themas

Poëzie

19 mei 2021

Gitanjali – Een Offerande van Liederen

Door Rabindranath Tagore, (1861-1941) vertaald door Jogchum Dijkstra.

104 Pagina’s | 2006 | Paperback | Discovery Books, Leeuwarden | ISBN: 9077728074.

Rabindranath Tagore was een Indiase dichter en wijsgeer. Hij werd in Calcutta geboren uit een voorname Brahmanenfamilie en was een voorvechter van sociale en politieke hervormingen in India. Hij schreef vele wijsgerige en lyrische religieuze geschriften. Het boek Gitanjali is zijn bekendste werk. In 1912 verscheen hiervan een door Tagore zelf vertaalde Engelse versie. Een jaar later kreeg hij hiervoor de Nobel prijs.

Gitanjali is een offerande van liederen voor de Schepper. In deze liederen weerklinken zijn diepe religieuze gevoelens en zijn liefde voor de natuur en de mensen. Tagore gebruikt vele beelden uit de Indiase liefdesgedichten om zijn verlangen naar God te verwoorden. Het alledaagse krijgt in zijn offerande van liederen een mystieke diepte, doordat hij het lage en gewone gebruikt om zijn zoeken naar het hoge en bijzondere uit te drukken. Zodat Tagore in lied 43 kan zeggen: De stappen die ik op een dag in mijn speelkamer hoorde, zijn dezelfde die weerklinken van ster tot ster.

Autheur: Tagore, R. / Dijkstra, J.
ISBN: 9077728074
Quantity

Prijs: € 14,90

Loading Updating cart…

De Hovenier

Door Rabindranath Tagore (1861 – 1941), vertaling door Frederik van Eeden.

85 Pagina’s | 2018 | Paperback | Uitgeverij Calbona, Amsterdam | ISBN: 9789492954329.

Rabindranath Tagore is een Indiaas schrijver, dichter, mysticus. Hij wordt in India op handen gedragen en men zou kunnen zeggen, dat hij in zich de essentie van de Indiase cultuur draagt; een cultuut die essentieel religieus is en als het ware communiceert met een andere, verborgen werkelijkheid.
Hij ontving de Nobelprijs voor literatuur in 1913.

Auteur: Tagore, R.
ISBN: 9789492954329
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

Geetanjali

Door Rabindranath Tagore (1861 – 1941), vertaling door Arthur Kooyman.

172 Pagina’s | 2017, eerste druk | Hardcover | SA Uitgeverij, Amsterdam | ISBN: 9789076389257.

Geetanjali is een intens mystiek gedicht over het vermoeden van God en diens aankomst en hoe de dichter met het Godsbegrip omgaat. Het werk werd oorspronkelijk in het Bengalees geschreven, maar werd door Tagore zelf in het Engels vertaald. Het dichtwerk bestaat uit een honderdtal kleinere strofen die nu voor het eerst in het Nederlands vertaald zijn als metrisch gedicht.

Tagore heeft veel geschreven, werken die men als wijsheidsliteratuur kan opvatten, andere werken, maar nergens wordt de essentie van de cultuur van India en de geest van de mystieke dichter zo treffend vertolkt als in het dichtwerk ‘Geetanjali‘, een dichtwerk dat zelf weer uit kleinere strofen bestaat.

Auteur: Tagore, R.
ISBN: 9789076389257
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

De Rozentuin

Door Saadi (ca. 1212-1295), uit het Perzisch vertaald door J.T.P. de Bruijn.

271 Pagina’s | 5e druk, 2020 | Uitgeverij Bulaaq, Amsterdam | ISBN: 9789054600541

Oorspronkelijke titel: Golestaan

De Rozentuin is een onbetwist hoogtepunt in de klassieke Perzische literatuur. Het is een prozawerk met vele korte gedichten, zodat het ook tot de poëzie kan worden gerekend. Het gaat over machtigen en rijken tegenover onderdrukten, over oprechtheid tegenover veinzerij, over mystiek, erotiek en morele waarden.

Saadi (ca. 1212-1295) was zowel mysticus als hoveling, maar bovenal dichter. Na zijn opleiding in Bagdad reisde hij rond in de islamitische wereld. Zijn boek geeft weer wat hij leerde over vorsten en bedelmonniken, hovelingen en krijgslieden, kooplieden en pelgrims.

De Rozentuin was het eerste literaire werk uit Perzië dat in Europa bekend werd. In 1654 verscheen er een Nederlandse vertaling via het Duits, later hebben Bilderdijk en Leopold er fragmenten van vertaald. Saadi wordt – niet alleen door de Perzen – bewonderd om zijn puntige stijl en nuchtere wijsheid.

J.T.P. de Bruijn (1931) studeerde Arabisch, Perzisch en Turks en was tot voor kort hoogleraar Perzich te Leiden. Van zijn hand verscheen Een karavaan uit Perzië, een omvangrijke en geroemde bloemlezing klassieke Perzische poëzie. (Bulaaq, 2002)

NAME: Saadi / De Bruijn, J.T.P.
ISBN: 9789054600541
Quantity

Prijs: € 24,95

Loading Updating cart…

Wit Licht – Poëzie en Mystiek in de Nederlandse Literatuur van 1890 tot Nu.

Door Jaap Goedegebuure.

256 Pagina’s | Uitgegeven in 2015 | Softcover | Uitgeverij Vantilt, Nijmegen | ISBN: 9789460042348.

In het spreken en schrijven over de mystieke ervaring komen twee begrippen telkens terug: licht en donker. Het pad naar het verlossende inzicht gaat door de duistere nacht en wie uiteindelijk ziende wordt, moet eerst blind zijn geweest. Dat geldt voor Paulus, voorganger en rolmodel van alle christelijke mystici, maar ook voor Dante die na een dwaaltocht door een donker woud en een afdaling in de hel mocht opgaan naar het van licht doorstraalde paradijs.

‘Licht’ is het sleutelwoord in het werk van Nederlandstalige dichters die Jaap Goedegebuure in dit boek bijeengebracht heeft. Herman Gorters extatische verzen zijn ingegeven door een ware lichtdronkenschap, Bertus Swaanswijk koos het pseudonym Lucebert om aan te geven dat hij de grauwe Hollandse atmosfeer wilde laten verdampen in de hitte van zijn bliksemende gedichten. ‘Het licht, Gods witte licht breekt zich in kleuren‘, schreef Nijhoff, daarmee en metafoor scheppend voor de tegenstelling tussen de buitenaardse werkelijkheid waarin de mystici willen opgaan en het gefragmenteerde bestaan waarmee ze het moeten doen. Goedegebuure laat het witte licht breken in een bont gezelschap dat christenen, agnosten, atheïsten, moslims, Indiagangers en zen-adepten omvat.

Afkomstig uit Hoofdstuk 2 – ‘Een Wonder uit Zielegrond – Mystieke Tendensen in het Symbolisme’ (p. 49 & 50):

” Als onwisselbaren schat

Draagt de ziel heur rijk gemis

Door de bonte wildernis

Van de groote menschenstad:

Heel de volheid van haar hart,

Nardus in zijn broos albast –

O te liefelijken last

Voor dees markt van vreugd en smart! “

Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Collected Poems

By Curuppumullage Jinarājadāsa (1875–1953).

122 Pages | Published in 1953 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | No ISBN.

This Volume of Poems by Jinarājadāsa is presented in fulfilment of a verbal promise made to him in 1949, further enjoined by a clause in his last Will, to the effect that after his death there should be published certain poems written in notebooks carefully preserved by him from 1909, when he first adopted the poetic method for giving expression to his feelings, thoughts and aspirations. Not many of these have previously appeared in print, although from time to time he has quoted a number to illustrate some point in a lecture or a book, and has on several occasions given readings from his poems to Theosophical audiences.

The poems in this collection have been grouped, where possible, according to classifications suggested by Mr. Jinarājadāsa himself. As for the others, they have been arranged under classifications into which they seem quite naturally to fall by reason of their subject matter. The author has always disclaimed any real poetic ability frankly admitting, ‘I am not a poet – yet.’

From page 5:

PEARL OF GREAT PRICE

” A Pearl of great price,
Lo, I have found it;
Heart on the Cross,
Yea, I have bound it.

Mine now the wide world’s
Sorrow and sadness,
Indivisible ever
From my life’s gladness.

Mine now the reaping
Of all men’s sowing,
Deep tribulations
Of age-long growing.

Rests on my shoulder
The world’s sad burden;
Of all men’s sorrows,
Sorrowless warden.

I the alchemist,
With the one solvent,
Woe to joy chanting
Yea, the At-onement.

Till at the reckoning
My Pearl and I render,
YOU discovering
With the surrender. “

England, 1913.

auteur: Jinarajadasa, C.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 2,50

Loading Updating cart…

Collected Poems

By Curuppumullage Jinarājadāsa (1875–1953).

122 Pages | Published in 1953 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | No ISBN.

Selected and arranged by E.N.

This Volume of Poems by Jinarājadāsa is presented in fulfilment of a verbal promise made to him in 1949, further enjoined by a clause is his last Will, to the effect that after his death there should be published certain poems written in notebooks carefully preserved by him from 1909, when he first adopted the poetic method for giving expression to his feelings, thoughts and aspirations. Not many of these have previously appeared in print, although from time to time he has quoted a number to illustrate some point in a lecture or a book, and has on several occasions given readings from this poems to Theosophical audiences. I am indebted to the Manager of the Theosophical Publishing House, Adyar Madras, for permission to reproduce here a few poems which have already appeared in one or two of the author’s prose works.

From Page 3:

LACRIMAE RERUM
(To ‘Little Flower’)

” This I see – that Nature is but a glass

Before which Form and Formless transient pass.

This I think – that a Hand unseen but kind,

To joys of Life my tranced eyes unbind.

This I feel – that life is a darkened room,

Where yearning I fulfil a weary doom.

This I know – that in inmost heart I cry

From life’s oppressive shadow-show to fly.

For this I AM: my flower-heart unfurled,

Turns to a Sun not of this shadow-world.

And so I cull the perfume of each thing,

And to you, dearest Shadow, tearful bring. “

France, 1913.

auteur: Jinarajadasa, C.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart…

Poems

By Clara Margaret Codd (1876 – 1971) and Dorothy Codd.

76 Pages | Published in 1964 | Softcover| Theosophical Publishing House, Adyar | No ISBN.

This little work consists of a selection of poems written by the sisters Codd.

From page 1 & 2:

To The God In My Heart

” Ah! Thou most beautiful,
Mysterious, pure,
And high above my Soul as life and death,
Whence comest thou?
Dear God! Dear God!

Ah! Thou strange visitant,
And yet not strange,
My soul cries for Thee through the veil which
. . . shades
My clearer sight,
And loves, loves, loves.

Whence comes that wondrous world,
Still, far, and sweet,
Which opens to my soul, and makes my heart
Stand still, forget
She lives, she beats?

Ah! I have lived so long,
Eternities!
Such long, long years surge in my memory,
Such years and years
Of long-dead sweets.

So, then. within the circle of these arms,
As though a cross upheld through all the worlds;
So, then, within the boundary of his heart,
Grown greater than the seas, and deep as hell;
Come thou, O world, I that have ache of thee,
And pity that shall fill a thousand years
For every tear of thine! And thee, thou soul
Amongst all other souls so well-beloved,
If thou hast will to come –

Aye! If thou art blind, and know not –
Little one, come! “

auteur: Codd, C.M.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…

The Divine Vagabond

By Harindranath Chattophadyaya (1898 – 1990) with a Foreword by Curuppumullage Jinarājadāsa (1875–1953).

Chattopadyaya 135 Pages | Published on Sept. 2nd 1950 | Softcover | Theosophical Publishing House, Adyar | No ISBN.

From the Foreword:

For over half a century the poetry of England and the United States has been balefully influenced by the prevailing materialism of our age. They remind me of our Indian ants, who bite the yellow rind only and never penetrate into the sweet pulp. The Poetry of today with its rhythms and imageries appeals mainly to the mind. Not that they are not exquisite in their way; they can certainly do give delight. Yet nevertheless, it can be said of these poets:

‘Tis ye, ‘tis your estrang-ed faces,

That miss the many-splendoured thing’.

Of course here and there are a few exceptions like Alice Meynell, Francis Thompson, A.E. Yeats, Cousins and a few others. But in the main, I who love poetry greatly, have felt a profound dissatisfaction with the poems I have read.

From the Prelude:

” I AM a vagabond, but never ask me
From where I came.
I only know that I came like a shadow,
I’ll pass like a flame.
Every man that you meet on the roadway
And in the street,
Without his knowing hides a great vagabond’s
Tune in his feet.
What is the sun but a vagabond’s laughter?
What are the stars but a vagabond’s tears?
And the wide world is a wandering vagabond
Looking for some one through the long years. “

 

auteur: Chattopadhyaya, H.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 2,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…