TVN Home » Product categorieën: taal

Taal

20 november 2018

Grammar for the Soul – Using Language for Personal Change

By Lawrence A. Weinstein.

155 Pages | First Quest edition 2008 | Hardcover | Quest Books, U.S.A. – ISBN 9780835608657

As unlikely as little punctuation marks and other grammatical elements may seem as tools for personal change, author Lawrence Weinstein shows how we use them can make a big difference in who we are and how we live. Consider these sentences of a job applicant:

What a great pleasure it was to meet you today!! The position sounds absolutely perfect for me!’

Such overuse of italics and intensifiers reflects a lack of trust in being heard. By cutting back on those devices – and discovering they aren’t needed – a person can begin to increase his or her capacity for trust in life. Topics of the book include:

  • Grammar to restore the Ego
  • Grammar for Mindfulness
  • Tolerating ambiguity
  • Getting out of one’s own way

Weinstein used to teach at Harvard, but don’t let that intimidate you. Though his book is ultimately serious in nature, drawing on both Western and Eastern traditions, his prose is witty, anecdotal, and packed with good, clear examples. He doesn’t claim that personal change occurs easily. But he muses, ‘for the right person, that mere featherweight, a comma can alter the course of a day’.

From the Introduction (p. 4):

” I have come to view the realm of grammar as a kind of rarified gymnasium, where – instead of weights, treadmill, mats, and a balance beam – one finds active verbs, periods, apostrophes, dashes and a thousand other pieces of linguistic equipment, each of which, properly deployed, can provide exercise for the spirit, like that which gym apparatus provides the body. Grammar can become a place to get in spiritual shape. “

 

auteur: Weinstein, L.A.
ISBN: 9780835608657
Quantity

Prijs: € 14,00

Loading Updating cart…

Ganesha – Kleine Woordentolk der Geesteswetenschappen

Samengesteld door: Ir. A.J.H. van Leeuwen, A.P. Meyer-Gerhard en N.E. van der Schoot-Groot.

246 Pagina’s | Uitgegeven in 1969, tweede druk 1977, derde en herziene druk 2012 | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750079.

De occulte literatuur is in de laatste decennia steeds meer in de belangstelling komen te staan. Vele nieuwe gebieden van occultisme, esoteriek, mysticisme, yoga, paranormale wetenschappen en aanverwante aspecten ervan worden in studie genomen. Meer dan vroeger houdt men zich thans bezig met het bestuderen van de verschillende Aziatische godsdiensten, waarbij soms talrijke woorden en begrippen voor de lezer onbekend blijven, zonder de mogelijkheid om de betekenis ervan in een woordenboek op te kunnen zoeken. Dit kleine woordenboek, dat wij Ganesha noemden naar de hoogste van de Ganadevata’s, de olifantkoppige God, heer van kennis, uit-de-weg-ruimer van hinderpalen, heeft de bedoeling aan deze behoefte van de lezer tegemoet te komen.

Afkomstig uit het ‘Voorwoord’ (blz, 5):

” De occulte literatuur is in de laatste decennia zo buitengewoon uitgebreid en er zijn zoveel nieuwe gebieden van occultisme, esoteriek, mysticisme, yoga, paranormale wetenschappen en aanverwante aspecten daarvan in studie genomen, dat een nieuw woordenboek dringend noodzakelijk is geworden. Het onderhavige boek heeft de bedoeling enigszins aan deze behoefte tegemoet te komen. Het mag uiteraard geen aanspraak maken op volledigheid, maar door het benutten van zoveel mogelijk gegevens uit allerhande  afzonderlijke woordenboeken, woordenlijsten en andere publicaties, koesteren de samenstellers de verwachting dat althans een wat hoger niveau van volledigheid werd bereikt en de inhoud zich meer aanpast bij de moderne occulte literatuur. 

auteur: Leeuwen, A.J.H. van/Meyer-Gerhard, A.P./Schoot-Groot, N.E. van der
ISBN: 9789061750079
Auteurs: Leeuwen, A.J.H. van/Meyer-Gerhard, A.P./Schoot-Groot, N.E. van der
Additional DescriptionMore Details

Dit kleine woordenboek, dat wij Ganesha noemden naar de hoogste van de Ganadevata’s, de olifantkoppige god, heer van kennis, uit-de-weg-ruimer van hinderpalen, heeft de bedoeling aan deze behoefte van de lezer tegemoet te komen. Het mag uiteraard geen aanspraak maken op volledigheid, maar door het benutten van zoveel mogelijk gegevens uit allerhande woordenboeken, woordenlijsten en andere publicaties, koesteren de samenstellers de hoop dat deze woordentolk enigszins van dienst zal zijn aan de gebruiker ervan.

Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…