TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Religie » REL-6-10 Emanuel Swedenborg

REL-6-10 Emanuel Swedenborg

Barger, G.
Over de hooge beteekenis der theologische werken van Emanuel Swedenborg : en de verzoening die daarin gevonden wordt in den tegenwoordigen strijd over Babel en Bijbel, met portret en facsimile
Voorburg : J. Lokker, 1904. – XIII, 151.
sign.: REL-6-10-BAR-1
Trefw.: religie, Delitzsch, heilige schrift, Oosterzee, Elise van Calcar, Muller, christelijke geloof, geestelijke wereld, hemel en hel, Gods woord, schepping, paradijs, legenden, evolutie en revelatie, afgoderij, hieroglypen, Egypte, wederkomst des heeren, kerk, laatste oordeel, dwalingen, protesstantsche geloofbelijdenis, Jehova, Messias, Jezus Christus, Nieuwe Testament, Vader en Zoon, zaligheid

Benz, E.
Emanuel Swedenborg : Naturforscher und Seher
Ernst Benz. – München : Verlag Hermann Rinn, 1948. – 585, [3] p. ; 23 cm.. – Register der Namen und Sachen.
sign.: REL-6-10-BENZ-1
Trefw.: religie, Emanuel Swedenborg, biografieën, wetenschap, visioenen, leringen, spiritualiteit, kerk, hemel

Emanuel Swedenborg : visionary savant in the age of reason
by Ernst Benz ; introduced and translated by Nicholas Goodrick-Clarke . – West Chester, Pennsylvania : Swedenborg Foundation, 2002. – xxi, 536 p. ; 24 cm.
Originally published as: Emanuel Swedenborg: Naturforscher und Seher. – Zurich : Swedenborg Verlag, 1969. – bibliography, bibliography of the works of Emanuel Swedenborg, index.
ISBN 0877851956
sign.: REL-6-10-BENZ-2
Trefw.: religie, Emanuel Swedenborg, biografieën, wetenschap, visioenen, leringen, spiritualiteit, kerk, hemel

Swedenborg in Deutschland : F.C. Oetingers und Immamuel Kants Auseinandersetzung met der Person und Lehre Emanuel Swedenborgs
Ernst Benz. – nach neuen Quellen bearbeitet. – Frankfurt am Main : Vittorio Klostermann, 1947. – XI, 351 p. ; 22 cm.. – Namen- und Sachregister.
sign.: REL-6-10-BENZ-3
Trefw.: religie, filosofie, visioenen, aarde en hemel, kerk, Clemm, kritiek, Ludwig IX. von Darmstadt, Beyer, toestand na de dood, dromen, Knobloch

Bergmann, H.
Emanuel Swedenborg, 1688-1772 : Naturforscher und Kundiger der Überwelt : Begleitbuch zu einer Ausstellung und Vortragsreihe in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart, 29. Januar bis 25. März 1988
bearb. von Horst Bergmann und Eberhard Zwink ; mit Originalbeitr. von Roland Begenat … [et al.] ; sowie Arbeiten von Ernst Benz .. . [et al.]. – Stuttgart : Württembergische Landesbibliothek, 1988. – 168 p. : ill. ; 28 cm. – (Swedenborg in der Württembergischen Landesbibliothek ; 1) . – Zeittafel, Personenregister, Bildquellen- und Literatunachweis.
ISBN 3882820179
sign.: REL-6-10-BERG-1
Trefw.: religie, Emanuel Swedenborg, catalogi, tentoonstelingscatalogi

Calcar, E. van
Emanuel Swedenborg, de ziener
s’-Gravenhage : H.C. van Calcar, 1882. – XVI, 335 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-10-CALC-1
Trefw.: religie, E. Swedenborg, theosofie

Catalogus
Catalogus van geschriften van Emmanuel Swedenborg in Nederlandse vertaling
‘s-Gravenhage : Swedenborg Genootschap, z.j.. – 15.
sign.: REL-6-10-CAT-1
Trefw.: religie, E. Swedenborg, bibliografie

Dusen, W. van
The presence of other worlds : the psychological/spiritual findings of Emanuel Swedenborg
New York : Swedenborg Foundation, 1981. – ?.
sign.: REL-6-10-DUS-1
Trefw.: esoterisch christendom

Egmond, D. van
Swedenborg : Arcana Coelestia
door Daniël van Egmond. – Arnhem : Blavatsky Instituut, 1995. – 137 p. : ill. ; 30 cm.
Studieweek onder leiding van Daniël van Egmond. – literatuurlijst.
sign.: REL-6-10-EGMO-1
Trefw.: religie, Emanuel Swedenborg, Arcana Coelestia

Gabay, A.J.
The covert enlightenment : eighteenth-century counterculture and its aftermath
Alfred J. Gabay. – West Chester, PA : Swedenborg Foundation, 2005. – xvii, 284 p. ; 23 cm. – (Swedenborg Studies ; No. 17) . – references, index.
ISBN 0877853142
sign.: REL-6-10-GABA-1
Trefw.: religie, Emanuel Swedenborg, Franz Anton Mesmer, christendom, mesmerisme, magnetisme, Verlichting, Amerika, occultisme, mystiek, New Jerusalem Church, cultuurgeschiedenis, Armand Marie Jacques de Chastenet de Puységur

Geymüller, H. de
Swedenborg : und die übersinnliche Welt
Stuttgart, Berlijn : Deutsche Verlags-Anstalt, z.j.. – 395.
sign.: REL-6-10-GEY-1
Trefw.: religie, leringen, parapsychologie, spiritisme, bijbel, gene zijde, telepathie, geest, materie, lichaam, ziel, Limbus, telekinese, materialisatie, wederbelichaming, reïncarnatie (p. 261-308), gedachte, erfelijkheid, moraal, karma, Marteville, Ulrike von Schweden, Jung-Stilling, voorspellingen, wetenschap

Gollwitzer, G.
Die Durchsichtige Welt : ein Swedenborg brevier
Pfullingen : Neske, 1953. – 177.
sign.: REL-6-10-GOL-1
Trefw.: Swedenborg

Handboek
Handboek voor de algemeene kerk van het nieuwe Jeruzalem in Nederland
‘s-Gravenhage : Swedenborg Genootschap, 1928. – 191 p. ; 22 cm.. – aanhangsel.
sign.: REL-6-10-HAND-1
Trefw.: religie, Swedenborg, innerlijke zin, goddelijk gezag, twee sacramenten, beginselen, orde en organisatie, statuten, reglement, opbouw der kerk, geloofwaardigheid

Hanegraaff, W.J.
Swedenborg en de andere Kant : over de droom van de Rede en de geest(en) van de Verlichting
Wouter J. Hanegraaff. – Amsterdam : KNAW Press, 2009. – 22 p. ; 24 cm. – (Mededelingen van de Afdeling Letterkunde / Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen ; nieuwe reeks, dl. 72, no. 3 ) . – bibliografie.
ISBN 9789069845982
sign.: REL-6-10-HANE-1
Trefw.: religie, christendom, Emanuel Swedenborg, Immanuel Kant, filosofie, Verlichting, redes

Lamm, M.
Swedenborg : eine Studie über seine Entwicklung zum Mystiker und Geisterseher
Leipzig : Verlag von Felix Meiner, 1922. – VIII, 377.
sign.: REL-6-10-LAM-1
Trefw.: religie, Swedenborg, natuurfilosofie, geesten, bijbel, God, werld, genezijde, nieuwe Jeruzalem

Pitcairn, Th.
Het boek verzegeld met zeven zegelen : een uitnodiging tot de nieuwe kerk bedoeld met het nieuwe Jeruzalem, naar de openbaring gegeven door Emmanuel Swedenborg
‘s-Gravenhage : Swedenborg Genootschap, 1926. – 94, (2).
sign.: REL-6-10-PIT-1
Trefw.: religie, Swedenborg, godsdienst, schepping, evangeliën, oude testament, waarheid, geest, heilige stad, ongeloovige kerk, Abel, Goddelijke drieëenheid, Jezus Christus, Heilige Geest, Vader en Zoon, Constantijn, eeuwigheid, Jehouva, verlossing, leven na de dood (p. 72), hemel en hel, oordeel, andere wereld, engelen en duivelen, huwlijk, goddelijke voorzienigheid, wederkomst des Heeren, vijf kerken

Sutton, E.A.
The living thoughts of Swedenborg
Londen : Cassell and Company, 1944. – 122. – (The Living Thoughts Library ; (22?))
sign.: REL-6-10-SUT-1
Trefw.: religie, Swedenborg, wetenschap, filosofie, anatomische studies, overgangsperiode, geestelijke wereld, God, wederopstanding, hemel en hel, goddelijke voorzienigheid, mirakels, conversaties met de dood, predestinatie, incarnatie (p. 59-62), kwaad, Heilige Schrift, geestelijke wereld, schepping, huwlijk, liefde, sex, liefdadigheid, kerk

Swedenborg, E.
Angelic wisdom concerning the divine love and wisdom
Londen : Swedenborg Society, 1969. – xiv, 227.. – Ind..
sign.: REL-6-10-SWED-16
Trefw.: religie, liefde, God, mens, wijsheid, goddelijk, zon, warmte en licht, engelen, spirituele wereld, lichaam en geest, spheren, graden, karakter, kwaad, valsheden, Jehovah, influx, wil

Angelic wisdom concerning the divine providence
reprint. – Londen : The Swedenborg Society, 1949. – xxviii, 359.. – Ind..
sign.: REL-6-10-SWED-18
Trefw.: religie, engelen wijsheid, goddelijke voorzienigheid, liefde, hemel, oneindig, eewigheid, wetten, geloof, liefdadigheid, toestemming, kwaad, verlossing, goed, slecht, predestinatie

The apocalypse revealed : in which are disclosed the mysteries there foretold
Londen : Swedenborg Society, British and Foreign, 1897. – v, 913.
sign.: REL-6-10-SWED-11
Trefw.: religie, leringen, Rooms-Katholieke Kerk, gereformeerde kerk

Arcana caelestia vol. I; Genesis I-VII; nos. 1-823 : the heavenly arcana which are contained in the holy scripture or word of the lord disclosed
Londen : Swedenborg Society, 1953. – 540, (4).
sign.: REL-6-10-SWED-33
Trefw.: religie, genesis, wederopstanding van de dood, eeuwige leven, ziel en geest, hemel, hel

Charity : a translatio of the MS. “De Charitate”
Londen : The Swedenborg Society, 1947. – ix, 177.. – Ind..
sign.: REL-6-10-SWED-34
Trefw.: religie, liefdadigheid, zonde, goed, liefde

De Goddelijke Drie Eenheid verklaard volgens de geloofsbelijdenis van Athanasius
in uittreksels uit een werk van Emanuel Swedenborg en in het Ned. overgezet door G. Barger. – Bryn Athyn, PA : Academy of the New Church, 1912. – 80 p. ; 17 cm.
sign.: REL-6-10-SWED-19
Trefw.: religie, mystiek, Athanasiaanse geloofsbelijdenis, Drie-eenheid, theologie

The delights of wisdom concerning conjugial love : after which follows the pleasures of insanity concerning scortatory love
reprinted. – Londen : Swedenborg Society, 1978. – xxxix, 484.. – Ind..
sign.: REL-6-10-SWED-15
Trefw.: religie, hemel, huwlijk, leven na de dood, toestand van gehuwden na de dood, liefde, rein en onrein, ziel en geest, scheiding, vriendschap, verraad, poygamie, jaloezie, kinderen, ontucht, concubinaat, lust, hoererij

Emanuel Swedenborg : essential readings
Emanuel Swedenborg ; edited by Michael Stanley ; editor Nicholas Goodrick-Clarke. – Berkeley, California : North Atlantic Books, 2003. – 176 p. ; 22 cm. – (Western Esoteric Masters Series) . – select bibliography, chronology, index.
ISBN 1556434677
sign.: REL-6-10-SWED-14
Trefw.: religie, Emanuel Swedenborg, voordrachten

De engellijke wijsheid aangaande de goddelijke liefde en aangaande de goddelijke wijsheid : (eerste deel p. 3-39, tweede deel p. 40-78, derde deel p. 79-143, vierde deel p. 144-187, vijfde deel p. 188-252)
‘s-Gravenhage : Swedenborg Genootschap, 1936. – 252.
sign.: REL-6-10-SWED-3
Trefw.: religie, engelen wijsheid, goddelijke voorzienigheid, liefde, hemel, oneindig, eewigheid, wetten, geloof, liefdadigheid, toestemming, kwaad, verlossing, goed, slecht, predestinatie

The four doctrines : the lord, sacred scripture, life, faith
50. – New York : Swedenborg Foundation, 1981. – (5), 328.
sign.: REL-6-10-SWED-31
Trefw.: religie, Heer, Heilige Schrift, leven, geloof

Heaven and its wonders and hell : from things heard and seen
Lnd : Swed. soc, 1958. – 398.
sign.: REL-6-10-SWED-17
Trefw.: Swedenborg

New York : Swedenborg Foundation, 1974. – XVI, 496.. – Ind..
sign.: REL-6-10-SWED-32
Trefw.: religie, hemel, God, liefde, gezelschappen, engelen, aarde, zon, tijd, verschijningen, spraak, geesten, toestand van de mens na de dood, opwekking, eeuwige leven, zintuigen, geheugen, gedachten, eerste en tweede en derde staat na de dood, genade, hel, kwaadheden, valsheden, hellevuur, hemel en hel

Hemelsche verborgenheden (Arcana coelestia) ; Bd. 1: in de Heilige Schrift of het Woord des Heeren onthuld hier vooreerst die in Genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen
door Emanuel Swedenborg. – ‘s-Gravenhage : Swedenborg Genootschap, 1926. – 627 p. ; 23 cm. – (Hemelsche verborgenheden (Arcana coelestia) ; Band 1: 1-1113)
Oorspr. titel: Arcana coelestia quae in Scriptura Sacra seu Verbo Domini sunt, detecta, Hic primum quae in genesi
sign.: REL-6-10-SWED-1I
Trefw.: religie, christendom, Genesis, bijbelboeken, Heilige Schrift, Bijbel, Swedenborgianen, esoterisch christendom

Hemelsche verborgenheden (Arcana coelestia) ; Bd. 2: in de Heilige Schrift of het Woord des Heeren onthuld hier vooreerst die in Genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen
door Emanuel Swedenborg. – ‘s-Gravenhage : Swedenborg Genootschap, 1927. – 640 p. ; 23 cm. – (Hemelsche Verborgendheden ; Band II: 1114-2134)
sign.: REL-6-10-SWED-1II
Trefw.: religie, christendom, Genesis, bijbelboeken, Heilige Schrift, Bijbel, Swedenborgianen, esoterisch christendom

Hemelsche verborgenheden (Arcana coelestia) ; Bd. 3: in de Heilige Schrift of het Woord des Heeren onthuld hier vooreerst die in Genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen
door Emanuel Swedenborg. – ‘s-Gravenhage : Swedenborg Genootschap, 1928. – 605 p. ; 23 cm. – (Hemelsche verborgenheden (Arcana coelestia) ; Band III: 2135-2893)
sign.: REL-6-10-SWED-1III
Trefw.: religie, christendom, Genesis, bijbelboeken, Heilige Schrift, Bijbel, Swedenborgianen, esoterisch christendom

Hemelsche verborgenheden (Arcana coelestia) ; Bd. 4: in de Heilige Schrift of het Woord des Heeren onthuld hier vooreerst die in Genesis, alsmede de wonderlijke dingen, gezien in de wereld der geesten en in den hemel der engelen
door Emanuel Swedenborg. – ‘s-Gravenhage : Swedenborg Genootschap, 1929. – 627 p. ; 23 cm. – (Hemelsche verborgenheden (Arcana coelestia) ; Band IV: 2894-3750)
sign.: REL-6-10-SWED-1IV
Trefw.: religie, christendom, Genesis, bijbelboeken, Heilige Schrift, Bijbel, Swedenborgianen, esoterisch christendom

The last judgement : (posthumous): various things concerning the spiritual world also argument concerning the judgement
Londen : Swedenborg Society, 1934. – 118.
sign.: REL-6-10-SWED-36
Trefw.: religie, laatste oordeel, Engelsen, Nederlanders, Calvijn, Melancthon, Luther, Zinzendorf, Quakers, Papisten, Mohammed, Afrikaners, ongelovigen, protestanten, hel, draak, geloof, liefde, Joden, Leibnitz, Wolff, Newton, Moraviërs, geestelijke wereld, graden, huwlijk, tien geboden

Over de aardbollen in ons zonnestelsel, planeten genoemd en andere hemellichamen : over hunne bewoners en over de geesten en de engelen aldaar naar hetgeen gehoord en gezien is
‘s-Gravenhage : W.P. van Stockum & Zoon, 1919. – 143, 7.. – Ind..
sign.: REL-6-10-SWED-40
Trefw.: religie, aardbollen, heelal, Mercurius, Jupiter, Mars, Saturnus, Venus, Maan, Aarde, sterrenhemel, eerste tot vijfde aardbol

Over de gemeenschap tusschen de ziel en het lichaam : welke men onderstelt plaats te hebben of door natuurlijken invloed, of door geestelijken invloed of door vooraf-vastgestelde overeenstemming
Voorburg : Swedenborg Genootschap, 1911. – XII, 167.
sign.: REL-6-10-SWED-4
Trefw.: religie, geestelijke wereld, zon, Jehova, warmte, licht, liefde, wijsheid, dieren, drie graden, doeleinden, oorzaken, gevolgen, Aristoteles, Descartes, Leibnitz, echtelijke liefde, ziel, influx, goddelijke wijsheid, engelen, Hartley, Hesse-Darmstadt, Menander, christelijk geloof, Sandels, hersenen, Stockholm, cosmologie, begrafenis, Upsala, nieuwe evangelie, atmosferen

Over de gewijde schrift of het woord des Heeren uit ondervinding
‘s-Gravenhage : Swedenborg Genootschap, 1934. – 50.
sign.: REL-6-10-SWED-20
Trefw.: relgie, woord, innerlijke, natuurlijke en geestelijke en hemelsche, heilig, theologie, huwlijk, engelen, verlichting, openbaring, kerk, verlossing

Over de naastenliefde
Emanuel Swedenborg ; eerste Nederlandsch vertaling van de posthume schets “De Charitate” [1766]. – ‘s-Gravenhage : Swedenborg Genootschap, 1940. – 76 p. ; 23 cm.. – kanttekeningen.
sign.: REL-6-10-SWED-7
Trefw.: religie, christendom, naastenliefde, boetedoening, nut, zedelijkheid, zonde, eeredienst, vrije keuze, plichten, verstrooiingen, geloof, kerk

Over den hemel en zijne wonderen en over de hel : naar hetgeen gehoord en gezien is
Enkhuizen : F.J.W. Posthuma, z.j.. – XXXIX, 463 p. ; 22 cm.
sign.: REL-6-10-SWED-35
Trefw.: religie, hemel, God, liefde, gezelschappen, engelen, aarde, zon, tijd, verschijningen, spraak, geesten, toestand van de mens na de dood, opwekking, eeuwige leven, zintuigen, geheugen, gedachten, eerste en tweede en derde staat na de dood, genade, hel, kwaadheden, valsheden, hellevuur, hemel en hel

Enkhuizen : F.J.W. Posthuma, z.j.. – XXXIX, 463.
sign.: REL-6-10-SWED-2
Trefw.: religie, hemel, God, liefde, gezelschappen, engelen, aarde, zon, tijd, verschijningen, spraak, geesten, toestand van de mens na de dood, opwekking, eeuwige leven, zintuigen, geheugen, gedachten, eerste en tweede en derde staat na de dood, genade, hel, kwaadheden, valsheden, hellevuur, hemel en hel

Over het laatste oordeel en de verwoesting van Babylon : waaruit blijkt dat alles wat in de openbaringen is voorzegd nu is vervuld: naar hetgeen gehoord en gezien is
eerste Nederlandsche vertaling. – Bryn Athyn, PA. : Academy of the New Church, 1916. – 108.
sign.: REL-6-10-SWED-13
Trefw.: religie, vergaan der wereld, laatste oordeel, voortplanting, hemel en hel, onsterfelijkheid, geestelijke wereld, liefdadigheid, kerk

Over nova hierosolyma en haar hemelse leer : vanuit de gehoorde dingen uit den hemel waaraan wordt voorafgezonden iets aangaande den nieuwen hemel en de nieuwe aarde
‘s-Gravenhage : Swedenborg Genootschap, Martinus Nijhoff, 1969. – 246.
sign.: REL-6-10-SWED-21
Trefw.: religie, goede en ware, hemelse verborgenheden, wil en verstand, inwendige en uitwendige mens, liefde, geloof, vroomheid, geweten, vrije, verdienste, boetedoening en vergeving van zonden, verzoeking, doop, Heilige avondmaal, wederopstanding, hemel en hel, kerk, gewijde schrift of woord, voorzienigheid, Heer, kerkelijke en burgelijke regering

Providentia
[Emanuel Swedenborg ; Nederlandse vert. uit het Lat?n: Henk Weevers ; red.: Guus Janssens]. – Baarle Nassau : Swedenborg Boekhuis, 2009. – 223 p. : ill. ; 25 cm.
Vert. van: Sapientia angelica de divina providentia. – Amsterdam, 1764
ISBN 9789080144453
sign.: REL-6-10-SWED-22
Trefw.: religie, christendom, voorzienigheid, protestantisme, esoterische kennis, esoterie

Samenvattingen van den inwendigen zin van de profeten en van de psalmen : een posthuum werk
eerste Nederlandsche vertaling. – ‘s-Gravenhage : Swedenborg Genootschap, 1941. – 152.
sign.: REL-6-10-SWED-41
Trefw.: religie, David, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, Obadjah, Jona, Michah, Nahum, Habakuk, Zephanjah, Haggai, Zacharia, Malachia, psalmen van David

Scripture confirmations of new church doctrine (dicta probantia) : being proof passages from the scriptures
reprint. – Londen : Swedenborg Society, 1962. – x, 93.. – Ind..
sign.: REL-6-10-SWED-38
Trefw.: religie, apostelen, Christus, God, oordeel, geloof, liefdadigheid, wet, laatste avondmaal, predestinatie, regeneratie, vrije wil, hemel, hel, zonde

Small theological works and letters of Emanuel Swedenborg : De Domino, De Justificatione, Index ad Formulam Concordiae, De Praeceptis Decalogi, Summaria in Expolicatione Apocalypseos, De Conjugio, Quinque Memorabilia, Colloquia cum Angelis, Historia Ecclesiatica Novae Ecclesiae, Responsum ad Ernesti, Epistola ad Bonde, Epistola ad Mennander, Epistolae ad Beyer, Responsum ad Ekebom, Epistola ad von Höpken, Epistola ad Wenngren, Epistola ad Alströmer, Epistola ad Mennander, Epistola ad Oetinger, Epistola ad Landgravium, Epistolae ad Hartley
Londen : The Swedenborg Society, 1975. – X, 338.. – Ind..
sign.: REL-6-10-SWED-37
Trefw.: religie

The spiritual diary volume I: numbers 1 to 1538 : records and notes made by Emmanuel Swedenborg between 1746 and 1765 from his experiences in the spiritual world
published posthumously. – Londen : Swedenborg Society, 1977. – xii, 448. – (The Spiritual Diary ; I) . – Ind..
sign.: REL-6-10-SWED-25
Trefw.: religie

The spiritual diary volume II; numbers 1539 to 3240 : being the record during twenty years of his supernatural experience
New York, Bryn Athyn : Swedenborg Foundation, The Academy of the New Chur, 1977. – (3), 492. – (The Spiritual Diary in five volumes ; II)
sign.: REL-6-10-SWED-26
Trefw.: religie

The spiritual diary volume III: numbers 3241 to 4544 : being the record during twenty years of his supernatural experience
New York, Bryn Athyn : Swedenborg Foundation, The Academy of the New Chur, 1977. – (3), 448. – (The Spiritual Diary in five volumes ; III)
sign.: REL-6-10-SWED-27
Trefw.: religie

The spiritual diary volume IV: numbers 4545 to 5659: including the portion usually known as the “Smaller Diary” : being the record during twenty years of his supernatural experience
New York, Bryn Athyn : Swedenborg Foundation, The Academy of the New Chur, 1977. – xxxvii, 494. – (The Spiritual Diary in five volumes ; IV)
sign.: REL-6-10-SWED-28
Trefw.: religie

The spiritual diary volume V: numbers 5660 to the end and index to the whole work : being the record during twenty years of his supernatural experience
New York, Bryn Athyn : Swedenborg Foundation, The Academy of the New Chur, 1977. – xxii, 393. – (The Spiritual Diary in five volumes ; V) . – Ind..
sign.: REL-6-10-SWED-29
Trefw.: religie

Summaries of the internal sense of the prophets and psalms : also of genesis chapters 1-xvi
posthumous. – Londen : Swedenborg Society, 1960. – (10), 136.
sign.: REL-6-10-SWED-39
Trefw.: religie, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joel, Amos, Jonas, Micah, Nahum, Habakkuk, Zechariah, psalmen van David

Swedenborg’s journal of dreams : 1743-1744
Swedenborg ; edited from the original Swedish by G.E. Klemming ; edited by William Ross Woofenden ; transl. into English, 1860 by J.J.G. Wilkinson. – New York : Swedenborg Foundation, 1977. – xxiii, 97, [3] p. ; 18 cm.. – index.
ISBN 0877851573
sign.: REL-6-10-SWED-5
Trefw.: religie, dromen, dagboeken, droomsymboliek

The true christian religion : containing the universal theology of the new church
Londen : The Swedenborg Society, 1898. – XX, 915.. – Ind..
sign.: REL-6-10-SWED-12
Trefw.: religie, God, Jehovah, eeuwigheid, liefde, wijsheid, alwetendheid, schepping, verlossing, Heilige Geest, drievuldigheid, Heilige Schrift, catechismus, geloof, naastenliefde, vrije keuze, berouw, hervorming, wederverwekking, toerekening, doop, Heilige Avondmaal, komst des Heren, Nieuwe Kerk

Van het nieuwe Jeruzalem en zijne hemelsche leer, als geopenbaard uit den hemel
voorafgegaan door eenige opmerkingen betreffende den “Nieuwen Hemel en de Nieuwe Aarde” ; uit het Latijn vertaald van Emanuel Swedenborg. – New York : American Swedenborg Printing and Publishing Society, 1888. – xix, 75 p. ; 16 cm.
sign.: REL-6-10-SWED-1
Trefw.: religie, wil, verstand, liefde, geloof, vroomheid, geweten, vrijheid, wedergeboorte, doop, avondmaal, opstanding, hemel en hel, kerk, heilige schrift, staat

Vervolg over het laatste oordeel en over de geestelijke wereld
Bryn Athyn. : Academy of the new church, 1916. – 56 p. ; 23 cm.
sign.: REL-6-10-SWED-42
Trefw.: religie, laatste oordeel, hemel

De ware christelijke godsdienst : bevattende de geheele theologie der nieuwe kerk: uit den Heer bij Daniel 7:13, 14, en in de Openbaring 21:1, 2 , voorgezegd
‘s-Gravenhage : Swedenborg Genootschap, 1932. – 1179.
sign.: REL-6-10-SWED-6
Trefw.: religie, God, Jehovah, eeuwigheid, liefde, wijsheid, alwetendheid, schepping, verlossing, Heilige Geest, drievuldigheid, Heilige Schrift, catechismus, geloof, naastenliefde, vrije keuze, berouw, hervorming en wederverwekking, toereking, doop, heilig avondmaal, komst des Heeren, nieuwe kerk

Toksvig, S.
Emanuel Swedenborg : scientist and mystic
Londen : Faber and Faber Ltd., 1949. – 389.. – Bibliogr., ind..
sign.: REL-6-10-TOK-1
Trefw.: religie, Stockholm, Upsala, Engeland, mijnbouw expert, geest en lichaam, ziel, dromen, verzoekingen, visioen, onderzoek, helderzienheid, geest, Arcana Coelestia, ruimte en tijd en geheugen, huwlijk in hemel, Amsterdam