TVN Home » Product categorieën: astrologie

Astrologie

12 mei 2023

Psyche en Astrologisch Symbool – Een astrologische beschouwing over psychische energieën

Door Karen Hamaker-Zondag

255 Pagina’s | Softcover | Uitgeverij Symbolon | ISBN 9789076277042

De grote verdienste van dit boek is, dat door de toevoeging van psychologische achtergronden aan de reeds gangbare astrologische begrippen, de tot nu toe gebruikte astrologische inhouden logischer en begrijpelijker worden en een veel wijder perspectief krijgen. In dit opzicht is dit boek op de nederlandse astrologische markt enig in zijn soort en als zodanig onmisbaar voor iedere beginner en gevorderde in de astrologie.

Author: Karen M. Hamaker-Zondag
ISBN: 9789076277042
Quantity

Prijs: € 22,50

Loading Updating cart…

The Labours of Hercules – An Astrological Interpretation

By Alice Bailey (1880 – 1949).

229 Pages | 2018, eighth edition | Paperback | Lucis Publishing Company, New York | ISBN: 9780853301370.

The story of the dramatic experiences of the great and ancient Son of God, Hercules or Herakles, will give us a synthetic picture of the progress of the soul from ignorance to wisdom, from material desire to spiritual achievement…. Its theme will be found to be so inclusive that all of us, struggling in our present modern life, can make application to ourselves of the tests and trials, the failures and achievements of this heroic Figure, who strove, centuries ago, towards the same goal as we do.

A secondary object of this study is to present an aspect of astrology which will differ from that usually expressed. We shall trace the story of Hercules as he passed through the twelve signs of the zodiac. In each sign he expressed its characteristics, and in each signm he achieved some fresh knowledge of himself, and through that knowledge demonstrated the power of the sign and acquired the gifts which the sign conferred. In each of the signs we shall find him surmounting his natural tendencies, controlling and governing his destiny, and demonstrating the fact that the stars incline, but do not control.

Author: Bailey, A.
ISBN: 9780853301370
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

De Natuurlijke Zon

Door Jakob Lorber (1800 – 1864).

312 Pagina’s | Uitgegeven in 2007 | Softcover | De Ster, imprint van Uitgeverij Schors, Amsterdam | ISBN: 9789065562760.

Duits origineel: Die natürliche Sonne: Mitteilungen über unsere Sonne und ihre natürlichen Verhältnisse | Lorber Verlag, Bietigheim | ISBN: 9783874951289.

Mededelingen over de Zon en haar natuurlijke omstandigheden middels het Innerlijke Woord ontvangen door Jakob Lorber.

Onder de natuurwetenschappelijke geschriften die Jakob Lorber, de ziener uit Stiermarken, rond het midden van de negentiende eeuw door de gave van het Innerlijke Woord ontving, is het werk over onze zon wel een van de meest verbazingwekkende. Het slaat een brug van de natuurlijke staat naar de geestelijke wereld en is geschikt om het wereldbeeld van de moderne mens fundamenteel te wijzigen.

Wat het huidige onderzoek ons over buitenaardse hemellichamen weet te zeggen, berust enkel op astronomische waarnemingen, aangevuld met inzichten uit de natuurkunde en de chemie. Maar toch zijn de daaruit verkregen conclusies geenszins gegarandeerde feiten; zij dienen slechts als basis voor theorieën en werkhypothesen, die al herhaaldelijk door andere, nieuwe, vervangen moesten worden.

Zolang de apparaten aan de grondstoffelijke materie ontspringen en de waarnemers in hun bewustzijn enkel aan de materie hangen, mag men ook in de toekomst geen definitief resultaat van het ruimteonderzoek verwachten. De exacte wetenschap maakt weliswaar gebruik van elektriciteit, licht, atomen en kosmische stralen, maar toch blijft het diepste wezen daarvan vreemd aan iedereen die niet in staat is met een geestelijke blik door de sluier van de materie heen te dringen. Wie echter zijn innerlijk tot leven wekt en zijn zielenkrachten verenigt met de goddelijke geestvonk in zichzelf, heeft deel aan het kosmische bewustzijn van de geest. Vanuit dit ‘blikveld van God’ ontstonden alle geschriften van Lorber, die de diepste dingen raken en die wetenschap en religie tegelijk zijn.

Afkomstig uit Paragraaf 69 – ‘ (p. 267):

” 7. Bij God komt de wijsheid voort uit de liefde, zoals het licht uit de vlam. Ook al worden de dingen in hun verscheidenheid door de goddelijke wijsheid op hun plaats gebracht en geordend, kan echter toch niemand meer ontkennen dat zij in diepste wezen uiteindelijk samen met de wijsheid uit de liefde moeten voortkomen. Wel, nu we dat inzien, moet het toch ook duidelijk zijn, dat vanuit de diepste grond beschouwd zich alles in de grootste orde moet schikken en samenvoegen alsof er uiterlijk geen verschil tussen zou bestaan. De veelsoortigheid van de reeds bij de vorige mededeling beschreven bomen komt uiteindelijk in de zaadkorrel, in de oude, eenvoudige, eenduidige, eeuwige ordening weer samen.

8. Wie dus vanuit deze innerlijke ordening, of nog duidelijker gezegd: wie vanuit zijn innerlijke liefde voor Mij, als de oerkiem van al het geschapene, zichzelf en alle schepselen beschouwt, zal overal een en dezelfde eenheid en een en dezelfde in elkaar grijpende ordening aantreffen!

Auteur: Lorber, J.
ISBN: 9789065562760
Quantity

Prijs: € 25,50

Loading Updating cart…

Astrologie voor Nu

Door Karen Hamaker-Zondag.

124 Pagina’s | Uitgegeven in 2013 | Softcover | Ankh-Hermes, Utrecht | ISBN: 9789020209228.

Wat is een echte horoscoop en wat kun je er allemaal mee? Heel veel! Al is de astrologie duizenden jaren oud, ze heeft zich net als de wetenschap ontwikkeld en is ook in onze moderne tijd een prachtig instrument dat je op alle mogelijke gebieden in kunt zetten. Eerst ruimen we een aantal hardnekkige misverstanden rond de astrologie uit de weg. Dan kijken we naar wat de astrologie kan betekenen voor jezelf, je relatie, je kind, voor bedrijven, regeringen en voor financiële en economische tendensen. Natuurlijk staan we ook stil bij wat je wel en niet kunt voorspellen aan de hand van een horoscoop, en bij de nieuwste ontwikkelingen in deze fascinerende discipline. Ontdek hoe bruikbaar deze oude wetenschap voor Nu is!

Afkomstig uit Hoofdstuk 4 – ‘Ligt alles vast’? (p. 39):

” Een horoscoop is een precieze weergave van de hemel, dat hebben we in het vorige hoofdstuk gezien. Maar daarmee is nog niet gezegd dat de horoscoop bij een geboorte hoort. Het is een tekening van de hemelkaart van een bepaald moment, en in dat moment kan er van alles gebeurd zijn. Er kan een zaak zijn geopend, een schip te water zijn gelaten, een contract zijn getekend, een huwelijk zijn gesloten, een operatie zijn begonnen, enzovoort. Als dat allemaal gebeurt op hetzelfde moment in dezelfde plaats en er wordt op dat moment ook een kind geboren, dan heeft dat kind dezelfde horoscoop als al die gebeurtenissen. Horoscopen zijn afbeeldingen van de hemel voor een bepaald tijdsmoment, en daarom heeft in principe alles wat gebeurt een horoscoop. “

Auteur: Hamaker-Zondag, K.
ISBN: 9789020209228
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

The Divine Language of Celestial Correspondences

By Coulson Turnbull (1864 – xxxx).

341 Pages | Facsimile edition of the original 1913 edition | Kessinger Publications Ltd., Montana, USA | ISBN 1564598284.

A study in planetary and spiritual vibrations, with an account of the involution and evolution of the Soul. 

CONTENTS:

Chapter 1 – Sun in the diferrent Houses
Chapter 2 – The Meaning of the different Degrees
Chapter 3 – Symbolization of Zodiacal Signs
Chapter 4 – How to erect a Horoscope
Chapter 5 – How to read a Nativity
Chapter 6 – How to prognosticate Events
Chapter 7 – Directions
Chapter 8 – Important Aphorisms
Chapter 9 – How to prove the Moment of Birth
Chapter 10 – The Nativity of Jesus, Napoleon I, and H.P. Blavatsky
Chapter 11 – Some astronomical Short-cuts.

APPENDIX TO PART II:

Transits of superior Planets
Houses of New York, London
Examples of Ephemerides
Logarithms.

From page 308:

” In Figure 11 (on page 309), we have the astral portrait of that gifted student of mysticism, Helena P. Blavatsky, who founded the present Theosophical Society on this planet in the nineteenth century. The student will note the 13th degree of Cancer ascending symbolized as follows: – A caduceus between two moons – one crescent, the other gibbous. It denotes a person of extreme capacity in the pursuit of knowledge, a penetrating mind and retentive memory. The native will accomplish wonders in the pursuit of subtle sciences. The temper is changeful like the moon and subject to fits of hope and despondency of more or less rapid alternation. The native is likely to travel much and be subject to many changes, but the chief characteristics are versatility and aptitude in the gaining of knowledge. With the symbol of Hermes dominant in the nature, the native will be either a linguïst, doctor, or distinguished scholar. Hermes or Mercury was strong, being in Virgo. This degree succinctly and clearly defines her life and her excellent though not faultless work. A most noticeable satellitum is the Sun, Mars, Saturn and Mercury, all in the third house, that is mind. “

Auteur: Turnbull, C.
ISBN: 1564598284
Quantity

Prijs: € 19,50

Loading Updating cart…

De Zwarte Maan – Lilith, Isis en Goudroes

Door Bastiaan van Wingerden.

479 Pages | Eerste druk juni 2004 | Hardcover | Uitgeverij Lillalith, Amsterdam | ISBN: 9789080715516.

Spirituele Astrologie Boek 2.

Dit astrologische boek gaat over Lilith, de zwarte Maan, in de huizen en de aspecten erop. Het gaat over je aangeboren innerlijk weten, je higher self, je contact met gene zijde. In dit boek wordt het proces beschreven hoe je het kwijt raakt en hoe je het weer terug kan vinden. De zwarte Maan is een gouden intuïtie. De zwarte Maan wordt zwart genoemd, omdat je het niet kan zien. Het manifesteert zich niet in de stof. De zwarte Maan is een spiritueel kanaal. Het is een heel belangrijke factor in je leven. Het is je oerbewustzijn dat is, was en altijd zal zijn. Het is je kernkwaliteit. Iedereen ervaart de zwarte Maan op zijn eigen manier.

Dit boek behandelt de zwarte Maan als onderdeel van het systeem van Carteret. Het is een deel 2 uit een serie van 3. Deel 1 behandelt de Noordelijke Maansknoop, deel 2 Lilith, de zwarte Maan, en deel 3 Pluto.

Afkomstig uit: Hoofdstuk ‘Lilith in deze Tijd’ (p. 42 & 43):

” Lilith, de zwarte Maan, is een vorm van ervaren, een vorm van waarnemen, dat je hele wezen doordringt. Je kan aanvankelijk niet geloven dat iemand anders niet zo waarneemt. De zwarte maan is iets wat je bij de geboorte al kant en klaar in je hebt. Het is dus niet iets wat je wilt leren, zoals de Noordelijke Maansknoop. Het is een vrouwelijke vorm van waarnemen dat zich bevestigd wil zien in de stof. Om die bevestiging te krijgen heb je een stralend extravert principe nodig. Dat is een mannelijke kracht. Lilith, de zwarte Maan, is een vrouwelijk intuïtie, dat zich op een mannelijke manier wilt manifesteren. Lilith is de nachtheer van Leeuw. Deze zwarte Maan is van goud, niet van zilver. De maan is van zilver, de zwarte Maan van goud. Lilith is je higher self. “

auteur: Wingerden, B. van
ISBN: 9789080715516
Quantity

Prijs: € 34,50

Loading Updating cart…

De Noordelijke Maansknoop – De Boodschap van Gene Zijde

Door Bastiaan van Wingerden.

516 Pages | Eerste druk juni 2002, tweede druk oktober 2003 | Hardcover | Uitgeverij Lillalith, Amsterdam | ISBN: 9789080715523.

Spirituele Astrologie Boek 1.

Dit boek kan je kris-kras door elkaar lezen. Desnoods van achteren naar voren als je wilt. Dit boek geeft een heldere astrologische uitleg over het samenspel van de Maansknopen, de zwarte Maan en Pluto. Naast de achtergronden van dit duidingsysteem wordt op een praktische manier de werking van de Maansknopen in de huizen besproken, zodat je kan zien welke richting het op zal gaan in je leven. De Noordelijke Maansknoop is de boodschap, die de Ziel in gene zijde van de Gidsen heeft meegekregen en geeft een antwoord op het waarom van je leven. Het geeft zingeving aan je spirituele proces. Het beschrijft de 7 jaren cycli, waar ieder aan gebonden is. Als je dit boek begint te lezen kan je niet meer stoppen.

Bastiaan heeft zijn jarenlange praktijkervaring als reincarnatietherapeut en astroloog gebruikt om het spirituele duidingsysteem te toetsen in zijn praktijk. Aan de hand van regressieverhalen van zijn clienten worden voorbeelden gegeven hoe spirituele punten uitwerken in vorige levens en in dit leven. Hierdoor is dit boek behalve voor astrologen ook interessant voor reincarnatietherapeuten.

Afkomstig uit Deel I – ‘Het Spirituele Duidingsysteem: B. De Spirituele Punten’ (p. 21):

” De spirituele punten in de horoscoop zijn de Maansknopen, Lilith (de zwarte Maan), de zwarte Zon en de Diamant. De essentie van de spirituele punten is, dat ze geen massa hebben. Het zijn lege punten ergens in het zonnestelsel. Ze zijn niet gecentreerd rond aardse massa, zoals de Zon, de Maan en de planeten. De spirituele punten zijn abstracte punten in de kosmos. Daar komt geen kracht vandaan. Het zijn sensitieve punten. Het is een kracht, die gezocht wordt. Als je die kracht gevonden hebt, dan kun je ermee omgaan. Zolang je die kracht niet gevonden hebt, laat je het links liggen of ontken je het. Nadat je die krachten gevonden hebt en hebt leren hanteren, dan identificeer je je na verloop van tijd met de krachten in die punten. “

auteur: Wingerden, B. van
ISBN: 9789080715523
Quantity

Prijs: € 35,00

Loading Updating cart…

De twee aangezichten van het eeuwige

239 blz. | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1979

Het waren vooral theosofen die in de beginperiode van de twintigste eeuw de astrologie van allerlei onzuiverheden bevrijdden en op een meer esoterische basis opbouwden (bijv. Carter, Thierens, Libra). Leendert Tijssen is een belangrijke exponent van deze stroming en verdient daarom alle aandacht.

auteur: Tijssen, L.
ISBN: 978906175O505
Additional DescriptionMore Details

In dit boek worden de metafysische achtergronden van de astrologie gegeven vanuit de theosofie . Deze achtergronden geven een zeer duidelijk raamwerk waar vanuit ook de theosofische leringen bestudeerd kunnen worden en wel vooral De Geheime Leer van mevrouw Blavatsky. De besproken astrologische aspecten roepen direct het aspect van zelfkennis op; hèt startpunt van elke vorm van zelfrealisatie. Vanuit een esoterisch startpunt wordt aangegeven hoe de horoscoop geïnterpreteerd kan worden. Het geleerde kan dus direct in praktijk gebracht worden. Dit boek is niet een napraten van allerlei andere schrijvers; integendeel, de auteur heeft een groot aantal originele opvattingen. Astrologie werd door mevrouw Blavatsky als één van de zeven sleutels van de esoterische traditie beschouwd. In dit boek wordt duidelijk gemaakt op welke manier deze sleutel gebruikt kan worden.

Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

Astrology Beyond Ego

By Tim Lyons.

188 Pages | A Quest Original, First Edition 1986 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606120.

In this book, an attempt is made to look more closely at the basic, structural implications of astrology, at its foundations or philosophic base, by examining the fruit of the astrological tree, fruit which has proven itself healthy through actual life-giving application. But more particularly, this Volume examines the inner core of the fruit – the pit, or pith, or seeds – for the core is a microcosm of the tree itself, containing all its potentials.

On another level, this work attempts to address the larger question: ‘What does Astrology imply about the human condition’? Astrological symbology is discussed from the standpoint of its inherent Perennial Wisdom. This Wisdom is not lacking in practical value, but this value cannot be appropiated by ego. In the end, the Perennial Wisdom of Astrology is that it directs us, through the inner logic of its symbols, to see the necessity of spiritual growth for human beings. The sum and substance of the hard line is that the solidity of ego is an illusion, an illusion which is in the end only a limitation that obscures our vision, our freedom, and our ability to relate fully with others.

From Chapter 8 – ‘The Illusionairy Prison; Astrology, Freedom and Ego ‘ (p. 170):

‘” The world has often been referred to as a prison house. Astrology may at first seem threatening, because it demonstrates the structure of the prison, thus bringing our fears to the surface. But in the end it can actually show us the inner structure of the prison house, thus allowing us to escape. It can also show us that the walls of the prison are not solid, but permeable, no more solid than the person they surround. In this way, astrological knowledge can be liberating. “

auteur: Lyons, T.
ISBN: 0835606120
Quantity

Prijs: € 8,51

Loading Updating cart…

The Heavens Declare – Astrological Ages and the Evolution of Consciousness

By Alice O. Howell.

281 Pages | Copyright 1990, second edition 2006 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 9780835608350.

‘The implications are staggering! Why don’t more people know about these things!’ So wonders Alice O. Howell, one of the most profound astrologers of our time and an authority on C.G. Jung’s depth psychology. Her view of astrology as symbolic of archetypical processes provides a tool for the deep healing of the psyche. It also presents a bold synthesis of history, religions, mythology, and Jung’s concept of the collective unconscious. Supported by irrefutable archaeological evidence, Howell traces the evolution of consciousness through five of the great astronomical Ages of the past ten thousand years. She explains the logic of the signs first, so that we can then marvel at the synchronicities.

Her findings imply a resolution of the Piscean dichotomy of faith and reason, that has reigned for two millennia. (Consider the current movement to marry physics and spirituality). This leads her to speculate on humanity’s future tasks and traps. ‘As foretold, it’s not the world that’s ending‘, she laughs. ‘It’s just the Age. And here comes the next!’. Simply written as letters to a friend and analyst, The Heavens Declare offers warm advice as it inspires us to experience one flash of insight after another.

From Chapter 1 – ‘The Ring of Quiddity’ (p. 13):

” Each star
is a kiss
I would give you –
should others
wake to a starless night
you would be lying
in my arms
covered with light. “

 

auteur: Howell, A.O.
ISBN: 9780835608350
Quantity

Prijs: € 18,95

Loading Updating cart…

Symbolic Directions in Modern Astrology

By Charles E.O. Carter (1887 – 1968).

88 Pages | First published in 1929, second edition 1946, reprinted in 1984 | Softcover | The Theosophical Publishing House, London | ISBN: 722951450.

In a sense of course, all Astrology is in part astronomical, for astronomy furnishes at least some of the symbols, which we use in the most abstract system, to wit, the Sun, Moon, and planets, and to some extent the Houses and the Zodiac, which begin from astronomical datum-points. But when we desire to progress the natus or radical figure and study its changes as indicative of the development of a human life, an acute difference may arise as between an astronomical method and a symbolic one. In both cases it is true that the measure of time is symbolic, be it a day to a year or the passage of a degree of right ascension over the meridian to a year. But in the primary and secondary systems, the movements of the planets are not symbolic but actual, whether denominated real or apparent. In the symbolic methods the movement is a mere arbitrary assumption, used for the sake of practical convenience.

From the Introduction (p. 11):

” In time, simplicity and completeness may be combined in one. Thus, we may look forward to the construction of a complete and harmonious system of Symbolic Directing, founded on basic but simple principles. However, it is well to recollect that the material plane can never perfectly reflect the Ideal Realm, and, therefore, such a system may require supplementing for practical purposes. This may well be the function of the astronomical methods, such as secondaries, transits and lunations. “

auteur: Carter, C.E.O.
ISBN: 722951450
Quantity

Prijs: € 8,10

Loading Updating cart…

Essays on the Foundations of Astrology

By Charles E.O. Carter (1887 – 1968).

179 Pages | Softcover | First published in 1947, second edition 1978 | Theosophical Publishing House, London | ISBN: 0722951329.

Charles Carter (1887-1968), the greatest British astrologer of the twentieth century, wrote this book in London during World War II. It was his first book in more than a dozen years. It is the author’s hope that it may contain some ideas that are worth preserving and possess novelty, although much that it contains will necessarily be reminiscent of what has appeared in his earlier works.

From Chapter I – ‘The Sun, Moon and Minor Planets’ (p. 9):

” To the Ancients there were, of course, seven planets. That agreed admirably with, and perhaps was the origin and prime example of, the septenary principle they loved so well. The seven were the Sun, the Moon, Mercury, Venus, Mars, Jupiter and Saturn. The first two they call respectively the Greater and Lesser Luminaries. Mercury was a sort of odd man out; he was the messenger of the Gods, changeable by nature and accepting the value of whatever other planet or planets with which he might be in close aspect. Then came Venus and Jupiter, respectively the Lesser and Greater Benefits, naturally disposed to goodness in morals and to success and happiness; and lastly Mars and Saturn, were the Lesser and Greater Malefics, indicative of evil habits and dispositions and of difficult circumstances. This scheme simply and well-balanced, seemed to the medieval mind self-evidently true. In the arrangement of opposed good and evil planets, each considered as being ruled by an angel or archangel with innumerable subordinated spiritual beings, we seem to see a clear trace of Zoroastrian thought. The benefits are the servants of Ormuzd, the malefic are the agents of Ahriman. “

auteur: Carter, C.E.O.
ISBN: 0722951329
Additional DescriptionMore Details

Carter’s books, penetrating & full of unique insights, are ideal for intermediate & advanced astrologers. They are, in fact, virtually in a class by themselves. Carter’s books are organic wholes. He shows how individual astrological factors combine to create living, breathing people. It is this constant interplay of factors, and Carter’s brilliant, lucid exposition, that makes his books so precious. C.E.O. Carter (1887 – 1968) was the most outstanding British astrologer of the 20th century. After the death of Alan Leo, Carter ran Leo’s Astrological Lodge at the Theosophical Society, from 1920 to the 1952. He was first Principal of the Faculty of Astrological Studies, which he helped found in 1948. He edited The Astrologer’s Quarterly from 1926 until 1959. During his lifetime, most of his books were published by the Theosphical Society.

Quantity

Prijs: € 7,96

Loading Updating cart…

An Encyclopaedia of Psychological Astrology

By Charles E.O. Carter (1887 – 1968).

199 Pages | First published in 1924, fourth edition in 1954, reprinted | Softcover | The Theosophical Publishing House, London | ISBN: 722950691.

Together with:

‘OBSERVATIONS ON THE ASTROLOGICAL CHARACTERISTICS OF ABOUT FIFTY DISEASES, AND AN INTRODUCTORY ESSAY ON THE ZODIACAL SIGNS.’

This work is an attempt to produce a useful astrological Encyclopaedia of Character, and, as far as data permit, of Disease. That part of astrological study, which comes under the term ‘destiny’ (i.e. financial success, marriage etc.) I have omitted, because it is fully discussed in an increasing number of sound text-books. Naturally, in writing a book of this description, which is original in design, and to a large extent, in matter, the author has been strictly limited by data. Properly there can be no other limit to an ‘Encyclopaedia’ of any sort: so long as one’s studies continue. so long can one go on collecting and collating evidence. It is therefore the author’s hope, should this work appear to win the approval of the astrological world, at a later date to bring out a fresh recension, amplified by the results of further investigations and cleansed, if I may say so, by the purgatorial fires of criticism, which a book of this kind, in which almost every statement is fair game for discussion, is sure to arouse.

From the ‘Special Note’ (p. 11):

” Of late years it has been especially borne home to me that we are apt to exaggerate the difference between so-called ‘good’ and ‘bad’ aspects. Both in compiling cases for my book Astrological Aspects and in examining horoscopes for the present work, I have noticed that the same bodies will, in a class of similar cases, occur again and again in aspect, but that the nature of the aspect is far from constant. Further, in making lists of persons with two bodies in ‘good’ aspect and of other persons with the same bodies in ‘bad’ aspect, it was often difficult to see that the former had been any more fortunate in the matters involved than those in the second category, and, in other cases, those with ‘bad’ aspects seemed no worse off than those, who had ‘good’ ones. This statement may call forth the protests of many, but I invite the incredulous to collect a few dozen cases and study them, as I have done. “

auteur: Carter, C.E.O.
ISBN: 722950691
Quantity

Prijs: € 8,10

Loading Updating cart…

The Astrology Of Accidents – Investigations and Research

By C.E.O. Carter.

123 Pages | First published in 1932, reprinted in 1978 | Softcover | Theosophical Publishing House, London | ISBN: 722950594.

One of the most important areas in looking at a horoscope is interpreting from the aspects indications of possible accidents; and the subject is made all the more difficult by defining what constitutes an accident. The author defines it as ‘a bodily mishap occasioned without intent either on the part of the sufferer or the agent (if any) inflicting it’. There are various gradations of accidents, and in the research for this book, one of the primary considerations was to discover if possible any factors that are common to all serious accidents. Here with the evidence of statistics are 168 cases from Britain and the United States, which will assist astrologers in examining charts.

From the ‘Preliminary Considerations’ (p. 17):

” Our first investigations must be directed to discover, it possible, any factors that are common to all serious accidents, or at least occur more frequently than mere probability would explain. My total collection, at the time of ‘closing the lists’ for tables, comprised 168 cases. These may be roughly divided as follows: asphyxiation (5), drowning (14), burns (19), scalds (9), gunshots (4), blows (21), crushings (9), wounds and cuts (7), vehicular (22), falls (32), machinery (5), railway (3), poisons (1), explosions (4), miscellaneous (10) and animals (3). Some of this book was written before all of these had come to hand, hence the above figures may not exactly agree with others given in Part Two, which also contains cases that came in after the tables had been finished. “

auteur: Carter, C.E.O.
ISBN: 0722950594
Additional DescriptionMore Details

C.E.O. Carter (1887 – 1968) was the most outstanding British astrologer of the 20th century. After the death of Alan Leo, Carter ran Leo’s Astrological Lodge at the Theosophical Society, from 1920 to the 1952. He was first Principal of the Faculty of Astrological Studies, which he helped found in 1948. He edited The Astrologer’s Quarterly from 1926 until 1959. Carter’s books, penetrating & full of unique insights, are ideal for intermediate & advanced astrologers. They are, in fact, virtually in a class by themselves. Instead of a book on synastry, or forecasting, or horary or elections, Carter’s books are organic wholes. Instead of treating aspects in one chapter, signs in another, and planets in a third, Carter shows how individual astrological factors combine to create living, breathing people. For example, Carter tells us that a cardinal grand cross has one sort of effect if it falls in succedent houses, quite another if it falls angular. It is this constant interplay of factors, and Carter’s brilliant, lucid exposition, that makes his books so precious.

Quantity

Prijs: € 5,22

Loading Updating cart…

Astrology – A Handbook for Beginners (Study Guide)

By Louise C. Bromley.

64 Pages | Copyright 1998 by The Theosophical Society in America | A4 Study Course | Quest Books, U.S.A. | No ISBN.

From the Publisher’s Foreword:

Astrology is an ancient and complex symbolic system linking human temperament, behavior. and events to the position of the heavenly bodies. On one level we may think of astrology as a symbolic system, in which human experiences are represented by the intricate interactions of the stars and planets. On another level we may think of it as exemplifying the concept of the universe as an orderly place, in which everything is connected with, influences, and is influenced by everything else.

If we think of astrology as expressing the order of the universe, we may ask whether the relative position of the planets can be causes for earthly conditions, or whether some other principle may be involved. Do the stars cause earthly events? Or is the connection coincidental, though meaningful? We can consider both of those alternatives.

How could the position of the planets, which are so far away, cause changes in my life? What connection could there be? Causal relationships can be so complicated that they look like random chance, like chaos. If astrology is a science of causes connecting the stars with the earth, perhaps the causes are like that.

auteur: Bromley, L.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…