TVN Home » Product categorieën: mystiek

Mystiek

27 januari 2023

De wereld van de ziel – Mundus Imaginalis

Door Daniël van Egmond

160 Pagina’s | 2014 | Hardcover | Uitgeverij Nachtwind | ISBN 9789082143423

Zoals de mens van het dier verschilt, zo verschilt de ziel van de mens. De ziel begrijpt de taal der symbolen. Zij vindt haar huis in de wereld van de mundus imaginalis. Zij is dynamisch, voortdurend in beweging én draagt de kwaliteiten goedheid, schoonheid en waarheid in zich.

In onze moderne wereld zijn veel mensen ervan overtuigd dat de ziel niet bestaat. Waar men toch over de ziel spreekt, wordt zij meestal vereenzelvigd met de psyche. Oude mythen en verhalen leren ons wat de ziel is: zij is dat aspect van ons bestaan dat min of meer onsterfelijk is. Zij behoort tot een ander niveau van werkelijkheid dan de fysieke wereld.

Daar waar de ziel verdwenen is, zijn we onze oriëntatie kwijtgeraakt en ontstaat er een niet te bevredigen verlangen en onrust. We zijn dan nog uitsluitend gericht op deze wereld van ruimte en tijd. Zolang we niet weten dat er een verticaal niveau van werkelijkheid bestaat waar de ziel haar domein heeft, zullen alle oplossingen voor deze onrust schijnoplossingen blijven.

Dr. Daniël van Egmond (Leiden 1947) studeerde cum laude af in wijsbegeerte en godsdienstwetenschappen, en promoveerde in 1993 op een proefschrift over het voortbestaan na de dood. Hij geeft al meer dan 15 jaar lezingen en meditatiecursussen voor de stichting Arcana te Utrecht. Eerder verscheen van hem Body, subject and self en De dood serieus nemen.

Author: Daniël van Egmond
ISBN: 9789082143423
Quantity

Prijs: € 25,00

Loading Updating cart…

The Gospel of John – In the Light of Indian Mysticism

By Ravi Ravindra Ph.D.

257 Pages | 2004, fourth edition | Paperback | Inner Traditions, Vermont | ISBN: 9781594770180.

Earlier edition published under the name The Yoga of the Christ.

The Gospel of John differs notably from the other canonical gospels in its overall point of view concerning Jesus Christ and his mission on earth: It is much more cosmological in scale and mystical in nature and has long been considered more esoteric. In The Gospel of John in the Light of Indian Mysticism Ravi Ravindra explores this scripture–which he considers one of the world’s great spiritual texts–from a Hindu perspective, taking us into the heart of St. John’s words. His commentary on the verses in the gospel eloquently and convincingly reveals the interconnectedness of all faiths and the growing need in today’s world for interfaith dialogue. For those concerned with the emergence of a universal spirituality, Ravindra provides a source of light, a translucent pool of wisdom that offers from its depths an immense and lasting spiritual vision.

”A dazzlingly brilliant and cross-cultural study of the most mystical of the books of the Bible, the Gospel of John. Few will finish this book unchanged, either intellectually or spiritually.”
— Robert Ellwood, author of The Cross and the Grail

Author: Ravindra, R.
ISBN: 9781594770180
1: a:2:{s:3:"key";s:4:"ISBN";s:5:"value";s:13:"9781594770180";}
Quantity

Prijs: € 20,95

Loading Updating cart…

De Rozentuin

Door Saadi (ca. 1212-1295), uit het Perzisch vertaald door J.T.P. de Bruijn.

271 Pagina’s | 5e druk, 2020 | Uitgeverij Bulaaq, Amsterdam | ISBN: 9789054600541

Oorspronkelijke titel: Golestaan

De Rozentuin is een onbetwist hoogtepunt in de klassieke Perzische literatuur. Het is een prozawerk met vele korte gedichten, zodat het ook tot de poëzie kan worden gerekend. Het gaat over machtigen en rijken tegenover onderdrukten, over oprechtheid tegenover veinzerij, over mystiek, erotiek en morele waarden.

Saadi (ca. 1212-1295) was zowel mysticus als hoveling, maar bovenal dichter. Na zijn opleiding in Bagdad reisde hij rond in de islamitische wereld. Zijn boek geeft weer wat hij leerde over vorsten en bedelmonniken, hovelingen en krijgslieden, kooplieden en pelgrims.

De Rozentuin was het eerste literaire werk uit Perzië dat in Europa bekend werd. In 1654 verscheen er een Nederlandse vertaling via het Duits, later hebben Bilderdijk en Leopold er fragmenten van vertaald. Saadi wordt – niet alleen door de Perzen – bewonderd om zijn puntige stijl en nuchtere wijsheid.

J.T.P. de Bruijn (1931) studeerde Arabisch, Perzisch en Turks en was tot voor kort hoogleraar Perzich te Leiden. Van zijn hand verscheen Een karavaan uit Perzië, een omvangrijke en geroemde bloemlezing klassieke Perzische poëzie. (Bulaaq, 2002)

NAME: Saadi / De Bruijn, J.T.P.
ISBN: 9789054600541
Quantity

Prijs: € 24,95

Loading Updating cart…

Leven Zonder Waarom – De mystieke erfenis van een hemelse zwerver

Door Angelus Silesius (1624 – 1677), vertaling vanuit het Duits door Bertus ten Doschot en Rob van der Hoeden

147 Pagina’s | 2020 | Softcover | Uitgeverij Van Warven, Kampen | ISBN: 9789493175334

Oospronkelijke titel: Der Cherubinischer Wandersmann oder Geist-Reiche Sinn- und Schluss-Reime zur Gottlichen Beschauligheit anleitende

Geloof als mosterdzaad verplaatst de berg in zee.
Wat een pompoen dan wel vermag! Enig idee?

Waarom toch zingen wij, als vogels in het bos,
niet lustig, elk ons lied, eendrachtig erop los?!

Twee gedichtjes van Angelus Silesius, de befaamde dichter uit de Duitse barok. Bewonderd door Goethe en Gerard Reve, en door vele anderen. Hij was de blijmoedige engel die niet genoeg kon krijgen van het hem steeds weer inspirerende lied over het licht en de liefde, die hij had gevonden in het geloof in God.

Ja, een christelijke mysticus, die dicht over het licht en de oneindigheid, het goddelijke, over Jezus, Maria en andere iconen en symbolen van het christelijk geloof. Maar ook over gewone aardse dingen, die bijzonder worden wanneer ze de levensvreugde en vrolijke helderheid van Silesius weerspiegelen. Soms wat plechtig, vaak vermakelijk, meestal treffend.

Angelus Silesius (Latijn voor ‘Silezische engel’) heette eigenlijk Johannes Scheffler, die leefde van 1624 tot 1677. Zijn roem berust voornamelijk op zijn werk Der Cherubinischer Wandersmann – oder Geistreiche Sinn- und Schlussreime (1657), een grotendeels uit tweeregelige verzen (alexandrijnen) bestaande dichtbundel, die tot de hoogtepunten van de Duitse literatuur uit de barok wordt gerekend.

NAME: Silesius, A. / Ten Doeschot, B. / Van der Hoeden, R.
ISBN: 9789493175334
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Jan van het Kruis – Wijze, Dichter, Mysticus

Door Alain Delaye, vertaling Lieven Vanderbrugghen.

137 Pagina’s | Uitgegeven in 2016 in de Reeks ‘Spirituele Meesters’ | Softcover | Carmelitana, Gent | ISBN: 9789492434029.

Frans origineel: Jean de la Croix – Sage, Po’te et Mystique | Editions du Point, Paris | EAN: 9782757828892.

In een onaanzienlijk dorp van Oud-Castilië ziet in 1542 de zoon van arme wevers, verstoten door hun familie, het levenslicht. In 1591, in een klooster in Andalusië, sterft een karmeliet, door zijn medebroeders gemarginaliseerd, overdekt met zweren en wonden. Tussen deze twee data spelen zich de negenenveertig jaren af van het beproefd, avontuurlijk en hartstochtelijk leven van Jan van het Kruis. Hij wordt heden ten dage beschouwd als een van de grote dichters en mystici van zijn tijd, misschien zelfs van alle tijden.

Zijn werk schetst een reis naar de levende God, naar de contemplatie van de Goddelijke essentie, en houdt niet op zijn onzegbare karakter aan te duiden. Jan van het Kruis is op zoek naar een wijsheid die vol is van mysterie, waarbij men God liefheeft zonder hem te kennen, onthecht en arm van geest. Geïnspireerd door de transcendentie en door haar omvat is zijn poëzie toch nooit abstract en wereldvreemd, maar integendeel kosmisch en de mens met alles verbindend. Viering van de liefde, vruchtbaar gemaakt door de ‘nacht’ die ons toelaat over te gaan naar het licht, is zij het geprivilegieerde kader van een ervaring van het Ultieme, Jan van het Kruis was een lichtende minnaar, getuige van de felle vuurgloed, die nu niet ophoudt ons te verhelderen.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 ‘Wijze’, deel 3 ‘Vrij Mens’ (p. 49):

” Verwijder toch, geestelijke ziel, die pluisjes en haartjes, die nevel, en zuiver uw oog. Dan zal de zon helder voor u schitteren en zult gij duidelijk zien. Breng uw ziel in vrede, haal haar weg en bevrijd haar uit het juk en de slavernij van de zwakke activiteit van haar eigen vermogen. Dit is immers de gevangenschap van Egypte. (…) Zie, hoe God zijn kinderen naar de woestijn roept voor deze deze vrijheid en dit heilig niets-doen. ”

Auteur: Delaye, A.
ISBN: 9789492434029
Quantity

Prijs: € 14,95

Loading Updating cart…

Wit Licht – Poëzie en Mystiek in de Nederlandse Literatuur van 1890 tot Nu.

Door Jaap Goedegebuure.

256 Pagina’s | Uitgegeven in 2015 | Softcover | Uitgeverij Vantilt, Nijmegen | ISBN: 9789460042348.

In het spreken en schrijven over de mystieke ervaring komen twee begrippen telkens terug: licht en donker. Het pad naar het verlossende inzicht gaat door de duistere nacht en wie uiteindelijk ziende wordt, moet eerst blind zijn geweest. Dat geldt voor Paulus, voorganger en rolmodel van alle christelijke mystici, maar ook voor Dante die na een dwaaltocht door een donker woud en een afdaling in de hel mocht opgaan naar het van licht doorstraalde paradijs.

‘Licht’ is het sleutelwoord in het werk van Nederlandstalige dichters die Jaap Goedegebuure in dit boek bijeengebracht heeft. Herman Gorters extatische verzen zijn ingegeven door een ware lichtdronkenschap, Bertus Swaanswijk koos het pseudonym Lucebert om aan te geven dat hij de grauwe Hollandse atmosfeer wilde laten verdampen in de hitte van zijn bliksemende gedichten. ‘Het licht, Gods witte licht breekt zich in kleuren‘, schreef Nijhoff, daarmee en metafoor scheppend voor de tegenstelling tussen de buitenaardse werkelijkheid waarin de mystici willen opgaan en het gefragmenteerde bestaan waarmee ze het moeten doen. Goedegebuure laat het witte licht breken in een bont gezelschap dat christenen, agnosten, atheïsten, moslims, Indiagangers en zen-adepten omvat.

Afkomstig uit Hoofdstuk 2 – ‘Een Wonder uit Zielegrond – Mystieke Tendensen in het Symbolisme’ (p. 49 & 50):

” Als onwisselbaren schat

Draagt de ziel heur rijk gemis

Door de bonte wildernis

Van de groote menschenstad:

Heel de volheid van haar hart,

Nardus in zijn broos albast –

O te liefelijken last

Voor dees markt van vreugd en smart! “

Quantity

Prijs: € 19,95

Loading Updating cart…

Mary’s Vineyard – Daily Meditations, Readings and Revelations

Andrew Harvey and Eryk Hanut.

193 Pages | First Quest Edition 1996, photographs included | Hardcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607453.

‘Celebrate the Sacred Feminine in this rapturous Hymn to Mary, the Mother Goddess of Christianity’.

Each day of the year is highlighted by a reading drawn from the visionary words of Mary’s devotees or from the revelations of the Mother herself as she has appeared in modern times. Each month is introduced by an innovative meditation to help us put Mary’s words into practice to heal, guide, and inspire our daily lives. Harvey’s & Hanut’s stunning photogrpahs make this book a gift to cherish all year.

From Chapter – ‘January’ (p. 17):

January 8th:

” The entire ancient world, from Asia Minor to the Nile and from Greece to the Indus Valley, abounds in figurines of the naked female form, in various attitudes of the all-supporting, all-including Goddess . . . and so it came to pass that, in the end and to our day, Mary, Queen of Martyrs, became the sole inheritor of all the names and forms, sorrows, joys and consolations, of the Goddess-Mother in the Western world: Seat of Wisdom, Vessel of Honor, Mystical Rose, House of Gold, Gate of Heaven, Morning Star, Refuge of Sinners, Queen of Angels, Queen of Peace. “ – Joseph Campbell.

Auteur: Harvey, A./Hanut, E.
ISBN: 0835607453
Quantity

Prijs: € 18,00

Loading Updating cart…

Het Spirituele Leven – Mystiek voor het Dagelijks Bestaan

Door Evelyn Underhill (1875 – 1941), vertaald door Renata Barnard en Marga Haas.

Evelyn Underhill was in haar tijd een van de meest gelezen auteurs over spiritualiteit. En nog steeds is haar werk zeer de moeite waard. In deze bundel helpt Underhill ons om ons leven in het juiste perspectief te zien: niet als op zichzelf staand, maar als onderdeel van het grote geheel van het werk van God aan zijn schepping. Ze moedigt ons aan stappen te zetten op de geestelijke weg. Maar welke stap we ook zetten, het is vruchteloos als die niet ook doorwerkt op alle andere lagen van het bestaan. Ze put uit een diepgravende studie van de Christelijke Mystiek. Haar horizon is echter breed; de spirituele dimensie van onze werkelijkheid is immers door iedereen te ervaren, niet alleen door christenen. Velen zullen zich in haar woorden herkennen – ook mensen, die zich niet meer thuis voelen in de Kerk.

De theologen Renata Barnard en Marga Haas verzorgden een eigentijdse en frisse vertaling van dit kleine Meesterwerk. Deze bundel is geschikt voor persoonlijke verdieping, maar ook om in een groep te lezen en te bespreken.

Afkomstig uit Deel IV: ‘Enkele vragen en problemen’ (blz. 71):

” Wie het spirituele leven serieus neemt, kan niet anders dan maatschappelijke vraagstukken bezien vanuit het perspectief van de eeuwigheid en nooit vanuit dat van lands- of eigenbelang. Dat betekent voor onze overtuiging uitkomen, bijvoorbeeld door in te gaan tegen vooringenomenheid en vooroordeel, compromissen afwijzen en alleen stemmen op hen, die dit onbaatzuchtige gezichtspunt delen. Als we zo zouden handelen, zou langzaam maar zeker een denktank ontstaan – een spirituele partij zo je wilt – die op de lange termijn zijn invloed in het land zou doen gelden. Maar dit vraagt veel geloof, hoop en liefde. En vooral moed. “

Auteur: Underhill, E.
ISBN: 9789043531511
Quantity

Prijs: € 15,99

Loading Updating cart…

On the Wings of Shekhinah – Rediscovering Judaism’s Divine Feminine

By Rabbi Leah Novick.

210 Pages | First Quest Edition 2008 | Softcover | Quest Books U.S.A. | ISBN: 9780835608619.

Denied and suppressed for thousands of years, the Divine Feminine returns at a time when the breakdown of traditional belief leaves us desperate for love, for security, for protection, for wisdom, for meaning. It leaves us yearning for a nurturing and cultivation of our whole being, that we might be adequate stewards of the coming planetary civilization.

Luminous and astute, this invaluable resource follows the journey of the Shekhinah through Jewish Scripture, Midrash, and Kabbalah, concluding with her rise among Jewish feminists, who understand that the Feminine Face of God is necessary to the health both of soul and world. Author Rabbi Novick also offers profound visualizations to help us connect personally with the Shekhinah. At the heart of the Mystery, we discover Shekhinah as our hope, our beckoning evolutionairy vision, and our point of contact with the spiritual genius, that resides within each of us.

From Chapter 11 – ‘Contemporary Jewish Feminism and the Return of Shekhinah (p. 129):

” If we could take flight on the wings of Shekhinah, here is what we might see. Flying over the majority of synagogues of North America, we would see women rabbis and cantors lead prayers. We would notice that they, and some women in their congregations, are wearing ’tallitot’ (prayer shawls) and ‘kippot’ (skullcaps), although more likely in colors and designs, that reflect the feminine. We would see women and girls standing on the ‘bimah’ (pulpit) reading from the Torah, as part of Shabbat services or bat mitzvah ceremonies in Conservative, Reform, Reconstructionist, and Renewal congregations. 

We would hear women teachers of Thorah, brilliant exegetes explaining holy texts, embodying what it means to be part of the generations of sages. We would encounter female trustees on synagogue boards and serving as presidents of congregations. Refreshments for the ‘oneg’ (socials after services) might be provided by men or families as opposed to the all-female cooking, baking, and hospitality roles of the past. In effect, the presence of women in leadership of Jewish communal life suggests, that our access to Shekhinah formerly connected with spiritual teachings and literature, has become apparent through women and girls calling the Divine Feminine back to earth. Perhaps this trend can be regarded as an extension of the teachings of the great Chasidic master Dov Baer, the Maggid of Mezeritch, who urged his followers to pray for the return of Shekhinah to our planet. “

 

Auteur: Novick, R.L.
ISBN: 9780835608619
Quantity

Prijs: € 19,75

Loading Updating cart…

Jacob Boehme – Western Esoteric Masters Series

By Jacob Boehme (1575 – 1624), edited by Robin Waterfield.

239 Pages | Copyright 2001 | Softcover | North Atlantic Books, Berkeley, California | ISBN: 1556433573.

Hihgly regarded among Christian mystics, Jacob Boehme was famous for his inspired and provocative analysis of the nature and being of God. Grounded in Paracelsus, the Kabbala, astrology, alchemy and the Hermetic tradition, Boehme articulated a revelatory theology, which emphasized the process, whereby God comes to know Himself.

Boehme reasoned that from His illimitable oneness, God was unable to truly apprehend Himself as God in all His splendor. Thus, God had to become an incarnated, limited being, for only through experience could He satisfy His need for self-understanding. Driven by a series of spiritual epiphanies, Boehme boldly proclaimed his new revelations, rejecting the narrow dogmatism and bibliolatry of mainstream sentiment. His subsequent prosecution by church authorities led to banishment from his home town of Goerlitz, and continued harassment by more orthodox thinkers. After his death in 1624, his writings continued to provoke debate among mystics and scholars investigating the nature of good and evil, creation and God’s will.

This anthology serves an an introduction to Boehme’s thought and will bring readers deeper into his philosophy. Part One gives biography and context of Boehme’s writings and their influence on later scientists, alchemical researchers and poets. Part Two contains selections from Boehme’s works grappling with his main themes including the birth of God and the vindication of His goodness. Of particular interest are a number of letters from Boehme, which have never appeared previously in English.

 

auteur: Boehme, J./Waterfield, R. (ed.)
ISBN: 1556433573
Quantity

Prijs: € 16,00

Loading Updating cart…

Praktische Mystiek – Voor Gewone Mensen

Door Evelyn Underhill.

171 Pagina’s | Uitgegeven in 1978; dit boek maakt deel uit van de Lotusreeks I | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9789061750178.

Engels origineel: Practical Mysticism – A Little Book for Normal People | Uitgegeven in 1914, reprint 1942, 2de reprint 2003 | Vintage Books, New York | ISBN 0375725709.

Dit bekende boekje, geschreven in Londen in 1914, gaat onder meer in op de vraag: Wat is Mystiek? Underhill geeft een beschouwing over de wereld van de ‘werkelijkheid’ en behandelt onderwerpen zoals: de voorbereiding van de mysticus, liefde en wilskracht, meditatie en bezinning, en de vernieuwing van het bewustzijn. Ze komt uiteindelijk tot de volgende definitie: ‘Mystiek is de kunst van het éénworden met de Werkelijkheid en een mysticus is iemand, die deze éénwording in meer of mindere mate heeft bereikt, of althans iemand, die streeft naar en gelooft in éénwording’.

Afkomstig van blz. 35:

” Hoe groter kunstenaar, hoe wijder en dieper de visie die hij heeft, hoe scherper hij zich bewust is van de bruisende levensstroom en levensschoonheid, van de overweldigende rijkdom en pracht in kleuren, klanken en vormen. Hij wil steeds dieper voortdringen, opdat zijn blik steeds wijder en rijker perspectieven ontwaren zal, totdat hij een wordt met de totaliteit van de Werkelijkheid, die hij altijd reeds om zich heen heeft geweten en waarvan hij beseft deel te zijn. Altijd door tracht hij over de drempel heen te komen, waardoor hij, de kunstenaar, een mysticus zal worden. “

 

 

auteur: Underhill, E.
ISBN: 9789061750178
Additional DescriptionMore Details

“Wat is Mystiek?”, blijven velen zich afvragen na lezingen, preken en anderszins te hebben aangehoord: kunnen wij westerlingen dat bevatten en er mee leven? Evelyn Underhill geeft “een” definitie:

“Mystiek is de kunst van het éénworden met de Werkelijkheid. Een mysticus is iemand, die deze éénwording in meer of mindere mate heeft bereikt, of althans iemand, die streeft naar en gelooft in zulk een éénwording.”
Dit boekje heeft in onze hedendaagse maatschappij nog niets aan actualiteit verloren.

Quantity

Prijs: € 4,25

Loading Updating cart…

Sema-Kanda: Threshold Memories – A Mystic’s Story

By Coulson Turnbull (1864 – xxxx).

253 Pages | Photo copy of the original 1898 edition | A4 Softcover | Kessinger Publications LCC, Montana U.S.A. | ISBN: 1564596923.

Dedicated in humility

 • To those who have watched the terrestrial  transformations and eruptions, have asked for Why, and have received None.
 • To those who, tired and home-weary, in a long and slow Journey , have yearned and sought for Justice and found her not.
 • Tho those, who have suffered, as humans suffer waiting in Faith for liberation.
 • To those hearts, who in Faith and Patience have mystic-wise found a golden thread so delicate, so strong, delicate as human frailty, yet strong to draw the tossed and home-weary from out the ocean’s tempest to the Harbor of Light, from out of the dark ocean’s tempest to the Light, divine in its cheer.
 • To men and woman, Regenerate, to the Illumined Ones.

 

auteur: Turnbull, C.
ISBN: 1564596923
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Saundarya-Laharī – Ocean of Beauty

By Śrī Śaṃkara-Bhagavatpāda with transliteration, English translation, commentary, diagrams and an appendix on Prayoga by Pandit S. Subrahmany Sastri and T.R. Srinivasa Ayyangar.

288 Pages | First published in 1937, sixth printing 1985 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 0835670678.

The Saundarya-laharārī, ’the Ocean of Beauty’, eminently shares the characteristics of a poem displaying the finest touches of poetical fancy, (ii) a Stotra, hymn, in praise of the Goddess Tripurasundarī, (iii) a series of Mantra-s, mystic formulae, to be used by the Upāsaka along with the corresponding Yantra-s, diagrams, wherein the Devī is to be conceived as abiding, and (iv) an exposition of the Agama-s and Tantra-s, bearing on the worship of the Supreme Being in Its aspect of the Śakti, Creative Energy, known as  the Śrī-vidyā, embodying the underlying principles of Vaidika-dharma and as such having the sanction of the Veda-s. In its first forty-one stanzas it encompasses the Ananda-laharī, ’the Ocean of the Blisfully Sublime’.

From Page 220:

” 78. Sthiro gangāvartah stana-mukula-romāvali-latā-

nijāvālaṃ kuṇdaṃ kusumasara-tejo-huta-bhujaḥ ;

Rater līlāgāraṃ kim api tava nābhir giri-sute

biladvāraṃ siddher girisa-nayanānāṃ vijayate.

O Daughter of the Mountain! all glory to Thy navel (which may be characterized) in some such way (as) a motionless eddy of the Gangā, a trench for the growth of the creeper of the line of down, with the breasts as buds; the pit for maintaining the sacrificial Fire of the prowess of the flower-arrowed (Kusuma-Śāra); the pleasure-bower of Rati; the mouth of the cavern for the attainment (of Yoga) by Girisa’s eyes! “
 

auteur: Subrahmanya Sastri, S./ Srinivasa Ayyangar, T.R.
ISBN: 8170593182
Quantity

Prijs: € 5,67

Loading Updating cart…

The Hymn of Jesus (A Quest Miniature)

By George Robert Stowe Mead (1863 – 1931).

75 Pages | First published in 1907, Quest book edition 1973 | Paperback | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604322.

According to Mead the translator of this beautiful Hymn of Jezus, there is strong reason to presume that this work is a very early Christian Mystery ritual. Perhaps the oldest Christian ritual preserved to us.

G.R.S. Mead was a renowned British scholar and a recognized authority on Christian origins and Gnostic and Hermetic literature. He died in 1933, but his works are still widely read. In his commentary on this Hymn in ritual form he has offered and interpretation of its inner, spiritual meaning.

If then, we have before us not a Hymn, but the remains of a mystery-ritual, there must have been two people in the circle. One of them was the Master, the Initiator. Who was the other? Manifestly, the one to be initiated. Now the ultimate end of all Gnosis was the at-one-ment or union of little man with the Great Man, of the human Soul with the Divine Soul… “

auteur: Mead, G.R.S.
ISBN: 0835604322
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart…

Inner Adventures – Thought, Intuition and Beyond

By Ernest Lester Smith (1904 – 1992).

233 Pages | A Quest Original, First Edition 1988 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606279.

‘Adventures in Higher Thought! Probes Mind and Beyond’!

This book explores Mystical Consciousness, Intuition, Holism, Dreaming, Memory, Bio-Feedback, Brain Rhythms, Information Processing, Mind-Brain Interface. Smith shows how ancient seers and Eastern mystics already have reached greater Wisdom through higher states of consciousness. Whole truth, he reasons, generally available only to a person, who has made considerable progress in spiritual living and reached the higher self inside each one of us.

From the Epilogue:

” If a worldly person were to ask me if I believe in reincarnation, I should be tempted to answer, ‘No, what you regard as yourself will not reincarnate.’ It is the inner being, barely recognized through a worldly life, that returns. Thus, we may say that the personality is immortal, though not everlasting, since it persists for a while after death. The individuality, the transpersonal spiritual nature, is everlasting though not eternal, since it persists through a long series of incarnations. Only the Spirit, the divine nature, of which we are as yet only dimly aware, is eternal. It abides quiescent in its timeless realm, until we are ready to return to the Source whence we came, following in the footsteps of men like the Buddha and the Christ. “

auteur: Lester Smith, E.
ISBN: 0835606279
Quantity

Prijs: € 8,51

Loading Updating cart…

The Wholeness Principle – Dynamics of Unity within Science, Religion and Society

By Anna Lemkow.

322 Pages | Published in 1990, second Quest edition 1995 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607151.

Dutch translation: Het Heelheid Principe – De Dynamiek van Heelheid in Wetenschap, Religie en Samenleving | Published in 1993 | Softcover, incl. index, word list & literature list | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750660.

It becomes more and more clear, the present-day tendency of separation amongst civilizations and religions is forming a threat for the global survival of humanity. A philosophy, in which an emphasis is put on that ‘unity’ present behind separation is called ‘holism’. Holistic literature is characterized by the postulization of possible connections between religion (mysticism) and science (physics), yet inclusion of its societal dimension often seems to be forgotten. It is The Wholeness Principle, which discusses this societal dimension to an elaborative extent.

Annas Lemkow researches an enormous scala of subjects. First, she discusses the rise of modern science and its effects on our worldview. Then, she involves the spiritual dimension by mapping out similarities and differences existing amongst the major religions of our world, the relationship between religion and science and the place mysticism has in view of the whole of human knowledge. Finally, she carefully looks at societal developments that have taken flight as a result of the rapid implementation of technology, such as industrialism and automation. She sketches the peripheries of a political vision adjusted to the new world order: one in which humankind does finally acknowledge East and West, North and South cannot live without each other.

From Chapter 12 – ‘The Essential Unity of all Religions’:

” Whether we listen with aloof amusement to the dreamlike mumbo jumbo of some red-eyed witch doctor of the Congo, or read with cultivated rapture thin translations  from the sonnets of the mystic Lao-tse, or now and again crack the hard nutshell of an argument of Aquinas, or catch suddenly the shining meaning of a bizarre Eskimo fairy tale, it will be always the one, shapeshifting yet marvelously constant story that we find, together with a challenging persistent suggestion of more remaining to be experienced than will ever be known or told. “

 

auteur: Lemkow, A.F.
ISBN: 0835607151
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

Het Heelheid Principe – De Dynamiek van Heelheid in Wetenschap, Religie en Samenleving

Door Anna Lemkow.

416 Pagina’s | Uitgegeven in 1993 | Softcover, incl. index, woordenlijst & literatuurlijst | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9061750660.

Engels origineel: The Wholeness Principle – Dynamics of Unity within Science, Religion and Society | Uitgegeven in 1990 | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607151.

Het begint steeds duidelijker te worden dat de huidige verdeeldheid tussen volkeren en godsdiensten een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mensheid. Een filosofie, waarin juist de nadruk wordt gelegd op de eenheid, die achter alle verdeeldheid ligt wordt wel ‘holisme’ genoemd. In de holistische literatuur is tot nu toe ingegaan op de mogelijke verbanden tussen religie (mystiek) en wetenschap (fysica). De maatschappelijke dimensie wordt daarbij vaak onbesproken gelaten. In Het Heelheid Principe wordt juist aan deze sociale dimensie van het holisme veel aandacht besteed.

Anna Lemkow bestrijkt een enorm terrein aan onderwerpen. Eerst behandelt zij de opkomst van de moderne wetenschap en de gevolgen, die dat heeft gehad voor ons mens- en wereldbeeld. Daarna betrekt zij de spirituele dimensie in haar betoog, waarbij zij ingaat op de overeenkomsten en verschillen tussen de grote religies van de wereld, de verhouding van religie en wetenschap, en de plaats van de mystiek in het geheel van de menselijke kennis. Tenslotte bespreekt zij uitvoerig de maatschappelijke ontwikkelingen die het gevolg zijn van de hoge vlucht van de technologie, zoals industrialisering en automatisering. Lemkow schetst de omtrekken van een politieke visie, die aangepast is aan de nieuwe wereldorde, waarin men inziet dat Oost en West, Noord en Zuid niet zonder elkaar kunnen leven.

Afkomstig uit Hoofdstuk 1 – ‘Heelheid, Sleutel tot Inzicht’ (blz. 47):

” De Hermetische keten van de Grieks mystieke traditie . . . . . verwijst naar het bestaan van een levende traditie, die van leraar op leerlingen wordt doorgegeven en medegedeeld, leraar na leraar, in een eeuwigdurende keten waarvan de schakels levende mensen zijn . . . ‘Rechtvaardige vervolmaakte mensen’, ‘Meesters van Wijsheid en Mededogen’. Het belang van de traditie schuilt niet zozeer in de vraag wie deze Meesters waren of zijn dan in datgene wat werd doorgegeven: een wijsheid, die alle kennis verenigt en doel en richting geeft aan de pogingen van de mens om zichzelf en de wereld, waarin hij/zij zich beweegt te begrijpen. “

auteur: Lemkow, A.F.
ISBN: 9061750660
Additional DescriptionMore Details

Het begint steeds duidelijker te worden dat de huidige verdeeldheid tussen volkeren en godsdiensten een bedreiging vormt voor het voortbestaan van de mensheid. Een filosofie waarin juist de nadruk wordt gelegd op de eenheid die achter alle verdeeldheid ligt wordt wel ‘holisme’ genoemd. In de holistische literatuur is tot nu toe ingegaan op de mogelijke verbanden tussen religie (mystiek) en wetenschap (fysica). De maatschappelijke dimensie wordt daarbij vaak onbesproken gelaten. In Het heelheid- principe wordt juist aan deze sociale dimensie van het holisme veel aandacht besteed. Anna Lemkow bestrijkt in Het heelheid principe een enorm uitgestrekt terrein van onderwerpen. Eerst behandelt zij de opkomst van de moderne wetenschap en de gevolgen die dat heeft gehad voor ons mens- en wereldbeeld. Daarna betrekt zij de spirituele dimensie in haar betoog, waarbij zij ingaat op de overeenkomsten en verschillen tussen de grote religies van de wereld, de verhouding van religie en wetenschap, en de plaats van de mystiek in het geheel van de menselijke kennis. Tenslotte bespreekt zij uitvoerig de maatschappelijke ontwikkelingen die het gevolg zijn van de hoge vlucht van de technologie, zoals industrialisering en automatisering. Anna Lemkow schetst de omtrekken van een politieke visie die aangepast is aan de nieuwe wereldorde, waarin men inziet dat Oost en West, Noord en Zuid niet zonder elkaar kunnen leven. De auteur heeft dertig jaar lang als ontwikkelingseconoom gewerkt bij de Verenigde Naties. Lees het eerste hoofdstuk: Hoofdstuk 1

Quantity

Prijs: € 15,00

Loading Updating cart…

The Mystery Schools

By Grace F. Knoche (1909 – 2006).

98 Pages | Originally published in 1940, second and revised 1999 edition | Softcover | The Theosophical University Press, Pasadena U.S.A. | ISBN: 1557000662.

Dutch translation: De Mysteriescholen Door De Eeuwen Heen | Translation of the second and revised 1999 edition | Theosophical University Press Agency, Den Haag | ISBN: 9070328569.

Behind the world’s religions, philosophies, and sciences lies a little understood but potent source of humanity’s spiritual life: the Mystery Schools. Reaching back into remote antiquity, these esoteric institutions have kept alive the timeless Theosophia or Divine Wisdom of the ages, while stimulating mankind’s spiritual intuitions and evolutionary progress. This conscise overview treats of the history, purposes, and methods of these schools, derivative of the sacred Original which gave them birth and inspiration. Subjects include the dual character of the Mysteries, symbols and patterns of initiation, the brotherhood of compassion, and the Mystery schools of today.

From Chapter 12 – ‘The Mystery Schools of Today’ (p. 81):

” The Brotherhood of Great Ones never deserts humanity. Underneath and behind and within there pulsates the eternal heart of compassion. Withdrawal of the Mystery Schools from public knowledge by no means indicated withdrawal of the perennial support of the Mahatmas. Mystery-centers are to be found today all over the world, writes H.P. Blavatsky, for ’the Secret Association is still alive and as active as ever’ (Isis, 2:100). Guarded with jealous care by their protectors, the precise location of these schools is undiscoverable except by the worthy; however, a veil of secrecy is not synonymous with nonexistence. “

auteur: Knoche, G.F.
ISBN: 1557000662
Quantity

Prijs: € 9,00

Loading Updating cart…

De Mysteriescholen Door De Eeuwen Heen

Door Grace F. Knoche (1909 – 2006).

108 Bladzijden| Vertaling van de tweede en herziene 1999 editie | Softcover | Theosophical Universiy Press Agency, Den Haag | ISBN: 9070328569.

Engels origineel: The Mystery Schools | Originally published in 1940, second and revised 1999 edition | The Theosophical University Press, Pasadena U.S.A. | ISBN: 1557000662.

Achter de religies, filosofieën en wetenschappen van de wereld ligt een weinig begrepen, maar krachtige bron van spiritueel leven van de mensheid: de Mysteriescholen. Deze esoterische instellingen gaan terug tot in de verre Oudheid; ze hebben de tijdloze Theosophia of Goddelijke Wijsheid van de eeuwen levend gehouden, en stimulansen gegeven aan de geestelijke intuitie en evolutionaire vooruitgang van de mensheid.

Dit boekje behandelt de geschiedenis, doeleinden en methoden van deze scholen, die hun bestaan en inspiratie ontlenen aan een heilige oorsprong. Tot de besproken onderwerpen behoren het tweevoudige karakter van de Mysteriën, symbolen en patronen van inwijding, de broederschap van mededogen en de Mysteriescholen van nu.

Uit Hoofdstuk 9 – ‘Wegen van Inwijding’ (blz. 65):

” In de meer gevorderde mysterietraining moet de leerling niet alleen leren het mystieke voertuig van ontwaakt bewustzijn op te bouwen dat hem van het ene gebied naar het andere zal brengen, maar ook om in de loop van zo’n individueel wordingsproces de eeuwige wegen van inwijding zelf opnieuw te ontdekkken. Wat wijsheid en een vooruitziende blik betreft is de natuur in alle opzichten consequent: een wet, een methode, een structuur. Met bekoorlijke zorgvuldigheid repeteert ze de wegen van inwijding door middel van de cyclus van slaap en dood. De dood en de processen, die daarbij een rol spelen vormen het hart en de kern van de grote Mysteriën: door de dood van het lagere wordt het hogere geboren. Als het zaad niet sterft, kan de bloem niet bloeien; als de bloem niet sterft kan zich geen zaad vormen. ‘Hij die zijn leven verliest om Mijnentwil zal het vinden’ (Matt. 10:39). “

auteur: Knoche, G.F.
ISBN: 9070328569
Quantity

Prijs: € 10,00

Loading Updating cart…

Looking In, Seeing Out – Consciousness and Cosmos

By Menas Kafatos and Thalia Kafatou.

290 Pages | Copyright 1991 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606740.

Most b0oks on science and mysticism attempt to link modern physics to philosophic views of consciousness. This book explores the two as parallel processes – one outer, one inner. Our outward search is for objective reality – ‘out there’ in the world. But what we experience as outer is linked to what we can know in ourselves subjectively. The inward search is for that level of consciousness that underlies all subjective experience, spoken of by the mystics. Like other recent authors, Drs. Kafatos and Kafatou find parallels between Eastern thought and recent scientific developments in quantum theory and cosmology. But they go farther and hold that the realms of consciousness and the objective world are complementary aspects of the same reality. Their approach is fresh and unique and show how we are involved in the cosmic process.

From Chapter 8 – ‘The Physics of Consciousness’ (p. 252):

” Without going outside you may know the whole world. Without looking through the window you may see the ways of Heaven. – Lao Tsu

Finally, whatever is meant by the word ‘reality’, it is clearly non-local and not independent of the observing process. The world of quanta is probablistic by nature. Physical attributes of quanta cannot be determined in a precise way; only the probabilities of these attributes can be determined a priori. Seemingly, ‘God is playing dice’, and we, observers, seem to be part of the game. Moreover, in the quantum domain, the reality of solid matter and the apparent permanence of particles dissolves into a dance of ever-changing quantum interactions. What is real is the process, not the substance. “

auteur: Kafatos, M./Kafatou, T.
ISBN: 0835606740
Quantity

Prijs: € 14,50

Loading Updating cart…

Vormen van Religieuze Ervaring – Een Onderzoek naar de Menselijke Aard

Door William James (1842 – 1910) vertaald door Daniël Mok en Johan van Tricht.

404 Bladzijden | Eerste Engelse druk 1902, eerste Nederlandse druk 1907, zesde herziene en vermeerderde druk 2010 | Softcover | Uitgeverij Abraxas, Amsterdam. ISBN 9789080730021

Engels origineel: The Varieties of Religious Experience A Study in Human Nature | Eerste druk 1902 | Harvard University.

William James is de grondlegger van de Moderne Psychologie. Vormen van Religieuze Ervaring is zijn ontelbare malen herdrukte Magnum Opus. Keer op keer wordt er naar verwezen. De scherpe observaties van James’ zijn ongeëvenaard gebleken, de glans is door de jaren heen alleen maar versterkt.

Aan de hand van autografisch materiaal van mensen met een verschillende en culturele en levensbeschouwelijke achtergrond analyseert James de menselijke aard, conditie en gevoelens. Met kennis en wijsheid bespreekt hij de werkelijkheid van het onzichtbare, de optimistische en pessimistische houding, de innerlijke tweestrijd, de zieke ziel en de neurose, hergeboorte en het begrip ‘heiligheid’. Mystiek benadert James voor het eerst als een eigensoortige menselijke ervaring, die niet herleid kan worden tot andere psychische ervaringen of verschijnselen. Kerk en dogma laat hij buiten deze zorgvuldige filosofische en psychologische studie: het gaat bij James over onze werkelijkheidsbeleving, ons gedrag en gevoelsleven, en hoe je daadwerkelijk de kwaliteit van je leven kunt verbeteren. De schrijftrant van William James is helder, principieel en objectief. In elke zin proef je James’ oprechte betrokkenheid. Een milde ironie kruidt telkens zijn betoog en je hebt al lezend steeds het gevoel te maken te hebben met een groot denker en schrijver.

Uit Hoofdstuk VI: ‘De Gespleten Persoonlijkheid en zijn Proces van Eenwording’ (blz. 128 & 129):

” Ik ben altijd een mengsel geweest van zwakheid en kracht, en ik heb zwaar moeten boeten voor de zwakheid. Als kind had ik last van verlegenheid. Als mijn veter los was, voelde ik vol schaamte dat ieders ogen op het ongelukkige koordje gericht waren. Als meisje deinsde ik terug voor vreemden en dacht dat ik ongewenst en ongeliefd was, zodat ik overvloeide van dankbaarheid tegenover iedereen, die vriendelijke tegen mij was. Als jonge huisvrouw was ik bang voor mijn dienstbodes en zag ik slordig werk liever over het hoofd dan de kwelling te verduren om de boosdoeners te berispen. Wanneer ik enthousiast een lezing gaf en gedebatteerd had op het podium, ging ik liever zonder nog iets te drinken naar mijn hotel dan de kelner te vragen om iets te halen. Strijdlustig op het podium ter verdediging van een zaak, die mij ter harte gaat, schrik ik terug voor onenigheid en afkeuring thuis. Zo ben ik in mijn hart een lafaard, maar een flinke vechter in het openbaar. Ik heb aardig wat moeilijke kwartiertjes doorgemaakt met het verzamelen van mijn moed om een ondergeschikte te vermanen, waar mijn plicht me toe dwong. Hoe vaak heb ik mijzelf niet uitgelachen als de dappere podiumstrijdster, wanneer ik niet de moed kon opbrengen een jongen of een meisje de mantel uit te vegen, omdat zij slecht werk hadden afgeleverd. Een onvriendelijke blik of opmerking waren voldoende om mij in mijn schulp te doen kruipen, terwijl als ik op het podium sta tegenstand mij juist het best doet spreken. “

 • Annie Besant in An Autobiography, 1893, 2003.
auteur: James, W.
ISBN: 9789080730021
Quantity

Prijs: € 29,95

Loading Updating cart…

The Varieties of Religious Experience – A Study in Human Nature

By William James (1842 – 1910), edited with and Introduction by Martin E. Marty.

534 Pages | First published in the U.S.A. by Longmans, Green & Co in 1902, published in the Penguin Library in 1982, reprinted in Penguin Classics 1985 | Softcover | Penguin Books Ltd., London | ISBN:

Dutch translation: Vormen van Religieuze Ervaring – Een Onderzoek naar de Menselijke Aard First Dutch publication 1907, sixth revised and extended publication 2010 | Softcover | Abraxas, Amsterdam.

‘Standing at the crossroads of psychology and religion, this groundbreaking work applied the scientific method to humankind’s religious behavior’.

William James believed individual religious experiences, rather than the precepts of organized religions, were the backbone of the world’s spiritual life. His discussions of conversion, repentance, mysticism, and saintliness – and his observations on actual, personal religious experiences – all support this thesis.

In his Introduction, Martin E. Marty discusses how James’ pluralistic view of religion led to his remarkable tolerance of extreme forms of religious behavior, his challenging, highly original theories, and his welcome lack of pretension in all of his observations on the individual and the divine.

From Lecture VIII – ‘The Divided Self and the Process of its Unification’ (p. 168):

” I have ever been the queerest mixture of weakness and strength, and have paid heavily for the weakness. As a child, I used to suffer tortures of shyness, and if my shoe-lace was untied would feel shamefacedly that every eye was fixed on the unlucky string; as a girl I would shrink away from strangers and think myself unwanted and unliked, so that I was full of eager gratitude to any one, who noticed me kindly; as the young mistress of a house I was afraid of my servants, and would careless work pass rather than bear the pain of reproving the ill-doer; when I have been lecturing and debating with no lack of spirit on the platform, I have preferred to go without what I wanted at the hotel rather than to ring and make the waiter fetch it. Combative on the platform in defense of any cause I cared for, I shrink from quarrel or disapproval in the house, and am a coward at heart in private while a good fighter in public. How often have I passed unhappy quarters of an hour screwing up my courage to find fault with some subordinate, whom my duty compelled me to reprove, and how often have I jeered at myself for a fraud as the doughty platform combatant, when shrinking from blaming some lad or lass for doing their work badly. An unkind look or word has availed to make me shrink into myself as a snail into its shell, while, on the platform, opposition makes me speak my best. “

 • Annie Besant in An Autobiography, 1893, 2003.
auteur: James, W.
ISBN: 9780140390346
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Reflections on Time, Duration and Immortality

By Ianthe H. Hoskins (1912-2001).

37 Pages | Printed July 2000 | Softcover | The Theosophical Publishing House, London | No ISBN.

Ianthe Hoskins joined The Theosophical Society in 1936, and later served for two periods (1972-1978 and 1989-1992) as General Secretary of the English Section. As an international lecturer she has travelled widely, lecturing in English, French, Spanish and German, and conducting study courses at the International Headquarters at Adyar and in several Sections around the world. For a number of years she has been a member of the General Council (the governing body of the Society). Outside the Society, she is well known in the Yoga movement, speaking particularly on Vedanta.

From page 25:

” If the divine birth is to shine with reality and purity, it must come flooding up and out of man from God within him, while all man’s own efforts are suspended and all the soul’s agents are at God’s disposal. “

 

 

auteur: Hoskins, I.H.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 4,50

Loading Updating cart…

Dialogues with a Modern Mystic

By Andrew Harvey and Mark Matousek.

274 Pages | First Quest Edition 1994 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835607046.

‘Dialogues with a Modern Mystic is a silent offering of ethereal word flowers at the feet of the Beloved’.  – Ram Dass.

The Dialogues themselves took place over the course of two, fourteen-day marathons in California and Germany. They are modeled after the Sufi tradition known as sorbet, literally the spiritual talk of friends. This style of informal investigation between brothers and sisters on the path is, we believe, central to the way of the Mother, free of dogma, authority, hierarchy and conclusion.

For the sake of clarity, we have ordered this free-flowing movement into a four-part composition, corresponding to the following four questions:

 1. Where is the human race today?
 2. Where are we going?
 3. How will we get there?
 4. What will we find?

Thus, our talks progress from a necessarily harsh analysis of the ‘concentration camp of reason’, to a description of the Mother’s way (and the future evolution of humankind envisioned by Sri Aurobindo), to a discussion of the ways and means of spiritual life and, finally, to a brief description of the mystic tenets of darkness, silence and nonduality,

From Chapter 3: ‘Straddling East and West’ (p. 54):

Andrew Harvey: 

” This great revolution that Aurobindo envisioned would be enacted under the aegis of the Divine Mother. Nothing in any of my reading or inner experience prepared me for what I found in his work when I first encountered it at twenty-six in Pondicherry, a vision of the Divine Mother, of God as the Mother, so radical, so potent, so all-embracing that it overturned and transformed completely everything I had hitherto understood of God. At last I found a vision of the Divine that satisfied my heart and mind and answered my profound needs for a belief in a dynamic Feminine Power that could reshape a world I experienced as deformed by patriarchal rationalism and greed; for a relationship with the Divine that would be fearless, unpuritanical and as completely tender, shameless and intimate as the ideal relationship between mother and child. “

auteur: Harvey, A./Matousek, M.
ISBN: 0835607046
Quantity

Prijs: € 12,50

Loading Updating cart…

The Silent Encounter – Reflections on Mysticism

Edited by Virginia Hanson (1898 – 1991).

240 Pages | Published in 1974 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835604489.

In every age and in every land there have been individuals, who have broken through the shell of everyday concerns and inherited beliefs into a dimension of consciousness, which gives direct insight into fundamental truth. This mystical experience has come to millions, and all mankind is destined to know it as a natural outgrowth of evolution. It is the ‘silent encounter’ with the Self, usually unexpected and often unsought, yet revealing the essence of Reality.

In this book, such writers as Haridas Chaudhuri, Manly P. Hall, Geoffrey Hodson, Phoebe B. Bendit, Arthur W. Osborn and others explore this subject from varying backgrounds and approaches. The reader, who has known the mystical experience will meet his own realizations in ways, which deepen his understanding. Those, who have yet to break through into this realm of consciousness will catch glimpses of an inevitable experience and perhaps be led closer to it.

From Chapter 19 – ‘The Mystical Element in Creativity’ (p. 186):

” Thus our recognition of the horizon principle in all experience as a meeting in ourselves of sky and earth, of spirit and matter, provides an accurate focus for seeing all pairs of opposites as two aspects of the same thing and thereby reversing our position relative to them from that of conflict to one of transcendence. It is in this sense that Francis Bacon wrote in his ‘Essay on Truth’: ‘Surely it is heaven upon earth for a man’s mind to move in charity, rest in Providence [i.e., the Law] and turn upon the poles of truth. “

auteur: Hanson, V. (ed.)
ISBN: 0835604489
Quantity

Prijs: € 6,20

Loading Updating cart…

Light on the Path and an Essay on Karma (Standard)

By Mabel Collins (1851-1927).

81 Pages | First Adyar Edition 1911, Adyar Centenary Edition 1982, second reprint 2000 | Hardcover | Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170590116.

Dutch publication: Licht op het Pad, part of the publication Drie Wegen, Een Pad | First published in 2006 | Hardcover | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland | ISBN: 9061750881.

‘A TREATISE, Written for the personal use of those, who are ignorant of the Eastern Wisdom and who desire to enter within its influence. Written down by MC’.

The book itself begins with the statement, that ‘These rules are written for all disciples’. The latter description is surely the more accurate one, as the history of the book will show. As we have it at present it was dictated by the Master Hilarion through the mediumship of M.C. – a lady well known in Theosophical circles, who at one time collaborated with Helena Petrovna Blavatsky in the editorship of Lucifer. The Master Hilarion received it from his own Teacher, the Great One. One, who among Theosophical students is sometimes called ‘The Venetian’; but even He is the author only of part of it. It has passed through three phases; let us set them down in order.

It is but a small book even now; but the first form, in which we see it is smaller yet. It is a palm-leaf manuscript, old beyond computation; so old that even before the time of Christ men had already forgotten its date and the name of its writer, and regarded its origin as lost in the mists of prehistoric antiquity. It consists of ten leaves, and on each leaf are written three lines only; for in a palm-leaf manuscript the lines run along the page, and not across it as with us. Each line is complete in itself – a short aphorism. In order that these thirty lines may be clearly distinguishable, they are printed in this edition in black type. The language in which these aphorisms are written is an archaic form of Sanskrit. The Venetian Master translated them from Sanskrit into Greek for the use of His Alexandrian pupils, of whom the Master Hilarion was one in His incarnation as Iamblichus. Not only did He translate the aphorisms, but He added to them certain explanations, which we shall do well to take along with the original.
From page 15:
” These rules are written for all disciples: Attend you to them.
Before the eyes can see they must be incapable of tears. Before the ear can hear it must have lost its sensitiveness. Before the voice can speak in the presence of the Masters it must have lost the power to wound. Before the soul can stand in the presence of the Masters its feet must be washed in the blood of the heart. “
auteur: Collins, M.
ISBN: 8170590116
Quantity

Prijs: € 6,50

Loading Updating cart…

The Common Experience – Signposts on the Path to Enlightenment

By J.M. Cohen and J-F. Phipps.

281 Pages |First Quest Edition 1992 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606791.

The mystical path is not mysterious. It is not the private path of monks and yogins‘, so begins this anthology of the spiritual experience of ordinary men and women as well as those of monks, philosophers, and spiritual teachers such as Lao Tzu, Krishnamurti, Aldous Huxley, William Blake, Plato and Paramahansa Yogananda. These selections on the ways to Enlightenment, drawn from both East and West, are grouped to illuminate such topics as meditation, compassion, time and eternity, mystical powers and death and rebirth. Although the writings and the authors’ commentary on them are variously colored by their separate traditions, their effect as a whole is to reveal ‘the white light, that combines the rainbow hues of the different mystical traditions‘, which are essentially one ‘common experience‘.

From Chapter 4 – ‘Enlightenment’ (p. 109):

” Q. How is it possible to become selfless, while leading a life of worldly activity?

A. There is no conflict between work and wisdom.

Q. Do you mean that one can continue all the old activities, in one’s profession, for instance, and at the same time get enlightenment?

A. Why not? But in that case one will not think that it is the old personality, which is doing the work, because one’s consciousness will gradually become transformed until it enters in That which is beyond the little self . . . “

auteur: Cohen, J.M./Phipps, J.F.
ISBN: 0835606791
Quantity

Prijs: € 15,22

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…