TVN Home » Product categorieën: vedanta

Vedānta

16 december 2020

Bhagavad Gītā – De Yoga van Oost en West

Door Paul van Oyen
Redactieraad: Soeroedj Baladien, Laetitia Bekker, Diana Schellekens, Kamla Balak, Anneke van Dijk, Alexandra Pander.

997 Pagina’s | 2016 | Softcover | Uitgeverij Villa Sophia, Amsterdam | ISBN: 9789076392486

De Bhagavad Gitâ staat centraal in het Indiase culturele, spirituele en religieuze gedachtengoed. Op onnavolgbare wijze onderwijst Sri Krishna zijn leerling Arjuna, die symbool staat voor de individuele mens die de ommekeer maakt en de “thuisreis” aanvangt die voor iedere mens persoonlijk is en onlosmakelijk verbonden is met de maatschappij en de omstandigheden waarin men leeft, woont en functioneert. Het boek is een tijdloze inspiratie voor ieder welwillend en zoekend mens.
De verzen zijn van commentaar voorzien om de tekst daarmee toegankelijker te maken voor de moderne Nederlandse lezer. Tevens wordt geciteerd uit het commentaar van de Indiase wijsgeer en hervormer Shankara die leefde tussen 788 en 820 n.Cht. Zijn commentaar dient vrijwel overal als basis bij de studie van de Bhagavad Gitâ.
Het woord ‘yoga’ komt in de Bhagavad Gitâ veelvuldig voor en wordt gebruikt in de betekenis van ‘discipline, filosofie, kennis, pad en yoga’. Yoga staat voor verenigen en verbondenheid. Het woord ‘juk’ is er van afgeleid. Twee ossen verbonden door een juk moeten samenwerken: lichaam en geest.

Paul van Oyen (1944) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam . In Londen bestudeerde hij praktische filosofie, advaita vedanta en de bijbel onder zijn leermeester Leon MacLaren.

AUTEUR: Van Oyen, P.
ISBN: 9789076392486
Quantity

Prijs: € 39,00

Loading Updating cart…

De Rede als Bekroning – Vivekacūḍāmaṇi – Een vertaling met commentaar van Paul G. van Oyen

Door Shankara (788 – 820), vertaald door Paul G. van Oyen.

490 Pagina’s | 5e druk, 2015 | Uitgeverij Villa Sophia, Amsterdam | ISBN: 9789076392103

Shakara is de belangrijkste Indiase filosoof. Hij behoort tot het filosofische systeem van de advaita vedânta. Dit werk heet oorspronkelijk Vivekacûdâmani. Het gaat over de weg, de kennis, die tot zelfrealisatie leidt. Het werk was oorspronkelijk bedoeld voor degenen die reeds een aantal voorbereidende stappen op deze weg van advaita vedânta hadden gezet. Het is een traditie die bij uitstek uitgaat van een leraar-leerling relatie waarbij de leeraar vooral opvalt door zijn of haar kennis en ervaring van een alomvattende eenheid.
Rede en redelijkheid zijn het vermogen om steeds terug te keren tot die universle eenheid waarin alle aparte begrippen oplossen. Kort gezegd: het Ene is de werkeloijkheid al het andere is niet meer dan een droom. De Vivekacûdâmani neemt je mee op een reis om de droom die ‘wereld’ heet als een droom te zien en niet als de ulrieme werkelijkheid. Door middel van een stap voor stap benadering geeft de tekst aan hoe je dat ene kunt verwerkelijken en kennen. Onze geest is als een hongerige tijger die overal op af wil springen. Hoe beteugel je die tijger? De rede is de bekroning van de menselijke geest.

Paul van Oyen (1944) studeerde rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Later bestudeerde hij in Londen praktische filosofie, advaita vedanta en de bijbel onder zijn leermeester Leon MacLaren.

NAME: Shankara / Van Oyen, P. G.
ISBN: 9789076392103
Quantity

Prijs: € 32,00

Loading Updating cart…

Mystic Experiences – Tales of Yoga and Vedanta from The Yogavasishtha

By Dr. Bhagavan Das (1869-1958), with Notes by Annie Besant (1847–1933).

114 Pages | Published in 1988 | Softcover | The Indian Bookshop, The Theosophical Society, Varanasi | No ISBN.

Two histories of the Sage Valmiki wrote, to teach the growing world he loved so well, the way of virtue and of happiness. The one, intended for the younger souls, depicts the outer life of Rama, prince and King of Avadha and tells of how he warred against, and slew the evil King, Ravana.

This ancient book is known to the world as Ramayana. The other, helpful at a later stage, is called Maha Ramayana, Greater Book, and it describes the inner life of Rama, telling how he triumphed over foes within himself, and so prepared to fight and conquer, for the helping of the world, the outer evil forces rampant in that time.

From Book III – ‘The World Illusion and the Real Self’ (p. 51):

” Rama: How may I understand that Paramatma is, and that these worlds are not?

Vasishtha: He who understands that the world is an illusion, just as much as the colour of blue which appears to belong to the emptiness of space is an illusion, he has in truth understood the nature of the Supreme. “

Quantity

Prijs: € 7,50

Loading Updating cart…

The Mind of Adi Shankaracharya

By Y. Keshava Menon.

121 Pages | Published in 1976 | Jaico Publishing House, India | No ISBN.

On the intellectual level, Indian philosophy is logical and rational and proceeds on the same kind of axioms, overt or implied, as Western philosophy. Shankara was one of the most subtle of Indian philosophers, and though for him intellectual dexterity was not an end in itself, the reader will find some reasoning worthy of his steel in the following pages. Equally, however, it would be an error to bring to Shankara the same spirit of mesmerised reverance that many Christians bring to the Elizabeth English of the Authorised Version of the Bible. Reverence and blind faith are also not enough. Perhaps the most helpful thing that can be said is that the reader who wants to get the best out of Shankara should approach him with a cool, constructively critical mind, but determined to study philosophy as a whole and not to reject conclusions out of hand. There is ratiocination in plenty for him, but if he is not prepared to test the philosophy for himself, he would have gained little from Shankara.

From the Introduction (p. VII):

” Though he is considered one of the foremost of India’s philosophers, Shankara is also one of the most misunderstood. We have heard fire-eating revolutionaries advance the theory that the essence of Shankara philosophy is on all fours with the materialistic interpretation of life formulated by Hegel, on which is built the edifice of Marxism. Pandit Jawarharlal Nehru, in the course of his record of the cultural history of the world, testifies to Shankara’s merits as an outstanding Shaivite. In his own time, Shankara was hailed as Shanmathatshapanacharya (founder of six faiths). Obviously, all of them cannot very well be right. Much of the misunderstanding of Shankara’s position may be due to the absence of a lucid presentation of his life and works in a comprehensive and readable form. This short monograph is an attempt to meet that need for the benefit of those, who have no previous acquaintance with philosophy. “

Auteur: Menon Keshava, Y.
ISBN:
Quantity
Loading Updating cart…

Esoteric Writings of T. Subba Row

By Tallapragada Subba Row (1856 – 1890).

575 Pages |First edition 1951, 1st to 3rd reprints 1972 – 1994, 2nd edition 2002 | Softcover | The Theosophical Publishing House, Adyar | ISBN: 8170593646.

This collection of articles on varied and unusual subjects by a briljant young Brahman scholar, lawyer, mystic and occultist, is a mine of information. During the brief years before his death in 1890, author Swami T. Subba Row not only wrote these articles, but also gave a series of lectures at the annual Convention of the Theosophical Society, later published as Philosophy of the Bhagavad-Gītā. In his early years, Subba Row did not show any exceptional signs of mystical knowledge, but in his twenties knowledge welled up from within. ‘It was as though a storehouse of occult experience, long forgotten, had been suddenly opened to him’.

The book will prove to be an asset for students of mystical philosophy and the reader will find fascinating information about for instance:

 • The twelve signs of the zodiac
 • The age of Lord Buddha’s death
 • Nadigrantham-s
 • Hatha yoga
 • The mystic significance of Indian places of pilgrimage
 • And many other occult subjects . . .

About the author:

T Subba Row was an outstanding figure of the Theosophical Society in its early years in India. Helena Petrovna Blavatsky (1831 – 1891) had originally planned the collaboration of Subba Row with her in the production of The Secret Doctrine, but this plan did not fructify. Colonel Henry Steel Olcott (1832 – 1907) has paid the tribute to Subba Row, that ‘there was none equal to him in bright genius for grasping the spirit of Ancient Wisdom’. Subba Row’s philosophy was essentially Vedāntic, although he was also greatly stimulated by the Theosophy of Madame Blavatsky. His meeting with her also resulted in his obtaining conscious touch with his Master.

 

 

Auteur: Subba Row, T.
ISBN: 8170593646
Quantity

Prijs: € 17,50

Loading Updating cart…

Viveka-Cudamani or Crest-Jewel of Wisdom of Śrī Samkarācārya

Text in Devanāgarī and translation by Mohini Mohun Chatterji (1858 – 1936).

228 Pages | First edition 1932, 2nd to 5th reprints 1947 – 1983, 6th reprint 1995, 7th reprint 1999 | Hardcover | The Theosophical Publishing House, Adyar |  ISBN: 8170592526.

The English translation appeared for the first time in Vols. VII (1885 – 18886 and IX (1887 – 1888) of The Theosophist.

Vivekachudamani literally means ‘crest jewel of wisdom’. It is an important work of Śrī Samkarācārya, one of the greatest sages of Ancient India. Endowed with lofty and sharp intellect, he wrote many incisive commentaries on great standard works of Hindu philosophy. But they are beyond the reach of those, who have not attained a high proficiency in Sanskrit and other collateral philosophical disciplines. Here in Vivekachudamani he distils the quintessence of what he taught, that is, the non-dual or Vedanta or Advaita Vedanta in easy Sanskrit verses, whose sublimity of content is matched only by their lyrical beauty. Each verse is presented here with a free-running English translation.

 

 

 

 

Auteur: Chatterji, M.M.
ISBN: 8170592526
Quantity

Prijs: € 8,50

Loading Updating cart…

Vedanta Sidhanta Bheda

By Narmadashankar-Devshankarmehta.

125 Pages | Published in 1985 | Hardcover | S.N. Publications | No ISBN.

An Account of Followers of the Sankarācārya School.

The book deals with the doctrinal differences among various followers of Sankarācārya School – the component of Advaita metaphysics. The study is divided into four Chapters based upon the four headings under which the subject matter of Vedānta naturally falls. Chapter I deals with Categories of Vedānta Brahma, Māyā, Jiva and Jagat, Chapter 2 reviews the harmony of Physics and Metaphysics. Chapter 3 recounts the means of realizing Brahman. Chapter analyses the theory liberation – the ultimate aim of man’s existence.

The book is systematically arranged. Each chapter is divided into sections and subsections, indicative of differences of the ācāryas in regard to their respective doctrines. The work is based upon the Siddhantalesa of Appaya Diksita. Other works have also been consulted and the results obtained. The author has taken care to avoid personal reflections on the Comparative merits of various doctrinal differences. The upholders of differences are allowed to speak in their own words, rendered into English, so that the reader might impartially grasp their views.

From the Introductory Remarks (p. VII):

” ‘Know Thyself’ is the ultimate appeal of all the orthodox and heterodox systems of Indian Philosophy. Inquiry into the Nature of Self was a stirring principle in the Indian soil, which has put to motion all the reflective minds from ancient times. The great cosmological hymn of the Rigveda, which is so much celebrated for the loftiness and uniqueness of its thought is one of the so many links of a long chain of philosophical Compositions of the pre-Rigvedic Aryas, which have survived the lapse of 3.000 years. The Rigveda – the most ancient repository of Indian thought and culture – presents a grave picture of a Rishi relflecting upon the cause of the universe and the problems of life. His speculations will, no doubt, excite the sneer of a matter-of-fact man of the nineteenth century. But a man, who cares to discern the beauty of ancient literature, should follow the sound piece of advice given by Hume: ‘Nor is it ever permitted to judge of the civility or Wisdom of any people, or even single persons, by the grossness or refinement of their theological principles. On this account, all the absurdities of the pagan system of theology must be overlooked by every critic, who would pretend to form a just notion ancient poetry’. Thus, there is no wonder when one Rishi says, that the universe is born of the great golden egg. “

auteur: Mehta, N.D.
ISBN:
Quantity

Prijs: € 9,53

Loading Updating cart…

Theosofie in de Qabbālāh

Door Grace F. Knoche (1909 – 2006).

183 Bladzijdes | Gepubliceerd in 2006, Nederlandse vertaling 2007 | The Theosophical University Press Agency, Den Haag | ISBN: 9789070328702.

Engelse vertaling: Theosophy in the Qabbālāh | Theosophical University Press, Pasadena California U.S.A. | ISBN: 9781557001832.

Wat zijn de essentiële leringen van de Qabbālāh, de Joodse esoterische wijsheid, die gedurende duizenden jaren van leraar aan leerling is overgedragen? In deze heldere presentatie richt Grace F. Knoche zich op de belangrijkste qaballistische thema’s: de emanatie van het heelal, de Sefiroth-levensboom en zijn symboliek in verband met de kosmos en de mens, de Vier Werelden van Schepping, de Vier Adams of Hemelse Archetypen, en de samengestelde structuur van ons wezen in relatie tot slaap, dood en inwijding. Om de betekenis ervan te verduidelijken vergelijkt de schrijfster qaballistische begrippen en symbolen met equivalenten in de hedendaagse Theosofie, vooral in de werken van H.P. Blavatsky en G. de Purucker., waaruit blijkt dat de Qabbālāh een van de stromen is van de universele Wijsheid-traditie van de mensheid.

Hoewel Theosofie in de Qabbālāh met wetenschappelijke nauwkeurigheid is geschreven, richt het zich op een breed publiek. Het boek schetst de hoofdlijnen van de qabbalistische filosofie en besteedt aandacht aan de diepere betekenis achter de specialistische terminologie ervan.

Uit Hoofdstuk 10: ‘De Viervoudige Aard van de Mens’ (blz. 124):

” De Reïncarnatieleer verschijnt in de Zohar als de leer over de ‘gilgūlīm’ (wielen), de omwenteling van de Zielen, maar meer impliciet dan expliciet. Ook wordt gesuggereerd dat voor de geboorte alles in Goddelijke vorm bestaat. Qabballisten denken dat de Ziel na de dood door een reeks wervelingen gaat, wat zowel geldt voor de transmigratie van de fysieke en andere atomen als voor de wederbelichaming van Zielen (vgl. GL:627-8vn). De Ziel trekt gewaden aan overeenkomstig de sfeer, die zij zal binnengaan. Voor de geboorte draagt ze een omhulling van hoger licht (ōr). Alles is verborgen in de Goddelijke vorm voor deze wordt geboren: de Ziel is dus een uitdrukking van haar vroegere karma, dat zich in haar Goddelijke vorm bevindt. Alle vormen van de aardse wereld werden in de Hof van Eden, de woonplaats van heilige geesten, oorspronkelijk gemaakt uit Goddelijk licht. “

auteur: Knoche, G.F.
ISBN: 9789070328702
Quantity

Prijs: € 14,00

Loading Updating cart…

The Wisdom of the Vedas

By J.C. Chatterji.

151 Pages | First Quest Edition 1980, revised edition 1992 | Softcover | Quest Books, U.S.A. | ISBN: 0835606848.

 • How did the universe come into being?
 • What is the nature of God?
 • What is the nature of the human spirit?
 • How can one gain mastery over the mind?
 • What is yoga?
 • What in us transcends death?

All who seek understanding of the basic philosophies of the East will find in this book an illuminating presentation of the great Vedic system of thought, India’s oldest and most profound religious/philosophical tradition. This book is remarkable or its author’s ability to frame the subtleties of Eastern thought for Western readers.

This new edition features an introduction by renowned Vedic scholar David Frawley, author of Gods, Sages and Kings (1991) and From the River of Heaven: Hindu and Vedic Knowledge in the Modern Age (1990).

From the Introduction (p. 6):

” The present volume of Pandit Chatterji relates the essence of Vedic wisdom, as set forth in the Upanishads. This essence of Vedic knowledge is also called Vedanta, or the end of the Vedas, as it represents the culminating insights of Vedic thought. Hence, this book can also be examined as a primary treatise on Vedanta and is one of the most important recent studies relative to it. The book relates to the higher and philosophical portion of Vedic inquiry, rather than to ritualistic or cultural aspects, which are not of such importance for this work. In this regard, the author mainly follows the Advaita Vedanta system of the philosopher-sage Shankaracharya. “

auteur: Chatterji, J.C.
ISBN: 0835606848
Quantity

Prijs: € 16,95

Loading Updating cart…

Vedanta Philosophy – Five Lectures on Reïncarnation (1908)

By Swami Abhedananda (1886 – 1936).

99 Pages | Photocopy of the Original 1908 edition | A4 Softcover | Kessinger Publication Company Ltd. | ISBN: 1564598861.

CONTENTS:

Chapter 1 – Reïncarnation

Chapter 2 – Heredity and Reïncarnation

Chapter 3 – Evolution and Reïncarnation

Chapter 4 – Which is Scientific, Resurrection or Reïncarnation?

Chapter 5 – Theory of Transmigration.

From Chapter 2 – ‘Heredity of Reïncarnation’ (p. 47):

” Those, who accept the truth of Reïncarnation do not blame their parents for their poor talents, or for not possessing extraordinary powers, but they remain content with their own lot, knowing that they have made themselves as they are to-day by their own thoughts and deeds in their previous incarnations. They understand the meaning of the saying ‘what thou sowest, mus thou reap’, and always endeavor to mould their future by better thoughts and better deeds. They explain all the inequalities and diversities of life and character by the law of ‘Karma’, which governs the process of Reïncarnation as well as the gradual evolution of the germs of life from lower to higher stages of existence. “

auteur: Abhedananda (Swami)
ISBN: 1564598861
Quantity

Prijs: € 13,16

Loading Updating cart…
LadenBezig met bijwerken…