TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-1-8 William Q. Judge

THE-1-8 William Q. Judge

Judge, W.Q.
Aantekeningen bij de Bhagavad-Gitâ
door William Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – [Arnhem] : [School v.d. Studie en Verspreiding der Esoterische Wijsbegeerte], 19XX. – 6 p. ; 31 cm.
Voor de eerste maal verschenen in The Path, sept. 1895, Uit het Theos. Pad, jan. 1937
sign.: THE-1-8-JUDG-74
Trefw.: theosofie, religie, Bhagavad Gita, hindoeïsme, Arjuna

door William Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – [Arnhem] : [School v.d. Studie en Verspreiding der Esoterische Wijsbegeerte], 19XX. – 6 p. ; 31 cm.
Voor de eerste maal verschenen in The Path, sept. 1895, Uit het Theos. Pad, jan. 1937
sign.: THE-1-8-JUDG-74a
Trefw.: theosofie, religie, Bhagavad Gita, hindoeïsme, Arjuna

Astral intoxication and other papers ; delusions of clairvoyance ; shall we teach clairvoyance?
New York : Path, 1895. – 19 p. ; 15 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-1

New York : Path, 1895. – 19 p. ; 15 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-1a
Trefw.: theosofie, astraallichamen, vergiftigingen, helderziendheid

Beknopt overzicht van de leringen der esoterische wijsbegeerte
[W.Q. Judge]. – Den Haag : Theosofisch Genootschap, 19XX. – 9 p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-2

[W.Q. Judge]. – Den Haag : Theosofisch Genootschap, 19XX. – 9 p. ; 22 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-2a
Trefw.: theosofie, leven, levensfilosofie, esoterische wijsbegeerte, wederbelichaming, reïncarnatie, karma, onsterfelijkheid

Beloning voor onverdiend lijden : karman als rechter, als gids en als gever van beloning
door W.Q. Judge ; verzorgd door de Zwolse Stencil-afd. der Theosophical Society, Covina, California ; [vert. uit het Engels]. – Zwolle : Zwolse Stencil-afd. der Theosophical Society, 19XX. – 13 p. ; 14 cm. – (Bhakti-serie ; 3)
sign.: THE-1-8-JUDG-72
Trefw.: theosofie, lijden, karma

Bhagavad Gita : het boek van devotie : samenspraak tusschen Krishna, heer van devotie, en Arjuna, vorst van India
Bussum : Van Dishoeck, 1948. – XXIII, 157 p. ; 15 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-3
Trefw.: religie, bhagavad gita, devotie, leringen, kennis, zelfbeheersing, onderscheidingsvermogen, schouwen, vertrouwen, goddelijkheid, verlossing, theosofie, hindoeïsme, Arjuna, Om, Krishna, natuur

Bhagavad-gita ; Essays on the gita
Pasadena, California : Theosophical University Press, 1969. – ix, 220 p. ; 20 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-4
Trefw.: religie, bhagavad gita, devotie, leringen, kennis, zelfbeheersing, onderscheidingsvermogen, schouwen, vertrouwen, goddelijkheid, verlossing, theosofie, hindoeïsme, Arjuna, Om, Krishna, natuur

A book of quotations from W.Q. Judge for daily reading
[W.Q. Judge]. – [1st ed.]. – Bombay, India : Theosophy Company (India) ; [K.R. Achuha], [1968]. – [4], 99, [1] p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-85
Trefw.: theosofie, kalenders, aforismen, overdenkingen

[W.Q. Judge]. – [1st ed.]. – Bombay, India : Theosophy Company (India) ; [K.R. Achuha], [1968]. – [4], 99, [1] p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-85a
Trefw.: theosofie, kalenders, aforismen, overdenkingen

Brieven die me hebben geholpen
samengest. door Jasper Niemand ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 2001. – xiii, 256 p. ; 20 cm.. – index.
ISBN 9070328585
sign.: THE-1-8-JUDG-5f

samengest. door Jasper Niemand ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 2001. – xiii, 256 p. ; 20 cm.. – index.
ISBN 9070328585
sign.: THE-1-8-JUDG-5e
Trefw.: theosofie, ethiek, esoterie, brieven (vorm), Theosophical Society, meesters, occultisme, filosofie, wijsheid, romans, William Q. Judge, religie, bhagavad gita, adepten, astraalgebieden, chela’s. concentratie, dood, geloof, helderziendheid, karma, liefde, meditatie, meesters, occultisme, pad, reïncarnatie, Theosophical Society, geschiedenis, waarheid, yoga, zelf, hindoeïsme

Brieven die mij geholpen hebben
verz. door Jasper Niemand ; [vert. uit het Engels]. – Bussum : Van Dishoeck, 19XX. – XII, 108 p. ; 20 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-5a

Amsterdam : Stichting Theosofie, 1971. – 184 p. ; 18 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-5d

Bussum : Van Dishoeck, 19XX. – 184 p. ; 20 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-5

bijeengebracht door Jasper Niemand ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1981. – 184 p. ; 20 cm.
ISBN 9070163187
sign.: THE-1-8-JUDG-5b

Den Haag : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – z.p.. ; 29 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-5c

[vert. uit het Engels]. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1949. – 184 p. ; 20 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-5g
Trefw.: theosofie, brieven

Commentaren op de Bhagavad Gita : eerste deeltje
Bussum : Van Dishoeck, 19XX. – (4), 91 p. ; 25 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-6
Trefw.: religie, bhagavad gita, commentaren, theosofie, hindoeïsme

Conversations on occultism
W.Q.J. [= Wiliam Quan Judge]. – z.p. : z.u., 199X. – [3] p. ; 22 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-80
Trefw.: theosofie, gesprekken, occultisme, entiteiten, spiritisme

W.Q.J. [= Wiliam Quan Judge]. – z.p. : z.u., 199X. – [3] p. ; 22 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-80a
Trefw.: theosofie, gesprekken, occultisme, entiteiten, spiritisme

Conversations on occultism I : the kali yuga – the present age ; elementals and elementaries ; elementals – karma ; elementals – how they act ; mantrams ; laws governing elementals ; forms of elementals
[reprint]. – Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 40 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 9)
sign.: THE-1-8-JUDG-48
Trefw.: theosofie, occultisme, elementalen, kali yuga, karma, mantrams, wetten

Conversations on occultism II : conversations with H.P.B. ; occult vibrations ; occult teachings ; the power to know ; mental discipline ; rules in occultism
[reprint]. – Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 27 p. ; 22 cm. – (William .Q. Judge Series ; No. 10)
sign.: THE-1-8-JUDG-49
Trefw.: theosofie, occultisme, leringen, wetten

Culture of concentration ; of occult powers and their acquirement
Point Loma, Covina : Theosophical University Press, 19XX. – 30 p. ; 16 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-7

z.p. : z.u., 19XX. – 14 p. ; 24 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-7b

z.p. : z.u., 19XX. – 14 p. ; 24 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-7c

z.p. : z.u., 19XX. – 14 p. ; 24 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-7a
Trefw.: theosofie, concentratie, occultisme

Cycles : cyclic impression and return and our evolution ; the kali yuga ; another theosophical prophecy ; the signs of this cycle ; cycles
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 40 p. ; 22 cm. – (William .Q. Judge Series ; No. 7)
sign.: THE-1-8-JUDG-46
Trefw.: theosofie, cyclussen, evolutie, kali yuga

Cyclic evolution : evolution ; rings, rounds, and obscuration ; rounds and races ; the earth chain of globes ; mars and mercury ; how to square the teachings ; moon’s mystery and fate
[reprint]. – Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 36 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 8)
sign.: THE-1-8-JUDG-47a
Trefw.: theosofie, evolutie, ronden, rassen

[reprint]. – Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 36 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 8)
sign.: THE-1-8-JUDG-47
Trefw.: theosofie, evolutie, ronden, rassen

Cyclic impression and return and our evolution : lecture, april 25, 1892, before the convention
by W.Q. Judge. – Bombay : Theosophy Comapany (India) Ltd., 1932. – [1], 17 p. ; 19 cm. – (U.L.T. Pamphlet ; No. 24)
sign.: THE-1-8-JUDG-75
Trefw.: theosofie, cyclussen, evolutie

Cyclische impressie en terugkeer
z.p. : Theosophical Society, 1977. – 16 p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-8
Trefw.: theosofie, cyclussen, evolutie, terugwenteling, vooruitgang, Egypte, zonnestelsel, Hindoes, reïncarnatie (p. 5), rassen, pelgrim-ziel

Cyclische impressie en terugkeer en onze evolutie
William Quan Judge ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : Theosophical Society, [1989]. – 10 p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-9

William Quan Judge ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : Theosophical Society, [1989]. – 10 p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-9a
Trefw.: theosofie, cyclussen, evolutie, reïncarnatie

Cyclussen : een voordracht gehouden voor de Arische T.S. op 22 oktober 1889
door W.Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – z.p. : z.u., [1951]. – 11 p. ; 30 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-10a

door W.Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – z.p. : z.u., [1997]. – 8 p. ; 30 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-10

door W.Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – z.p. : z.u., [1951]. – 11 p. ; 30 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-10b
Trefw.: theosofie, cyclussen, reïncarnatie

Disseminating theosophy : Universal brotherhood a fact in nature ; Theosophical doctrine ; Cycles and cyclic law ; Theosophy : its claims, doctrines and progress ; Religion and reform from a theosophical viewpoint ; The promulgation of theosophy
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles, Calif. : Theosophy Company, 19XX. – 36 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 24)
sign.: THE-1-8-JUDG-63
Trefw.: theosofie, broederschap, leringen, cyclussen, wetten, reïncarnatie, religie

Echoes from the orient : a broad outline of theosophical doctrines
Los Angeles : Theosophy Company, 1930. – (6), 56 p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-11a

Los Angeles : Magazine Theosophy, 1918. – (9), 64, (5) p. ; 18 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-11
Trefw.: theosofie, doeleinden

Echoes of the orient : the writings of William Quan Judge : Volume I
San Diego : Point Loma Publicatons, Inc., 1975. – LXVIII, 582 p. ; 24 cm.. – index.
ISBN 0913000428
sign.: THE-1-8-JUDG-12Ia
Trefw.: theosofie, aum, symboliek, Pad, karma, magie, medium, meesters, concentratie, reïncarnatie, Boeddhisme, occultisme, Theosophical Society, Max Müller, H.P. Blavatsky, hypnose, cyclus, herinneringen, evolutie, bhagavad gita, devachan, helderziendheid, yoga, Ierland, dieren, ziekte, verbeelding, Geheime Leer, upanishads, kabbala, religie, broederschap, doodstraf, Jezus, papyrus, slang, wielen, hindoeïsme

San Diego : Point Loma Publicatons, Inc., 1975. – LXVIII, 582 p. : ill. ; 24 cm.. – index.
ISBN 0913000428
sign.: THE-1-8-JUDG-12I
Trefw.: theosofie, aum, symboliek, Pad, karma, magie, medium, meesters, concentratie, reïncarnatie, Boeddhisme, occultisme, Theosophical Society, Max Müller, H.P. Blavatsky, hypnose, cyclus, herinneringen, evolutie, bhagavad gita, devachan, helderziendheid, yoga, Ierland, dieren, ziekte, verbeelding, Geheime Leer, upanishads, kabbala, religie, broederschap, doodstraf, Jezus, papyrus, slang, wielen, hindoeïsme

Echoes of the orient : the writings of William Quan Judge : Volume II
San Diego, California : Point Loma, 1980. – xiv, 515 p. : ill. ; 24 cm.. – index.
ISBN 091300434
sign.: THE-1-8-JUDG-12II
Trefw.: theosofie, kabbala

San Diego, California : Point Loma, 1980. – xiv, 515 p. : ill. ; 24 cm.. – index.
ISBN 091300434
sign.: THE-1-8-JUDG-12IIa
Trefw.: theosofie, kabbala

Echoes of the orient : the writings of William Quan Judge : volume III
William Q. Judge ; comp., foreword by Dara Eklund. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – xvi, 534 p. ; 24 cm.. – index.
ISBN 0913004758
sign.: THE-1-8-JUDG-12III
Trefw.: theosofie,

Echo’s uit het oosten
door William Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – [Amsterdam] : Stichting Theosofie, 197X. – 68 p. ; 20 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-14d

Echo’s uit het oosten : een algemeene schets der theosophische leeringen
door William Q. Judge (occultus) ; geautoriseerde vert. [uit het Engels] naar de 3e herz. Point Loma editie. – 2e dr. – Utrecht : Theosophisch Genootschap, 1931. – 70, (2) p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-14e

door William Q. Judge (occultus) ; geautoriseerde vert. [uit het Engels] naar de 3e herz. Point Loma editie. – 2e dr. – Utrecht : Theosophisch Genootschap, 1931. – 70, [2] p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-14c

geautoriseerde vert. [uit het Engels] naar de 3e herz. Point Loma editie. – 2e dr. – Utrecht : Theosophisch Genootschap, 1931. – 70 p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-3

door William Q. Judge (occultus) ; geautoriseerde vert. [uit het Engels]. – Point Loma editie. – Groningen : Universeele Broederschap ; Theosopisch Genootschap, 1908. – 68, [3] p. ; 23 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-14a

door William Q. Judge ; geautoriseerde vert. [uit het Engels] naar de 3e herz. Point Loma editie. – 2e dr. – Utrecht : Theosophisch Genootschap, 1931. – 70, [2] p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-14b

door William Q. Judge (occultus) ; geautoriseerde vert. [uit het Engels]. – Point Loma editie. – Groningen : Universeele Broederschap ; Theosopisch Genootschap, 1908. – 68, [3] p. ; 23 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-14

Echo’s uit het oosten : een verzameling klassieke theosofische werken : Theosophie in vogelvlucht; Echo’s uit het oosten; De oceaan van theosofie; Brieven die mij geholpen hebben; Vijf boodschappen van H.P. Blavatsky aan de Amerikaanse theosofen
door William Quan Judge ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Couvreur, 1977. – [6], 24, 68, 176, 184, 32 p. ; 20 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-13

door William Quan Judge ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Couvreur, 1977. – [6], 24, 68, 176, 184, 32 p. ; 20 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-13a

door William Quan Judge ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Couvreur, 1977. – (6), 24, 68, 176, 184, 32 p. ; 20 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-2
Trefw.: theosofie, meesters, beginselen, aardketen, zevenvoudige samenstelling van de mens, astraal lichaam, kama, begeerte, manas, reïncarnatie (p. 66-96), karma, kama loka, devachan, kringlopen, schakels, psychische wetten + krachten + verschijnselen, spiritisme

Eenige beschouwingen over de magie
door W.Q. Judge ; verzorgd door de Zwolse Stencil-afd. der Theosophical Society, Covina, California ; [vert. uit het Engels]. – Zwolle : Zwolse Stencil-afd. der Theosophical Society, 19XX. – 17 p. ; 14 cm. – (Bhakti-serie ; 4)
sign.: THE-1-8-JUDG-73
Trefw.: theosofie, magie, beschouwingen

Un epitome de théosophie : avec une notice historique
Paris : Éditios de la Revue Thésophique, 1927. – 34, (2) p. ; 18 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-16
Trefw.: theosofie

Epitome des doctrines théosophiques
par W.-Q. Judge ; traduit par M.A.O.. – Paris : Bibliothèque de la Renaissance Orientale, 1892. – 58 p. ; 17 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-15

par W.-Q. Judge ; traduit par M.A.O.. – Paris : Bibliothèque de la Renaissance Orientale, 1892. – 58 p. ; 17 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-15a
Trefw.: theosofie

An epitome of theosophy : adapted for inquirers
Point Loma : Aryan Theosophical Press, 19XX. – 35 p. ; 17 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-17b

Covina, California : Theosophical University Press, 19XX. – 35 p. ; 17 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-17c
Trefw.: theosofie

An epitome of theosophy : with an historical note
by William Q. Judge. – Los Angeles : Theosophy Company, 1922. – 30 p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-17a

by William Q. Judge. – Los Angeles : Theosophy Company, 1922. – 30 p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-17

by William Q. Judge. – Los Angeles, California ; Bombay, India : Theosophy Company, 1952. – 30 p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-17b
Trefw.: theosofie

The esoteric she : articles on Madame Blavatsky’s life, work and teachings
by William Quan Judge ; compiled and edited by Daniel H. Caldwell. – San Diego, CA : Point Loma Publications, 1991. – 108 p. ; 21 cm.
ISBN 0913004-
sign.: THE-1-8-JUDG-82
Trefw.: theosofie, leringen, H.P. Blavatsky, esoterie

Esquisse générale de la théosophie : tirée du rapport officiel du parlement du monde des religions, Chicago, 1893
Point Loma : Aryan Press, 1920. – 15, (5) p. ; 15 cm. – (Série de la Voie ; Numéro 2)
sign.: THE-1-8-JUDG-18
Trefw.: theosofie

Forum answers : reprinted from The Theosophical Forum (1889-1896)
by William Q. Judge. – repr. – Los Angeles : The Theosophy Co, 1982. – 141 p. ; 23 cm.. – index.
ISBN 0938998277
sign.: THE-1-8-JUDG-78
Trefw.: theosofie

H.P. Blavatsky
by W.Q. Judge. – Bombay : Theosophy Comapany (India) Ltd., 1931. – v, 11 p. ; 19 cm. – (U.L.T. Pamphlet ; No. 14)
sign.: THE-1-8-JUDG-76
Trefw.: theosofie, H.P. Blavatsky, biografieën, esoterie

H.P.Blavatsky : yours till death and after, H.P.B. ; H.P.B. – a lion-hearted collegue passes ; masters, adepts, teachers, and disciples ; H.P.B. was not deserted by the masters ; Blavatskianism in and out of season ; the esoteric she
Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 36 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 2)
sign.: THE-1-8-JUDG-19
Trefw.: theosofie, H.P. Blavatsky

Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 36 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 2)
sign.: THE-1-8-JUDG-19a
Trefw.: theosofie, H.P. Blavatsky

The heart doctrine
by William Quan Judge. – photo offset reprint. – Bombay : Theosophy Company (India), 1977. – viii, 211 p. ; 18 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-77
Trefw.: theosofie, meesters, Geheime Leer, transmigratie, reïncarnatie, karma, Desatir, symboliek, cyclussen, verleden, heden, toekomst

by William Quan Judge. – Los Angeles, London, Bombay : The Theosophy Company ; Theosophy Company (India), 1963. – viii, 211 p. ; 18 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-77a
Trefw.: theosofie, meesters, Geheime Leer, transmigratie, reïncarnatie, karma, Desatir, symboliek, cyclussen, verleden, heden, toekomst

Hidden hints in the secret doctrine : comment on selected passages
by William Q. Judge. – Los Angeles, Calif : Theosophy Company, 19XX. – 23 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 20)
sign.: THE-1-8-JUDG-20
Trefw.: theosofie, commentaren, Geheime Leer

Hit the mark
2nd pr. – Oxford, Santa Barbara, Mysore : Concord Grove Press, Universal Theosophy Fellowshi, 1989. – (3), 101, (2) p. ; 23 cm.
ISBN 0886950244
sign.: THE-1-8-JUDG-28
Trefw.: theosofie, meditatie, occultisme, Mahatma’s, mahatma-brieven

Ieder lid een middelpunt
door W.Q. Judge ; verzorgd door de Zwolse Stencil-afd. der Theosophical Society, Covina, California ; [vert. uit het Engels]. – Zwolle : Zwolse Stencil-afd. der Theosophical Society, 19XX. – 13 p. ; 14 cm. – (Bhakti-serie ; 2)
Oorspr. titel: Each member a centre. – The Path, Vol. X, p. 201, October 1895
sign.: THE-1-8-JUDG-71
Trefw.: Goede invloed

The inner man : proofs of the hidden self ; remembering the experiences of the ego ; the three planes of human life ; the sevenfold division ; the subjective and the objective ; the self is the friend of self and also its enemy ; meditation, concentration, will ; culture of concentration
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles : Theosophy Company, 198X. – 40 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 11)
sign.: THE-1-8-JUDG-50
Trefw.: theosofie, zelf, herinneringen, ego, mediatie, concentratie, dromen, helderziendheid, zevenvoudige samenstelling, bhagavad gita, innerlijke mens

Isis en de Mahatmas : een antwoord door William Q. Judge met correspondentie en oorspronkelijke artikelen
door William Q. Judge ; Henry T. Edge ; Archibald Keightley, James M. Pryse ; Kshatriya ; H.C. ; [vert. uit het Engels]. – Zaandam : K. Blees, 1895. – II, 34 p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-21
Trefw.: theosofie, mahatma’s, meesters, mahatma-brieven, kritieken

door William Q. Judge ; Henry T. Edge ; Archibald Keightley, James M. Pryse ; Kshatriya ; H.C. ; [vert. uit het Engels]. – Zaandam : K. Blees, 1895. – II, 34 p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-21a
Trefw.: theosofie, mahatma’s, meesters, mahatma-brieven, kritieken

Issues in the T.S. : Report of eight annual convention ; William Q. Judge’s statement at the European convention ; The charges against William Q. Judge [I] ; An old message from the master ; The charges against William Q. Judge [II] ; The persecution of William Q. Judge ; Letter to European general secretary ; A further communication from mr. Judge ; A mahatma’s message to some Brahmans ; “The Judge case” ; Report of ninth annual convention ; Farewell remarks of mr. Judge ; H.S. Olcott vs. H.P.B. ; H.P.B. on messages from masters ; Letter to European convention
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles, Calif. : Theosophy Company, 19XX. – 49 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 27)
sign.: THE-1-8-JUDG-66
Trefw.: theosofie, Theosophical Society, geschiedens, Judge, Blavatsky, mahatma’s, mahatma-brieven

Karma : karma; aphorisms on karma; karma in the desatir; the moral law of compensation; thoughts on karma; advantages and disadvantages in life; is heredity a puzzle?; men karmic agents; is karma only punishment?/ is poverty bad karma?; environment
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 47 p. ; 22 cm. – (William .Q. Judge Series ; No. 6)
sign.: THE-1-8-JUDG-45
Trefw.: theosofie, karma, desatir

Leerspreuken over karma
William Q. Judge. – Amsterdam, Leiden : Geunieerde Loge van Theosofen, 19XX. – [4] p. ; 22 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-79
Trefw.: theosofie, leringen, karma

Letters that have helped me
reprinted from “The Path”, 6th ed. – New York : Theosophical Publishing Co. of New York, 1911. – XII, 90, p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-22f

6th ed. – New York : Theosophical Publishing Co. of New York, 1911. – XII, 90, [4] p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-22c

7th ed. – Los Angeles, California : United Lodge of Theosophists, 1920. – x, 119, (6) p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-22b

repr. from the Path. – Covina, California : Theosophical University Press, 1943. – XII, 115 p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-22a

repr. from the Path. – New York ; London : Path ; Theosophical Publishing Society, z.j.. – XII, 90, (5) p. ; 18 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-22e

semicentennial ed. – Los Angeles ; New York : Theosophy Company, 1946. – x, 300 p. ; 23 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-22
Trefw.: theosofie

Letters that have helped me : volume II
New York : Quarterly Book Department, 1905. – 126 p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-22d
Trefw.: theosofie

Lettres qui m’ont aidé
comp. par Jasper Niemand ; traduit de l’Anglais. – Paris : Éditions de la Revue Théosophique, 1928. – 337, (5) p. ; 18 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-23
Trefw.: theosofie, brieven

Das Licht das vom Jenseits kam : 12 okkulte Geschichten
München : Hirthammer Verlag, 1989. – 110, (2) p. ; 21 cm.
ISBN 3887210778
sign.: THE-1-8-JUDG-24
Trefw.: theosofie, pad, karma, lichaam, toekomst, denken, Atlantis, dieren, dood, leven, geest, wijsheid, occultisme, verhalen

Mesmerism and hypnotism : Mesmerism ; The sheaths of the soul ; Mesmerism and the higher self ; Hypnotism – mesmerism ; Hypnotism and theosophy ; Hypnotism
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles, Calif. : Theosophy Company, 19XX. – 35 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 16)
sign.: THE-1-8-JUDG-56
Trefw.: theosofie, mesmerisme, hypnotisme, hoger zelf

Musings on the true theosophist’s path
by W.Q. Judge. – Bombay : Theosophy Company, 19XX. – 8 p. ; 19 cm. – (U.L.T. Pamphlet ; No. 36)
sign.: THE-1-8-JUDG-81
Trefw.: theosofie, pad

Occult phenomena : Occult arts ; Psychometry ; H.P.B. at Enghien ; Prince Talleyrand-Cagliostro ; Imagination and occult phenomena
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles, Calif : Theosophy Company, 19XX. – 36 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 19)
sign.: THE-1-8-JUDG-59
Trefw.: theosofie, occultisme, psychometrie, H.P. Blavatsky, Cagliostro, verbeelding

Occult philosophy : theosophy generally stated; the application of theosophical theories; universal applications of doctrine; which is vague, theosophy or science?; the synthesis of occult science
[reprint]. – Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 40 p. ; 22 cm. – (William .Q. Judge Series ; No. 5)
sign.: THE-1-8-JUDG-29a

[reprint]. – Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 40 p. ; 22 cm. – (William .Q. Judge Series ; No. 5)
sign.: THE-1-8-JUDG-29
Trefw.: theosofie, occultisme, filosofie, wetenschap

Occultism and its laws : Occultism: what is it? ; Considerations on magic ; Of occult powers and their acquirement ; Glamour ; True progress ; Shall we teach clairvoyance? ; Delusions of clairvoyance ; Astral intoxication ; A german mystic’s teachings ; Occultism for Barter ; Bogus mahatma messages ; Claiming to be Jesus ; Give us one fact
articles by William Q. Judge. – Los Angeles : The Theosophy Company, 19XX. – 44 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 13)
sign.: THE-1-8-JUDG-53
Trefw.: theosofie, occultisme, wetten, magie, occulte krachten, helderziendheid, meesters, mahatma-brieven, Jezus

De oceaan der theosofie
William Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – 2de herziene uitgave, naar de Point Loma editie. – Utrecht : Theosofisch Genootschap, Nederlandsche Afdeeling, 1931. – xv 197 [3]. ; 21 cm.. – informatie over het Theosofisch Genootschap.
sign.: THE-1-8-JUDG-1

door William Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – naar de tiende Amerikaanse uitg. – Utrecht : Hollandia-Drukkerij, 1900. – XV, 261p. ; 20 cm.
Vert. van: The ocean of theosophy. – New York : The Aryan Press, 1893
sign.: THE-1-8-JUDG-27

door William Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – naar de tiende Amerikaanse uitg. – Utrecht : Hollandia-Drukkerij, 1900. – XV, 261p. ; 20 cm.
Vert. van: The ocean of theosophy. – New York : The Aryan Press, 1893
sign.: THE-1-8-JUDG-27a
Trefw.: theosofie, meesters, beginselen, leraren, kosmos, denkvermogen, grondbegingselen, aardketen, zevenvoudige samenstelling van de mens, astraal lichaam, kama-begeerte, manas, reïncarnatie (p. 103-149), karma, kama loka, devachan, cyclussen, kringlopen, soorten, schakels, psychische wetten en krachten, verschijnselen en spiritisme

De oceaan der theosophie
dooro William Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – 2e herz. uitg. naar de Point Loma ed. – Utrecht : Theosophisch Genootschap, Nederlandsche Afdeeling, 1931. – XV, 197, [3] p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-27f

door Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – Bussum : Van Dishoeck, 19XX. – XV, 181 p. ; 20 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-27d

door Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – 2e herz. uitg. naar de Point Loma ed. – Utrecht : Theosophisch Genootschap, Nederlandsche Afdeeling, 1931. – XV, 197, (3) p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-27e

door Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – z.p. : z.u., 19XX. – (7), 96 p. ; 34 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-27c

door Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – 2e herz. uitg. naar de Point Loma ed. – Utrecht : Theosophisch Genootschap, Nederlandsche Afdeeling, 1937. – XIII, 181, p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-27i

dooro William Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – Bombay : Theosophy Company (India), 1936. – XIII, 181 p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-27j
Trefw.: theosofie, meesters, grondbegingselen, aardketen, zevenvoudige samenstelling van de mens, astraal lichaam, kama-begeerte, manas, reïncarnatie (p. 70-101), karma, kama loka, devachan, cyclussen, kringlopen, soorten, schakels, psychische wetten en krachten, verschijnselen en spiritisme

De oceaan van theosofie
voorrede v.d. Amerikaanse herdr. van 1915 Robert Crosbie ; vert. [uit het Engels] van de oorspr. uitg. van 1893. – Amsterdam : Stichting Theosofie, 19XX. – (11), 176 p. ; 20 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-27b

voorrede v.d. Amerikaanse herdr. van 1915 Robert Crosbie ; vert. [uit het Engels] van de oorspr. uitg. van 1893. – Amsterdam : Stichting Theosofie, 1969. – (16), 176 p. ; 20 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-27g

voorrede v.d. Amerikaanse herdr. van 1915 Robert Crosbie ; vert. [uit het Engels] van de oorspr. uitg. van 1893. – Amsterdam : Stichting Theosofie, 1969. – (16), 176 p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-27
Trefw.: theosofie, begingselen, meesters, aardketen, zevenvoudige samenstelling van de mens, astraal lichaam, kama-begeerte, manas, reïncarnatie (p. 66-96), karma, kama loka, devachan, kringlopen, schakels, psychische wetten en krachten, verschijnselen en spiritisme

The ocean of theosophy
11th ed. – Los Angeles, California : United Lodge of Theosophists, 1922. – xii, 153 p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-26

12th ed. – Los Angeles, California : United Lodge of Theosophists, 1928. – xii, 153 p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-26b

by William Q. Judge. – Los Angeles, California : The theosophy Company, 1971. – xii, 153 p. ; 19 cm.. – index.
sign.: THE-1-8-JUDG-26

by William Q. Judge. – Bombay : Theosophy Co, 1930. – xii, 153 p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-26c

by William Q. Judge. – Pasadena : Theosophical University Press, 1964. – xiii, 173, [21] p. ; 21 cm.. – index.
sign.: THE-1-8-JUDG-26d
Trefw.: theosofie, meesters, beginselen, schakels, zevenvoudige samenstelling van de mens, astraallichaam, kama-begeerte, manas, reïncarnatie (p. 60-88), karma, kama loka, devachan, cyclussen, evolutie, ontbrekende schakels, wetten, krachten, verschijnselen, spiritisme

On the Secret Doctrine : 1. About the secret doctrine / by W.Q. Judge. 2. Mistaken notions on the secret doctrine / by H.P. Blavatsky. 3. Hidden hints in the secret doctrine / by W.Q. Judge
Bombay : Theosophy Comapany (India) Ltd., 1931. – 15 p. ; 18 cm. – (U.L.T. Pamphlet ; No. 15)
sign.: THE-1-8-JUDG-42
Trefw.: theosofie, studies Geheime Leer, commentaren

Het ontwikkelen van concentratie
2e dr., 1e bijdr. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1994. – 35 p. ; 17 cm.
ISBN 907016325x
sign.: THE-1-8-JUDG-30
Trefw.: theosofie, concentratie, yoga, religie, Bhagavad Gita, hatha yoga, occultisme, etherisch lichaam, krachten, vermogens, hindoeïsme

Path correspondence : On evolution ; The earth-chain of globes ; Theosophy ; Astrological ; A word on pronouns ; Authority ; About killing animals ; The formation of crystals ; The Secret Doctrine and physiology ; Would universal language aid universal brotherhood? ; A chat with correspondents ; Correspondence
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles, California : The Theosophy Company, 19XX. – 39 p. ; 22 cm. – (Willilam Q. Judge Series ; No. 30)
sign.: THE-1-8-JUDG-69
Trefw.: theosofie, artikelen, evolutie, astrologie, Geheime Leer, broederschap

Practical occultism : from the private letters of William Q. Judge
Pasadena, California : Theosophical University Press, 1951. – (5), 307 p. ; 22 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-31

Pasadena, California : Theosophical University Press, 1951. – (5), 307 p. ; 22 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-31a
Trefw.: theosofie, occultisme

Practical occultism : from the private letters of William Q. Judge : volume one
Covina, California : Theosophical University Press, 1949. – (6), 136 p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-31I
Trefw.: theosofie, occultisme

Practical occultisme : from the private letters of William Q. Judge : volume two
[Covina, California] : [Theosophical University Press], 1949. – 139-307 p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-31II
Trefw.: theosofie, occultisme

Questions about health : Of “metaphysical healing” ; Affirmations and denials ; The cure of diseases ; Replanting diseases for future use ; If Methuselah existed, why so short our lives? ; Why yoga practice is dangerous ; Culture of concentrations (part II) ; Theosophic diet
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles, Calif. : Theosophy Company, 19XX. – 32 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 22)
sign.: THE-1-8-JUDG-61
Trefw.: theosofie, gezondheid, genezingen, ziekten, yoga, concentratie, dieet

Questions and answers : Answers to questions ; The enquirer ; The stream of thought and queries ; Questions and answers
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles, Calif. : Theosophy Company, 19XX. – 56 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 28)
sign.: THE-1-8-JUDG-67
Trefw.: theosofie, vragen, antwoorden

Reincarnation : Upanishads on rebirth ; Reincarnation in Judaism and the bible ; Reincarnation in the bible ; Christian fathers on reincarnation ; Friens or enemies in the future ; Respecting reincarnation ; Argument for reincarnation ; Why races die out ; Reincarnation of animals ; Transmigration of souls ; The Persian students’ doctrine
articles by William Q. Judge. – Los Angeles : The Theosophy Company, 198X. – 39 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 1)
sign.: THE-1-8-JUDG-52
Trefw.: theosofie, upanishads, religie, hindoeïsme, wedergeboorte, reïncarnatie, jodendom, bijbel, christendom, rassen, dieren, transmigratie

The secret doctrine instructions : 1: Hidden hints in the secret doctrine (part II); 2: The secret doctrine and physiology
Bombay : Theosophy Comapany (India) Ltd., 1931. – 16 p. – (U.L.T. Pamphlet ; No. 16)
sign.: THE-1-8-JUDG-43
Trefw.: theosofie, studies Geheime Leer

Spiritualism : Spiritualism old and new ; About “spirit” materializations ; Spiritualism : a spirit testifies ; Before American spiritualism ; Communications from “spirits” ; Spiritualism ; How she must laugh
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles, Calif : Theosophy Company, 19XX. – 44 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 21)
sign.: THE-1-8-JUDG-60
Trefw.: theosofie, spiritisme, materialisaties, mediums

Symbols and keys : Aum! ; What is the Udgitha? ; Studies in the Upanishads ; Two lost keys ; A commentary on the Gayatri ; Theosophical symbolism ; Theosophical symbols
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles, Calif. : Theosophy Company, 19XX. – 40 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 17)
sign.: THE-1-8-JUDG-57
Trefw.: theosofie, symboliek, religie, hindoeïsme, Udgitha, upanishads, Gayatri, symbolen

Theosophic themes : Three great ideas ; Plain theosophical traces ; Points of agreement in all religions ; Things common to christianity and theosophy ; Theosophy in the christian bible ; Jacob Boehme and The Secret Doctrine ; A buddhist doctrine ; Regarding islamism
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 47 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 15)
sign.: THE-1-8-JUDG-55
Trefw.: theosofie, religie, christendom, bijbel, Jacob Bohme, Geheime Leer, boeddhisme, islam

Theosophical adepts : the allegorical umbrella ; the mahatmas as ideals and facts ; an interesting letter ; our convictions ; the adepts ; H.P.B. on messages from masters ; authorship of Secret Doctrine ; a word on the “Secret Doctrine” ; the adepts and modern science ; the adepts in America in 1776 ; adepts and politics ; will masters’ help be withdrawn in 1898 until 1975? ; are we deserted ; prophecies by H.P. Blavatsky
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles : Theosophy Company, 198X. – 47 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 12)
sign.: THE-1-8-JUDG-51
Trefw.: theosofie, meesters, mahatma-brieven, adepten, Blavatsky, Geheime Leer, wetenschap, politiek, voorspellingen

Theosophical articles : volume I
repr. from original sources. – Los Angeles : Theosophy Co., 1980. – [28], 621 p. ; 23 cm. – (Theosophical Articles ; Volume I)
sign.: THE-1-8-JUDG-44I
Trefw.: theosofie, esoterie, occultisme, religie, artikelen, wetenschap, broederschap, cyclussen, reïncarnatie, karma, evolutie, ronden, rassen, islam, Ego, meditatie, magie, helderziendheid, elementalen, kunst, spiritisme, mesmerisme, hypnotisme, symboliek

Theosophical articles : volume II
W.Q. Judge. – repr. from original sources. – Los Angeles : Theosophy Co., 1980. – [10], 655 p. ; 23 cm. – (Theosophical Articles ; Volume II) . – index.
sign.: THE-1-8-JUDG-44II
Trefw.: theosofie, esoterie, occultisme, meesters, mahatma-brieven, Geheime Leer, astrologie, India

The Theosophical Movement : the Theosophical Movement; one of the signs of the cycle; on the future: a few reflections; organized life of the T.S.; the future and the Theosophical Society; seventeen years ago and now; a year on the path; the closing cycle
Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 35 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 3)
sign.: THE-1-8-JUDG-35

Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 35 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 3)
sign.: THE-1-8-JUDG-35a
Trefw.: theosofie, Theosofische Beweging, geschiedenis, cyclussen, toekomst, organisatie

Theosophical organization : The T.S. and its basis ; A reminiscence ; Suggestions to branches ; Universal brotherhood and admission of members ; Theosophical objects ; Theosophical Society and reforms ; Why the T.S. is poor ; How the Society is rum ; A servant of the masters ; Theosophy and the Theosophical Society
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles, Calif. : Theosophy Company, 19XX. – 47 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 25)
sign.: THE-1-8-JUDG-64
Trefw.: theosofie, Theosofische Vereniging, organisatie, loges, leden, geschiedenis

Theosophical study and practice : Theosophical studies ; Much reading, little thought ; Of studying theosophy ; Theosophical theories of the microcosm ; Stumbling blocks in words ; “The gates of gold” ; Iconoclasm toward illusions ; How should we treat others? ; Theosophy and capital punishment ; Suicide is not death ; “Reward for unmerited sufferings” ; Devachan ; Modernized upanishad
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles, Calif. : Theosophy Company, 19XX. – 44 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 23)
sign.: THE-1-8-JUDG-62
Trefw.: theosofie, studie, lezen, zelfmoord, devachan, reïncarnatie, upanishads

Theosophie : een epitome
herdr. uit de Theosoof, Deel III. – Bilthoven : Theosophy Company, 19XX. – 24 p. ; 24 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-32
Trefw.: theosofie

Theosophie in vogelvlucht (an epitome of theosophy)
door William Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam, Leiden : Stichting Theosofie, 1950. – 24 p. ; 20 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-33b

door William Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam, Leiden : Stichting Theosofie, 1950. – 24 p. ; 20 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-33

door William Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam, Leiden : Stichting Theosofie, 1950. – 24 p. ; 20 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-33a
Trefw.: theosofie, inleidingen

Theosophy for the world : Editorials ; The test of theosophic interest ; A circulating library ; Theosophical tracts ; T.S. correspondence staff ; Committee work ; The oriental department ; The general secretary’s tour ; The press scheme ; Parliament of religions ; Theosophical correspondence class ; Change of name
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles, California : The Theosophy Company, 19XX. – 50 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 31)
sign.: THE-1-8-JUDG-70
Trefw.: theosofie, artikelen, organisatie, Theosophical Society

Theosophy generally stated
by W.Q. Judge. – 2nd ed.. – Bombay : Theosophy Comapany (India) Ltd., 1930. – 8 p. ; 19 cm. – (U.L.T. Pamphlet ; No. 5)
sign.: THE-1-8-JUDG-83
Trefw.: theosofie

Theosophy in India : Theosophy as a cult in India ; Madame Blavatsky in India ; The so-called exposé of Madame Blavatsky ; The Theosophical Society as related to Brahmanism and Buddhism ; The letter to the Brahmans ; India and her theosophists ; Nigamagama Dharma Sabha ; The truth about east and west
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles, Calif. : Theosophy Company, 19XX. – 43 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 26)
sign.: THE-1-8-JUDG-65
Trefw.: theosofie, India, H.P. Blavatsky, bramanisme, boeddhisme, waarheid

Thoughts on the path : An allegory ; Spiritual gifts and their attainment ; Hit the mark ; Mechanical theosophy ; Practical theosophy ; Am I my brother’s keeper? ; Papyrus – the gem ; The dweller of the treshold ; Musings on the true theosophist’s path ; Papyrus
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 40 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 14)
sign.: THE-1-8-JUDG-54
Trefw.: theosofie

Toelichtingen op de bhagavad-gita
Amsterdam : Stichting Theosofie, 19XX. – 272 p. ; 15 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-36
Trefw.: religie, bhagavad gita, devotie, leringen, kennis, zelfbeheersing, onderscheidingsvermogen, schouwen, vertrouwen, goddelijkheid, verlossing, theosofie, hindoeïsme, Arjuna, Om, Krishna, natuur

Amsterdam : Stichting Theosofie, 19XX. – 272 p. ; 15 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-36a
Trefw.: religie, bhagavad gita, devotie, leringen, kennis, zelfbeheersing, onderscheidingsvermogen, schouwen, vertrouwen, goddelijkheid, verlossing, theosofie, hindoeïsme, Arjuna, Om, Krishna, natuur

Universal applications of doctrine
by W.Q. Judge. – repr. from The Path. – Adyar, Madras : Theosophical Publishing House, 1921. – 12 p. ; 19 cm. – (Adyar Pamphlets ; No. 129)
sign.: THE-1-8-JUDG-84
Trefw.: theosofie, wetenschap

Vernal blooms
by William Quan Judge. – repr. – Bombay : Theosophy Company, 1966. – xi, 286 p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-37a

by William Quan Judge. – Los Angeles ; London ; Bombay : Theosophy Company, 1946. – xi, 257 p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-37b

by William Quan Judge. – Los Angeles ; London ; Bombay : Theosophy Company, 1946. – xi, 257 p. ; 19 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-37

Wisdom from the past : The impudence of modern philosophers ; India a storehouse for us ; Vast works of the past ; Cities under cities ; Ireland ; Are the “Arabian nights” all fiction? ; Astrology verfied ; Direfull prophecies ; An ancient thelephone ; Wrong popular notions ; Comets ; Our sun and the true sun
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles, Calif. : Theosophy Company, 19XX. – 40 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 18)
sign.: THE-1-8-JUDG-58
Trefw.: theosofie, filosofie, India, Ierland, sprookjes, astrologie, voorspellingen, kometen, zon

Work for theosophy : Theosophical study and work; The path; What our society need most; What the masters have said; Dogmatism in theosophy; Closed or open lodges; Each member a centre; Methods of theosophical work; Hypocrisy or ignorance; Cautions in paragraphs; Theosophical don’ts; The path of action; The Theosophical Society
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 48 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 4)
sign.: THE-1-8-JUDG-38a
Trefw.: theosofie, studie, pad, meesters, dogmatiek, loges, Theosofische Vereniging

articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles : Theosophy Company, 19XX. – 48 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 4)
sign.: THE-1-8-JUDG-38
Trefw.: theosofie, studie, pad, meesters, dogmatiek, loges, Theosofische Vereniging

De yoga aforismen van Patanjali
een interpretatie door William Quan Judge geassisteerd door James Henderson Connelly ; [vert. uit het Engels naar de oorspr. uitg. door de Stichting Theosofie]. – Deventer : Ankh-Hermes, 1996. – XXX, 74 p. ; 14 cm. – (Kleine Klassieken)
Vert. van: The yoga aphorisms of Patanjali
ISBN 9020224271
sign.: THE-1-8-JUDG-40
Trefw.: religie, theosofie, yoga sutras van Patanjali, India, meditatie, mystiek

Zelfdoding is geen dood
W.Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : Point Loma Publications, [1987]. – 5 p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-41

W.Q. Judge ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : Point Loma Publications, [1987]. – 5 p. ; 21 cm.
sign.: THE-1-8-JUDG-41a
Trefw.: theosofie, dood, zelfdoding

Jugde, W.Q.
Notes and comments : Reflections ; Stray memoranda ; On disappearance ; Rig-Veda on gambling ; Culled from Aryan science ; A prophecy about theosophy ; The press and occultism ; The screen of time
articles by William Q. Judge. – [reprint]. – Los Angeles : Theosophy Company, 198X. – 30 p. ; 22 cm. – (William Q. Judge Series ; No. 29)
sign.: THE-1-8-JUDG-68
Trefw.: theosofie, commentaren

Pelletier, E.E.
The Judge Case, a conspiracy which ruined the Theosophical cause
Pelletier, Ernest E.. – Edmonton, Alberta, Canada : Edmonton Theosophical Society, 2004. – xvi 511 p. : ill. ; 29 cm.. – suppl., works cited, bibliogr. of works by and about, astr. obs..
ISBN 0968160239
sign.: THE-1-8-PELL-1