TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-3-2 Godfried de Purucker

THE-3-2 Godfried de Purucker

Purucker, G. de
Aspecten van de occulte filosofie : [mysteriescholen ; esoterische cyclussen ; boeddha’s en bodhisattva’s ; evolutie tot in het mensenrijk ; beschavingen van Lemurië en Atlantis ; bewustzijnstoestanden na de dood ; oorsprong van het christendom]
G. de Purucker ; voorw. Helen Savage, W. Emmett Small ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Theosophical University Press, 1999. – xvii, 797, [1] p. ; 24 cm.
Vert. van: Studies in occult philosophy. – Covina : Theosophical University Press, 1945. – index.
ISBN 9070328488
sign.: THE-3-2-PURU-1
Trefw.: theosofie, occultisme, filosofie, esoterie, cyclussen, rassen, H.P. Blavatsky, Cagliostro, Ouden, wortelrassen, kaliyga, vijfde ras, elementalen, svabhava, zevenvoudige samenstelling, religie, christendom, Boeddha, Jezus, symboliek, eucharistie, planeetketens, ronden, mystiek, Tempel van Salomo, ziel, levenssurplus, dieren, Openbaring, apen, mensapen, kinderen, rassen, Genesis, prehistorie, neolitium, paleolitium, kosmische stralen, evolutie, mensenrijk, maanpitri’s, agnishvatta pitri’s, monaden, absoluut licht, loka’s, tala’s, geweten, intuïtie, wortelrassen, levensgolven, zeven kleuren, kleuren, kleurenspectrum, chelaschap, De Geheime Leer, ronden, hoogste zeven, zonen van wijsheid, sferen, asura’s, sura’s, zeven embryonale mensheden, manasaputra’s, dierlijke monaden, krachten, heelal, Mahatama-brieven, Tsong-kha-pa, planeetgeesten, wortelrassen, ronden, processen na de dood, oneindig denken, avalokitesvara, elementaren, Jupiter, kometen, meteoren, sishta’s, tweede ronde, 777, bollen, devachan, zeven beginselen, licht, dood, sterven, manvatara’s, kalpa’s, buddhi, tulku’s, Boeddha’s, bodhisattva’s, paranormale verschijnselen, parapsychologie, planeetketens, onsterfelijkheid, continuïteit, reïncarnatie, hypotisme, hypnose, drie grondstellingen, mahayuga’s, levensenergieën, wetenschap, ordelen, vader, zoon, Heilige Geest, kristalkijken, Jezus, leven van Jezus, concentratie, meditatie, Tibet, Tibetanen, mensengroepen, cyclussen, zon, Theosofische Vereniging, geschiedenis, derde ronden, fossielen, hart, intellect, kosmische ether, Senzar, indianen, Amerika, microsomen, centrosomen, Arctisch, planten, dieren, chakra’s, leringen, boog, Krishna, loges, autonomie, radioactiviteit, mânasaputra’s, Dzyan, Boek van Dzyan, Orakel van Delphi, mensenrijken, parthenogenetisch, konijnen, lijden, dierenrijk, vegetarisme, meesters, onfijlbaarheid, absolute, dagen en nachten van Brahmâ, wortelrassen, kaliyuga, mânasaputra’s, meditatie, bollen, twaalf bollen, ketens, maatschappij, hemel en hel, mens, monaden, geologie, tijdperken, soefisme, communicatie, doden, spiritisme, Godheid, geest en ziel, reïncarnatie, gebeden, smeekbeden, ethiek, intellect, onderrassen, vijfde wortelras, metafysica, bewustzijn, plichten, geweld, Mahatma-brieven, mahâyânaboeddhisme, boeddhisme, mahayana, ego, geestelijke ego onsterfelijkheid, Dante, vele en het ene, mânasaputrisch licht, wanhoop, depressiviteit, kâmaloka, kâma-beginsel, mediums, gedachten, elementalen, zielen, monaden, tweevoudige aspect, manas, het absolute, het oneindige, zeven beginselen, Egyptenaren, Egypte, religie, toekomst, christendom, leraren, Osiris, Isis, symbolen, symboliek, gevleugelde bollen, theofanie, theopneustie, theopathie, boodschappen, verbeelding, fantasie, pantheïsme, universeel bewustzijn, bewustzijn, Chaldeeërs, Amerika, India, oude beschavingen, prehistorie, piramiden, svabhâva, monades, reïncarnatie, vroege christendom, drie logoi, medische inenting, gezondheid, kwaad, vrije wil, Plato, wereldzielen, pratyekaboeddha, mysteriën, noordpoolcontinent, evangeliën, suggestie, autosuggestie, beginselen, drieëenheid, lijden, slangen, swastika, zeven juwelen van wijsheid, scheppingsverhalen, evolutie, groepszielen, Ik, verloren zielen, achterblijvende ego’s, afdaling van de stof, visioenen, dood, doden, gebeden, leven, toestanden na de dood, leven na de dood, reïncarnatie, wereldbevolking, oorlogen, denken, fantaseren, nirvâna, maanpitri’s, vierde ronde, mânasaputra’s, fohat, rasboeddha’s, planeten, satellieten, afgescheidenheid, dromen, droomsymboliek, spiritisme, magnetisme, genezingen, waarheid, tweelingzielen, Jezus, evangeliën, prajâpati’s, amshaspends, kabiri, logos, individu, hiërarchiën, naties, rassen, entiteiten, Toren van Babel, Pythagoras, levensatomen, filosofie, kâmaloka, kâmarûpa, maan, zevenvoudig kâmarûpa, devachan, innerlijke godheid, lamaïstisch, Tibet, vergeving, zonden, hiërarchieën, moord, zelfbewustzijn, derde ronde, helderziendheid, zelfmoord, zonnestelsels, twaalfvoudige zonnestelsel, troost, hindoeïsme, geneesmethoden, karma, oorzaak en gevolg, stralingsoctaven, kosmologie, dichtheid, Marie Corelli, voorspellingen, toekomst, groeiende plant, planten, individualiteit, persoonlijkheid, onsterfelijkheid, goed en kwaad, mysterieleringen, mysteriescholen, Zarathustra, Indo-Europese rassen, Ego, Mahâbhârata, Râmâyana, Aum, Om, pâramitâ’s, middeleeuwen, Tien avatâra’s van Vishnu, avatâra’s, Vishnu, hypnose, trillingen, cohesie, aantrekking, Plato, reïncarnatie, samenstelling van de mens, vlees, eten, vegetarisme, monade, monadische essentie, natuurrampen, zwakzinnigheid, Pygmeeën, Toda’s, Eskimo’s, negers, Sûrya-Siddhânta, naar binnen zien, Purâna’s, heldendichten, India, scheiden van de seksen, kabbala, androgyn, hermafrodiet, dierenrijken, boeddhisme, goeroe’s, incarnaties, dieren, cyclussen, China, spiritisme, euthanasie, evolueren, eeuwigheid, militaire machten, pantheïsme, Boeddha, legenden, Lao-tse, Lao-Tze, Pâli-taal, Pali, Boeddhisme, brahmanisme, advaita-vedânta, vedanta, veda’s, Mohammed, islam, moslims, conflicten, onzichtbare helpers, kinderen, cyclussen, precipiteren, brieven, brieven van de meesters, H.P.B., aanvallen, Gebroeders Hare, barmhartigheid, sympathie

G. de Purucker ; voorw. Helen Savage, W. Emmett Small ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Theosophical University Press, 1999. – xvii, 797, [1] p. ; 24 cm.
Vert. van: Studies in occult philosophy. – Covina : Theosophical University Press, 1945. – index.
ISBN 9070328488
sign.: THE-3-2-PURU-1a
Trefw.: theosofie, occultisme, filosofie, esoterie, cyclussen, rassen, H.P. Blavatsky, Cagliostro, Ouden, wortelrassen, kaliyga, vijfde ras, elementalen, svabhava, zevenvoudige samenstelling, religie, christendom, Boeddha, Jezus, symboliek, eucharistie, planeetketens, ronden, mystiek, Tempel van Salomo, ziel, levenssurplus, dieren, Openbaring, apen, mensapen, kinderen, rassen, Genesis, prehistorie, neolitium, paleolitium, kosmische stralen, evolutie, mensenrijk, maanpitri’s, agnishvatta pitri’s, monaden, absoluut licht, loka’s, tala’s, geweten, intuïtie, wortelrassen, levensgolven, zeven kleuren, kleuren, kleurenspectrum, chelaschap, De Geheime Leer, ronden, hoogste zeven, zonen van wijsheid, sferen, asura’s, sura’s, zeven embryonale mensheden, manasaputra’s, dierlijke monaden, krachten, heelal, Mahatama-brieven, Tsong-kha-pa, planeetgeesten, wortelrassen, ronden, processen na de dood, oneindig denken, avalokitesvara, elementaren, Jupiter, kometen, meteoren, sishta’s, tweede ronde, 777, bollen, devachan, zeven beginselen, licht, dood, sterven, manvatara’s, kalpa’s, buddhi, tulku’s, Boeddha’s, bodhisattva’s, paranormale verschijnselen, parapsychologie, planeetketens, onsterfelijkheid, continuïteit, reïncarnatie, hypotisme, hypnose, drie grondstellingen, mahayuga’s, levensenergieën, wetenschap, ordelen, vader, zoon, Heilige Geest, kristalkijken, Jezus, leven van Jezus, concentratie, meditatie, Tibet, Tibetanen, mensengroepen, cyclussen, zon, Theosofische Vereniging, geschiedenis, derde ronden, fossielen, hart, intellect, kosmische ether, Senzar, indianen, Amerika, microsomen, centrosomen, Arctisch, planten, dieren, chakra’s, leringen, boog, Krishna, loges, autonomie, radioactiviteit, mânasaputra’s, Dzyan, Boek van Dzyan, Orakel van Delphi, mensenrijken, parthenogenetisch, konijnen, lijden, dierenrijk, vegetarisme, meesters, onfijlbaarheid, absolute, dagen en nachten van Brahmâ, wortelrassen, kaliyuga, mânasaputra’s, meditatie, bollen, twaalf bollen, ketens, maatschappij, hemel en hel, mens, monaden, geologie, tijdperken, soefisme, communicatie, doden, spiritisme, Godheid, geest en ziel, reïncarnatie, gebeden, smeekbeden, ethiek, intellect, onderrassen, vijfde wortelras, metafysica, bewustzijn, plichten, geweld, Mahatma-brieven, mahâyânaboeddhisme, boeddhisme, mahayana, ego, geestelijke ego onsterfelijkheid, Dante, vele en het ene, mânasaputrisch licht, wanhoop, depressiviteit, kâmaloka, kâma-beginsel, mediums, gedachten, elementalen, zielen, monaden, tweevoudige aspect, manas, het absolute, het oneindige, zeven beginselen, Egyptenaren, Egypte, religie, toekomst, christendom, leraren, Osiris, Isis, symbolen, symboliek, gevleugelde bollen, theofanie, theopneustie, theopathie, boodschappen, verbeelding, fantasie, pantheïsme, universeel bewustzijn, bewustzijn, Chaldeeërs, Amerika, India, oude beschavingen, prehistorie, piramiden, svabhâva, monades, reïncarnatie, vroege christendom, drie logoi, medische inenting, gezondheid, kwaad, vrije wil, Plato, wereldzielen, pratyekaboeddha, mysteriën, noordpoolcontinent, evangeliën, suggestie, autosuggestie, beginselen, drieëenheid, lijden, slangen, swastika, zeven juwelen van wijsheid, scheppingsverhalen, evolutie, groepszielen, Ik, verloren zielen, achterblijvende ego’s, afdaling van de stof, visioenen, dood, doden, gebeden, leven, toestanden na de dood, leven na de dood, reïncarnatie, wereldbevolking, oorlogen, denken, fantaseren, nirvâna, maanpitri’s, vierde ronde, mânasaputra’s, fohat, rasboeddha’s, planeten, satellieten, afgescheidenheid, dromen, droomsymboliek, spiritisme, magnetisme, genezingen, waarheid, tweelingzielen, Jezus, evangeliën, prajâpati’s, amshaspends, kabiri, logos, individu, hiërarchiën, naties, rassen, entiteiten, Toren van Babel, Pythagoras, levensatomen, filosofie, kâmaloka, kâmarûpa, maan, zevenvoudig kâmarûpa, devachan, innerlijke godheid, lamaïstisch, Tibet, vergeving, zonden, hiërarchieën, moord, zelfbewustzijn, derde ronde, helderziendheid, zelfmoord, zonnestelsels, twaalfvoudige zonnestelsel, troost, hindoeïsme, geneesmethoden, karma, oorzaak en gevolg, stralingsoctaven, kosmologie, dichtheid, Marie Corelli, voorspellingen, toekomst, groeiende plant, planten, individualiteit, persoonlijkheid, onsterfelijkheid, goed en kwaad, mysterieleringen, mysteriescholen, Zarathustra, Indo-Europese rassen, Ego, Mahâbhârata, Râmâyana, Aum, Om, pâramitâ’s, middeleeuwen, Tien avatâra’s van Vishnu, avatâra’s, Vishnu, hypnose, trillingen, cohesie, aantrekking, Plato, reïncarnatie, samenstelling van de mens, vlees, eten, vegetarisme, monade, monadische essentie, natuurrampen, zwakzinnigheid, Pygmeeën, Toda’s, Eskimo’s, negers, Sûrya-Siddhânta, naar binnen zien, Purâna’s, heldendichten, India, scheiden van de seksen, kabbala, androgyn, hermafrodiet, dierenrijken, boeddhisme, goeroe’s, incarnaties, dieren, cyclussen, China, spiritisme, euthanasie, evolueren, eeuwigheid, militaire machten, pantheïsme, Boeddha, legenden, Lao-tse, Lao-Tze, Pâli-taal, Pali, Boeddhisme, brahmanisme, advaita-vedânta, vedanta, veda’s, Mohammed, islam, moslims, conflicten, onzichtbare helpers, kinderen, cyclussen, precipiteren, brieven, brieven van de meesters, H.P.B., aanvallen, Gebroeders Hare, barmhartigheid, sympathie

Bekleed met de zon : het mysterie-verhaal van Jezus
G. de Purucker ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – 2e dr. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1981. – 68 p. ; 17 cm.
Oorspr. titel: The story of Jesus. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1938
ISBN 9070163195
sign.: THE-3-2-PURU-2
Trefw.: theosofie, Jezus, religie, mens, mythen, geboorte, kerstmis, kerstfeest, leringen, avatara-leringen, kruisigingsmysterie, speerstoot, mysteriën

G. de Purucker ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – 2e dr., 1e bijdr. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1994. – 68 p. ; 17 cm.
Oorspr. titel: The story of Jesus. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1938
ISBN 9070163195
sign.: THE-3-2-PURU-2a
Trefw.: theosofie, Jezus, religie, mens, mythen, geboorte, kerstmis, kerstfeest, leringen, avatara-leringen, kruisigingsmysterie, speerstoot, mysteriën

Bron van het occultisme : een moderne weergave van de oude universele wijsheid gebaseerd op de Geheime Leer van H.P. Blavatsky : Voorwoord ; 1 De oorspronkelijke wijsheidsleer: Het doorgeven van het licht ; Spirituele verlichting tegenover psychische illusies ; Het stille, smalle pad ; Geloftekoorts en de spirituele wil ; 2 Discipline gaat aan de mysteriën vooraf: Esoterische discipline ; Meditatie en yoga ; De paramita’s en het verheven achtvoudige pad ; De inwijdingscyclus ; 3 Ruimte en de leer over maya: De leegte en de volheid ; Het grenzeloze in oude kosmogonieën ; De ruimten van de Ruimte ; Ruimte, tijd en duur ; Kosmische werkelijkheid en mahamaya ; Parabrahman-mulaprakriti ; Manvantara: een droom, een maya ; Hindoe-opvattingen over maya ; Spirituele werkelijkheid en door het denkvermogen voortgebrachte illusie ; 4 Melkwegstelsels en zonnestelsels: hun ontstaan, bouw en bestemming: Het heelal: een levend organisme ; Dagen en nachten van Brahma ; Het ontstaan van een universeel zonnestelsel ; De hemelzodiak en de geboorte van een zonnestelsel ; Raja-zonnen en het kosmische Ei van Brahma ; Wederbelichaming van een planeetketen ; De twaalf fohatische magnetismen ; De bolzodiak ; Het aurische ei: kosmisch en microkosmisch ; Het astro-theogonische aspect van de kosmos ; De occulte fysiologische structuur van het zonnestelsel ; De oorzakelijke aard van cyclussen ; Cyclische tijdsperioden ; Rascyclussen en -yuga’s ; 5 Hiërarchieën en de leer over de emanaties: Vanuit het paranirvana naar het manvantara ; De kosmische geest in pralaya en manvantara ; De drie logoi ; Fohat, de dynamische energie van de kosmische ideatie ; Over de gnostische aeonen ; De leer over svabhava ; Geluid, kleur en getal ; Architecten en bouwers ; De lipika’s ; 6 Onzichtbare werelden en hun bewoners: Patronen bij het vormgeven van werelden ; Het ontrollen van de kosmische elementen ; Elementalen, de nakomelingen van de kosmische elementen ; De tattva’s en de zeven zintuigen van de mens ; De geboorte van een bol ; Bewustzijnsgebieden en bewustzijnstoestanden ; Loka’s en tala’s ; De menselijke levensgolf in de loka-tala’s ; Verweving van loka’s en tala’s ; Monaden, bewustzijnscentra ; De klassen van monaden ; Het drievoudige evolutieplan ; 7 De leer over de sferen: Het hart van de zon – een godheid ; Zonnevlekken en de circulaties in het zonnestelsel ; Magnetisme van zon en aarde ; Het triadische leven van Vader Zon ; De twaalf heilige planeten ; Aard en kenmerken van de planeten ; Asteroïden, meteoren en kosmisch stof ; De maan ; De planeet van de dood ; Levensgolven en de binnenronden ; Interplanetair nirvana en interbol-nirvana ; Sishta’s en manu’s ; 8 Goden – monaden – levensatomen: Wie zijn de goden? ; De evolutiereis van de monaden ; Levensatomen, hun oorsprong en bestemming ; Erfelijkheid en de levensatomen ; De transmigratie-leer ; De oorzaak van ziekte ; De mens is zijn eigen karma ; Is karma ooit onverdiend? ; Goed en kwaad ; 9 Relaties tussen de kosmische en de menselijke constitutie: Het aurische ei, zijn aard en functie ; Monaden, ego’s en zielen ; Het aurische ei en de beginselen van de mens ; Vele monaden in de mens ; Verloren zielen en het pad van de linkerhand ; Occulte fysiologie ; 10 De hiërarchie van mededogen ; De stille wachters ; De drie gewaden ; De menigte dhyani-chohans ; De avatara – een spirituele gebeurtenis ; Upapadaka- en anupapadaka-avatara’s ; Avatara’s van Maha-Vishnu en Maha-Siva ; Jezus de avatara ; Het avesa-vermogen ; De Tibetaanse lamaïstische hiërarchie ; Vijfde- en zesde-ronders ; Boeddha’s en bodhisattva’s ; Gautama de Boeddha ; Onze spirituele thuisbasis ; 11 De dood en de circulaties in de kosmos – 1: De eenheid van alle leven ; De oorzakelijke aspecten van de dood ; Het proces van ontlichaming ; Het panoramische visioen ; De prana’s of levensessenties ; De fysieke dood – een elektromagnetisch verschijnsel ; Kamaloka en de tweede dood ; De vier bewustzijnstoestanden ; Het oude spiritualisme tegenover het moderne spiritisme ; De aard van het kamarupa ; 12 De dood en de circulaties in de kosmos – 2: De aard en kenmerken van devachan ; De duur van de devachanische periode ; Devachan en de bollen van de planeetketen ; Nirvana ; Slaap en dood zijn broeders ; Door de poorten van de dood ; Het proces van wederbelichaming ; Binnen- en buitenronden ; Interplanetaire omzwervingen ; Terugreis van het zich wederbelichamende ego ; Aantekeningen ; Aanhangsels ; De precessiecyclus ; De macht van geluid ; De vier heilige jaargetijden ; HPB ; Boodschappers van de loge – de insignia majestatis ; Narada
G. de Purucker ; gered. door Grace F. Knoche ; [vert. uit het Engels]. – Pasadena, Den Haag, München : Theosophical University Press, 1990. – XV, 830 p. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: Fountain-source of occultism : a modern presentation of the ancient universal wisdom based on ‘The secret doctrine’ by H.P. Blavatsky. – Pasadena, Calif. : Theosophical University Press, 1974. – index.
ISBN 9070328356
sign.: THE-3-2-PURU-3
Trefw.: theosofie, evolutie, wijsheid, maya, pad, wil, mysteriën, meditatie, yoga, hierarchie, kosmos, onzichtbare werelden, sferen, zonnestels, monaden, leven, prana, leven, bewustzijn, dood, devachan, transmigratie, reïncarnatie, karma, elementalen, bollen, stille wachters, jezus, avatara, boeddha, nirvana, slaap, wederbelichaming, ego, cyclus, blavatsky

G. de Purucker ; gered. door Grace F. Knoche ; [vert. uit het Engels]. – Pasadena, Den Haag, München : Theosophical University Press, 1990. – XV, 830 p. : ill. ; 24 cm.
Vert. van: Fountain-source of occultism : a modern presentation of the ancient universal wisdom based on ‘The secret doctrine’ by H.P. Blavatsky. – Pasadena, Calif. : Theosophical University Press, 1974. – index.
ISBN 9070328356
sign.: THE-3-2-PURU-3a
Trefw.: theosofie, evolutie, wijsheid, maya, pad, wil, mysteriën, meditatie, yoga, hierarchie, kosmos, onzichtbare werelden, sferen, zonnestels, monaden, leven, prana, leven, bewustzijn, dood, devachan, transmigratie, reïncarnatie, karma, elementalen, bollen, stille wachters, jezus, avatara, boeddha, nirvana, slaap, wederbelichaming, ego, cyclus, blavatsky

Clothed with the sun : the mystery-tale of Jesus the Avatara
by G. de Purucker. – 2nd ed. – San Diego, California : Point Loma Publications, Inc., 1972. – 45 p. ; 18 cm.
ISBN 091300406
sign.: THE-3-2-PURU-4a
Trefw.: theosofie, Jezus, religie, mens, mythen, geboorte, kerstmis, kerstfeest, leringen, avatara-leringen, kruisigingsmysterie, speerstoot, mysteriën

by G. de Purucker. – 2nd ed. – San Diego, California : Point Loma Publications, Inc., 1972. – 45 p. ; 18 cm.
ISBN 091300406
sign.: THE-3-2-PURU-4
Trefw.: theosofie, Jezus, religie, mens, mythen, geboorte, kerstmis, kerstfeest, leringen, avatara-leringen, kruisigingsmysterie, speerstoot, mysteriën

Dialogen van G. de Purucker : verslag van bijeenkomsten van de Katherine Tingley Memorial Group : deel 1
G. de Purucker ; geredigeerd door Arthur L. Conger ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 2005. – viii, 552 p. ; 24 cm. – (Dialogen van G. de Purucker ; Deel 1)
Oorspr. titel: The dialogues of G. de Purucker. – Pasadena : Theosophical University Press, 1948
ISBN 9070328003
sign.: THE-3-2-PURU-5I
Trefw.: theosofie, dialogen, verslagen, theosofie, aarde, aurisch ei, beginselen, bewustzijn, H.P. Blavatsky, Boeddha, bollen, boodschappers, devachan, dhyan-chohans, dieren, dood, elementalen, esoterie, evolutie, God, inwijdingen, kamaloka, karma, levensatomen, lichamen, licht, maanketens, magiërs, Mahatma’s, manas, manasaputra, meesters, monades, nirvana, planeten, reïncarnatie, sishta’s, slaap, Theosophical Society, wil, wortelrassen, zielen, zonnestelsels

G. de Purucker ; geredigeerd door Arthur L. Conger ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 2005. – viii, 552 p. ; 24 cm. – (Dialogen van G. de Purucker ; Deel 1)
Oorspr. titel: The dialogues of G. de Purucker. – Pasadena : Theosophical University Press, 1948
ISBN 9070328003
sign.: THE-3-2-PURU-5
Trefw.: theosofie, dialogen, verslagen, theosofie, aarde, aurisch ei, beginselen, bewustzijn, H.P. Blavatsky, Boeddha, bollen, boodschappers, devachan, dhyan-chohans, dieren, dood, elementalen, esoterie, evolutie, God, inwijdingen, kamaloka, karma, levensatomen, lichamen, licht, maanketens, magiërs, Mahatma’s, manas, manasaputra, meesters, monades, nirvana, planeten, reïncarnatie, sishta’s, slaap, Theosophical Society, wil, wortelrassen, zielen, zonnestelsels

Dialogen van G. de Purucker : verslag van bijeenkomsten van de Katherine Tingley Memorial Group : deel 2
G. de Purucker ; geredigeerd door Arthur L. Conger ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 2005. – vi, 553-1115 p. ; 24 cm. – (Dialogen van G. de Purucker ; Deel 2)
Oorspr. titel: The dialogues of G. de Purucker. – Pasadena : Theosophical University Press, 1948. – index.
ISBN 9070328003
sign.: THE-3-2-PURU-6
Trefw.: esoterie, alle aspecten van theosofie

G. de Purucker ; geredigeerd door Arthur L. Conger ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 2005. – vi, 553-1115 p. ; 24 cm. – (Dialogen van G. de Purucker ; Deel 2)
Oorspr. titel: The dialogues of G. de Purucker. – Pasadena : Theosophical University Press, 1948. – index.
ISBN 9070328003
sign.: THE-3-2-PURU-5II
Trefw.: esoterie, alle aspecten van theosofie

The dialogues of G. de Purucker : report of sessions Katherine Tingley Memorial Group : volume I
G. de Purucker ; edited by Arthur L. Conger ; report of sessions Katherine Tingley Memorial Group. – Covina, California : Theosophical University Press, 1948. – VIII, 416 p. ; 21 cm. – (In Three Volumes ; Volume One)
sign.: THE-3-2-PURU-6I
Trefw.: theosofie, dialogen, dood, evolutie, god, monade, rassen, boeddha, ego, meesters, reïncarnatie, chela, slaap, geboorte

G. de Purucker ; edited by Arthur L. Conger ; report of sessions Katherine Tingley Memorial Group. – Covina, California : Theosophical University Press, 1948. – VIII, 416 p. ; 21 cm. – (In Three Volumes ; Volume One)
sign.: THE-3-2-PURU-6Ia
Trefw.: theosofie, dialogen, dood, evolutie, god, monade, rassen, boeddha, ego, meesters, reïncarnatie, chela, slaap, geboorte

The dialogues of G. de Purucker : report of sessions Katherine Tingley Memorial Group : volume II
G. de Purucker ; edited by Arthur L. Conger ; report of sessions Katherine Tingley Memorial Group. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1948. – VI, 478 p. ; 21 cm. – (In Three Volumes ; Volume Two)
sign.: THE-3-2-PURU-6II
Trefw.: theosofie, dialogen

G. de Purucker ; edited by Arthur L. Conger ; report of sessions Katherine Tingley Memorial Group. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1948. – VI, 478 p. ; 21 cm. – (In Three Volumes ; Volume Two)
sign.: THE-3-2-PURU-6IIa
Trefw.: theosofie, dialogen

The dialogues of G. de Purucker : report of sessions Katherine Tingley Memorial Group : volume III
G. de Purucker ; edited by Arthur L. Conger ; report of sessions Katherine Tingley Memorial Group. – Covina, California : Theosophical University Press, 1948. – VI, 500 p. ; 21 cm. – (In Three Volumes ; Volume Three) . – index.
sign.: THE-3-2-PURU-6III
Trefw.: theosofie, dialogen, inwijding, elementalen, monaden, devachan, nirvana, vrije wil, hiërarchie, bewustzijn, dhyan-chohan, leraar, levensgolven, sishta’s, cylus, 777 levens, ronden, ziel, herbelichaming, reïncarnatie, leven na de dood, droom, adepten, kama-loka, boeddha’s, avatara’s, verleden, heden, toekomst, astraallicht, anima mundi, bodhisattva

G. de Purucker ; edited by Arthur L. Conger ; report of sessions Katherine Tingley Memorial Group. – Covina, California : Theosophical University Press, 1948. – VI, 500 p. ; 21 cm. – (In Three Volumes ; Volume Three) . – index.
sign.: THE-3-2-PURU-6IIIa
Trefw.: theosofie, dialogen, inwijding, elementalen, monaden, devachan, nirvana, vrije wil, hiërarchie, bewustzijn, dhyan-chohan, leraar, levensgolven, sishta’s, cylus, 777 levens, ronden, ziel, herbelichaming, reïncarnatie, leven na de dood, droom, adepten, kama-loka, boeddha’s, avatara’s, verleden, heden, toekomst, astraallicht, anima mundi, bodhisattva

Disarmament by mutual agreement ; Let the people decide : congressman Louis Ludlow’s proposed amendment to the constitution of the U.S.A.
Gottfried de Purucker ; a review by Joseph H. Fussell. – 5th impr. – Point Loma, Calif. : Theosophical University Press, 19XX. – 12 p. ; 24 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-7
Trefw.: theosofie, oorlog, vrede, ontwapening

Gottfried de Purucker ; a review by Joseph H. Fussell. – Point Loma, Calif. : Theosophical University Press, 19XX. – 12 p. ; 24 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-7a
Trefw.: theosofie, oorlog, vrede, ontwapening

De dood en daarna
G. de Purucker ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – 2e herz. dr., 1e bijdr. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1994. – 54 p. ; 17 cm.
Oorspr. titel: Death – and afterwards. – The Theosophical Path, april 1935 ; The Theosophical Forum, april 1936
ISBN 9070163306
sign.: THE-3-2-PURU-8
Trefw.: theosofie, dood, leven na de dood, sterven, reïncarnatie, slaap, kâma-loka, ego, jâgrat, swapna, sushupti, angsten, stoffelijk lichaam, devachan, wederbelichaming, astrale licht, elementalen

Drie opstellen over Theosophie : I. Een man ven de kerk over theosofie ; II. Hoe moderne wetenschap tot de theosofie komt ; III. Frankrijk en de rechten van de mensch
door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – Groningen : Universeele Broederschap ; Het Theosofisch Genootschap, 1906. – [4], 20 p. ; 25 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-9
Trefw.: theosofie, kerk, wetenschap, Frankrijk, rechten van de mens, politiek

The esoteric doctrine of Gautama the Buddha = The secret doctrine of Gautama the Buddha
G. de Purucker. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1936. – 46 p. ; 24 cm.
From “The esoteric tradition”
sign.: THE-3-2-PURU-10a
Trefw.: theosofie, esoterie, esoterische leringen, religie, boeddhisme, Boeddha, Geheime Leer

G. de Purucker. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1936. – 46 p. ; 24 cm.
From “The esoteric tradition”
sign.: THE-3-2-PURU-10b
Trefw.: theosofie, esoterie, esoterische leringen, religie, boeddhisme, Boeddha, Geheime Leer

G. de Purucker. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1936. – 46 p. ; 24 cm.
From “The esoteric tradition”
sign.: THE-3-2-PURU-10
Trefw.: theosofie, esoterie, esoterische leringen, religie, boeddhisme, Boeddha, Geheime Leer

Esoteric teachings ; 1. The esoteric path : its nature and its tests
G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 117, [3], 10, 6 p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; I) . – appendices, index.
ISBN 0913004529
sign.: THE-3-2-PURU-12I
Trefw.: theosofie, esoterie, paramitas, achtvoudig pad, discipline, chela’s, spiritualiteit, will, vergiffenis, liefde

G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 117, [3], 10, 6 p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; I) . – appendices, index.
ISBN 0913004529
sign.: THE-3-2-PURU-12Ia
Trefw.: theosofie, esoterie, paramitas, achtvoudig pad, discipline, chela’s, spiritualiteit, will, vergiffenis, liefde

Esoteric teachings ; 10. The hierarchy of compassion
G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 104, [3], 15, [2] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; X)
ISBN 0913004618
sign.: THE-3-2-PURU-12X
Trefw.: theosofie, esoterie, hierarchieën, stille wachters, dhyan chohans, boeddhas, bodhisattvas, ronden, avataras, Boeddha, exoterie

G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 104, [3], 15, [2] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; X)
ISBN 0913004618
sign.: THE-3-2-PURU-12Xa
Trefw.: theosofie, esoterie, hierarchieën, stille wachters, dhyan chohans, boeddhas, bodhisattvas, ronden, avataras, Boeddha, exoterie

Esoteric teachings ; 11. Death and the circulations of the cosmos – I
G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 87, [3], 15, [2] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; XI) . – appendices, index.
ISBN 0913004626
sign.: THE-3-2-PURU-12XI
Trefw.: theosofie, esoterie, dood, wederbelichaming, reïncarnatie, pranas, chakra’s, astral licht, kama-loka

G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 87, [3], 15, [2] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; XI) . – appendices, index.
ISBN 0913004626
sign.: THE-3-2-PURU-12XIa
Trefw.: theosofie, esoterie, dood, wederbelichaming, reïncarnatie, pranas, chakra’s, astral licht, kama-loka

Esoteric teachings ; 12. Death and the circulations of the cosmos – II
G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 114, [3], 18, [3] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; XII) . – appendices, index.
ISBN 0913004634
sign.: THE-3-2-PURU-12XII
Trefw.: theosofie, esoterie, dood, kosmos, slaap, devachan, nirvana, ronden, monades, wederbelichaming, leven na de dood, dieren, bewustzijn, planeetketens, aurisch ei

G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 114, [3], 18, [3] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; XII) . – appendices, index.
ISBN 0913004634
sign.: THE-3-2-PURU-12XIIa
Trefw.: theosofie, esoterie, dood, kosmos, slaap, devachan, nirvana, ronden, monades, wederbelichaming, leven na de dood, dieren, bewustzijn, planeetketens, aurisch ei

Esoteric teachings ; 2. The esoteric or oriental school : steps in the initiatory cycle
G. de Purucker preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 133, [3], 16, 4 p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; II) . – appendices, index.
ISBN 0913004537
sign.: THE-3-2-PURU-12II
Trefw.: theosofie, esoterie, Esoterische School, inwijdingen, cyclussen, leraren, leerlingen, zeven graden, spiritualiteit, spiritisme, meditatie, doeleinden Theosophical Society

G. de Purucker preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 133, [3], 16, 4 p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; II) . – appendices, index.
ISBN 0913004537
sign.: THE-3-2-PURU-12IIa
Trefw.: theosofie, esoterie, Esoterische School, inwijdingen, cyclussen, leraren, leerlingen, zeven graden, spiritualiteit, spiritisme, meditatie, doeleinden Theosophical Society

Esoteric teachings ; 3. Space and the doctrine of mâyâ
G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 88, [3], 22, [4] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; III) . – appendices, index.
ISBN 0913004545
sign.: THE-3-2-PURU-12III
Trefw.: theosofie, ruimte, maya, leegte, parabrahman, kosmische illusie

G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 88, [3], 22, [4] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; III) . – appendices, index.
ISBN 0913004545
sign.: THE-3-2-PURU-12IIIa
Trefw.: theosofie, ruimte, maya, leegte, parabrahman, kosmische illusie

Esoteric teachings ; 4. Galaxies and solar systems : their genesis, struture, and destiny
G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 100, [3], 18, [2] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; IV) . – appendices, index.
ISBN 0913004553
sign.: THE-3-2-PURU-12IV
Trefw.: theosofie, esoterie, zonnestelsels, onstaan, structuren

G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 100, [3], 18, [2] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; IV) . – appendices, index.
ISBN 0913004553
sign.: THE-3-2-PURU-12IVa
Trefw.: theosofie, esoterie, zonnestelsels, onstaan, structuren

Esoteric teachings ; 5. Hierarchies and the doctrine of emanations
G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 91, [3], 18, [3] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; V) . – appendices, index.
sign.: THE-3-2-PURU-12V
Trefw.: theosofie, esoterie, hierarchieën, emanaties

G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 91, [3], 18, [3] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; V) . – appendices, index.
sign.: THE-3-2-PURU-12Va
Trefw.: theosofie, esoterie, hierarchieën, emanaties

Esoteric teachings ; 6. Invisible worlds and their inhabitants
G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 98, [3], 16, [3] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; VI) . – appendices, index.
ISBN 091300457x
sign.: THE-3-2-PURU-12VI
Trefw.: theosofie, esoterie, onzichtbare werelden, bewoners, kosmische elementen, lokas, talas, twaalf klassen der monaden

G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 98, [3], 16, [3] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; VI) . – appendices, index.
ISBN 091300457x
sign.: THE-3-2-PURU-12VIa
Trefw.: theosofie, esoterie, onzichtbare werelden, bewoners, kosmische elementen, lokas, talas, twaalf klassen der monaden

Esoteric teachings ; 7. The doctrine of the spheres
G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 128, [3], 21, [5] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; VII) . – appendices, index.
ISBN 0913004588
sign.: THE-3-2-PURU-12VII
Trefw.: theosofie, esoterie, sferen, zon, geheime planeten, maan, levensgolven, ronden, sishtas

G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 128, [3], 21, [5] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; VII) . – appendices, index.
ISBN 0913004588
sign.: THE-3-2-PURU-12VIIa
Trefw.: theosofie, esoterie, sferen, zon, geheime planeten, maan, levensgolven, ronden, sishtas

Esoteric teachings ; 8. Gods, monads, life-atoms
G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 104, [3], 14, [2] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; VIII) . – appendices, index.
ISBN 0913004596
sign.: THE-3-2-PURU-12VIII
Trefw.: theosofie, esoterie, God, monaden, levensatomen, transmigratie, reïncarnatie, oorzaken ziekten, genezingen, leer van karma, goed en kwaad

G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 104, [3], 14, [2] p. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; VIII) . – appendices, index.
ISBN 0913004596
sign.: THE-3-2-PURU-12VIIIa
Trefw.: theosofie, esoterie, God, monaden, levensatomen, transmigratie, reïncarnatie, oorzaken ziekten, genezingen, leer van karma, goed en kwaad

Esoteric teachings ; 9. Correlations of cosmic and human constitutions
G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 99, [3], 14, [2] p. : ill. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; IX) . – appendices, index.
ISBN 091300460X
sign.: THE-3-2-PURU-12IX
Trefw.: theosofie, esoterie, samenhangingen, kosmische samenstellingen, menselijke samenstelling, aurisch ei, zielen, ego’s, verloren zielen, occultisme

G. de Purucker ; preface W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1987. – [5], vii, 99, [3], 14, [2] p. : ill. ; 23 cm. – (Esoteric Teachings ; IX) . – appendices, index.
ISBN 091300460X
sign.: THE-3-2-PURU-12IXa
Trefw.: theosofie, esoterie, samenhangingen, kosmische samenstellingen, menselijke samenstelling, aurisch ei, zielen, ego’s, verloren zielen, occultisme

The esoteric tradition ; Vol. I
G. de Purucker. – reprinted from the 2nd ed. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1973. – xvi, 592 p. ; 24 cm. – (The Esoteric Tradition ; Volume I)
ISBN 0911500669
sign.: THE-3-2-PURU-13Ib
Trefw.: theosofie, religie, filosofie, wetenschap, esoterische traditie, Blavatsky, symboliek, Geheime Leer, zichtbare en onzichtbare werelden, evolutie der ziel, onsterfelijkheid, God, dier, mens, verleden en heden, web, bestemming, hemel en hel, kruis, tijd, astrologie, zonnestelsel

G. de Purucker. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1935. – xvi, 592 p. ; 25 cm. – (The Esoteric Tradition ; Volume I)
sign.: THE-3-2-PURU-13I
Trefw.: theosofie, religie, filosofie, wetenschap, esoterische traditie, Blavatsky, symboliek, Geheime Leer, zichtbare en onzichtbare werelden, evolutie der ziel, onsterfelijkheid, God, dier, mens, verleden en heden, web, bestemming, hemel en hel, kruis, tijd, astrologie, zonnestelsel

G. de Purucker. – 2nd ed. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1940. – xvi, 592 p. ; 24 cm. – (The Esoteric Tradition ; Volume I)
sign.: THE-3-2-PURU-13Ia
Trefw.: theosofie, religie, filosofie, wetenschap, esoterische traditie, Blavatsky, symboliek, Geheime Leer, zichtbare en onzichtbare werelden, evolutie der ziel, onsterfelijkheid, God, dier, mens, verleden en heden, web, bestemming, hemel en hel, kruis, tijd, astrologie, zonnestelsel

The esoteric tradition ; Vol. II
G. de Purucker. – 2nd ed. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1940. – x, 593-1109 p. ; 24 cm. – (The Esoteric Tradition ; Volume II) . – index, reading reference, quoatations.
sign.: THE-3-2-PURU-13IIa
Trefw.: theosofie, esoterie, traditie, herbelichaming, wedergeboorte (p. 593-704), leven, astraallicht, leven na de dood (p. 769-838), cosmos, geboorte (p. 879-910), hierarchie, psychologie, innelijke natuur, visioenen, esoterische scholen, mysteries

G. de Purucker. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1935. – x, 593-1109 p. ; 25 cm. – (The Esoteric Tradition ; Volume II) . – index, reading reference, quoatations.
sign.: THE-3-2-PURU-13II
Trefw.: theosofie, esoterie, traditie, herbelichaming, wedergeboorte (p. 593-704), leven, astraallicht, leven na de dood (p. 769-838), cosmos, geboorte (p. 879-910), hierarchie, psychologie, innelijke natuur, visioenen, esoterische scholen, mysteries

G. de Purucker. – reprinted from the 2nd ed. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1973. – x, 593-1109 p. ; 24 cm. – (The Esoteric Tradition ; Volume II) . – index, reading reference, quoatations.
sign.: THE-3-2-PURU-13IIb
Trefw.: theosofie, esoterie, traditie, herbelichaming, wedergeboorte (p. 593-704), leven, astraallicht, leven na de dood (p. 769-838), cosmos, geboorte (p. 879-910), hierarchie, psychologie, innelijke natuur, visioenen, esoterische scholen, mysteries

Esoterisch onderricht in de oosterse school ; deel 1. Stenografische verslagen van de vergaderingen van de Katherine Tingley Memorial Group
G. de Purucker ; voorwoord H.C. Vermeulen ; inleiding D.J.P. Kok ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1987. – 653 p. : foto’s. ; 25 cm. – (Esoterisch onderricht in de oosterse school ; Deel 1)
ISBN 9070163438
sign.: THE-3-2-PURU-16I
Trefw.: theosofie, raja, judge, tingley, monaden, gouden eeuw, dood, boeddha, mysterie, slaap, meesters, geboorte, karma, ziel, kama-rupa, ronden, zonnestelsel, devachan, maan-pitri’s, cyclussen, leraar, elementalen, inwijding, chela’s, pralaya, evolutie, bewustzijn, ziekte, atlantis, rassen, atoom, mysteriescholen, bollen, stanza, nieuwe testament, christendom, avatara, dieren, planeetketen, stoffelijk lichaam, onsterfelijkheid, palingenesis, reïncarnatie

G. de Purucker ; voorwoord H.C. Vermeulen ; inleiding D.J.P. Kok ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1987. – 653 p. : foto’s. ; 25 cm. – (Esoterisch onderricht in de oosterse school ; Deel 1)
ISBN 9070163438
sign.: THE-3-2-PURU-16Ia
Trefw.: theosofie, raja, judge, tingley, monaden, gouden eeuw, dood, boeddha, mysterie, slaap, meesters, geboorte, karma, ziel, kama-rupa, ronden, zonnestelsel, devachan, maan-pitri’s, cyclussen, leraar, elementalen, inwijding, chela’s, pralaya, evolutie, bewustzijn, ziekte, atlantis, rassen, atoom, mysteriescholen, bollen, stanza, nieuwe testament, christendom, avatara, dieren, planeetketen, stoffelijk lichaam, onsterfelijkheid, palingenesis, reïncarnatie

Esoterisch onderricht in de oosterse school ; deel 2. Stenografische verslagen van de vergaderingen van de Katherine Tingley Memorial Group
G. de Purucker ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1987. – 669-1364 p. : foto’s. ; 25 cm. – (Esoterisch onderricht in de oosterse school ; Deel 2) . – index.
ISBN 9070163446
sign.: THE-3-2-PURU-16II
Trefw.: theosofie, manasisch, guna, hierarchie, avatara, chela, bollen, karma, devachan, evolutie, incarnatie, kama-loka, wederbelichamende ego, dood, kosmos, levensgolf, siva, verloren zielen, goden, rassen, ronden, boeddha, geest, maan, reïncarnatie

G. de Purucker ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1987. – 669-1364 p. : foto’s. ; 25 cm. – (Esoterisch onderricht in de oosterse school ; Deel 2) . – index.
ISBN 9070163446
sign.: THE-3-2-PURU-16IIa
Trefw.: theosofie, manasisch, guna, hierarchie, avatara, chela, bollen, karma, devachan, evolutie, incarnatie, kama-loka, wederbelichamende ego, dood, kosmos, levensgolf, siva, verloren zielen, goden, rassen, ronden, boeddha, geest, maan, reïncarnatie

Esoterische instructies ; 1. De aard en de beproevingen van chelaschap : de geloft, de pâramitâ’s, het verheven achtvoudige pad, esoterische discipline
G. de Purucker ; voorwoord H.C. Vermeulen ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1989. – 182 p. ; 20 cm. – (Esoterische Instructies ; 1) . – index, aangehaalde boeken.
ISBN 9070163497
sign.: THE-3-2-PURU-11I
Trefw.: theosofie, esoterie, chelaschap, pâramitâ’s, meesters, geloftes, Pad, spiritualiteit, innerlijke groei, leke-chela’s, Stem van de Stilte, prajna, onpersoonlijkheid, liefde, occultisme, H.P. Blavatsky, Esoterische School, ego, W.Q. Judge, krachten, mededogen, meditatie, zelf, ziel

Esoterische instructies ; 10. De hiërachie van mededogen : stille wachters en de dhyân-chohanische schare, buddha’s en bodhisattva’s, vijfde- en zesde-ronders, de leer der avatâra’s, gautama de buddha : exoterisch en esoterisch
G. de Purucker ; voorw. H.C. Vermeulen ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1995. – 198 p. ; 20 cm. – (Esoterische Instructies ; 10) . – index, aangehaalde boeken.
ISBN 9070163616
sign.: THE-3-2-PURU-11X
Trefw.: theosofie, esoterie, hiërarchieën, mededogen, wortelrassen, avatara’s, leringen, Boeddha, exoterie, spiritualiteit, Jezus, Blavatsky, occultisme, religie, stille wachters, universum, bollen, ronden, drie gewaden, dhyân-chohans, agnishwâtta’s, avesa, vermogens, lamaïsme, planeet-ketens, aarde, adepten, mahâyâna-school, hînayâna-school, shambala, amitabha, bewustzijn, bodhisattva’s, broederschap, christendom, boeddhisme, cyclussen, denkvermogen, ego, evolutie, God, inwijdingen, karma, meesters, leraren, licht, maan

Esoterische instructies ; 2. De Esoterische of Oosterse School : leraren en leerlingen, zeven graden van inwijding, spirituele en psychische vermogens, meditatie, het doel en bestemming van de T.S.
G. de Purucker ; voorwoord H.C. Vermeulen ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1991. – 209 p. ; 20 cm. – (Esoterische Instructies ; 2) . – index, aangehaalde boeken.
ISBN 9070163489
sign.: THE-3-2-PURU-11II
Trefw.: theosofie, esoterie, leraren, leerlingen, inwijdingen, graden, spiritualiteit, vermogens, meditatie, Theosophical Society, doeleinden, occultisme, Esoterische School, leringen, chela’s, mystiek, yoga, religie, hypnose, helderziendheid, cyclussen, Heilige Jaargetijden, meesters, Morya, Koot Hoomi, moraal, astraal, Blavatsky, Boeddha, falen, gedachten, God, Judge, karma, licht, liefde, mededogen, persoonlijkheid, wil, zelf, ziel, zon

De esoterische traditie
G. de Purucker ; vert. [uit het Engels]. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 2001. – xvi, 738 p. ; 24 cm.
Vert. van de verkorte versie van: The esoteric tradition. – 2nd ed. – Point Loma : Theosophical University Press, 1940. – Oorspr. ed.: 1935. – index.
ISBN 9070328550
sign.: THE-3-2-PURU-14

G. de Purucker ; vert. [uit het Engels]. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 2001. – xvi, 738 p. ; 24 cm.
Vert. van de verkorte versie van: The esoteric tradition. – 2nd ed. – Point Loma : Theosophical University Press, 1940. – Oorspr. ed.: 1935. – index.
ISBN 9070328550
sign.: THE-3-2-PURU-14a
Trefw.: theosofie, esoterie, religie, filosofie, mystiek, symboliek, zichtbare werelden, onzichtbare werelden, monaden, zielen, atomen, evolutie, mensen, dieren, wetenschap, lot, karma, hemelen, hellen, wederbelichaming, reïncarnatie, astrale licht, dood, bewustzijn, kosmos, geboorte, psychologie, helderziendheid, Boeddha, mysteriën

De esoterische traditie ; hoofdstuk I. De theosophie: de moeder van godsdiensten, wybegeerten en esoterische wetenschappen
door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [Den Haag] : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – 31 p. ; 28 cm. – (De esoterische traditie ; Hoofdstuk I)
sign.: THE-3-2-PURU-15I
Trefw.: theosofie, esoterie, religie, godsdiensten, filosofie, wetenschap

De esoterische traditie ; hoofdstuk II. Over allegorieën en mystiek symboliek
door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [Den Haag] : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – 36 p. ; 28 cm. – (De esoterische traditie ; Hoofdstuk II)
sign.: THE-3-2-PURU-15II
Trefw.: theosofie, esoterie, allegorieën, mystiek, symboliek

De esoterische traditie ; hoofdstuk III. De geheime leer van Gautama den Boeddha
door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [Den Haag] : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – 25 p. ; 28 cm. – (De esoterische traditie ; Hoofdstukk III)
sign.: THE-3-2-PURU-15III
Trefw.: theosofie, esoterie, religie, boeddhisme, Geheime Leer, Gautama de Boeddha

De esoterische traditie ; hoofdstuk IV. De geheime leer van Gautama den Boeddha – II
door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [Den Haag] : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – 21 p. ; 28 cm. – (De esoterische traditie ; Hoofdstuk IV)
sign.: THE-3-2-PURU-15IV
Trefw.: theosofie, esoterie, religie, boeddhisme, Geheime Leer, Gautama de Boeddha

De esoterische traditie ; hoofdstuk IX. Het naar de goden voerende pad van evolutie
[door G. de Purucker] ; [vert. uit het Engels]. – [Den Haag] : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – 20 p. ; 28 cm. – (De esoterische traditie ; Hoofdstuk IX)
sign.: THE-3-2-PURU-15IX
Trefw.: theosofie, esoterie, goden, pad, evolutie

De esoterische traditie ; hoofdstuk V. Zichtbare en onzichtbare werelden – I
door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [Den Haag] : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – 43 p. ; 28 cm. – (De esoterische traditie ; Hoofdstuk V)
sign.: THE-3-2-PURU-15V
Trefw.: theosofie, esoterie, zichtbare werelden, onzichtbare werelden

De esoterische traditie ; hoofdstuk XI. De wenteling van het wiel – het verleden
G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [Den Haag] : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – 29 p. ; 28 cm. – (De esoterische traditie ; Hoofdstuk XI)
sign.: THE-3-2-PURU-15XI
Trefw.: theosofie, esoterie, geschiedenis

De esoterische traditie ; hoofdstuk XII. De wenteling van het wiel – het heden
G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [Den Haag] : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – 30 p. ; 28 cm. – (De esoterische traditie ; Hoofdstuk XII)
sign.: THE-3-2-PURU-15XII
Trefw.: theosofie, esoterie, heden

De esoterische traditie ; hoofdstuk XIV. Achter de sluiers met de wetenschap – II
G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [Den Haag] : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – 34 p. ; 28 cm. – (De esoterische traditie ; Hoofdstuk XIV)
sign.: THE-3-2-PURU-15XIV
Trefw.: theosofie, esoterie, wetenschap

De esoterische traditie ; hoofdstuk XV. Weefsels van het lot – I
door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [Den Haag] : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – 38 p. ; 28 cm. – (De esoterische traditie ; Hoofdstuk XV)
sign.: THE-3-2-PURU-15XV
Trefw.: theosofie, esoterie, lotsbestemming, karma

De esoterische traditie ; hoofdstuk XV. Weefsels van het lot – II
door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [Den Haag] : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – 45 p. ; 28 cm. – (De esoterische traditie ; Hoofdstuk XVI)
sign.: THE-3-2-PURU-15XVI
Trefw.: theosofie, esoterie, lotsbestemming, karma

De esoterische traditie ; hoofdstuk XVII. Hemelen en hellen – I
door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [Den Haag] : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – 31 p. ; 28 cm. – (De esoterische traditie ; Hoofdstuk XVII)
sign.: THE-3-2-PURU-15XVII
Trefw.: theosofie, esoterie, hemelen, hellen, religie

De esoterische traditie ; hoofdstuk XVII. Hemelen en hellen – II
door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [Den Haag] : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – 30 p. ; 28 cm. – (De esoterische traditie ; Hoofdstuk XVIII)
sign.: THE-3-2-PURU-15XVIII
Trefw.: theosofie, esoterie, hemelen, hellen, religie

De esoterische traditie ; inleiding
door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [Den Haag] : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – 38 p. ; 28 cm. – (De Esoterische Traditie ; Hoofdstuk inleiding)
sign.: THE-3-2-PURU-15
Trefw.: theosofie, esoterie

Fountain-source of occultism : a modern presentation of the ancient universal wisdom based on the Secret Doctrine by H.P. Blavatsky
G. de Purucker ; edited by Grace F. Knoche. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1974. – xv, 744 p. ; 23 cm.. – index.
ISBN 0911500715
sign.: THE-3-2-PURU-17a
Trefw.: theosofie, bron, occultisme, dood, reïncarnatie, hierarchie, evolutie, religie, wijsheid, kosmos, Geheime Leer, commentaren

G. de Purucker ; edited by Grace F. Knoche. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1974. – xv, 744 p. ; 24 cm.. – index.
ISBN 0911500707
sign.: THE-3-2-PURU-17
Trefw.: theosofie, bron, occultisme, dood, reïncarnatie, hierarchie, evolutie, religie, wijsheid, kosmos, Geheime Leer, commentaren

The four sacred seasons
G. de Purucker. – Pasadena : Theosophical University Press, 1979. – x, 87 p. ; 18 cm.
ISBN 0911500839
sign.: THE-3-2-PURU-18

G. de Purucker. – Pasadena : Theosophical University Press, 1979. – x, 87 p. ; 18 cm.
ISBN 0911500847
sign.: THE-3-2-PURU-18a
Trefw.: vier jaargetijden jaar seizoen

Fundamentals of the esoteric philosophy
by G. de Purucker ; edited, preface by A. Trevor Barker ; introduction Kenneth Morris. – [reprint]. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 19XX. – xvii, 555 p. : ill. ; 24 cm.. – index.
sign.: THE-3-2-PURU-19b

by G. de Purucker ; edited, preface by A. Trevor Barker ; introduction Kenneth Morris. – 2nd printing. – Covina, California : Theosophical University Press, 1947. – xvii, 555 p. : ill. ; 24 cm.. – index.
sign.: THE-3-2-PURU-19a

by G. de Purucker ; edited, preface by A. Trevor Barker ; introduction Kenneth Morris. – London : Rider & Co, [1932]. – xvii, 555, 16 p. : ill. ; 24 cm.. – index.
sign.: THE-3-2-PURU-19
Trefw.: theosofie, esoterie, filosofie, grondslagen, lering, zelf, werkelijkheid, maya, hierarchie, cosmos, pelgrimsreis, evolutie, stille wachter, inwijding, ruimte, god, onzichtbare werelden, occultisme, mysteriescholen, sferen, ronden, chela, meester

De geschiedenis van Jezus
door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1947. – 59 p. ; 20 cm.
Vert. van: The story of Jesus. – Point Loma, Calif. : Theosophical University Press, 1938
sign.: THE-3-2-PURU-20
Trefw.: theosofie, geschiedenis, religie, Jezus, christendom, mens, mythologie, kerstfeest, leringen, mysterie-verhaal, avatara-leer, kruisigingsmysterie,

door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1947. – 59 p. ; 20 cm.
Vert. van: The story of Jesus. – Point Loma, Calif. : Theosophical University Press, 1938
sign.: THE-3-2-PURU-20a
Trefw.: theosofie, geschiedenis, religie, Jezus, christendom, mens, mythologie, kerstfeest, leringen, mysterie-verhaal, avatara-leer, kruisigingsmysterie,

Gezond verstand in het gezin
G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – herdruk uit “Het Theosophisch Forum” van Juli-Augustus 1939. – [Bussum] : The Theosophical Society, Covina (Californië) , Nederlandsche Afdeeling, 1939. – 6 p. ; 19 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-21

G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – herdruk uit “Het Theosophisch Forum” van Juli-Augustus 1939. – Bussum : The Theosophical Society, Covina (Californië) , Nederlandsche Afdeeling, 1939. – 6 p. ; 19 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-21a

G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – herdruk uit “Het Theosofisch Forum” van Juli-Augustus 1939. – Bussum ; ‘s-Gravenhage : The Theosophical Society, Covina (Californië) , Ned. Afd, 1939. – 6 p. ; 19 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-21b

G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – herdruk uit “Het Theosofisch Forum” van Juli-Augustus 1939. – Bussum ; ‘s-Gravenhage : The Theosophical Society, Covina (Californië) , Ned. Afd, 1939. – 6 p. ; 19 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-21c
Trefw.: theosofie, opvoeding, ouders, gezinsleven

Golden precepts of esotericism
G. de Purucker. – 6th impr. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1934. – IX, 177 p. ; 18 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-22
Trefw.: theosofie, esoterie, filosofie, esoterische wijsbegeerte, Pad, heelal, ouderdom, ziekte, gezondheid, dood, reïncarnatie, ketterij, afgescheidenheid, liefde, chela’s, mededogen, lichamen, licht, mens, meesters, monade, natuur, persoonlijkheid, slaap, universum, vermogens, visioenen, vrede, archaïsche leringen, meditatie, oude wijsheid, bewustzijn, boeddha’s, religie, denkvermogen, evolutie, gedachten, God, karma, waarheid, wil, zelf, ziekten, ziel

G. de Purucker. – 2nd ed., 2nd pr. – Covina, California : Theosophical University Press, 1943. – x, 168 p. ; 15 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-22b
Trefw.: theosofie, esoterie, filosofie, esoterische wijsbegeerte, Pad, heelal, ouderdom, ziekte, gezondheid, dood, reïncarnatie, ketterij, afgescheidenheid, liefde, chela’s, mededogen, lichamen, licht, mens, meesters, monade, natuur, persoonlijkheid, slaap, universum, vermogens, visioenen, vrede, archaïsche leringen, meditatie, oude wijsheid, bewustzijn, boeddha’s, religie, denkvermogen, evolutie, gedachten, God, karma, waarheid, wil, zelf, ziekten, ziel

G. de Purucker. – 2nd ed., revised. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1935. – x, 168 p. ; 15 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-22c
Trefw.: theosofie, esoterie, filosofie, esoterische wijsbegeerte, Pad, heelal, ouderdom, ziekte, gezondheid, dood, reïncarnatie, ketterij, afgescheidenheid, liefde, chela’s, mededogen, lichamen, licht, mens, meesters, monade, natuur, persoonlijkheid, slaap, universum, vermogens, visioenen, vrede, archaïsche leringen, meditatie, oude wijsheid, bewustzijn, boeddha’s, religie, denkvermogen, evolutie, gedachten, God, karma, waarheid, wil, zelf, ziekten, ziel

G. de Purucker. – 2nd impr. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1931. – ix, 177 p. ; 18 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-22a
Trefw.: theosofie, esoterie, filosofie, esoterische wijsbegeerte, Pad, heelal, ouderdom, ziekte, gezondheid, dood, reïncarnatie, ketterij, afgescheidenheid, liefde, chela’s, mededogen, lichamen, licht, mens, meesters, monade, natuur, persoonlijkheid, slaap, universum, vermogens, visioenen, vrede, archaïsche leringen, meditatie, oude wijsheid, bewustzijn, boeddha’s, religie, denkvermogen, evolutie, gedachten, God, karma, waarheid, wil, zelf, ziekten, ziel

Grondslagen der esoterische wijsbegeerte
voorwoord D.J.P. Kok, H.C. Vermeulen ; inleiding Kenneth Morris ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – 2e dr. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1994. – IX, 714 p. ; 25 cm. – (Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte ; Deel 1) . – index.
ISBN 9070163608
sign.: THE-3-2-PURU-24
Trefw.: theosofie, esoterie, occultisme, kabbala, religie, maya, evolutie, mysteriën, hiërarchieën, ruimte, inwijdingen, sferen, reïncarnatie

Grondslagen der esoterische wijsbegeerte [deel I: hoofdstuk I – VIII] : I. Het zelf ; ’s menschen diepste schakel met het onuitsprekelijke ; De esoterische wijsbegeerte, in al de oude godsdiensten onderwezen. II: Waar is de werkelijkheid? De waarheid is ergens te vinden. De samengestelde natuur van den mensch volgens verschillende systemen: drievoudig, viervoudig, vijfvoudig of zevenvoudig. III: De leer van maya; objectief idealisme de basis der zedenleer: in de geestelijke eenheid — de goddelijkheid — van het al geworteld. Het zelf en de “zelven”. IV: Van primordiaal punt tot het heelal en mensch. Hoe begint de manifestatie? Manvantara en pralaya. V: De esoterische leeringen en de nevel-theorie. Goden achter de kosmos: waarom de natuur onvolmaakt is. VI: De dageraad der manifestatie: laya-centra. Een bewust heelal — geestelijk bewust. Stoïcijnse leer van de vermening aller wezens; “natuurwetten”. Philosophisch polytheïsme en de leer der hiërarchieën. VII: “Hiërarchieën: een van de verloren sleutels tot de esoterische wijsbegeerte. De Pythagoreïsche heilige tetractys. De ladder des levens: de legende van Padmapani. VIII: Sporen der esoterische wijsbegeerte in Genesis
G. de Purucker. – z.p. : z.u., 19XX. – 80 p. ; 27 cm. – (Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte : Deel I ; Hoofdstuk I t/m Hoofdstuk VIII)
sign.: THE-3-2-PURU-24I1-8
Trefw.: theosofie, grondslagen, esoterische wijsbegeerte, esoterie, Zelf, oude wijsheid

Grondslagen der esoterische wijsbegeerte [deel I: hoofdstuk IX – XVI]
G. de Purucker. – z.p. : z.u., 19XX. – 81-160 p. ; 28 cm. – (Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte : Deel I ; Hoofdstuk IX t/m Hoofdstuk XVI)
sign.: THE-3-2-PURU-24I9-16
Trefw.: theosofie, esoterische wijsbegeerte, atma-vidya, verloren zielen, samenstelling van de mens, stille wachter, hiërarchie, adepten, boeddha’s, nirmanakaya’s, dhyan-chohans, zeven trappen van inwijding, inwijding, mysteriën, avatara’s, bodhisattva’s, bollen, ronden, rassen, kalpa’s, manasaputra’s, zon, planeten, evolutie, intuïtie, elementen, microcosmos, macrocosmos, relativiteit, stot, geest, bewustzijn, monaden, atomen

Grondslagen der esoterische wijsbegeerte [deel I: hoofdstuk XVII – XXIII]
G. de Purucker. – z.p. : z.u., 19XX. – 161-253 p. ; 28 cm. – (Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte : Deel I ; Hoofdstuk XVII t/m Hoofdstuk XXIII)
sign.: THE-3-2-PURU-24I17-23
Trefw.: theosofie, esoterische wijsbegeerte, goden, monaden, evolutie, emanaties, heelal, kosmos, ladder van vooruitgang, rivier des levens, onzichtbare werelden, magnum opus, levensgolf, zeven elementen, esoterische filosofie, ruimte, geheime leer, occultisme, mysteriescholen, zeven graden van inwijding, sferen, lokas, talas, neo-pythagoreïsche, neo-platonische stelsels, bron, symboliek, quintessense, brahma, atheïsme, pantheïsme

Grondslagen der esoterische wijsbegeerte [deel II: hoofdstuk XXIV – XXXV]
G. de Purucker. – z.p. : z.u., 19XX. – 244-343 p. ; 28 cm. – (Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte : Deel II ; Hoofdstuk XXIV t/m Hoofdstuk XXXV)
sign.: THE-3-2-PURU-24II24-35
Trefw.: theosofie, esoterische wijsbegeerte, sferen, zonnestelsel, ronden, sishta’s, occultisme, ethiek, astrologie, aardketen, dierenriem, psychologie, hiërarchie, chela, levensgolven, monade, bollen, ronden, leraar, leerling, heelal, vrede, geluk, inwijding, harmonie

Grondslagen der esoterische wijsbegeerte [deel II: hoofdstuk XXVI – XLVIII]
G. de Purucker. – z.u. : z.p., 19XX. – 344-477 p. ; 28 cm. – (Grondslagen der Esoterische Wijsbegeerte ; Hoofdstuk XXXVI t/m Hoofdstuk XLVIII)
sign.: THE-3-2-PURU-24II36-48
Trefw.: theosofie, grondslagen, esoterische wijsbegeerte

Grondslagen der esoterische wijsbegeerte [hoofdstuk I – XXIII]
[G. de Purucker] ; [vertaald uit het Engels]. – z.p. : z.j., z.j.. – 253 p. ; 28 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-24Ia
Trefw.: theosofie, zelf, esoterische wijsbegeerte, godsdienst, werkelijkheid, samenstelling van de mens, maya, primordiaal, pralaya, esoterische leringen, neveltheorie, kosmos, natuurwetten, laya, hiërarchie, pythagoras, ladder des levens, padmapani, genesis, kosmos, bollen, ronden, rassen, swabhava, monade, pelgrimstocht, onsterfelijkheid, ziel, reïncarnatie, evolutie, ego, hemel, hel, zeven sleutels, inwijding, stille wachter, adepten, avatara’s, boeddha’s, psychologie, mysterieën, zonnestelsel

door G. de Purucker ; onder redactie van A. Trevor Barker ; voorw. bij de Nederlandse vert. D.J.P. Kok ; [vertaald uit het Engels]. – [herdruk]. – ‘s-Gravenhage : Ned. Afd. Theos. Gen., [1955]. – 281 p. ; 30 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-24Ib
Trefw.: theosofie, zelf, esoterische wijsbegeerte, godsdienst, werkelijkheid, samenstelling van de mens, maya, primordiaal, pralaya, esoterische leringen, neveltheorie, kosmos, natuurwetten, laya, hiërarchie, pythagoras, ladder des levens, padmapani, genesis, kosmos, bollen, ronden, rassen, swabhava, monade, pelgrimstocht, onsterfelijkheid, ziel, reïncarnatie, evolutie, ego, hemel, hel, zeven sleutels, inwijding, stille wachter, adepten, avatara’s, boeddha’s, psychologie, mysterieën, zonnestelsel

Grondslagen der esoterische wijsbegeerte [hoofdstuk XXIV – XLVIII]
[vertaald uit het Engels. – z.p. : z.j., z.j.. – 254-477 p. ; 28 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-24IIa
Trefw.: theosofie, esoterie, esoterische wijsbegeerte, intuïtie, mysteriën, bollen, rassen, kosmos, oude wijsheid, stof, geest, bewustzijn, monade, ziel, occultisme, ruimte, heelal, universum, goden, evolutie, emanaties, leven, ladder van vooruitgang, rivier des levens, levensgolf, geheime leer, mysteriescholen, zeven, sferen, lokas, talas, pythagoras, neo-platonisme, symboliek, zonnestelsel, chela, ronden, leraar, leerling, geluk, inwijding, harmonie

[G. de Purucker] ; [vertaald uit het Engels. – [‘s-Gravenhage] : [Theosofisch Genootschap, [1955]. – 285-546, 13 p. ; 30 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-24IIb
Trefw.: theosofie, esoterie, esoterische wijsbegeerte, intuïtie, mysteriën, bollen, rassen, kosmos, oude wijsheid, stof, geest, bewustzijn, monade, ziel, occultisme, ruimte, heelal, universum, goden, evolutie, emanaties, leven, ladder van vooruitgang, rivier des levens, levensgolf, geheime leer, mysteriescholen, zeven, sferen, lokas, talas, pythagoras, neo-platonisme, symboliek, zonnestelsel, chela, ronden, leraar, leerling, geluk, inwijding, harmonie

Grondslagen der esoterische wijsbegeerte; dl. 1 : vert. uit het Amerikaans
G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Stichting I.S.I.S, 1982. – 338 p. ; 24 cm. – (Grondslagen der esoterische Wijsbegeerte ; Deel 1)
ISBN 9070163209
sign.: THE-3-2-PURU-24Ic

Grondslagen der esoterische wijsbegeerte; dl. 2 : vert. uit het Amerikaans
G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Stichting I.S.I.S, 1982. – 334-661 p. ; 24 cm. – (Grondslagen der esoterische Wijsbegeerte ; Deel 2) . – index.
ISBN 9070163217
sign.: THE-3-2-PURU-24IIc

Gulden regels der esoterische wijsbegeerte
voorwoord D.J.P. Kok ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – 3e dr. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1977. – 171 p. ; 15 cm.
Vert. van: Golden precepts of esotericism : a guide to enlightened living. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1931 . – index.
ISBN 9070163012
sign.: THE-3-2-PURU-23a
Trefw.: theosofie, esoterie, filosofie, esoterische wijsbegeerte, Pad, heelal, ouderdom, ziekte, gezondheid, dood, reïncarnatie, ketterij, afgescheidenheid, liefde, chela’s, mededogen, lichamen, licht, mens, meesters, monade, natuur, persoonlijkheid, slaap, universum, vermogens, visioenen, vrede, archaïsche leringen, meditatie, oude wijsheid, bewustzijn, boeddha’s, religie, denkvermogen, evolutie, gedachten, God, karma, waarheid, wil, zelf, ziekten, ziel

voorwoord D.J.P. Kok ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – 4e dr. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1991. – 187 p. ; 17 cm.
Vert. van: Golden precepts of esotericism : a guide to enlightened living. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1931 . – index.
ISBN 9070163551
sign.: THE-3-2-PURU-23
Trefw.: theosofie, esoterie, filosofie, esoterische wijsbegeerte, Pad, heelal, ouderdom, ziekte, gezondheid, dood, reïncarnatie, ketterij, afgescheidenheid, liefde, chela’s, mededogen, lichamen, licht, mens, meesters, monade, natuur, persoonlijkheid, slaap, universum, vermogens, visioenen, vrede, archaïsche leringen, meditatie, oude wijsheid, bewustzijn, boeddha’s, religie, denkvermogen, evolutie, gedachten, God, karma, waarheid, wil, zelf, ziekten, ziel

H.P. Blavatsky : the mystery
Gottfried de Purucker, in collaboration with Katherine Tingley. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1974. – XVI, 242 p. ; 23 cm.
ISBN 091300414
sign.: THE-3-2-PURU-4
Trefw.: theosofie, H.P. Blavatsky, mysterie, spiritualiteit, psychologie, licht, god, wetenschap, hierarchie, natuur, onzichtbare werelden, evolutie, mens, karma, reïncarnatie, wederbelichaming

Gottfried de Purucker, in collaboration with Katherine Tingley. – San Diego, California : Point Loma Publications, Inc., 1974. – XVI, 242. ; 23 cm.
ISBN 091300414
sign.: THE-3-2-PURU-25
Trefw.: theosofie, H.P. Blavatsky, mysterie, spiritualiteit, psychologie, licht, god, wetenschap, hierarchie, natuur, onzichtbare werelden, evolutie, mens, karma, reïncarnatie, wederbelichaming

Gottfried de Purucker, in collaboration with Katherine Tingley. – San Diego, California : Point Loma Publications, Inc., 1974. – XVI, 242. ; 23 cm.
ISBN 091300414
sign.: THE-3-2-PURU-25a
Trefw.: theosofie, H.P. Blavatsky, mysterie, spiritualiteit, psychologie, licht, god, wetenschap, hierarchie, natuur, onzichtbare werelden, evolutie, mens, karma, reïncarnatie, wederbelichaming

Karma en wedergeboorte
G. de Purucker. – z.p. : [School voor de Studie van Esoterische Wijsbegeerte], 19XX. – 4 p. ; 29 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-26
Trefw.: theosofie, karma, wedergeboorte, reïncarnatie

Ken u zelf : het grote probleem
van G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – z.p. : z.u., [1998]. – 4 p. ; 30 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-27

van G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – z.p. : z.u., [1998]. – 4 p. ; 30 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-27a
Trefw.: theosofie

Levensvragen : in het licht der esoterische wijsheid
door G. de Purucker ; [geautoriseerde Nederlandsche vert.]. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1932. – [14], 144 p. ; 20 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-28
Trefw.: theosofie, esoterie, filosofie, esoterische wijsbegeerte, Pad, heelal, ouderdom, ziekte, gezondheid, dood, reïncarnatie, ketterij, afgescheidenheid, liefde, chela’s, mededogen, lichamen, licht, mens, meesters, monade, natuur, persoonlijkheid, slaap, universum, vermogens, visioenen, vrede, archaïsche leringen, meditatie, oude wijsheid, bewustzijn, boeddha’s, religie, denkvermogen, evolutie, gedachten, God, karma, waarheid, wil, zelf, ziekten, ziel

door G. de Purucker ; [geautoriseerde Nederlandsche vert.]. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1932. – [14], 144 p. ; 20 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-28a
Trefw.: theosofie, esoterie, filosofie, esoterische wijsbegeerte, Pad, heelal, ouderdom, ziekte, gezondheid, dood, reïncarnatie, ketterij, afgescheidenheid, liefde, chela’s, mededogen, lichamen, licht, mens, meesters, monade, natuur, persoonlijkheid, slaap, universum, vermogens, visioenen, vrede, archaïsche leringen, meditatie, oude wijsheid, bewustzijn, boeddha’s, religie, denkvermogen, evolutie, gedachten, God, karma, waarheid, wil, zelf, ziekten, ziel

Levensvragen : in het licht van de esoterische wijsheid
G. de Purucker ; voorwoord Grace F. Knoche ; [vert. uit het Engels]. – 2e herz. druk. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 2002. – viii, 200 p. ; 19 cm.
Oorspr. titel: Golden precepts of esotericism. – Pasadena : Theosophical University Press, 1931. – index.
ISBN 9070328607
sign.: THE-3-2-PURU-28c
Trefw.: theosofie, esoterie, filosofie, esoterische wijsbegeerte, Pad, heelal, ouderdom, ziekte, gezondheid, dood, reïncarnatie, ketterij, afgescheidenheid, liefde, chela’s, mededogen, lichamen, licht, mens, meesters, monade, natuur, persoonlijkheid, slaap, universum, vermogens, visioenen, vrede, archaïsche leringen, meditatie, oude wijsheid, bewustzijn, boeddha’s, religie, denkvermogen, evolutie, gedachten, God, karma, waarheid, wil, zelf, ziekten, ziel

G. de Purucker ; voorwoord Grace F. Knoche ; [vert. uit het Engels]. – 3e, herz. uitg. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 1986. – viii, 177 p. ; 19 cm.
Oorspr. titel: Golden precepts of esotericism. – Pasadena : Theosophical University Press, 1931
ISBN 907032816X
sign.: THE-3-2-PURU-28b
Trefw.: theosofie, esoterie, filosofie, esoterische wijsbegeerte, Pad, heelal, ouderdom, ziekte, gezondheid, dood, reïncarnatie, ketterij, afgescheidenheid, liefde, chela’s, mededogen, lichamen, licht, mens, meesters, monade, natuur, persoonlijkheid, slaap, universum, vermogens, visioenen, vrede, archaïsche leringen, meditatie, oude wijsheid, bewustzijn, boeddha’s, religie, denkvermogen, evolutie, gedachten, God, karma, waarheid, wil, zelf, ziekten, ziel

G. de Purucker ; voorwoord Grace F. Knoche ; [vert. uit het Engels]. – 2e herz. druk. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 2002. – viii, 200 p. ; 19 cm.
Oorspr. titel: Golden precepts of esotericism. – Pasadena : Theosophical University Press, 1931. – index.
ISBN 9070328607
sign.: THE-3-2-PURU-1
Trefw.: theosofie, esoterie, filosofie, esoterische wijsbegeerte, Pad, heelal, ouderdom, ziekte, gezondheid, dood, reïncarnatie, ketterij, afgescheidenheid, liefde, chela’s, mededogen, lichamen, licht, mens, meesters, monade, natuur, persoonlijkheid, slaap, universum, vermogens, visioenen, vrede, archaïsche leringen, meditatie, oude wijsheid, bewustzijn, boeddha’s, religie, denkvermogen, evolutie, gedachten, God, karma, waarheid, wil, zelf, ziekten, ziel

The Mahatmas and genuine occultism
by G. de Purucker. – 2d ed., revised and edited. – San Diego, Calif : Point Loma Publications, 1972. – 73 p. ; 18 cm.
ISBN 01300407
sign.: THE-3-2-PURU-30
Trefw.: theosofie, mahatma’s, mahatma-brieven, occultisme, wijsheid, mysterie-scholen, inwijdingen

Man in evolution
G. de Purucker. – 2nd Impr.. – Covina, California : Theosophical University Press, 1947. – x, 389 p. : ill. ; 21 cm.. – index, bibliography.
sign.: THE-3-2-PURU-29b

G. de Purucker. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1941. – x, 389 p. : ill. ; 21 cm.. – index, bibliography.
sign.: THE-3-2-PURU-29

G. de Purucker. – 2nd impr. – Covina, California : Theosophical University Press, 1947. – x, 389 p. : ill. ; 21 cm.. – index, bibliography.
sign.: THE-3-2-PURU-29a
Trefw.: theosofie, waarheid, godsdienst, filosofie, wetenschap, analogie, atoom, evolutie, mens, oorsprong, moraal, Mendel, cyclussen, reïncarnatie, Weismann, karma, erfelijkheid, goddelijke bron, hiërarchie, universum

The masters and the path of occultism
G. de Purucker. – 2nd pr. – Covina, Calif : Theosophical University Press, 1946. – [4], 95, [1] p. ; 15 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-31
Trefw.: theosofie, meesters, mahatma’s, mahatma-brieven, wijsheid, leringen, Pad, De Geheime Leer, occultisme, mysteriescholen, inwijdingen, heilige jaargetijden, Paasfeest

G. de Purucker. – 2nd pr. – Covina, Calif : Theosophical University Press, 1946. – [4], 95, [1] p. ; 15 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-31a
Trefw.: theosofie, meesters, mahatma’s, mahatma-brieven, wijsheid, leringen, Pad, De Geheime Leer, occultisme, mysteriescholen, inwijdingen, heilige jaargetijden, Paasfeest

De meesters en het pad van het occultisme
G. de Purucker ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.s.]. – 2e dr. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1991. – 86 p. ; 17 cm.. – literatuur.
ISBN 9070163578
sign.: THE-3-2-PURU-32b
Trefw.: theosofie, meesters, mahatma’s, mahatma-brieven, wijsheid, leringen, Pad, De Geheime Leer, occultisme, mysteriescholen, inwijdingen, heilige jaargetijden, Paasfeest

De meesters en het pad van occultisme
G. de Purucker. – [Rotterdam] : Theosofische Stichting H.P. Blavatsky, 19XX. – [4], 84, [1] p. ; 21 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-32
Trefw.: theosofie, meesters, mahatma’s, mahatma-brieven, wijsheid, leringen, Pad, De Geheime Leer, occultisme, mysteriescholen, inwijdingen, heilige jaargetijden, Paasfeest

G. de Purucker. – [Rotterdam] : Theosofische Stichting H.P. Blavatsky, 19XX. – [4], 84, [1] p. ; 21 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-32a
Trefw.: theosofie, meesters, mahatma’s, mahatma-brieven, wijsheid, leringen, Pad, De Geheime Leer, occultisme, mysteriescholen, inwijdingen, heilige jaargetijden, Paasfeest

Mens en evolutie
G. de Purucker ; voorw. Grace F. Knoche ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Theosophical University Press, 1982. – 379 p. ; 23 cm. – (Theosofische Perspectieven)
Oorpr. titel: Man in evolution. – Pasadena : Theosophical University Press, 1982. – bibliografie, aanhangsels, index.
ISBN 9070328070
sign.: THE-3-2-PURU-33b
Trefw.: theosofie, mens, evolutie, groei, ontplooiing, waarheid, godsdienst, filosofie, wetenschap, analogie, atoom, mens, oorsprong, moraal, Mendel, cyclussen, reïncarnatie, Weismann, karma, erfelijkheid, goddelijke bron, hiërarchie, universum

door G. de Purucker ; Nederlandse vertaling [uit het Engels] van A. Smit. – overdruk uit het Theosofisch tijdschrift “Contact”. – Rotterdam : Contact, [1941]. – 183 p. ; 34 cm.
Vert. van: Man in evolution
sign.: THE-3-2-PURU-33
Trefw.: theosofie, mens, evolutie, groei, ontplooiing, waarheid, godsdienst, filosofie, wetenschap, analogie, atoom, mens, oorsprong, moraal, Mendel, cyclussen, reïncarnatie, Weismann, karma, erfelijkheid, goddelijke bron, hiërarchie, universum

door G. de Purucker ; Nederlandse vertaling [uit het Engels] van A. Smit. – overdruk uit het Theosofisch tijdschrift “Contact”. – Rotterdam : Contact, [1941]. – 183 p. ; 34 cm.
Vert. van: Man in evolution
sign.: THE-3-2-PURU-33a
Trefw.: theosofie, mens, evolutie, groei, ontplooiing, waarheid, godsdienst, filosofie, wetenschap, analogie, atoom, mens, oorsprong, moraal, Mendel, cyclussen, reïncarnatie, Weismann, karma, erfelijkheid, goddelijke bron, hiërarchie, universum

De mens in de evolutie
G. de Purucker ; voorw. H.T. Edge ; voorw. bij de Ned. vert. H.C. Vermeulen ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1985. – 379 p. ; 21 cm.
Vert. van: Man in evolution, 1941 . – index, bibliografie.
ISBN 9070163292
sign.: THE-3-2-PURU-33c
Trefw.: theosofie, mens, evolutie, groei, ontplooiing, waarheid, godsdienst, filosofie, wetenschap, analogie, atoom, mens, oorsprong, moraal, Mendel, cyclussen, reïncarnatie, Weismann, karma, erfelijkheid, goddelijke bron, hiërarchie, universum

Der Mensch im Kosmos : Ursprung, Entwicklung und Ziel
Gottfried von Purucker ; Vorbemerkungen zur deutschen Übersetzung Norbert Lauppertt. – Graz : Adyar-Verlag, 1972. – 245 p. ; 21 cm.
ISBN 3850050432
sign.: THE-3-2-PURU-34
Trefw.: theosofie, mens, kosmos, evolutie, reïncarnatie, karma, religie

Messages to conventions and other writings on the policies, work and purposes of the T.S.
G. de Purucker ; compilers’ preface. – Covina, Calif : Theosophical University Press, 1943. – viii, 251, [1] p. ; 24 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-35
Trefw.: theosofie, doeleinden, Theosofisch Genootschap, geschiedenis, London Lodge, H.P. Blavatsky, conventies, Europa

Nârada : een geheime leer – studie
door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [‘s-Gravenhage] : [Theosofisch Genootschap], 19XX. – 7 p. ; 28 cm.
Vert. uit: “The Theosophical Forum”, Vol. XXIV, no. 4 – april 1946
sign.: THE-3-2-PURU-36
Trefw.: theosofie, Nârada, studies, Geheime Leer, hindoeïsme, karma

Nârada : een studie in de Geheime Leer
[G. de Purucker]. – [‘s-Gravenhage] : [Nederlandse afdeling van Point Loma Publications Inc.], 198X. – 13 p. ; 21 cm.
Oorspr. verschenen in: The Theosophical Forum, april 1946
sign.: THE-3-2-PURU-36a

Occult glossarium : een handboek van oosterse en theosofische termen
G. de Purucker ; voorw. H.C. Vermeulen ; [vert. uit het Engels door Stichting I.S.I.S.]. – Den Haag : Stichting I.S.I.S., 1993. – 317 p. ; 21 cm.
Vert. van: Occult glossary : a compendium of oriental and theosophical terms. – London : Rider, 1933 . – sleutel tot de uitspraak van Sanskrit-woorden, lijst van termen uit het Occult Glossarium, lijst van termen uit het Encyclopedisch Glossarium van theosofische termen, [glossarium], index, theosofische naslagwerken.
ISBN 9070163594
sign.: THE-3-2-PURU-37b
Trefw.: theosofie, occultisme, woordenboeken, naslagwerken, handboeken, absolute, achtste sfeer, planeet van de dood, adepten, adi-buddhi, adwaita-vedânta, agnishwâtta’s, ahankâra, akâsïa, alaya, ananda, antaskara.na, anupapâdaka, arûpa, asana, asat, asïrama, astraal lichamen, astraal licht, astrologie, asïwattha, atomen, aum, aura’s, aurisch eieren, avalokitesïvara, avatâra’s, avîchi, avidyâ, beginselen van de mens, bewustzijn, bhakti-yoga, bhûta’s, bîja, vija, binnenronden, bodhi, bodhisattva, Boeddha, boeddha’s van mededogen, boeddhisme, bollen, boodschappers, brahmâ, Brahman, brâhmana, broederschap, Broeders van de Schaduw, Buddha, buddhi, buitenronden, chakra’s, chaos, chela, chhâyâ, chit, christos, circulaties van de kosmos, circulaties van het heelal, clairaudience, clairvoyance, cyclussen, de wet van de cyclussen, daivîprakriti, dalende boog , schaduwboog, dat, devachan, deva’s, dhâranâ, dharma, dharmakâya, dhyâna, dhyân-chohans, dierenriem, dood, dwâpara-yuga, ego, eidolon, eidola, ekâgratâ, ekâgratwa, elementalen, natuurgeesten, elfen, elementaren, esoterische leer, ethiek, evolutie, exoterisch, exotericisme, filosofie, fohat, gâyatrî , sâvitrî, gebieden, gedachtenoverbrenging, gedachtenkracht, geest, geest en stof, geestelijke ziel, God, goddelijke ziel, goden, godsdienst, goeroe, guna’s, triguna’s, guru, guru-paramparâ, hatha-yoga, heelal, helderhorendheid, helderziendheid, hemel en hel, hiërarchien, hogere triade, hpho-wa, hypnotisme, idam, illusie, individualiteit, ingewijden, innerlijke God, involutie, inwijdingen, iswara, jâgrat, jîva, jîvanmukta, jîvâtman, kabbala, kali-yuga, kalpa, kâma, kâma-loka, kâma-rûpa, kârana-sarîra, kâranopâdhi, karma, keten, Keten van Hermes, khe-chara, klimmende boog, kosmisch leven, kosmos, krita-yuga of satya-yuga, kshattriya, kumâra’s, kumbhaka, kundalinî, kundalinî-sakti, lagere viertal, lanoe, laya-centrum, levensatoom, levensatomen, levensgolf, levensladder, lichtende boog, linga-sarîra, linkerpad, lipika’s, logos, loka, maanpitri’s, macrokosmos, mahât, mahâtman, manas, mânasaputra’s, Manu, manvantara, materie, mâyâ, mâyâvi-rûpa, medium, meesters, Melkweg, mens, menselijke ego, menselijke monade, menselijke ziel, mesmerisme, metempsychose, metensomatosis, microkosmos, middelaar, moksha, monade, moraal, moraliteit, mudrâ, mukti, mûlaprakriti, muziek der sferen, mysteriën, mystiek, natuur, nirmânakâya, nirvâna, nivritti, evolutie, niyama, samâdhi, noëtisch, nous, occultisme, ojas, Om, oneindig, onsterfelijkheid, onzichtbare werelden, oorzakelijk lichaam, openbaring, Pad, palingenesis, parabrahman, paramâtman, persoonlijkheid, pitri’s, planeetgeesten, planeetketen, pradhâna, prajâpati, prakriti, pralaya, prâna, prânâyâma, pratyahara, Pratyeka-Boeddha, pravritti, preëxistentie, psychische vermogens, psychologie, purâna’s, purusha, qabbâlâh, rajas, râja-yoga, rassen, rechaka, rechterpad, reïncarnatie, reïncarnerende ego, relativiteit, religie, ring-verder-niet, ronde, ruimte, rûpa, sabda-brahman, sakti, samâdhi, sambhala, sambhogakâya, sannyasin, sârîra, sat, sattwa, schaduwboog, dalende boog, sishta’s, skandha’s, sloka, Stille Wachter, stof, sthûla-sarira, sûdra, sushupti, sûtrâtman, swabhâva, swabhavat, swapna, swarûpa, tala, tamas, tanhâ, tantra’s, tântrik, tântrika, Tat, tattwa’s, theosofie, transmigratie, tretâ-yuga, trishnâ, turîya, tussennatuur, tweede dood, Universele Broederschap, universele zelf, universum, upâdhi, upanishad, vâch, vâhana, vaisya, vedânta, veda’s, verduistering, verloren ziel, vidyâ, Wachter op de Drempel, wederbelichaming, wedergeboorte, wetenschap, Witte Magiërs, wortelras, wortelrassen, yama, yoga, yogin, yogî, yuga, zelf, Zeven Beginselen van de Mens, Zeven Heilige Planeten, ziel, zielloze wezens, zodiak, Zwarte Magiërs

Occult glossarium : een samenvatting en verklaring van vreemde woorden en uitdrukkingen uit oosterse en theosofische werken
door G. de Purucker ; Nederlandse vert. [uit het Engels] van E.G. Loeber. – [‘s-Gravenhage] : [Nederlandse Afdeling van “The Theosophical Society”] ; Het Theosofisch Genootschap (H.P.B.), 19XX. – z.p.. ; 29 cm.. – sleutel voor de uitspraak van Sanskriet woorden, vertaling der Engelse termen.
sign.: THE-3-2-PURU-37
Trefw.: theosofie, occultisme, woordenboeken, naslagwerken, handboeken, absolute, achtste sfeer, planeet van de dood, adepten, adi-buddhi, adwaita-vedânta, agnishwâtta’s, ahankâra, akâsïa, alaya, ananda, antaskara.na, anupapâdaka, arûpa, asana, asat, asïrama, astraal lichamen, astraal licht, astrologie, asïwattha, atomen, aum, aura’s, aurisch eieren, avalokitesïvara, avatâra’s, avîchi, avidyâ, beginselen van de mens, bewustzijn, bhakti-yoga, bhûta’s, bîja, vija, binnenronden, bodhi, bodhisattva, Boeddha, boeddha’s van mededogen, boeddhisme, bollen, boodschappers, brahmâ, Brahman, brâhmana, broederschap, Broeders van de Schaduw, Buddha, buddhi, buitenronden, chakra’s, chaos, chela, chhâyâ, chit, christos, circulaties van de kosmos, circulaties van het heelal, clairaudience, clairvoyance, cyclussen, de wet van de cyclussen, daivîprakriti, dalende boog , schaduwboog, dat, devachan, deva’s, dhâranâ, dharma, dharmakâya, dhyâna, dhyân-chohans, dierenriem, dood, dwâpara-yuga, ego, eidolon, eidola, ekâgratâ, ekâgratwa, elementalen, natuurgeesten, elfen, elementaren, esoterische leer, ethiek, evolutie, exoterisch, exotericisme, filosofie, fohat, gâyatrî , sâvitrî, gebieden, gedachtenoverbrenging, gedachtenkracht, geest, geest en stof, geestelijke ziel, God, goddelijke ziel, goden, godsdienst, goeroe, guna’s, triguna’s, guru, guru-paramparâ, hatha-yoga, heelal, helderhorendheid, helderziendheid, hemel en hel, hiërarchien, hogere triade, hpho-wa, hypnotisme, idam, illusie, individualiteit, ingewijden, innerlijke God, involutie, inwijdingen, iswara, jâgrat, jîva, jîvanmukta, jîvâtman, kabbala, kali-yuga, kalpa, kâma, kâma-loka, kâma-rûpa, kârana-sarîra, kâranopâdhi, karma, keten, Keten van Hermes, khe-chara, klimmende boog, kosmisch leven, kosmos, krita-yuga of satya-yuga, kshattriya, kumâra’s, kumbhaka, kundalinî, kundalinî-sakti, lagere viertal, lanoe, laya-centrum, levensatoom, levensatomen, levensgolf, levensladder, lichtende boog, linga-sarîra, linkerpad, lipika’s, logos, loka, maanpitri’s, macrokosmos, mahât, mahâtman, manas, mânasaputra’s, Manu, manvantara, materie, mâyâ, mâyâvi-rûpa, medium, meesters, Melkweg, mens, menselijke ego, menselijke monade, menselijke ziel, mesmerisme, metempsychose, metensomatosis, microkosmos, middelaar, moksha, monade, moraal, moraliteit, mudrâ, mukti, mûlaprakriti, muziek der sferen, mysteriën, mystiek, natuur, nirmânakâya, nirvâna, nivritti, evolutie, niyama, samâdhi, noëtisch, nous, occultisme, ojas, Om, oneindig, onsterfelijkheid, onzichtbare werelden, oorzakelijk lichaam, openbaring, Pad, palingenesis, parabrahman, paramâtman, persoonlijkheid, pitri’s, planeetgeesten, planeetketen, pradhâna, prajâpati, prakriti, pralaya, prâna, prânâyâma, pratyahara, Pratyeka-Boeddha, pravritti, preëxistentie, psychische vermogens, psychologie, purâna’s, purusha, qabbâlâh, rajas, râja-yoga, rassen, rechaka, rechterpad, reïncarnatie, reïncarnerende ego, relativiteit, religie, ring-verder-niet, ronde, ruimte, rûpa, sabda-brahman, sakti, samâdhi, sambhala, sambhogakâya, sannyasin, sârîra, sat, sattwa, schaduwboog, dalende boog, sishta’s, skandha’s, sloka, Stille Wachter, stof, sthûla-sarira, sûdra, sushupti, sûtrâtman, swabhâva, swabhavat, swapna, swarûpa, tala, tamas, tanhâ, tantra’s, tântrik, tântrika, Tat, tattwa’s, theosofie, transmigratie, tretâ-yuga, trishnâ, turîya, tussennatuur, tweede dood, Universele Broederschap, universele zelf, universum, upâdhi, upanishad, vâch, vâhana, vaisya, vedânta, veda’s, verduistering, verloren ziel, vidyâ, Wachter op de Drempel, wederbelichaming, wedergeboorte, wetenschap, Witte Magiërs, wortelras, wortelrassen, yama, yoga, yogin, yogî, yuga, zelf, Zeven Beginselen van de Mens, Zeven Heilige Planeten, ziel, zielloze wezens, zodiak, Zwarte Magiërs

door G. de Purucker ; Nederlandse vert. [uit het Engels] van E.G. Loeber. – [‘s-Gravenhage] : [Nederlandse Afdeling van “The Theosophical Society”] ; Het Theosofisch Genootschap (H.P.B.), 19XX. – z.p.. ; 29 cm.. – sleutel voor de uitspraak van Sanskriet woorden, vertaling der Engelse termen.
sign.: THE-3-2-PURU-37a
Trefw.: theosofie, occultisme, woordenboeken, naslagwerken, handboeken, absolute, achtste sfeer, planeet van de dood, adepten, adi-buddhi, adwaita-vedânta, agnishwâtta’s, ahankâra, akâsïa, alaya, ananda, antaskara.na, anupapâdaka, arûpa, asana, asat, asïrama, astraal lichamen, astraal licht, astrologie, asïwattha, atomen, aum, aura’s, aurisch eieren, avalokitesïvara, avatâra’s, avîchi, avidyâ, beginselen van de mens, bewustzijn, bhakti-yoga, bhûta’s, bîja, vija, binnenronden, bodhi, bodhisattva, Boeddha, boeddha’s van mededogen, boeddhisme, bollen, boodschappers, brahmâ, Brahman, brâhmana, broederschap, Broeders van de Schaduw, Buddha, buddhi, buitenronden, chakra’s, chaos, chela, chhâyâ, chit, christos, circulaties van de kosmos, circulaties van het heelal, clairaudience, clairvoyance, cyclussen, de wet van de cyclussen, daivîprakriti, dalende boog , schaduwboog, dat, devachan, deva’s, dhâranâ, dharma, dharmakâya, dhyâna, dhyân-chohans, dierenriem, dood, dwâpara-yuga, ego, eidolon, eidola, ekâgratâ, ekâgratwa, elementalen, natuurgeesten, elfen, elementaren, esoterische leer, ethiek, evolutie, exoterisch, exotericisme, filosofie, fohat, gâyatrî , sâvitrî, gebieden, gedachtenoverbrenging, gedachtenkracht, geest, geest en stof, geestelijke ziel, God, goddelijke ziel, goden, godsdienst, goeroe, guna’s, triguna’s, guru, guru-paramparâ, hatha-yoga, heelal, helderhorendheid, helderziendheid, hemel en hel, hiërarchien, hogere triade, hpho-wa, hypnotisme, idam, illusie, individualiteit, ingewijden, innerlijke God, involutie, inwijdingen, iswara, jâgrat, jîva, jîvanmukta, jîvâtman, kabbala, kali-yuga, kalpa, kâma, kâma-loka, kâma-rûpa, kârana-sarîra, kâranopâdhi, karma, keten, Keten van Hermes, khe-chara, klimmende boog, kosmisch leven, kosmos, krita-yuga of satya-yuga, kshattriya, kumâra’s, kumbhaka, kundalinî, kundalinî-sakti, lagere viertal, lanoe, laya-centrum, levensatoom, levensatomen, levensgolf, levensladder, lichtende boog, linga-sarîra, linkerpad, lipika’s, logos, loka, maanpitri’s, macrokosmos, mahât, mahâtman, manas, mânasaputra’s, Manu, manvantara, materie, mâyâ, mâyâvi-rûpa, medium, meesters, Melkweg, mens, menselijke ego, menselijke monade, menselijke ziel, mesmerisme, metempsychose, metensomatosis, microkosmos, middelaar, moksha, monade, moraal, moraliteit, mudrâ, mukti, mûlaprakriti, muziek der sferen, mysteriën, mystiek, natuur, nirmânakâya, nirvâna, nivritti, evolutie, niyama, samâdhi, noëtisch, nous, occultisme, ojas, Om, oneindig, onsterfelijkheid, onzichtbare werelden, oorzakelijk lichaam, openbaring, Pad, palingenesis, parabrahman, paramâtman, persoonlijkheid, pitri’s, planeetgeesten, planeetketen, pradhâna, prajâpati, prakriti, pralaya, prâna, prânâyâma, pratyahara, Pratyeka-Boeddha, pravritti, preëxistentie, psychische vermogens, psychologie, purâna’s, purusha, qabbâlâh, rajas, râja-yoga, rassen, rechaka, rechterpad, reïncarnatie, reïncarnerende ego, relativiteit, religie, ring-verder-niet, ronde, ruimte, rûpa, sabda-brahman, sakti, samâdhi, sambhala, sambhogakâya, sannyasin, sârîra, sat, sattwa, schaduwboog, dalende boog, sishta’s, skandha’s, sloka, Stille Wachter, stof, sthûla-sarira, sûdra, sushupti, sûtrâtman, swabhâva, swabhavat, swapna, swarûpa, tala, tamas, tanhâ, tantra’s, tântrik, tântrika, Tat, tattwa’s, theosofie, transmigratie, tretâ-yuga, trishnâ, turîya, tussennatuur, tweede dood, Universele Broederschap, universele zelf, universum, upâdhi, upanishad, vâch, vâhana, vaisya, vedânta, veda’s, verduistering, verloren ziel, vidyâ, Wachter op de Drempel, wederbelichaming, wedergeboorte, wetenschap, Witte Magiërs, wortelras, wortelrassen, yama, yoga, yogin, yogî, yuga, zelf, Zeven Beginselen van de Mens, Zeven Heilige Planeten, ziel, zielloze wezens, zodiak, Zwarte Magiërs

Occult glossary : a compendium of oriental and theosophical terms
by G. de Purucker. – London : Theosphical University Press, 1972. – [viii], 193 p. ; 21 cm.
Originally published: Occult glossary : a compendium of oriental and theosophical terms. – London : Rider, 1933. – key to the pronunciation of Sanskrit words, occult glossary, index.
sign.: THE-3-2-PURU-38c
Trefw.: theosofie, occultisme, woordenboeken, naslagwerken, handboeken, absolute, achtste sfeer, planeet van de dood, adepten, adi-buddhi, adwaita-vedânta, agnishwâtta’s, ahankâra, akâsïa, alaya, ananda, antaskara.na, anupapâdaka, arûpa, asana, asat, asïrama, astraal lichamen, astraal licht, astrologie, asïwattha, atomen, aum, aura’s, aurisch eieren, avalokitesïvara, avatâra’s, avîchi, avidyâ, beginselen van de mens, bewustzijn, bhakti-yoga, bhûta’s, bîja, vija, binnenronden, bodhi, bodhisattva, Boeddha, boeddha’s van mededogen, boeddhisme, bollen, boodschappers, brahmâ, Brahman, brâhmana, broederschap, Broeders van de Schaduw, Buddha, buddhi, buitenronden, chakra’s, chaos, chela, chhâyâ, chit, christos, circulaties van de kosmos, circulaties van het heelal, clairaudience, clairvoyance, cyclussen, de wet van de cyclussen, daivîprakriti, dalende boog , schaduwboog, dat, devachan, deva’s, dhâranâ, dharma, dharmakâya, dhyâna, dhyân-chohans, dierenriem, dood, dwâpara-yuga, ego, eidolon, eidola, ekâgratâ, ekâgratwa, elementalen, natuurgeesten, elfen, elementaren, esoterische leer, ethiek, evolutie, exoterisch, exotericisme, filosofie, fohat, gâyatrî , sâvitrî, gebieden, gedachtenoverbrenging, gedachtenkracht, geest, geest en stof, geestelijke ziel, God, goddelijke ziel, goden, godsdienst, goeroe, guna’s, triguna’s, guru, guru-paramparâ, hatha-yoga, heelal, helderhorendheid, helderziendheid, hemel en hel, hiërarchien, hogere triade, hpho-wa, hypnotisme, idam, illusie, individualiteit, ingewijden, innerlijke God, involutie, inwijdingen, iswara, jâgrat, jîva, jîvanmukta, jîvâtman, kabbala, kali-yuga, kalpa, kâma, kâma-loka, kâma-rûpa, kârana-sarîra, kâranopâdhi, karma, keten, Keten van Hermes, khe-chara, klimmende boog, kosmisch leven, kosmos, krita-yuga of satya-yuga, kshattriya, kumâra’s, kumbhaka, kundalinî, kundalinî-sakti, lagere viertal, lanoe, laya-centrum, levensatoom, levensatomen, levensgolf, levensladder, lichtende boog, linga-sarîra, linkerpad, lipika’s, logos, loka, maanpitri’s, macrokosmos, mahât, mahâtman, manas, mânasaputra’s, Manu, manvantara, materie, mâyâ, mâyâvi-rûpa, medium, meesters, Melkweg, mens, menselijke ego, menselijke monade, menselijke ziel, mesmerisme, metempsychose, metensomatosis, microkosmos, middelaar, moksha, monade, moraal, moraliteit, mudrâ, mukti, mûlaprakriti, muziek der sferen, mysteriën, mystiek, natuur, nirmânakâya, nirvâna, nivritti, evolutie, niyama, samâdhi, noëtisch, nous, occultisme, ojas, Om, oneindig, onsterfelijkheid, onzichtbare werelden, oorzakelijk lichaam, openbaring, Pad, palingenesis, parabrahman, paramâtman, persoonlijkheid, pitri’s, planeetgeesten, planeetketen, pradhâna, prajâpati, prakriti, pralaya, prâna, prânâyâma, pratyahara, Pratyeka-Boeddha, pravritti, preëxistentie, psychische vermogens, psychologie, purâna’s, purusha, qabbâlâh, rajas, râja-yoga, rassen, rechaka, rechterpad, reïncarnatie, reïncarnerende ego, relativiteit, religie, ring-verder-niet, ronde, ruimte, rûpa, sabda-brahman, sakti, samâdhi, sambhala, sambhogakâya, sannyasin, sârîra, sat, sattwa, schaduwboog, dalende boog, sishta’s, skandha’s, sloka, Stille Wachter, stof, sthûla-sarira, sûdra, sushupti, sûtrâtman, swabhâva, swabhavat, swapna, swarûpa, tala, tamas, tanhâ, tantra’s, tântrik, tântrika, Tat, tattwa’s, theosofie, transmigratie, tretâ-yuga, trishnâ, turîya, tussennatuur, tweede dood, Universele Broederschap, universele zelf, universum, upâdhi, upanishad, vâch, vâhana, vaisya, vedânta, veda’s, verduistering, verloren ziel, vidyâ, Wachter op de Drempel, wederbelichaming, wedergeboorte, wetenschap, Witte Magiërs, wortelras, wortelrassen, yama, yoga, yogin, yogî, yuga, zelf, Zeven Beginselen van de Mens, Zeven Heilige Planeten, ziel, zielloze wezens, zodiak, Zwarte Magiërs

G. de Purucker. – repr. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1956. – 193 p. ; 22 cm.. – key to the pronunciation of Sanskrit words, occult glossary, index.
sign.: THE-3-2-PURU-38b
Trefw.: theosofie, occultisme, woordenboeken, naslagwerken, handboeken, absolute, achtste sfeer, planeet van de dood, adepten, adi-buddhi, adwaita-vedânta, agnishwâtta’s, ahankâra, akâsïa, alaya, ananda, antaskara.na, anupapâdaka, arûpa, asana, asat, asïrama, astraal lichamen, astraal licht, astrologie, asïwattha, atomen, aum, aura’s, aurisch eieren, avalokitesïvara, avatâra’s, avîchi, avidyâ, beginselen van de mens, bewustzijn, bhakti-yoga, bhûta’s, bîja, vija, binnenronden, bodhi, bodhisattva, Boeddha, boeddha’s van mededogen, boeddhisme, bollen, boodschappers, brahmâ, Brahman, brâhmana, broederschap, Broeders van de Schaduw, Buddha, buddhi, buitenronden, chakra’s, chaos, chela, chhâyâ, chit, christos, circulaties van de kosmos, circulaties van het heelal, clairaudience, clairvoyance, cyclussen, de wet van de cyclussen, daivîprakriti, dalende boog , schaduwboog, dat, devachan, deva’s, dhâranâ, dharma, dharmakâya, dhyâna, dhyân-chohans, dierenriem, dood, dwâpara-yuga, ego, eidolon, eidola, ekâgratâ, ekâgratwa, elementalen, natuurgeesten, elfen, elementaren, esoterische leer, ethiek, evolutie, exoterisch, exotericisme, filosofie, fohat, gâyatrî , sâvitrî, gebieden, gedachtenoverbrenging, gedachtenkracht, geest, geest en stof, geestelijke ziel, God, goddelijke ziel, goden, godsdienst, goeroe, guna’s, triguna’s, guru, guru-paramparâ, hatha-yoga, heelal, helderhorendheid, helderziendheid, hemel en hel, hiërarchien, hogere triade, hpho-wa, hypnotisme, idam, illusie, individualiteit, ingewijden, innerlijke God, involutie, inwijdingen, iswara, jâgrat, jîva, jîvanmukta, jîvâtman, kabbala, kali-yuga, kalpa, kâma, kâma-loka, kâma-rûpa, kârana-sarîra, kâranopâdhi, karma, keten, Keten van Hermes, khe-chara, klimmende boog, kosmisch leven, kosmos, krita-yuga of satya-yuga, kshattriya, kumâra’s, kumbhaka, kundalinî, kundalinî-sakti, lagere viertal, lanoe, laya-centrum, levensatoom, levensatomen, levensgolf, levensladder, lichtende boog, linga-sarîra, linkerpad, lipika’s, logos, loka, maanpitri’s, macrokosmos, mahât, mahâtman, manas, mânasaputra’s, Manu, manvantara, materie, mâyâ, mâyâvi-rûpa, medium, meesters, Melkweg, mens, menselijke ego, menselijke monade, menselijke ziel, mesmerisme, metempsychose, metensomatosis, microkosmos, middelaar, moksha, monade, moraal, moraliteit, mudrâ, mukti, mûlaprakriti, muziek der sferen, mysteriën, mystiek, natuur, nirmânakâya, nirvâna, nivritti, evolutie, niyama, samâdhi, noëtisch, nous, occultisme, ojas, Om, oneindig, onsterfelijkheid, onzichtbare werelden, oorzakelijk lichaam, openbaring, Pad, palingenesis, parabrahman, paramâtman, persoonlijkheid, pitri’s, planeetgeesten, planeetketen, pradhâna, prajâpati, prakriti, pralaya, prâna, prânâyâma, pratyahara, Pratyeka-Boeddha, pravritti, preëxistentie, psychische vermogens, psychologie, purâna’s, purusha, qabbâlâh, rajas, râja-yoga, rassen, rechaka, rechterpad, reïncarnatie, reïncarnerende ego, relativiteit, religie, ring-verder-niet, ronde, ruimte, rûpa, sabda-brahman, sakti, samâdhi, sambhala, sambhogakâya, sannyasin, sârîra, sat, sattwa, schaduwboog, dalende boog, sishta’s, skandha’s, sloka, Stille Wachter, stof, sthûla-sarira, sûdra, sushupti, sûtrâtman, swabhâva, swabhavat, swapna, swarûpa, tala, tamas, tanhâ, tantra’s, tântrik, tântrika, Tat, tattwa’s, theosofie, transmigratie, tretâ-yuga, trishnâ, turîya, tussennatuur, tweede dood, Universele Broederschap, universele zelf, universum, upâdhi, upanishad, vâch, vâhana, vaisya, vedânta, veda’s, verduistering, verloren ziel, vidyâ, Wachter op de Drempel, wederbelichaming, wedergeboorte, wetenschap, Witte Magiërs, wortelras, wortelrassen, yama, yoga, yogin, yogî, yuga, zelf, Zeven Beginselen van de Mens, Zeven Heilige Planeten, ziel, zielloze wezens, zodiak, Zwarte Magiërs

by G. de Purucker. – London : Rider & Co, 1933. – 192 p. ; 22 cm.. – occult glossary, key to the pronunciation of Sanskrit words.
sign.: THE-3-2-PURU-38
Trefw.: theosofie, occultisme, woordenboeken, naslagwerken, handboeken, absolute, achtste sfeer, planeet van de dood, adepten, adi-buddhi, adwaita-vedânta, agnishwâtta’s, ahankâra, akâsïa, alaya, ananda, antaskara.na, anupapâdaka, arûpa, asana, asat, asïrama, astraal lichamen, astraal licht, astrologie, asïwattha, atomen, aum, aura’s, aurisch eieren, avalokitesïvara, avatâra’s, avîchi, avidyâ, beginselen van de mens, bewustzijn, bhakti-yoga, bhûta’s, bîja, vija, binnenronden, bodhi, bodhisattva, Boeddha, boeddha’s van mededogen, boeddhisme, bollen, boodschappers, brahmâ, Brahman, brâhmana, broederschap, Broeders van de Schaduw, Buddha, buddhi, buitenronden, chakra’s, chaos, chela, chhâyâ, chit, christos, circulaties van de kosmos, circulaties van het heelal, clairaudience, clairvoyance, cyclussen, de wet van de cyclussen, daivîprakriti, dalende boog , schaduwboog, dat, devachan, deva’s, dhâranâ, dharma, dharmakâya, dhyâna, dhyân-chohans, dierenriem, dood, dwâpara-yuga, ego, eidolon, eidola, ekâgratâ, ekâgratwa, elementalen, natuurgeesten, elfen, elementaren, esoterische leer, ethiek, evolutie, exoterisch, exotericisme, filosofie, fohat, gâyatrî , sâvitrî, gebieden, gedachtenoverbrenging, gedachtenkracht, geest, geest en stof, geestelijke ziel, God, goddelijke ziel, goden, godsdienst, goeroe, guna’s, triguna’s, guru, guru-paramparâ, hatha-yoga, heelal, helderhorendheid, helderziendheid, hemel en hel, hiërarchien, hogere triade, hpho-wa, hypnotisme, idam, illusie, individualiteit, ingewijden, innerlijke God, involutie, inwijdingen, iswara, jâgrat, jîva, jîvanmukta, jîvâtman, kabbala, kali-yuga, kalpa, kâma, kâma-loka, kâma-rûpa, kârana-sarîra, kâranopâdhi, karma, keten, Keten van Hermes, khe-chara, klimmende boog, kosmisch leven, kosmos, krita-yuga of satya-yuga, kshattriya, kumâra’s, kumbhaka, kundalinî, kundalinî-sakti, lagere viertal, lanoe, laya-centrum, levensatoom, levensatomen, levensgolf, levensladder, lichtende boog, linga-sarîra, linkerpad, lipika’s, logos, loka, maanpitri’s, macrokosmos, mahât, mahâtman, manas, mânasaputra’s, Manu, manvantara, materie, mâyâ, mâyâvi-rûpa, medium, meesters, Melkweg, mens, menselijke ego, menselijke monade, menselijke ziel, mesmerisme, metempsychose, metensomatosis, microkosmos, middelaar, moksha, monade, moraal, moraliteit, mudrâ, mukti, mûlaprakriti, muziek der sferen, mysteriën, mystiek, natuur, nirmânakâya, nirvâna, nivritti, evolutie, niyama, samâdhi, noëtisch, nous, occultisme, ojas, Om, oneindig, onsterfelijkheid, onzichtbare werelden, oorzakelijk lichaam, openbaring, Pad, palingenesis, parabrahman, paramâtman, persoonlijkheid, pitri’s, planeetgeesten, planeetketen, pradhâna, prajâpati, prakriti, pralaya, prâna, prânâyâma, pratyahara, Pratyeka-Boeddha, pravritti, preëxistentie, psychische vermogens, psychologie, purâna’s, purusha, qabbâlâh, rajas, râja-yoga, rassen, rechaka, rechterpad, reïncarnatie, reïncarnerende ego, relativiteit, religie, ring-verder-niet, ronde, ruimte, rûpa, sabda-brahman, sakti, samâdhi, sambhala, sambhogakâya, sannyasin, sârîra, sat, sattwa, schaduwboog, dalende boog, sishta’s, skandha’s, sloka, Stille Wachter, stof, sthûla-sarira, sûdra, sushupti, sûtrâtman, swabhâva, swabhavat, swapna, swarûpa, tala, tamas, tanhâ, tantra’s, tântrik, tântrika, Tat, tattwa’s, theosofie, transmigratie, tretâ-yuga, trishnâ, turîya, tussennatuur, tweede dood, Universele Broederschap, universele zelf, universum, upâdhi, upanishad, vâch, vâhana, vaisya, vedânta, veda’s, verduistering, verloren ziel, vidyâ, Wachter op de Drempel, wederbelichaming, wedergeboorte, wetenschap, Witte Magiërs, wortelras, wortelrassen, yama, yoga, yogin, yogî, yuga, zelf, Zeven Beginselen van de Mens, Zeven Heilige Planeten, ziel, zielloze wezens, zodiak, Zwarte Magiërs

G. de Purucker. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1953. – 193 p. ; 22 cm.. – key to the pronunciation of Sanskrit words, occult glossary, index.
sign.: THE-3-2-PURU-38a
Trefw.: theosofie, occultisme, woordenboeken, naslagwerken, handboeken, absolute, achtste sfeer, planeet van de dood, adepten, adi-buddhi, adwaita-vedânta, agnishwâtta’s, ahankâra, akâsïa, alaya, ananda, antaskara.na, anupapâdaka, arûpa, asana, asat, asïrama, astraal lichamen, astraal licht, astrologie, asïwattha, atomen, aum, aura’s, aurisch eieren, avalokitesïvara, avatâra’s, avîchi, avidyâ, beginselen van de mens, bewustzijn, bhakti-yoga, bhûta’s, bîja, vija, binnenronden, bodhi, bodhisattva, Boeddha, boeddha’s van mededogen, boeddhisme, bollen, boodschappers, brahmâ, Brahman, brâhmana, broederschap, Broeders van de Schaduw, Buddha, buddhi, buitenronden, chakra’s, chaos, chela, chhâyâ, chit, christos, circulaties van de kosmos, circulaties van het heelal, clairaudience, clairvoyance, cyclussen, de wet van de cyclussen, daivîprakriti, dalende boog , schaduwboog, dat, devachan, deva’s, dhâranâ, dharma, dharmakâya, dhyâna, dhyân-chohans, dierenriem, dood, dwâpara-yuga, ego, eidolon, eidola, ekâgratâ, ekâgratwa, elementalen, natuurgeesten, elfen, elementaren, esoterische leer, ethiek, evolutie, exoterisch, exotericisme, filosofie, fohat, gâyatrî , sâvitrî, gebieden, gedachtenoverbrenging, gedachtenkracht, geest, geest en stof, geestelijke ziel, God, goddelijke ziel, goden, godsdienst, goeroe, guna’s, triguna’s, guru, guru-paramparâ, hatha-yoga, heelal, helderhorendheid, helderziendheid, hemel en hel, hiërarchien, hogere triade, hpho-wa, hypnotisme, idam, illusie, individualiteit, ingewijden, innerlijke God, involutie, inwijdingen, iswara, jâgrat, jîva, jîvanmukta, jîvâtman, kabbala, kali-yuga, kalpa, kâma, kâma-loka, kâma-rûpa, kârana-sarîra, kâranopâdhi, karma, keten, Keten van Hermes, khe-chara, klimmende boog, kosmisch leven, kosmos, krita-yuga of satya-yuga, kshattriya, kumâra’s, kumbhaka, kundalinî, kundalinî-sakti, lagere viertal, lanoe, laya-centrum, levensatoom, levensatomen, levensgolf, levensladder, lichtende boog, linga-sarîra, linkerpad, lipika’s, logos, loka, maanpitri’s, macrokosmos, mahât, mahâtman, manas, mânasaputra’s, Manu, manvantara, materie, mâyâ, mâyâvi-rûpa, medium, meesters, Melkweg, mens, menselijke ego, menselijke monade, menselijke ziel, mesmerisme, metempsychose, metensomatosis, microkosmos, middelaar, moksha, monade, moraal, moraliteit, mudrâ, mukti, mûlaprakriti, muziek der sferen, mysteriën, mystiek, natuur, nirmânakâya, nirvâna, nivritti, evolutie, niyama, samâdhi, noëtisch, nous, occultisme, ojas, Om, oneindig, onsterfelijkheid, onzichtbare werelden, oorzakelijk lichaam, openbaring, Pad, palingenesis, parabrahman, paramâtman, persoonlijkheid, pitri’s, planeetgeesten, planeetketen, pradhâna, prajâpati, prakriti, pralaya, prâna, prânâyâma, pratyahara, Pratyeka-Boeddha, pravritti, preëxistentie, psychische vermogens, psychologie, purâna’s, purusha, qabbâlâh, rajas, râja-yoga, rassen, rechaka, rechterpad, reïncarnatie, reïncarnerende ego, relativiteit, religie, ring-verder-niet, ronde, ruimte, rûpa, sabda-brahman, sakti, samâdhi, sambhala, sambhogakâya, sannyasin, sârîra, sat, sattwa, schaduwboog, dalende boog, sishta’s, skandha’s, sloka, Stille Wachter, stof, sthûla-sarira, sûdra, sushupti, sûtrâtman, swabhâva, swabhavat, swapna, swarûpa, tala, tamas, tanhâ, tantra’s, tântrik, tântrika, Tat, tattwa’s, theosofie, transmigratie, tretâ-yuga, trishnâ, turîya, tussennatuur, tweede dood, Universele Broederschap, universele zelf, universum, upâdhi, upanishad, vâch, vâhana, vaisya, vedânta, veda’s, verduistering, verloren ziel, vidyâ, Wachter op de Drempel, wederbelichaming, wedergeboorte, wetenschap, Witte Magiërs, wortelras, wortelrassen, yama, yoga, yogin, yogî, yuga, zelf, Zeven Beginselen van de Mens, Zeven Heilige Planeten, ziel, zielloze wezens, zodiak, Zwarte Magiërs

Occulte woordentolk : een handboek van oosterse en theosofische termen
G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – Pasadena [Calif.] ; Den Haag [etc.] : Theosophical University Press, 1981. – [6], 206 p. ; 21 cm.
Vert. van: Occult glossary. – 1972
ISBN 9070328054
sign.: THE-3-2-PURU-37c
Trefw.: theosofie, occultisme, woordenboeken, naslagwerken, handboeken, absolute, achtste sfeer, planeet van de dood, adepten, adi-buddhi, adwaita-vedânta, agnishwâtta’s, ahankâra, akâsïa, alaya, ananda, antaskara.na, anupapâdaka, arûpa, asana, asat, asïrama, astraal lichamen, astraal licht, astrologie, asïwattha, atomen, aum, aura’s, aurisch eieren, avalokitesïvara, avatâra’s, avîchi, avidyâ, beginselen van de mens, bewustzijn, bhakti-yoga, bhûta’s, bîja, vija, binnenronden, bodhi, bodhisattva, Boeddha, boeddha’s van mededogen, boeddhisme, bollen, boodschappers, brahmâ, Brahman, brâhmana, broederschap, Broeders van de Schaduw, Buddha, buddhi, buitenronden, chakra’s, chaos, chela, chhâyâ, chit, christos, circulaties van de kosmos, circulaties van het heelal, clairaudience, clairvoyance, cyclussen, de wet van de cyclussen, daivîprakriti, dalende boog , schaduwboog, dat, devachan, deva’s, dhâranâ, dharma, dharmakâya, dhyâna, dhyân-chohans, dierenriem, dood, dwâpara-yuga, ego, eidolon, eidola, ekâgratâ, ekâgratwa, elementalen, natuurgeesten, elfen, elementaren, esoterische leer, ethiek, evolutie, exoterisch, exotericisme, filosofie, fohat, gâyatrî , sâvitrî, gebieden, gedachtenoverbrenging, gedachtenkracht, geest, geest en stof, geestelijke ziel, God, goddelijke ziel, goden, godsdienst, goeroe, guna’s, triguna’s, guru, guru-paramparâ, hatha-yoga, heelal, helderhorendheid, helderziendheid, hemel en hel, hiërarchien, hogere triade, hpho-wa, hypnotisme, idam, illusie, individualiteit, ingewijden, innerlijke God, involutie, inwijdingen, iswara, jâgrat, jîva, jîvanmukta, jîvâtman, kabbala, kali-yuga, kalpa, kâma, kâma-loka, kâma-rûpa, kârana-sarîra, kâranopâdhi, karma, keten, Keten van Hermes, khe-chara, klimmende boog, kosmisch leven, kosmos, krita-yuga of satya-yuga, kshattriya, kumâra’s, kumbhaka, kundalinî, kundalinî-sakti, lagere viertal, lanoe, laya-centrum, levensatoom, levensatomen, levensgolf, levensladder, lichtende boog, linga-sarîra, linkerpad, lipika’s, logos, loka, maanpitri’s, macrokosmos, mahât, mahâtman, manas, mânasaputra’s, Manu, manvantara, materie, mâyâ, mâyâvi-rûpa, medium, meesters, Melkweg, mens, menselijke ego, menselijke monade, menselijke ziel, mesmerisme, metempsychose, metensomatosis, microkosmos, middelaar, moksha, monade, moraal, moraliteit, mudrâ, mukti, mûlaprakriti, muziek der sferen, mysteriën, mystiek, natuur, nirmânakâya, nirvâna, nivritti, evolutie, niyama, samâdhi, noëtisch, nous, occultisme, ojas, Om, oneindig, onsterfelijkheid, onzichtbare werelden, oorzakelijk lichaam, openbaring, Pad, palingenesis, parabrahman, paramâtman, persoonlijkheid, pitri’s, planeetgeesten, planeetketen, pradhâna, prajâpati, prakriti, pralaya, prâna, prânâyâma, pratyahara, Pratyeka-Boeddha, pravritti, preëxistentie, psychische vermogens, psychologie, purâna’s, purusha, qabbâlâh, rajas, râja-yoga, rassen, rechaka, rechterpad, reïncarnatie, reïncarnerende ego, relativiteit, religie, ring-verder-niet, ronde, ruimte, rûpa, sabda-brahman, sakti, samâdhi, sambhala, sambhogakâya, sannyasin, sârîra, sat, sattwa, schaduwboog, dalende boog, sishta’s, skandha’s, sloka, Stille Wachter, stof, sthûla-sarira, sûdra, sushupti, sûtrâtman, swabhâva, swabhavat, swapna, swarûpa, tala, tamas, tanhâ, tantra’s, tântrik, tântrika, Tat, tattwa’s, theosofie, transmigratie, tretâ-yuga, trishnâ, turîya, tussennatuur, tweede dood, Universele Broederschap, universele zelf, universum, upâdhi, upanishad, vâch, vâhana, vaisya, vedânta, veda’s, verduistering, verloren ziel, vidyâ, Wachter op de Drempel, wederbelichaming, wedergeboorte, wetenschap, Witte Magiërs, wortelras, wortelrassen, yama, yoga, yogin, yogî, yuga, zelf, Zeven Beginselen van de Mens, Zeven Heilige Planeten, ziel, zielloze wezens, zodiak, Zwarte Magiërs

G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Theosophical University Press, 1981. – (5), 206 p. ; 21 cm.
Vert. van: Occult glossary. – 1972
ISBN 9070328054
sign.: THE-3-2-PURU-37d
Trefw.: theosofie, occultisme, woordenboeken, naslagwerken, handboeken, absolute, achtste sfeer, planeet van de dood, adepten, adi-buddhi, adwaita-vedânta, agnishwâtta’s, ahankâra, akâsïa, alaya, ananda, antaskara.na, anupapâdaka, arûpa, asana, asat, asïrama, astraal lichamen, astraal licht, astrologie, asïwattha, atomen, aum, aura’s, aurisch eieren, avalokitesïvara, avatâra’s, avîchi, avidyâ, beginselen van de mens, bewustzijn, bhakti-yoga, bhûta’s, bîja, vija, binnenronden, bodhi, bodhisattva, Boeddha, boeddha’s van mededogen, boeddhisme, bollen, boodschappers, brahmâ, Brahman, brâhmana, broederschap, Broeders van de Schaduw, Buddha, buddhi, buitenronden, chakra’s, chaos, chela, chhâyâ, chit, christos, circulaties van de kosmos, circulaties van het heelal, clairaudience, clairvoyance, cyclussen, de wet van de cyclussen, daivîprakriti, dalende boog , schaduwboog, dat, devachan, deva’s, dhâranâ, dharma, dharmakâya, dhyâna, dhyân-chohans, dierenriem, dood, dwâpara-yuga, ego, eidolon, eidola, ekâgratâ, ekâgratwa, elementalen, natuurgeesten, elfen, elementaren, esoterische leer, ethiek, evolutie, exoterisch, exotericisme, filosofie, fohat, gâyatrî , sâvitrî, gebieden, gedachtenoverbrenging, gedachtenkracht, geest, geest en stof, geestelijke ziel, God, goddelijke ziel, goden, godsdienst, goeroe, guna’s, triguna’s, guru, guru-paramparâ, hatha-yoga, heelal, helderhorendheid, helderziendheid, hemel en hel, hiërarchien, hogere triade, hpho-wa, hypnotisme, idam, illusie, individualiteit, ingewijden, innerlijke God, involutie, inwijdingen, iswara, jâgrat, jîva, jîvanmukta, jîvâtman, kabbala, kali-yuga, kalpa, kâma, kâma-loka, kâma-rûpa, kârana-sarîra, kâranopâdhi, karma, keten, Keten van Hermes, khe-chara, klimmende boog, kosmisch leven, kosmos, krita-yuga of satya-yuga, kshattriya, kumâra’s, kumbhaka, kundalinî, kundalinî-sakti, lagere viertal, lanoe, laya-centrum, levensatoom, levensatomen, levensgolf, levensladder, lichtende boog, linga-sarîra, linkerpad, lipika’s, logos, loka, maanpitri’s, macrokosmos, mahât, mahâtman, manas, mânasaputra’s, Manu, manvantara, materie, mâyâ, mâyâvi-rûpa, medium, meesters, Melkweg, mens, menselijke ego, menselijke monade, menselijke ziel, mesmerisme, metempsychose, metensomatosis, microkosmos, middelaar, moksha, monade, moraal, moraliteit, mudrâ, mukti, mûlaprakriti, muziek der sferen, mysteriën, mystiek, natuur, nirmânakâya, nirvâna, nivritti, evolutie, niyama, samâdhi, noëtisch, nous, occultisme, ojas, Om, oneindig, onsterfelijkheid, onzichtbare werelden, oorzakelijk lichaam, openbaring, Pad, palingenesis, parabrahman, paramâtman, persoonlijkheid, pitri’s, planeetgeesten, planeetketen, pradhâna, prajâpati, prakriti, pralaya, prâna, prânâyâma, pratyahara, Pratyeka-Boeddha, pravritti, preëxistentie, psychische vermogens, psychologie, purâna’s, purusha, qabbâlâh, rajas, râja-yoga, rassen, rechaka, rechterpad, reïncarnatie, reïncarnerende ego, relativiteit, religie, ring-verder-niet, ronde, ruimte, rûpa, sabda-brahman, sakti, samâdhi, sambhala, sambhogakâya, sannyasin, sârîra, sat, sattwa, schaduwboog, dalende boog, sishta’s, skandha’s, sloka, Stille Wachter, stof, sthûla-sarira, sûdra, sushupti, sûtrâtman, swabhâva, swabhavat, swapna, swarûpa, tala, tamas, tanhâ, tantra’s, tântrik, tântrika, Tat, tattwa’s, theosofie, transmigratie, tretâ-yuga, trishnâ, turîya, tussennatuur, tweede dood, Universele Broederschap, universele zelf, universum, upâdhi, upanishad, vâch, vâhana, vaisya, vedânta, veda’s, verduistering, verloren ziel, vidyâ, Wachter op de Drempel, wederbelichaming, wedergeboorte, wetenschap, Witte Magiërs, wortelras, wortelrassen, yama, yoga, yogin, yogî, yuga, zelf, Zeven Beginselen van de Mens, Zeven Heilige Planeten, ziel, zielloze wezens, zodiak, Zwarte Magiërs

G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – Pasadena [Calif.] ; Den Haag [etc.] : Theosophical University Press, 1981. – [6], 206 p. ; 21 cm.
Vert. van: Occult glossary. – 1972
ISBN 9070328054
sign.: THE-3-2-PURU-78c
Trefw.: theosofie, occultisme, woordenboeken, naslagwerken, handboeken, absolute, achtste sfeer, planeet van de dood, adepten, adi-buddhi, adwaita-vedânta, agnishwâtta’s, ahankâra, akâsïa, alaya, ananda, antaskara.na, anupapâdaka, arûpa, asana, asat, asïrama, astraal lichamen, astraal licht, astrologie, asïwattha, atomen, aum, aura’s, aurisch eieren, avalokitesïvara, avatâra’s, avîchi, avidyâ, beginselen van de mens, bewustzijn, bhakti-yoga, bhûta’s, bîja, vija, binnenronden, bodhi, bodhisattva, Boeddha, boeddha’s van mededogen, boeddhisme, bollen, boodschappers, brahmâ, Brahman, brâhmana, broederschap, Broeders van de Schaduw, Buddha, buddhi, buitenronden, chakra’s, chaos, chela, chhâyâ, chit, christos, circulaties van de kosmos, circulaties van het heelal, clairaudience, clairvoyance, cyclussen, de wet van de cyclussen, daivîprakriti, dalende boog , schaduwboog, dat, devachan, deva’s, dhâranâ, dharma, dharmakâya, dhyâna, dhyân-chohans, dierenriem, dood, dwâpara-yuga, ego, eidolon, eidola, ekâgratâ, ekâgratwa, elementalen, natuurgeesten, elfen, elementaren, esoterische leer, ethiek, evolutie, exoterisch, exotericisme, filosofie, fohat, gâyatrî , sâvitrî, gebieden, gedachtenoverbrenging, gedachtenkracht, geest, geest en stof, geestelijke ziel, God, goddelijke ziel, goden, godsdienst, goeroe, guna’s, triguna’s, guru, guru-paramparâ, hatha-yoga, heelal, helderhorendheid, helderziendheid, hemel en hel, hiërarchien, hogere triade, hpho-wa, hypnotisme, idam, illusie, individualiteit, ingewijden, innerlijke God, involutie, inwijdingen, iswara, jâgrat, jîva, jîvanmukta, jîvâtman, kabbala, kali-yuga, kalpa, kâma, kâma-loka, kâma-rûpa, kârana-sarîra, kâranopâdhi, karma, keten, Keten van Hermes, khe-chara, klimmende boog, kosmisch leven, kosmos, krita-yuga of satya-yuga, kshattriya, kumâra’s, kumbhaka, kundalinî, kundalinî-sakti, lagere viertal, lanoe, laya-centrum, levensatoom, levensatomen, levensgolf, levensladder, lichtende boog, linga-sarîra, linkerpad, lipika’s, logos, loka, maanpitri’s, macrokosmos, mahât, mahâtman, manas, mânasaputra’s, Manu, manvantara, materie, mâyâ, mâyâvi-rûpa, medium, meesters, Melkweg, mens, menselijke ego, menselijke monade, menselijke ziel, mesmerisme, metempsychose, metensomatosis, microkosmos, middelaar, moksha, monade, moraal, moraliteit, mudrâ, mukti, mûlaprakriti, muziek der sferen, mysteriën, mystiek, natuur, nirmânakâya, nirvâna, nivritti, evolutie, niyama, samâdhi, noëtisch, nous, occultisme, ojas, Om, oneindig, onsterfelijkheid, onzichtbare werelden, oorzakelijk lichaam, openbaring, Pad, palingenesis, parabrahman, paramâtman, persoonlijkheid, pitri’s, planeetgeesten, planeetketen, pradhâna, prajâpati, prakriti, pralaya, prâna, prânâyâma, pratyahara, Pratyeka-Boeddha, pravritti, preëxistentie, psychische vermogens, psychologie, purâna’s, purusha, qabbâlâh, rajas, râja-yoga, rassen, rechaka, rechterpad, reïncarnatie, reïncarnerende ego, relativiteit, religie, ring-verder-niet, ronde, ruimte, rûpa, sabda-brahman, sakti, samâdhi, sambhala, sambhogakâya, sannyasin, sârîra, sat, sattwa, schaduwboog, dalende boog, sishta’s, skandha’s, sloka, Stille Wachter, stof, sthûla-sarira, sûdra, sushupti, sûtrâtman, swabhâva, swabhavat, swapna, swarûpa, tala, tamas, tanhâ, tantra’s, tântrik, tântrika, Tat, tattwa’s, theosofie, transmigratie, tretâ-yuga, trishnâ, turîya, tussennatuur, tweede dood, Universele Broederschap, universele zelf, universum, upâdhi, upanishad, vâch, vâhana, vaisya, vedânta, veda’s, verduistering, verloren ziel, vidyâ, Wachter op de Drempel, wederbelichaming, wedergeboorte, wetenschap, Witte Magiërs, wortelras, wortelrassen, yama, yoga, yogin, yogî, yuga, zelf, Zeven Beginselen van de Mens, Zeven Heilige Planeten, ziel, zielloze wezens, zodiak, Zwarte Magiërs

Occultism and psychic phenomena
G. de Purucker. – repr. – [Covina, California] : [Theosophical University Press], 1933. – 13 p. ; 24 cm.
Reprinted from “The Occult Review, London, April, 1933
sign.: THE-3-2-PURU-39
Trefw.: theosofie, occultisme, parapsychologie, fenomenen

Over allegoriën en mystieke symbolen [hoofdstuk II van de Esoterische Traditie]
G. de Purucker ; verbeterde vert. [uit het Engels]. – [Rotterdam] : Het Theosofisch Genootschap ; Theosofische Stichting H.P. Blavatsky, 19XX. – 49 p. ; 24 cm. – (Theosofisch Forum ; No. 41-46)
sign.: THE-3-2-PURU-40
Trefw.: theosofie, esoterie, allegoriën, mystiek, symboliek

Het pad van mededogen : aloude ethische en spirituele gedragsregels
G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – Theosophical University Press Agency : Pasadena ; Den Haag, 1986. – viii, 65, xv p. ; 23 cm.
Oorspr. verschenen in: Fountain-source of occultism. – Pasadena : Theosophical University Press, 1974 ; Vert. van: The path of compassion : time-honored principles of ethical and spiritual conduct. – Pasadena : Theosophical University Press, 1986
ISBN 0911500693
sign.: THE-3-2-PURU-41
Trefw.: theosofie, Pad, mededogen, oude wijsheid, esoterie, meditatie, yoga, cyclussen, inwijdingscyclussen, paramita’s, discipline, mysteriën, ethiek, spiritualiteit, occultisme, wilskracht, achtvoudige pad

G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – Theosophical University Press Agency : Pasadena ; Den Haag, 1986. – viii, 65, xv p. ; 23 cm.
Oorspr. verschenen in: Fountain-source of occultism. – Pasadena : Theosophical University Press, 1974 ; Vert. van: The path of compassion : time-honored principles of ethical and spiritual conduct. – Pasadena : Theosophical University Press, 1986
ISBN 0911500693
sign.: THE-3-2-PURU-41a
Trefw.: theosofie, Pad, mededogen, oude wijsheid, esoterie, meditatie, yoga, cyclussen, inwijdingscyclussen, paramita’s, discipline, mysteriën, ethiek, spiritualiteit, occultisme, wilskracht, achtvoudige pad

G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – Theosophical University Press Agency : Pasadena ; Den Haag, 1986. – viii, 65, xv p. ; 23 cm.
Oorspr. verschenen in: Fountain-source of occultism. – Pasadena : Theosophical University Press, 1974 ; Vert. van: The path of compassion : time-honored principles of ethical and spiritual conduct. – Pasadena : Theosophical University Press, 1986
ISBN 0911500693
sign.: THE-3-2-PURU-3
Trefw.: theosofie, Pad, mededogen, oude wijsheid, esoterie, meditatie, yoga, cyclussen, inwijdingscyclussen, paramita’s, discipline, mysteriën, ethiek, spiritualiteit, occultisme, wilskracht, achtvoudige pad

The path of compassion : time-honored principles of ethical and spiritual conduct
G. de Purucker ; preface Grace F. Knoche. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1986. – viii, 62, xv p. ; 23 cm.
Excerpted from “Fountain-source of occultism”. – appendix.
ISBN 0911500693
sign.: THE-3-2-PURU-42
Trefw.: theosofie, Pad, mededogen, oude wijsheid, esoterie, meditatie, yoga, cyclussen, inwijdingscyclussen, paramita’s, discipline, mysteriën, ethiek, spiritualiteit, occultisme, wilskracht, achtvoudige pad

Questions we all ask [first series, index]
G. de Purucker ; the first of two series of lectures delivered in the Temple of Peace, Point Loma, California , from June 16, 1920, to June 22, 1930. – Point Loma, California : Theosophical University Press, [1929-1930]. – 35 p. ; 23 cm. – (First Series ; Index)
sign.: THE-3-2-PURU-43 index
Trefw.: theosofie

Questions we all ask [first series, nos. 1 to 10]
lectures delivered by G. de Purucker in the Temple of Peace, Point Loma, California, U.S.A. ; published weekly by The Theosophical Club. – 4th impr. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1929. – xiv, 160 p. ; 22 cm. – (First Series ; 1-10)
No. 1, October 1, 1929 – No. 10, December 3, 1929
sign.: THE-3-2-PURU-43 1-10
Trefw.: theosofie

Questions we all ask [first series, nos. 11 to 20]
lectures by G. de Purucker delivered in the Temple of Peace ; published weekly by The Theosophical Club, Point Loma, California, U.S.A. . – 2nd impr. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1929-1930. – 161-300 p. ; 22 cm. – (First Series ; 11-20)
No. 11, December 10, 1929 – No. 20, February 11, 1930
sign.: THE-3-2-PURU-43 11-20
Trefw.: theosofie

Questions we all ask [first series, nos. 21 to 30]
lectures delivered by G. de Purucker in the Temple of Peace, Point Loma, California, U.S.A. ; published weekly by The Theosophical Club,. – 3rd impr. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1930. – 301-440 p. ; 22 cm. – (First Series ; 21-30)
No. 21, February 1930 – No. 30, April 22, 1930
sign.: THE-3-2-PURU-43 21-30
Trefw.: theosofie

Questions we all ask [first series, nos. 41 to 52]
G.d P. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1930. – 601-792 p. ; 22 cm. – (First series, 41-52)
No. 41, July 8, 1930 – No. 52, August 22, 1933
sign.: THE-3-2-PURU-43 41-52
Trefw.: theosofie

Questions we all ask [second series, nos. 11-20]
lectures by G. de Purucker, delivered in the Temple of Peace, published weekly by The Theosophical Club, Point Loma, California, U.S.A.. – 3rd impr. – London : The Theosophical Book Co, 1930. – 161-320 p. ; 22 cm. – (Second Series ; 11-20)
sign.: THE-3-2-PURU-44 11-20
Trefw.: theosofie, Jezus, religie, slaap, dood, elementalen, occultisme, mystiek, geheime genootschappen, spoken

Questions we all ask I
G. de Purucker ; preface M.W.P.. – Pasadena, California : Theosophical University Press, cop. 1947. – [6], 168 p. : ill. ; 16 cm. – (Questions we all ask ; I: 1-7)
1. [Lectures delivered July 11, 1929-December 1929.]. – index.
sign.: THE-3-2-PURU-45I
Trefw.: theosofie

Questions we all ask II
G. de Purucker. – Pasadena, California : Theosophical University Press, cop. 1948. – [6], 275 p. ; 16 cm. – (Questions we all ask ; II: 8-21)
2. [Lectures delivered August 4, 1929-November 3, 1929.]. – index.
sign.: THE-3-2-PURU-45II
Trefw.: theosofie

Questions we all ask III
G. de Purucker. – Pasadena, California : Theosophical University Press, cop. 1948. – [6], 212 p. ; 16 cm. – (Questions we all ask ; III: 22-36)
3. [Lectures delivered November 10, 1929-February 23, 1930.]
sign.: THE-3-2-PURU-45III
Trefw.: theosofie

Questions we all ask IV
G. de Purucker. – Pasadena, California : Theosophical University Press, cop. 1948. – [6], 175 p. ; 16 cm. – (Questions we all ask ; IV: 37-52)
4. [Lectures delivered March 2, 1930-June 22, 1930.]. – index.
sign.: THE-3-2-PURU-45IV
Trefw.: theosofie

The story of Jesus
G. de Purucker. – Point Loma, Californina : Theosophical University Press, 1938. – [8], 64 p. ; 16 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-46
Trefw.: theosofie, Jezus, religie, mens, mythen, geboorte, kerstmis, kerstfeest, leringen, avatara-leringen, kruisigingsmysterie, speerstoot, mysteriën

G. de Purucker. – 2nd pr. – Point Loma, Californina : Theosophical University Press, 1944. – [8], 64 p. ; 16 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-46a
Trefw.: theosofie, Jezus, religie, mens, mythen, geboorte, kerstmis, kerstfeest, leringen, avatara-leringen, kruisigingsmysterie, speerstoot, mysteriën

Studies in occult philosophy
G. de Purucker ; compilers’ preface: Helen Savage, W. Emmett Small. – Covina, California : Theosophical University Press, 1945. – XV, 744 p. ; 24 cm.. – index.
sign.: THE-3-2-PURU-47
Trefw.: theosofie, occultisme, filosofie, esoterie, cyclussen, rassen, H.P. Blavatsky, Cagliostro, Ouden, wortelrassen, kaliyga, vijfde ras, elementalen, svabhava, zevenvoudige samenstelling, religie, christendom, Boeddha, Jezus, symboliek, eucharistie, planeetketens, ronden, mystiek, Tempel van Salomo, ziel, levenssurplus, dieren, Openbaring, apen, mensapen, kinderen, rassen, Genesis, prehistorie, neolitium, paleolitium, kosmische stralen, evolutie, mensenrijk, maanpitri’s, agnishvatta pitri’s, monaden, absoluut licht, loka’s, tala’s, geweten, intuïtie, wortelrassen, levensgolven, zeven kleuren, kleuren, kleurenspectrum, chelaschap, De Geheime Leer, ronden, hoogste zeven, zonen van wijsheid, sferen, asura’s, sura’s, zeven embryonale mensheden, manasaputra’s, dierlijke monaden, krachten, heelal, Mahatama-brieven, Tsong-kha-pa, planeetgeesten, wortelrassen, ronden, processen na de dood, oneindig denken, avalokitesvara, elementaren, Jupiter, kometen, meteoren, sishta’s, tweede ronde, 777, bollen, devachan, zeven beginselen, licht, dood, sterven, manvatara’s, kalpa’s, buddhi, tulku’s, Boeddha’s, bodhisattva’s, paranormale verschijnselen, parapsychologie, planeetketens, onsterfelijkheid, continuïteit, reïncarnatie, hypotisme, hypnose, drie grondstellingen, mahayuga’s, levensenergieën, wetenschap, ordelen, vader, zoon, Heilige Geest, kristalkijken, Jezus, leven van Jezus, concentratie, meditatie, Tibet, Tibetanen, mensengroepen, cyclussen, zon, Theosofische Vereniging, geschiedenis, derde ronden, fossielen, hart, intellect, kosmische ether, Senzar, indianen, Amerika, microsomen, centrosomen, Arctisch, planten, dieren, chakra’s, leringen, boog, Krishna, loges, autonomie, radioactiviteit, mânasaputra’s, Dzyan, Boek van Dzyan, Orakel van Delphi, mensenrijken, parthenogenetisch, konijnen, lijden, dierenrijk, vegetarisme, meesters, onfijlbaarheid, absolute, dagen en nachten van Brahmâ, wortelrassen, kaliyuga, mânasaputra’s, meditatie, bollen, twaalf bollen, ketens, maatschappij, hemel en hel, mens, monaden, geologie, tijdperken, soefisme, communicatie, doden, spiritisme, Godheid, geest en ziel, reïncarnatie, gebeden, smeekbeden, ethiek, intellect, onderrassen, vijfde wortelras, metafysica, bewustzijn, plichten, geweld, Mahatma-brieven, mahâyânaboeddhisme, boeddhisme, mahayana, ego, geestelijke ego onsterfelijkheid, Dante, vele en het ene, mânasaputrisch licht, wanhoop, depressiviteit, kâmaloka, kâma-beginsel, mediums, gedachten, elementalen, zielen, monaden, tweevoudige aspect, manas, het absolute, het oneindige, zeven beginselen, Egyptenaren, Egypte, religie, toekomst, christendom, leraren, Osiris, Isis, symbolen, symboliek, gevleugelde bollen, theofanie, theopneustie, theopathie, boodschappen, verbeelding, fantasie, pantheïsme, universeel bewustzijn, bewustzijn, Chaldeeërs, Amerika, India, oude beschavingen, prehistorie, piramiden, svabhâva, monades, reïncarnatie, vroege christendom, drie logoi, medische inenting, gezondheid, kwaad, vrije wil, Plato, wereldzielen, pratyekaboeddha, mysteriën, noordpoolcontinent, evangeliën, suggestie, autosuggestie, beginselen, drieëenheid, lijden, slangen, swastika, zeven juwelen van wijsheid, scheppingsverhalen, evolutie, groepszielen, Ik, verloren zielen, achterblijvende ego’s, afdaling van de stof, visioenen, dood, doden, gebeden, leven, toestanden na de dood, leven na de dood, reïncarnatie, wereldbevolking, oorlogen, denken, fantaseren, nirvâna, maanpitri’s, vierde ronde, mânasaputra’s, fohat, rasboeddha’s, planeten, satellieten, afgescheidenheid, dromen, droomsymboliek, spiritisme, magnetisme, genezingen, waarheid, tweelingzielen, Jezus, evangeliën, prajâpati’s, amshaspends, kabiri, logos, individu, hiërarchiën, naties, rassen, entiteiten, Toren van Babel, Pythagoras, levensatomen, filosofie, kâmaloka, kâmarûpa, maan, zevenvoudig kâmarûpa, devachan, innerlijke godheid, lamaïstisch, Tibet, vergeving, zonden, hiërarchieën, moord, zelfbewustzijn, derde ronde, helderziendheid, zelfmoord, zonnestelsels, twaalfvoudige zonnestelsel, troost, hindoeïsme, geneesmethoden, karma, oorzaak en gevolg, stralingsoctaven, kosmologie, dichtheid, Marie Corelli, voorspellingen, toekomst, groeiende plant, planten, individualiteit, persoonlijkheid, onsterfelijkheid, goed en kwaad, mysterieleringen, mysteriescholen, Zarathustra, Indo-Europese rassen, Ego, Mahâbhârata, Râmâyana, Aum, Om, pâramitâ’s, middeleeuwen, Tien avatâra’s van Vishnu, avatâra’s, Vishnu, hypnose, trillingen, cohesie, aantrekking, Plato, reïncarnatie, samenstelling van de mens, vlees, eten, vegetarisme, monade, monadische essentie, natuurrampen, zwakzinnigheid, Pygmeeën, Toda’s, Eskimo’s, negers, Sûrya-Siddhânta, naar binnen zien, Purâna’s, heldendichten, India, scheiden van de seksen, kabbala, androgyn, hermafrodiet, dierenrijken, boeddhisme, goeroe’s, incarnaties, dieren, cyclussen, China, spiritisme, euthanasie, evolueren, eeuwigheid, militaire machten, pantheïsme, Boeddha, legenden, Lao-tse, Lao-Tze, Pâli-taal, Pali, Boeddhisme, brahmanisme, advaita-vedânta, vedanta, veda’s, Mohammed, islam, moslims, conflicten, onzichtbare helpers, kinderen, cyclussen, precipiteren, brieven, brieven van de meesters, H.P.B., aanvallen, Gebroeders Hare, barmhartigheid, sympathie

G. de Purucker ; compilers’ preface: Helen Savage, W. Emmett Small. – 2nd pr. – Covina, California : Theosophical University Press, 1949. – XV, 744 p. ; 24 cm.. – index.
sign.: THE-3-2-PURU-47a
Trefw.: theosofie, occultisme, filosofie, esoterie, cyclussen, rassen, H.P. Blavatsky, Cagliostro, Ouden, wortelrassen, kaliyga, vijfde ras, elementalen, svabhava, zevenvoudige samenstelling, religie, christendom, Boeddha, Jezus, symboliek, eucharistie, planeetketens, ronden, mystiek, Tempel van Salomo, ziel, levenssurplus, dieren, Openbaring, apen, mensapen, kinderen, rassen, Genesis, prehistorie, neolitium, paleolitium, kosmische stralen, evolutie, mensenrijk, maanpitri’s, agnishvatta pitri’s, monaden, absoluut licht, loka’s, tala’s, geweten, intuïtie, wortelrassen, levensgolven, zeven kleuren, kleuren, kleurenspectrum, chelaschap, De Geheime Leer, ronden, hoogste zeven, zonen van wijsheid, sferen, asura’s, sura’s, zeven embryonale mensheden, manasaputra’s, dierlijke monaden, krachten, heelal, Mahatama-brieven, Tsong-kha-pa, planeetgeesten, wortelrassen, ronden, processen na de dood, oneindig denken, avalokitesvara, elementaren, Jupiter, kometen, meteoren, sishta’s, tweede ronde, 777, bollen, devachan, zeven beginselen, licht, dood, sterven, manvatara’s, kalpa’s, buddhi, tulku’s, Boeddha’s, bodhisattva’s, paranormale verschijnselen, parapsychologie, planeetketens, onsterfelijkheid, continuïteit, reïncarnatie, hypotisme, hypnose, drie grondstellingen, mahayuga’s, levensenergieën, wetenschap, ordelen, vader, zoon, Heilige Geest, kristalkijken, Jezus, leven van Jezus, concentratie, meditatie, Tibet, Tibetanen, mensengroepen, cyclussen, zon, Theosofische Vereniging, geschiedenis, derde ronden, fossielen, hart, intellect, kosmische ether, Senzar, indianen, Amerika, microsomen, centrosomen, Arctisch, planten, dieren, chakra’s, leringen, boog, Krishna, loges, autonomie, radioactiviteit, mânasaputra’s, Dzyan, Boek van Dzyan, Orakel van Delphi, mensenrijken, parthenogenetisch, konijnen, lijden, dierenrijk, vegetarisme, meesters, onfijlbaarheid, absolute, dagen en nachten van Brahmâ, wortelrassen, kaliyuga, mânasaputra’s, meditatie, bollen, twaalf bollen, ketens, maatschappij, hemel en hel, mens, monaden, geologie, tijdperken, soefisme, communicatie, doden, spiritisme, Godheid, geest en ziel, reïncarnatie, gebeden, smeekbeden, ethiek, intellect, onderrassen, vijfde wortelras, metafysica, bewustzijn, plichten, geweld, Mahatma-brieven, mahâyânaboeddhisme, boeddhisme, mahayana, ego, geestelijke ego onsterfelijkheid, Dante, vele en het ene, mânasaputrisch licht, wanhoop, depressiviteit, kâmaloka, kâma-beginsel, mediums, gedachten, elementalen, zielen, monaden, tweevoudige aspect, manas, het absolute, het oneindige, zeven beginselen, Egyptenaren, Egypte, religie, toekomst, christendom, leraren, Osiris, Isis, symbolen, symboliek, gevleugelde bollen, theofanie, theopneustie, theopathie, boodschappen, verbeelding, fantasie, pantheïsme, universeel bewustzijn, bewustzijn, Chaldeeërs, Amerika, India, oude beschavingen, prehistorie, piramiden, svabhâva, monades, reïncarnatie, vroege christendom, drie logoi, medische inenting, gezondheid, kwaad, vrije wil, Plato, wereldzielen, pratyekaboeddha, mysteriën, noordpoolcontinent, evangeliën, suggestie, autosuggestie, beginselen, drieëenheid, lijden, slangen, swastika, zeven juwelen van wijsheid, scheppingsverhalen, evolutie, groepszielen, Ik, verloren zielen, achterblijvende ego’s, afdaling van de stof, visioenen, dood, doden, gebeden, leven, toestanden na de dood, leven na de dood, reïncarnatie, wereldbevolking, oorlogen, denken, fantaseren, nirvâna, maanpitri’s, vierde ronde, mânasaputra’s, fohat, rasboeddha’s, planeten, satellieten, afgescheidenheid, dromen, droomsymboliek, spiritisme, magnetisme, genezingen, waarheid, tweelingzielen, Jezus, evangeliën, prajâpati’s, amshaspends, kabiri, logos, individu, hiërarchiën, naties, rassen, entiteiten, Toren van Babel, Pythagoras, levensatomen, filosofie, kâmaloka, kâmarûpa, maan, zevenvoudig kâmarûpa, devachan, innerlijke godheid, lamaïstisch, Tibet, vergeving, zonden, hiërarchieën, moord, zelfbewustzijn, derde ronde, helderziendheid, zelfmoord, zonnestelsels, twaalfvoudige zonnestelsel, troost, hindoeïsme, geneesmethoden, karma, oorzaak en gevolg, stralingsoctaven, kosmologie, dichtheid, Marie Corelli, voorspellingen, toekomst, groeiende plant, planten, individualiteit, persoonlijkheid, onsterfelijkheid, goed en kwaad, mysterieleringen, mysteriescholen, Zarathustra, Indo-Europese rassen, Ego, Mahâbhârata, Râmâyana, Aum, Om, pâramitâ’s, middeleeuwen, Tien avatâra’s van Vishnu, avatâra’s, Vishnu, hypnose, trillingen, cohesie, aantrekking, Plato, reïncarnatie, samenstelling van de mens, vlees, eten, vegetarisme, monade, monadische essentie, natuurrampen, zwakzinnigheid, Pygmeeën, Toda’s, Eskimo’s, negers, Sûrya-Siddhânta, naar binnen zien, Purâna’s, heldendichten, India, scheiden van de seksen, kabbala, androgyn, hermafrodiet, dierenrijken, boeddhisme, goeroe’s, incarnaties, dieren, cyclussen, China, spiritisme, euthanasie, evolueren, eeuwigheid, militaire machten, pantheïsme, Boeddha, legenden, Lao-tse, Lao-Tze, Pâli-taal, Pali, Boeddhisme, brahmanisme, advaita-vedânta, vedanta, veda’s, Mohammed, islam, moslims, conflicten, onzichtbare helpers, kinderen, cyclussen, precipiteren, brieven, brieven van de meesters, H.P.B., aanvallen, Gebroeders Hare, barmhartigheid, sympathie

G. de Purucker ; compilers’ preface: Helen Savage, W. Emmett Small. – renewed ed. – Pasadena, California : Theosophical University Press, 1973. – XV, 744 p. ; 24 cm.. – index.
sign.: THE-3-2-PURU-47b
Trefw.: theosofie, occultisme, filosofie, esoterie, cyclussen, rassen, H.P. Blavatsky, Cagliostro, Ouden, wortelrassen, kaliyga, vijfde ras, elementalen, svabhava, zevenvoudige samenstelling, religie, christendom, Boeddha, Jezus, symboliek, eucharistie, planeetketens, ronden, mystiek, Tempel van Salomo, ziel, levenssurplus, dieren, Openbaring, apen, mensapen, kinderen, rassen, Genesis, prehistorie, neolitium, paleolitium, kosmische stralen, evolutie, mensenrijk, maanpitri’s, agnishvatta pitri’s, monaden, absoluut licht, loka’s, tala’s, geweten, intuïtie, wortelrassen, levensgolven, zeven kleuren, kleuren, kleurenspectrum, chelaschap, De Geheime Leer, ronden, hoogste zeven, zonen van wijsheid, sferen, asura’s, sura’s, zeven embryonale mensheden, manasaputra’s, dierlijke monaden, krachten, heelal, Mahatama-brieven, Tsong-kha-pa, planeetgeesten, wortelrassen, ronden, processen na de dood, oneindig denken, avalokitesvara, elementaren, Jupiter, kometen, meteoren, sishta’s, tweede ronde, 777, bollen, devachan, zeven beginselen, licht, dood, sterven, manvatara’s, kalpa’s, buddhi, tulku’s, Boeddha’s, bodhisattva’s, paranormale verschijnselen, parapsychologie, planeetketens, onsterfelijkheid, continuïteit, reïncarnatie, hypotisme, hypnose, drie grondstellingen, mahayuga’s, levensenergieën, wetenschap, ordelen, vader, zoon, Heilige Geest, kristalkijken, Jezus, leven van Jezus, concentratie, meditatie, Tibet, Tibetanen, mensengroepen, cyclussen, zon, Theosofische Vereniging, geschiedenis, derde ronden, fossielen, hart, intellect, kosmische ether, Senzar, indianen, Amerika, microsomen, centrosomen, Arctisch, planten, dieren, chakra’s, leringen, boog, Krishna, loges, autonomie, radioactiviteit, mânasaputra’s, Dzyan, Boek van Dzyan, Orakel van Delphi, mensenrijken, parthenogenetisch, konijnen, lijden, dierenrijk, vegetarisme, meesters, onfijlbaarheid, absolute, dagen en nachten van Brahmâ, wortelrassen, kaliyuga, mânasaputra’s, meditatie, bollen, twaalf bollen, ketens, maatschappij, hemel en hel, mens, monaden, geologie, tijdperken, soefisme, communicatie, doden, spiritisme, Godheid, geest en ziel, reïncarnatie, gebeden, smeekbeden, ethiek, intellect, onderrassen, vijfde wortelras, metafysica, bewustzijn, plichten, geweld, Mahatma-brieven, mahâyânaboeddhisme, boeddhisme, mahayana, ego, geestelijke ego onsterfelijkheid, Dante, vele en het ene, mânasaputrisch licht, wanhoop, depressiviteit, kâmaloka, kâma-beginsel, mediums, gedachten, elementalen, zielen, monaden, tweevoudige aspect, manas, het absolute, het oneindige, zeven beginselen, Egyptenaren, Egypte, religie, toekomst, christendom, leraren, Osiris, Isis, symbolen, symboliek, gevleugelde bollen, theofanie, theopneustie, theopathie, boodschappen, verbeelding, fantasie, pantheïsme, universeel bewustzijn, bewustzijn, Chaldeeërs, Amerika, India, oude beschavingen, prehistorie, piramiden, svabhâva, monades, reïncarnatie, vroege christendom, drie logoi, medische inenting, gezondheid, kwaad, vrije wil, Plato, wereldzielen, pratyekaboeddha, mysteriën, noordpoolcontinent, evangeliën, suggestie, autosuggestie, beginselen, drieëenheid, lijden, slangen, swastika, zeven juwelen van wijsheid, scheppingsverhalen, evolutie, groepszielen, Ik, verloren zielen, achterblijvende ego’s, afdaling van de stof, visioenen, dood, doden, gebeden, leven, toestanden na de dood, leven na de dood, reïncarnatie, wereldbevolking, oorlogen, denken, fantaseren, nirvâna, maanpitri’s, vierde ronde, mânasaputra’s, fohat, rasboeddha’s, planeten, satellieten, afgescheidenheid, dromen, droomsymboliek, spiritisme, magnetisme, genezingen, waarheid, tweelingzielen, Jezus, evangeliën, prajâpati’s, amshaspends, kabiri, logos, individu, hiërarchiën, naties, rassen, entiteiten, Toren van Babel, Pythagoras, levensatomen, filosofie, kâmaloka, kâmarûpa, maan, zevenvoudig kâmarûpa, devachan, innerlijke godheid, lamaïstisch, Tibet, vergeving, zonden, hiërarchieën, moord, zelfbewustzijn, derde ronde, helderziendheid, zelfmoord, zonnestelsels, twaalfvoudige zonnestelsel, troost, hindoeïsme, geneesmethoden, karma, oorzaak en gevolg, stralingsoctaven, kosmologie, dichtheid, Marie Corelli, voorspellingen, toekomst, groeiende plant, planten, individualiteit, persoonlijkheid, onsterfelijkheid, goed en kwaad, mysterieleringen, mysteriescholen, Zarathustra, Indo-Europese rassen, Ego, Mahâbhârata, Râmâyana, Aum, Om, pâramitâ’s, middeleeuwen, Tien avatâra’s van Vishnu, avatâra’s, Vishnu, hypnose, trillingen, cohesie, aantrekking, Plato, reïncarnatie, samenstelling van de mens, vlees, eten, vegetarisme, monade, monadische essentie, natuurrampen, zwakzinnigheid, Pygmeeën, Toda’s, Eskimo’s, negers, Sûrya-Siddhânta, naar binnen zien, Purâna’s, heldendichten, India, scheiden van de seksen, kabbala, androgyn, hermafrodiet, dierenrijken, boeddhisme, goeroe’s, incarnaties, dieren, cyclussen, China, spiritisme, euthanasie, evolueren, eeuwigheid, militaire machten, pantheïsme, Boeddha, legenden, Lao-tse, Lao-Tze, Pâli-taal, Pali, Boeddhisme, brahmanisme, advaita-vedânta, vedanta, veda’s, Mohammed, islam, moslims, conflicten, onzichtbare helpers, kinderen, cyclussen, precipiteren, brieven, brieven van de meesters, H.P.B., aanvallen, Gebroeders Hare, barmhartigheid, sympathie

De theosophie en de moderne wetenschap
door G. de Purucker ; ter inleiding Katherine Tingley ; [vert. uit het Engels]. – 2e dr. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1932. – [16], 247, [13], 278 p. ; 28 cm. – (Eerste Deel + Tweede Deel)
Vert. van: Theosophy and modern science. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1930
sign.: THE-3-2-PURU-48
Trefw.: theosofie, wetenschap, blavatsky, ripon, godsdienst, astronomie, kosmos, hiërarchie, christendom, monaden, werelden, universum, cyclussen, leven na de dood, upanishad, evolutie, ziel, akasa, zonnestelsel, dood, inwijding, reïncarnatie, metensomatose, metempsychose, monade, mens, karma, wederbelichaming, transmigratie, bewustzijn, denken, hypnotisme, oude wijsheid, psychologie, mesmer, dierlijk magnetisme, genezing, wil, yoga, pad

door G. de Purucker ; ter inleiding Katherine Tingley ; [vert. uit het Engels]. – 2e dr. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1932. – [16], 247, [13], 278 p. ; 28 cm. – (Eerste Deel + Tweede Deel)
Vert. van: Theosophy and modern science. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1930
sign.: THE-3-2-PURU-48a
Trefw.: theosofie, wetenschap, blavatsky, ripon, godsdienst, astronomie, kosmos, hiërarchie, christendom, monaden, werelden, universum, cyclussen, leven na de dood, upanishad, evolutie, ziel, akasa, zonnestelsel, dood, inwijding, reïncarnatie, metensomatose, metempsychose, monade, mens, karma, wederbelichaming, transmigratie, bewustzijn, denken, hypnotisme, oude wijsheid, psychologie, mesmer, dierlijk magnetisme, genezing, wil, yoga, pad

door G. de Purucker ; ter inleiding Katherine Tingley ; [vert. uit het Engels]. – 2e dr. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1932. – [16], 247, [13], 278 p. ; 28 cm. – (Eerste Deel + Tweede Deel)
Vert. van: Theosophy and modern science. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1930
sign.: THE-3-2-PURU-48b
Trefw.: theosofie, wetenschap, blavatsky, ripon, godsdienst, astronomie, kosmos, hiërarchie, christendom, monaden, werelden, universum, cyclussen, leven na de dood, upanishad, evolutie, ziel, akasa, zonnestelsel, dood, inwijding, reïncarnatie, metensomatose, metempsychose, monade, mens, karma, wederbelichaming, transmigratie, bewustzijn, denken, hypnotisme, oude wijsheid, psychologie, mesmer, dierlijk magnetisme, genezing, wil, yoga, pad

De theosophie en de moderne wetenschap I
door G. de Purucker ; ter inleiding Katherine Tingley ; [vert. uit het Engels]. – 2e dr. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1932. – [16], 247 p. ; 28 cm. – (Eerste Deel)
Vert. van: Theosophy and modern science. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1930
sign.: THE-3-2-PURU-48I
Trefw.: theosofie, wetenschap, wijsheid, kennis, liefde, vrede, verlichting, pad, blavatsky, tingley, religie, cosmos, stof, mens, darwin, evolutie, esoterische leringen, elementalen, ziel, rassen, ronden

door G. de Purucker ; ter inleiding Katherine Tingley ; [vert. uit het Engels]. – 2e dr. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1932. – [16], 247 p. ; 28 cm. – (Eerste Deel)
Vert. van: Theosophy and modern science. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1930
sign.: THE-3-2-PURU-48Ia
Trefw.: theosofie, wetenschap, wijsheid, kennis, liefde, vrede, verlichting, pad, blavatsky, tingley, religie, cosmos, stof, mens, darwin, evolutie, esoterische leringen, elementalen, ziel, rassen, ronden

De theosophie en de moderne wetenschap II
door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [2e dr.]. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1934. – [14], 278 p. ; 27 cm. – (Tweede Deel)
Vert. van: Theosophy and modern science. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1930
sign.: THE-3-2-PURU-48II
Trefw.: theosofie, wetenschap, blavatsky, religie, evolutie, democritus, lucretius, leucippes, cosmos, zonnestelsel, mysticisme, stof, kracht, mens, natuur, monaden, darwin, huxley, hypnose, geheime leer, levensladder, rassen, esoterische leringen, elementalen, pythagoras, ziel, bewustzijn, liefde, pad, onsterfelijkheid

door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [2e dr.]. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1934. – [14], 278 p. ; 27 cm. – (Tweede Deel)
Vert. van: Theosophy and modern science. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1930
sign.: THE-3-2-PURU-48IIa
Trefw.: theosofie, wetenschap, blavatsky, religie, evolutie, democritus, lucretius, leucippes, cosmos, zonnestelsel, mysticisme, stof, kracht, mens, natuur, monaden, darwin, huxley, hypnose, geheime leer, levensladder, rassen, esoterische leringen, elementalen, pythagoras, ziel, bewustzijn, liefde, pad, onsterfelijkheid

Theosophy and modern science I
G. de Purucker ; preface Katherine Tingley. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1930. – xvi, 293 p. ; 23 cm. – (Theosophy and modern scienc ; Vol. I)
sign.: THE-3-2-PURU-49I
Trefw.: theosofie, wetenschap, blavatsky, religie, filosofie, evolutie, leucipes, democritus, lucretius, kosmos, monades, broederschap, cyclussen, mystiek, kracht, bewustzijn, zonnestelsel, god, mens, natuur, werelden, darwin, rassen, huxley, haeckel, hypnose, osborn, geest, pythagoras, plato, ziel, lichaam, onsterfelijkheid

Theosophy and modern science II
G. de Purucker. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1930. – xiv, 295-614 p. ; 23 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-49II
Trefw.: theosofie, wetenschap, blavatsky, esoterie, kennis, ripon, wijsheid, god, religie, filosofie, astronomie, kosmos, cyclus, leven, pad, christendom, hiërarchie, pagan, bewustzijn, meesters, boeddha, jesus, dood, evolutie, leven, werelden, jeans, inwijding, reïncarnatie, wedergeboorte, herbelichaming, pralaya, ziel, karma, astraal, transmigratie, ronden, chakra’s, hypnotisme, gedachtekracht, oude wijsheid, broederschap, mesmer, coué, dierlijk magnetisme, ziekte, psychologie, yoga, wil

De vier heilige jaargetijden
G. de Purucker ; [voorw. door Grace F. Knoche] ; [vert. uit het Amerikaans]. – Pasadena, Den Haag, München : Theosophical University Press, 1979. – x, 90 p. ; 19 cm.
Oorspr. titel: The four sacred seasons. – Pasadena, Calif : Theosophical University Press, 1979
ISBN 9070328496
sign.: THE-3-2-PURU-50
Trefw.: theosofie, heilige jaargetijden, jaarcyclus, chelaschap, inwijding, dood, Boeddha’s, Bodhisattva’s, avatara’s, pad van mededogen

G. de Purucker ; [voorw. door Grace F. Knoche] ; [vert. uit het Amerikaans]. – 1e bijdr. – Pasadena, Den Haag, München : Theosophical University Press, 1998. – x, 90 p. ; 19 cm.
Oorspr. titel: The four sacred seasons. – Pasadena, Calif : Theosophical University Press, 1979
ISBN 9070328496
sign.: THE-3-2-PURU-50a
Trefw.: theosofie, heilige jaargetijden, jaarcyclus, chelaschap, inwijding, dood, Boeddha’s, Bodhisattva’s, avatara’s, pad van mededogen

Vragen, die wij allen stellen ; [1]
lezingen, gehouden door G. de Purucker in den Vredestempel, Point Loma, Cal., USA ; wekelijks uitgegeven door de H.P. Blavatsky en W.Q. Judge Theosophical Clubs, Theosophical University, Point Loma ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : H.P. Blavatsky en W.Q. Judge Theosophical Clubs, Theosophical University, Point Loma, 1930. – div. p. ; 23 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; [1])
sign.: THE-3-2-PURU-51I
Trefw.: theosofie

lezingen, gehouden door G. de Purucker in den Vredestempel, Point Loma, Cal., USA ; wekelijks uitgegeven door de H.P. Blavatsky en W.Q. Judge Theosophical Clubs, Theosophical University, Point Loma ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : H.P. Blavatsky en W.Q. Judge Theosophical Clubs, Theosophical University, Point Loma, 1930. – div p. ; 23 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; 1 t/m 10)
sign.: THE-3-2-PURU-51a
Trefw.: theosofie

lezingen, gehouden door G. de Purucker in den Vredestempel, Point Loma, Cal., USA ; wekelijks uitgegeven door de H.P. Blavatsky en W.Q. Judge Theosophical Clubs, Theosophical University, Point Loma ; [vert. uit het Engels]. – Rotterdam : H.P. Blavatsky en W.Q. Judge Theosophical Clubs, Theosophical University, Point Loma, 1930. – div p. ; 23 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; 3, 4, 6, 10, 12)
sign.: THE-3-2-PURU-51b
Trefw.: theosofie

Vragen, die wij allen stellen ; 10. De Theosofische Mahâtmans (voordracht gehouden op 4 januari 1931)
voordrachten gehouden door G. de Purucker ; wekelijks uitgegeven door The Theosophical Club, Point Loma, California, U.S.A ; Nederlandsche vert. [uit het Engels] uitgegeven door de Theosophische Club, Nederlandsche Afdeeling. – [Rotterdam] : [Theosophisch Genootschap], 1932. – 16 p. ; 23 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; No. 10, mei 1932)
sign.: THE-3-2-PURU-51X
Trefw.: theosofie, mahatma’s, mahatma-brieven

Vragen, die wij allen stellen ; 11. De geheime anatomie der wereld (lezing gehouden op 12 october 1930)
voordrachten gehouden door G. de Purucker ; wekelijks uitgegeven door The Theosophical Club, Point Loma, California, U.S.A ; Nederlandsche vert. [uit het Engels] uitgegeven door de Theosophische Club, Nederlandsche Afdeeling. – [Rotterdam] : [Theosophisch Genootschap], 1933. – 16 p. ; 23 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; No. 11, januari 1933)
sign.: THE-3-2-PURU-51XI
Trefw.: theosofie

voordracht gehouden door G. de Purucker ; [vert. uit het Engels. – [Den Haag] : [Het Theosophisch Genootschap, Covina, California, [193X]. – 16 p. ; 24 cm. – (Vragen die wij allen stellen)
sign.: THE-3-2-PURU-51XIb
Trefw.: theosofie

Vragen, die wij allen stellen ; 12. Het esoterisch Paschen (lezing gehouden 5 april 1931}
voordrachten gehouden door G. de Purucker ; wekelijks uitgegeven door The Theosophical Club, Point Loma, California, U.S.A ; Nederlandsche vert. [uit het Engels] uitgegeven door de Theosophische Club, Nederlandsche Afdeeling. – [Rotterdam] : [Theosophisch Genootschap], 1933. – 15 p. ; 23 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; No. 12, april 1933)
sign.: THE-3-2-PURU-51XII
Trefw.: theosofie, esoterie, Paasfeest

Vragen, die wij allen stellen ; 2. Enkele vragen, die kinderen stellen [1]
lezingen, gehouden door G. de Purucker in den Vredestempel, Point Loma, Cal., USA ; wekelijks uitgegeven door de H.P. Blavatsky en W.Q. Judge Theosophical Clubs, Theosophical University, Point Loma ; Nederlandsche vert. uitgegeven door de gezamenlijke H.P. Blavatsky en W.Q. Judge Theosophische Clubs in Nederland. – Rotterdam : H.P. Blavatsky en W.Q. Judge Theosophical Clubs, Theosophical University, Point Loma, 1930. – 16 p. ; 23 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; No. 2, mei 1930)
sign.: THE-3-2-PURU-51II
Trefw.: theosofie

Vragen, die wij allen stellen ; 2e Serie No. 1 ; Spoken (rede uitgesproken op 28 september 1930)
toespraken van G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, [1932]. – 16 p. ; 25 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; 2e Serie, No. 1)
sign.: THE-3-2-PURU-52Ia
Trefw.: theosofie, parapsychologie, spoken, redes

toespraken van G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, [1932]. – 16 p. ; 25 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; 2e Serie, No. 1)
sign.: THE-3-2-PURU-52I
Trefw.: theosofie, parapsychologie, spoken, redes

Vragen, die wij allen stellen ; 2e Serie No. 2 ; Hebt gij uzelf gevonden?
toespraken van G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, [1932]. – 16 p. ; 25 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; 2e Serie No. 2)
sign.: THE-3-2-PURU-52II
Trefw.: theosofie, zelfkennis

Vragen, die wij allen stellen ; 3. De wijsheid der kinderen [II]
lezingen, gehouden door G. de Purucker in den Vredestempel, Point Loma, Cal., USA ; wekelijks uitgegeven door de Theosophical Club, Theosophical University, Point Loma ; Nederlandsche vert. [uit het Engels] uitgegeven door de gezamenlijke Theosophische Clubs in Nederland. – [Rotterdam] : Gezamenlijke Theosophische Clubs, 1930. – 14 p. ; 23 cm. – (Vragen die wij allen stellen ; No. 3, juni 1930)
sign.: THE-3-2-PURU-51III
Trefw.: theosofie, wijsheid, kinderen

Vragen, die wij allen stellen ; 4. In deze aflevering door Dr. de Purucker een beroep op de theosofen der geheele wereld om naar eenheid te streven
lezingen, gehouden door G. de Purucker ; wekelijks uitgegeven door The Theosophical Club, Point Loma, California, U.S.A ; Nederlandsche vert. [uit het Engels] uitgegeven door de Theosophische Club, Nederlandsche Afdeeling. – [Rotterdam] : Theosophical Club, 1930. – 14 p. ; 23 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; No. 4, october 1930)
sign.: THE-3-2-PURU-51IV
Trefw.: theosofie, broederschap

Vragen, die wij allen stellen ; 5. Was Jezus een Mensch-God, een groot Wijze of een Mythe? (rede gehouden op 14 september 1930)
lezingen, gehouden door G. de Purucker ; wekelijks uitgegeven door de Theosophical Club, Point Loma, California, U.S.A ; Nederlandsche vert. [uit het Engels] uitgegeven door de Theosophische Club, Nederlandsche Afdeeling. – [Rotterdam] : Theosophische Club, 1930. – 16 p. ; 23 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; No. 5, december 1930)
sign.: THE-3-2-PURU-51V
Trefw.: theosofie, religie, christendom, Jezus

Vragen, die wij allen stellen ; 6. De mystieke geschiedenis van Jezus (voordracht gehouden op 5 october 1930)
lezingen, gehouden door G. de Purucker ; wekelijks uitgegeven door The Theosophical Club, Point Loma, California, U.S.A ; Nederlandsche vert. [uit het Engels] uitgegeven door de Theosophische Club, Nederlandsche Afdeeling. – [Rotterdam] : Theosophische Club, 1931. – 16 p. ; 23 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; No. 6, februari 1931)
sign.: THE-3-2-PURU-51VI
Trefw.: theosofie, religie, christendom, mystiek, Jezus, geschiedenis, christelijke mystiek

Vragen, die wij allen stellen ; 7. Wie zijt gij? (lezing gehouden op 29 juni 1930)
lezingen gehouden door G. de Purucker ; wekelijks uitgegeven door The Theosophical Club, Point Loma, California, U.S.A ; Nederlandsche vert. [uit het Engels] uitgegeven door de Theosophische Club, Nederlandsche Afdeeling. – [Rotterdam] : Theosophisch Genootschap, 1931. – 16 p. ; 23 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; No. 7, juni 1931)
sign.: THE-3-2-PURU-51VII
Trefw.: theosofie

Vragen, die wij allen stellen ; 8. De geheime leer der eeuwen (voordracht gehouden op 22 maart 1931)
voordrachten gehouden door G. de Purucker ; wekelijks uitgegeven door The Theosophical Club, Point Loma, California, U.S.A ; Nederlandsche vert. [uit het Engels] uitgegeven door de Theosophische Club, Nederlandsche Afdeeling. – [Rotterdam] : [Theosophisch Genootschap, 1931. – 16 p. ; 23 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; No. 8, november 1931)
sign.: THE-3-2-PURU-51VIII
Trefw.: theosofie, De Geheime Leer

Vragen, die wij allen stellen ; 9. De exoterische H.P.B. ; De esoterische H.P.B. : toespraak gehouden op de morgenzitting van het Congres ter gelegenheid van den 100sten geboortedag van H.P.B. op het eiland Visingsö, Zweden op 11 augustus 1931
voordrachten gehouden door G. de Purucker ; wekelijks uitgegeven door The Theosophical Club, Point Loma, California, U.S.A ; Nederlandsche vert. [uit het Engels] uitgegeven door de Theosophische Club, Nederlandsche Afdeeling. – [Rotterdam] : [Theosophisch Genootschap], 1932. – 15 p. ; 23 cm. – (Vragen, die wij allen stellen ; No. 9, maart 1932)
sign.: THE-3-2-PURU-51IX
Trefw.: theosofie

Wat de dood werkelijk is : vragen die wij allen stellen
G. de Purucker ; voorwoord W. Emmett Small ; [vert. uit het Engels]. – ‘s-Gravenhage : Point Loma Publications Nederland, 1989. – 111 p. ; 16 cm. – (Vragen die wij allen stellen)
ISBN 9073257018
sign.: THE-3-2-PURU-53
Trefw.: theosofie, dood, slaap, sterven, devachan, reïncarnatie, kinderen, waarheid, evolutie

Het wegen van het hart : tekstfragmenten uit de Papyrus van Ani
[G. de Purucker]. – ‘s-Gravenhage : Stichting Theosofisch Leven, [1942]. – 13 p. ; 21 cm.
Toespraak gehouden in het jaar 1942
sign.: THE-3-2-PURU-60a
Trefw.: theosofie, religie, Egypte, Papyrus van Ani, lezingen

[G. de Purucker]. – ‘s-Gravenhage : Stichting Theosofisch Leven, [1942]. – 13 p. ; 21 cm.
Toespraak gehouden in het jaar 1942
sign.: THE-3-2-PURU-60
Trefw.: theosofie, religie, Egypte, Papyrus van Ani, lezingen

What death really is : questions we all ask
G. de Purucker ; foreword W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, cop. 1986. – 122 p. ; 15 cm.. – a summing up.
ISBN 09913004480
sign.: THE-3-2-PURU-7
Trefw.: theosofie, dood, leven na de dood, devachan, mystiek, bewustzijn, slaap

G. de Purucker ; foreword W. Emmett Small. – San Diego, California : Point Loma Publications, cop. 1986. – 122 p. ; 15 cm.. – a summing up.
ISBN 09913004480
sign.: THE-3-2-PURU-54
Trefw.: theosofie, dood, leven na de dood, devachan, mystiek, bewustzijn, slaap

G. de Purucker ; foreword W. Emmett Small. – [repr.]. – San Diego, California : Point Loma Publications, cop. 1986. – 122 p. ; 15 cm.. – a summing up.
ISBN 09913004480
sign.: THE-3-2-PURU-54a
Trefw.: theosofie, dood, leven na de dood, devachan, mystiek, bewustzijn, slaap

Wind of the spirit : a selection of talks on theosophy as related primarily to human life and human problems
by G. de Purucker ; compilers’ preface. – 2nd pr. – Covina, California : Theosophical University Press, 1944. – x, 354 p. ; 23 cm.. – memorandum.
sign.: THE-3-2-PURU-55
Trefw.: theosofie, geest, pythagoras, bewustzijn, altruisme, leven na de dood, wetenschap, esoterische traditie, lot, meesters, gebed, wijsheid, inwijding, blavatsky, yoga, karma, vereniging, geboorte, boeddha, bardo, god, occultisme, wil, leraar, predestinatie, pad, orakels, china, engel, demon, genezing, eeuwige nu, leven na de dood, kerstmis, reïncarnatie, religie, toekomst, atlantis, onzichtbare werelden

by G. de Purucker ; compilers’ preface W. Emmett Small, Helen Todd. – 3rd pr. – San Diego California : Point Loma Publications, 1976. – x, 282 p. ; 22 cm.. – memorandum.
ISBN 091300400
sign.: THE-3-2-PURU-55b
Trefw.: theosofie, geest, pythagoras, bewustzijn, altruisme, leven na de dood, wetenschap, esoterische traditie, lot, meesters, gebed, wijsheid, inwijding, blavatsky, yoga, karma, vereniging, geboorte, boeddha, bardo, god, occultisme, wil, leraar, predestinatie, pad, orakels, china, engel, demon, genezing, eeuwige nu, leven na de dood, kerstmis, reïncarnatie, religie, toekomst, atlantis, onzichtbare werelden

by G. de Purucker ; compilers’ preface W. Emmett Small, Helen Todd. – [2nd ed.]. – San Diego, California : Point Loma Publications, [1971]. – x, 282 p. ; 23 cm.. – memorandum.
sign.: THE-3-2-PURU-55a
Trefw.: theosofie, geest, pythagoras, bewustzijn, altruisme, leven na de dood, wetenschap, esoterische traditie, lot, meesters, gebed, wijsheid, inwijding, blavatsky, yoga, karma, vereniging, geboorte, boeddha, bardo, god, occultisme, wil, leraar, predestinatie, pad, orakels, china, engel, demon, genezing, eeuwige nu, leven na de dood, kerstmis, reïncarnatie, religie, toekomst, atlantis, onzichtbare werelden

Wind van de geest
G. de Purucker ; voorw. Grace F. Knoche ; [vert. uit het Engels]. – 2e herz. dr. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 2001. – XII, 351 p. ; 21 cm.
Vert. van: Wind of the spirit. – 2nd rev. ed. – Pasadena, Calif. : Theosophical University Press, 1984. – Oorspr. uitg.: 1944. – verklarende woordenlijst, chronologie, index.
ISBN 9070328577
sign.: THE-3-2-PURU-56a

G. de Purucker ; voorw. Grace F. Knoche ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Theosophical University Press Agency, 1992. – XII, 351 p. ; 21 cm.
Vert. van: Wind of the spirit. – 2nd rev. ed. – Pasadena, Calif. : Theosophical University Press, 1984. – Oorspr. uitg.: 1944 . – verklarende woordenlijst, index.
ISBN 9070328402
sign.: THE-3-2-PURU-56 (95)
Trefw.: theosofie

Wisdom practice : gateway to enlightenment
by G. de Purucker ; preface Kenneth Small. – San Diego, Calilfornia : Point Loma Publications, 2006. – vi, 124 p. ; 22 cm.. – appendix, acknowledgments.
ISBN 0913004901
sign.: THE-3-2-PURU-57
Trefw.: theosofie, wijsheid, verlichting, theosofische visie, non-dualisme, advaita vedanta, mahayana boeddhisme, bewustzijn

Word wisdom in the esoteric tradition : classes in basic theosophcal teaching
by G. de Purucker. – San Diego, California : Point Loma Publications, Inc., 1980. – 159 p. ; 23 cm. – (Point Loma Publications Study Series ; No. 2)
ISBN 091300435
sign.: THE-3-2-PURU-58
Trefw.: theosofie, wijsheid, esoterische traditie, godsdienst, natuur, reïncarnatie, metempsychose, religie

Yoga
G. de Purucker ; [vert. uit het Engels]. – [Arnhem] : [School v.d. Studie en Verspreiding der Esoterische Wijsbegeerte], 19XX. – 4 p. ; 30 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-59
Trefw.: theosofie, religie, hindoeïsme, yoga

Tingley, K.
H.P. Blavatsky : het mysterie
door Katherine Tingley en G. de Purucker ; vert. [uit het Engels] door A. Smit. – [Capelle a.d. IJssel] : Theosofische Stichting H.P. Blavatsky, 19XX. – 253 p. ; 30 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-96
Trefw.: theosofie, H.P. Blavatsky, mysteriën, biografieën, mystiek, psychologie, spiritualiteit, licht, innerlijke God, filosofie, wijzen, zieners, hiërarchieën, zichtbare en onzichtbare werelden, evolutie, karma, reïncarnatie, wederbelichaming

door Katherine Tingley en G. de Purucker ; vert. [uit het Engels] door A. Smit. – [Capelle a.d. IJssel] : Theosofische Stichting H.P. Blavatsky, 19XX. – 253 p. ; 30 cm.
sign.: THE-3-2-PURU-96a
Trefw.: theosofie, H.P. Blavatsky, mysteriën, biografieën, mystiek, psychologie, spiritualiteit, licht, innerlijke God, filosofie, wijzen, zieners, hiërarchieën, zichtbare en onzichtbare werelden, evolutie, karma, reïncarnatie, wederbelichaming