TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-3-11 L.L. Wright

THE-3-11 L.L. Wright

Wright, L.L.
After death — what?
by Leoline L. Wright. – [repr.]. – Covina, California : Theosophical University Press, 1945. – 139, [4] p. ; 15 cm. – (Theosophical Manual ; No. V)
sign.: THE-3-11-WRIG-6a
Trefw.: theosofie, slaap, dood, sterven, devachan, hemelwereld, monades, leringen, wedergeboorte, leven na de dood, reïncarnatie

by Leoline L. Wright. – [repr.]. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1974. – 83, [1] p. ; 18 cm. – (Theosophical Manual ; No. V)
ISBN 091300415
sign.: THE-3-11-WRIG-6b
Trefw.: theosofie, slaap, dood, sterven, devachan, hemelwereld, monades, leringen, wedergeboorte, leven na de dood, reïncarnatie

by Leoline L. Wright. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1939. – 139, [3] p. ; 15 cm. – (Theosophical Manual ; No. V)
sign.: THE-3-11-WRIG-6
Trefw.: theosofie, slaap, dood, sterven, devachan, hemelwereld, monades, leringen, wedergeboorte, leven na de dood, reïncarnatie

by Leoline L. Wright. – [repr.]. – San Diego, California : Point Loma Publications, 1974. – 83, [1] p. ; 18 cm. – (Theosophical Manual ; No. V)
ISBN 091300415
sign.: THE-3-11-WRIG-6c
Trefw.: theosofie, slaap, dood, sterven, devachan, hemelwereld, monades, leringen, wedergeboorte, leven na de dood, reïncarnatie

De theosofie geeft het antwoord
door Leoline L. Wright ; [vert. uit het Engels]. – Bussum : Van Dishoeck, 19XX. – 23 p. ; 19 cm.
sign.: THE-3-11-WRIG-2b
Trefw.: theosofie, waarheid, broederschap, dood, evolutie, christendom, god, werelden

door Leoline L. Wright ; [vert. uit het Engels]. – Bussum : Van Dishoeck, 19XX. – 23 p. ; 19 cm.
sign.: THE-3-11-WRIG-2a
Trefw.: theosofie, waarheid, broederschap, dood, evolutie, christendom, god, werelden

door Leoline L. Wright ; [vert. uit het Engels]. – Bussum : Van Dishoeck, 19XX. – 23 p. ; 19 cm.
sign.: THE-3-11-WRIG-2
Trefw.: theosofie, waarheid, broederschap, dood, evolutie, christendom, god, werelden

De dood…en daarna?
door Leoline L. Wright ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Theosofisch Genootschap H.P.B., [1975]. – 91, [3] p. ; 20 cm. – (Levensvragen ; 3)
Vert. van: After death, what?
sign.: THE-3-11-WRIG-4a
Trefw.: theosofie, slaap, dood, sterven, devachan, hemelwereld, monades, leringen, wedergeboorte, leven na de dood, reïncarnatie

door Leoline L. Wright ; [vert. uit het Engels]. – Den Haag : Theosofisch Genootschap H.P.B., [1975]. – 91, [3] p. ; 20 cm. – (Levensvragen ; 3)
Vert. van: After death, what?
sign.: THE-3-11-WRIG-4
Trefw.: theosofie, slaap, dood, sterven, devachan, hemelwereld, monades, leringen, wedergeboorte, leven na de dood, reïncarnatie

Mahâtmans and chelas
by Leoline L. Wright. – 2nd pr. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1941. – 94, [6] p. ; 15 cm. – (Theosophical Manual ; No. XIII)
sign.: THE-3-11-WRIG-3a
Trefw.: theosofie, krachten, broeders, beweging, inwijding, evolutie, mahatma’s, mahatma-brieven, chela

by Leoline L. Wright. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1939. – 94, [6] p. ; 15 cm. – (Theosophical Manual ; No. XIII)
sign.: THE-3-11-WRIG-3
Trefw.: theosofie, krachten, broeders, beweging, inwijding, evolutie, mahatma’s, mahatma-brieven, chela

Reincarnatie : reïncarnatie ; welk deel van de mens reïncarneert? ; herinnering aan vorige levens ; enkele tegenwerpingen en misvattingen ; het proces van reïncarnatie ; de invloed van reïncarnatie ; reïncarnatie en geschiedenis ; reïncarnatie en lotsbestemming
vrij bew. [uit het Engels] naar Leoline L. Wright. – Pasadena ; Den Haag ; München : Theosophical University Press, 1977. – 83 p. ; 19 cm. – (Theosofische Perspectieven)
ISBN 9062715214
sign.: THE-3-11-WRIG-1b
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, wederbelichaming, herinneringen, vorige levens, ethiek, geloof, geschiedenis, lotsbestemming, filosofie, karma

vrij bew. [uit het Engels] naar Leoline L. Wright. – 1e en 2e dr. – Pasadena ; Den Haag ; München : Theosophical University Press, 1977. – 83 p. ; 19 cm. – (Theosofische Perspectieven)
Vert. van: Reincarnation : a lost chord in modern thought
ISBN 9062715214
sign.: THE-3-11-WRIG-1c
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, wederbelichaming, herinneringen, vorige levens, ethiek, geloof, geschiedenis, lotsbestemming, filosofie, karma

vrij bew. [uit het Engels] naar Leoline L. Wright. – 3e dr. – Pasadena ; Den Haag ; München : Theosophical University Press, 1987. – 83 p. ; 19 cm. – (Theosofische Perspectieven)
Vert. van: Reincarnation : a lost chord in modern thought
ISBN 9070328186
sign.: THE-3-11-WRIG-1d
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, wederbelichaming, herinneringen, vorige levens, ethiek, geloof, geschiedenis, lotsbestemming, filosofie, karma

Reincarnatie : een ontbrekende schakel in het moderne denken : 1. Wederbelichaming, een natuurgewoonte ; 2. Dat wat in den mensch reïncarneert ; 3. Waarom herinneren wij ons onze vroegere levens niet? ; 4. Enkele tegenwerpingen en misvattingen ; 5. Hoe reïncarnatie zich voltrekt ; 6. De zedelijke invloed van het geloof in reïncarnatie ; 7. Het geloof in reïncarnatie geschiedkundig beschouwd ; 8. Reïncarnatie en lotsbestemming
door L.D. Wright ; [vert. uit het Engels]. – Bussum : Van Dishoeck, 1947. – 87 p. ; 20 cm.
Oorspr. titel: Reincarnation, a lost chord in modern thought. – Point Loma, Calif. : Theosophical University Press, 1938
sign.: THE-3-11-WRIG-1a
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, wederbelichaming, herinneringen, vorige levens, ethiek, geloof, geschiedenis, lotsbestemming, filosofie, karma

door L.D. Wright ; [vert. uit het Engels]. – Bussum : Van Dishoeck, 1947. – 87 p. ; 20 cm.
Oorspr. titel: Reincarnation, a lost chord in modern thought. – Point Loma, Calif. : Theosophical University Press, 1938
sign.: THE-3-11-WRIG-1
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, wederbelichaming, herinneringen, vorige levens, ethiek, geloof, geschiedenis, lotsbestemming, filosofie, karma

Reincarnation : a lost chord in modern thought
by Leoline L. Wright. – Covina, California : Theosophical University Press, 1943. – 112, [5] p. ; 15 cm. – (Theosophical Manual ; No. II)
sign.: THE-3-11-WRIG-10
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, wederbelichaming, herinneringen, vorige levens, ethiek, geloof, lotsbestemming, filosofie

The seven principles of man : an ancient basis for a new psychology
by Leoline L. Wright. – Covina, California : Theosophical University Press, 1946. – 77, [5] p. ; 15 cm. – (Theosophical Manual ; No. IV)
sign.: THE-3-11-WRIG-9
Trefw.: theosofie, zevenvoudige samenstelling van de mens, monades, triades, lagere viertal, kama manas, persoonlijkheid, heelal, psychologie

Theosophy can explain
by Leoline L. Wright. – Point Loma, California : Theosophical University Press, 1938. – 25, [4] p. ; 20 cm.
sign.: THE-3-11-WRIG-7
Trefw.: theosofie, beginselen, broederschap, dood, evolutie, christendomm, God, werelden

Wat gebeurt er na de dood?
vrij bew. [uit het Engels] naar Leoline L. Wright. – Den Haag, Wassenaar : Theosophical University Press, Mirananda, 1977. – 94 p. ; 19 cm. – (Theosofische Perspectieven)
Oorspr. titel: After death – what?
ISBN 9062715419
sign.: THE-3-11-WRIG-5
Trefw.: theosofie, slaap, dood, sterven, devachan, hemelwereld, monades, leringen, wedergeboorte, leven na de dood, reïncarnatie

De zeven beginselen van den mensch
door L. Wright. – Bussum : Van Dishoeck, 1947. – 64 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. IV)
Vert. van: The seven principles of man : an ancient basis for a new psychology. – Covina : Theosophical University Press, 1946
sign.: THE-3-11-WRIG-8a
Trefw.: theosofie, zevenvoudige samenstelling van de mens, monades, triades, lagere viertal, kama manas, persoonlijkheid, heelal, psychologie

door L. Wright. – Bussum : Van Dishoeck, 1947. – 64 p. ; 20 cm. – (Theosofische Handboekjes ; No. IV)
Vert. van: The seven principles of man : an ancient basis for a new psychology. – Covina : Theosophical University Press, 1946
sign.: THE-3-11-WRIG-8
Trefw.: theosofie, zevenvoudige samenstelling van de mens, monades, triades, lagere viertal, kama manas, persoonlijkheid, heelal, psychologie

De zevenvoudige samenstelling van de mens
vrij bew. naar Leoline L. Wright. – 1e en 2e dr. – Den Haag ; Wassenaar : Theosophical University Press ; Mirananda, 1977. – 69 p. ; 19 cm. – (Theosofische Perspectieven)
Oorspr. titel: The seven principles of man
ISBN 9062715222
sign.: THE-3-11-WRIG-11
Trefw.: theosofie, zevenvoudige samenstelling van de mens, monades, triades, lagere viertal, kama manas, persoonlijkheid, heelal, psychologie