TVN Home » Bibliotheek » Collectie » Rubriek Theosofie » THE-2-G-1 Diverse auteurs G

THE-2-G-1 Diverse auteurs G

Gall, E.
The mystery of Satan : the Blavatsky lecture delivered at the Convention of The Theosophical Society in England at 50 Gloucester Place, London, 7th. April 1973
Edward Gall. – London : The Theosophical Society in England, 1973. – 20 p. ; 20 cm. – ([Blavatsky Lecturers] ; [1973])
sign.: THE-2-G-1-GALL-2
Trefw.: theosofie, lezingen, mysteriën, Satan

Edward Gall. – London : The Theosophical Society in England, 1973. – 20 p. ; 20 cm. – ([Blavatsky Lecturers] ; [1973])
sign.: THE-2-G-1-GALL-2a
Trefw.: theosofie, lezingen, mysteriën, Satan

The yoga of the serpent fire : the Blavatsky Lecture delivered at the annual convention of The Theosophical Society in England, at Besant Hall, London, June 5th, 1954
by Edward Gall. – London : Theosophical Publishing House, 1954. – 30 p. ; 22 cm. – (Blavatsky Lectures ; 1954)
sign.: THE-2-G-1-GALL-1a
Trefw.: theosofie, lezingen, religie, yoga, slangenvuur, occultisme, mystiek, buddhi, transmutatie, H.P. Blavatsky

by Edward Gall. – London : Theosophical Publishing House, 1954. – 30 p. ; 22 cm. – (Blavatsky Lectures ; 1954)
sign.: THE-2-G-1-GALL-1
Trefw.: theosofie, lezingen, religie, yoga, slangenvuur, occultisme, mystiek, buddhi, transmutatie, H.P. Blavatsky

Gandhi, R.
Does India have a future?
Rajmohan Gandhi. – Adyar, Madras, Wheaton : The Theosophival Publishing House, 1994. – 32 p. ; 18 cm.
ISBN 8170592275
sign.: THE-2-G-1-GAND-1
Trefw.: theosofie, India, toekomst, geschiedenis, politiek

Gardner, R.
The plurality of lives
Ralph Gardner. – London : The Theosophical Society in England, 1947. – 24 p. ; 11 cm.. – references.
sign.: THE-2-G-1-GARD-1
Trefw.: theosofie, palingenese, wedergeboorte, reïncarnatie, religie, christendom, boeddhisme, hindoeïsme

Ralph Gardner. – London : The Theosophical Society in England, 1947. – 24 p. ; 11 cm.. – references.
sign.: THE-2-G-1-GARD-1a
Trefw.: theosofie, palingenese, wedergeboorte, reïncarnatie, religie, christendom, boeddhisme, hindoeïsme

Gelder, D. van
Le Noel des Anges
Dora van Gelder. – Paris : Adyar, 1962. – 30 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-G-1-GELD-1
Trefw.: theosofie, kerstfeest

Dora van Gelder. – Paris : Adyar, 1962. – 30 p. ; 17 cm.
sign.: THE-2-G-1-GELD-1a
Trefw.: theosofie, kerstfeest

Gelder, K. van
The ideal community : a rational solution to economic problems
by K. van Gelder. – Sydney : Publicity Press Limited, 1922. – 47 p. ; 22 cm.
sign.: THE-2-G-1-GELD-2
Trefw.: theosofie, wereld, samenleving, economie, financiele systemen

Geley, G.
La réincarnation : enquête Calderone
introduction de Gabriel Gobron. – Paris : Les Éditions Jean Meyer, 1929. – 39 p. ; 18 cm. – (Bibliothèque de Philosophie Spiritualiste Moderne et des Sciences Psyc)
sign.: THE-2-G-1-GELE-1
Trefw.: reïncarnatie, palingenesis

Gemeenschappelijke
Gemeenschappelijke gebeden : kweekschool “Goenoeng Sari” Batavia
Weltevreden : Theosophische Wereld-Universiteits-Vereeniging ; Afdeling Nederlandsch-Indië, 1926. – 15 p. ; 14 cm.
sign.: THE-2-G-1-GEME-1
Trefw.: theosofie, gebeden, onderwijs, islam, christendom, boeddhisme, religie

Gerding, J.L.F.
Filosofische implicaties van grensoverschrijdende ervaringen
Gerding, prof. dr. J.L.F. Gerding. – Leiden : Universiteit Leiden, 2005. – 27 p. ; 21 cm.
Filosofische implicaties van grensoverschrijdende ervaringen. – Noten, litt.
sign.: THE-2-G-1-GERD-1
Trefw.: grensoverschrijdend, anomale correspondentie, Schopenhauer, Kant, Swedenborg

Germany
Germany and Europe : a problem of integration
written by a group of students under auspices of The Theosophical Society in Europe ; foreword J.E. van Dissel. – Huizen : Theosophical Society in Europe, 1946. – 35 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-G-1-GERM-1a

written by a group of students under auspices of The Theosophical Society in Europe ; foreword J.E. van Dissel. – Huizen : Theosophical Society in Europe, 1946. – 35 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-G-1-GERM-1
Trefw.: theosofie, Duitsland, politiek, vrede, oorlog, samenleving, evolutie

Gilchrist, C.
Theosophy : the wisdom of the ages
Cherry Gilchrist. – San Francisco : Harper, 1996. – 61 p. : ill. ; 18 cm. – (The Hidden Wisdom Library) . – bibliography.
ISBN 0062513060
sign.: THE-2-G-1-GILC-1

Cherry Gilchrist. – San Francisco : Harper, 1996. – 61 p. : ill. ; 18 cm. – (The Hidden Wisdom Library) . – bibliography.
ISBN 0062513060
sign.: THE-2-G-1-GILC-1a
Trefw.: theosofie, geschiedenis cyclussen, Meesters, lichamen

Giles, Ch.
De natuur van den geest en de mensch als een geestelijk wezen
door Chauncey Giles ; uit het Engelsch vertaald door D. Diephuis. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1906. – VI, 188 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-G-1-GILE-1 (D11)
Trefw.: spiritisme, theosofie, mens, geest, dood, opstanding, Swedenborg (p. 68-72), geestenwereld, oordeel, voorbereiding, hel, hemel

Gilmour, D.
Lid worden van een theosofische afdeling (loge) of centrum
door Dorita Gilmour ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 197X. – 6 p. ; 21 cm.
Oorspr. verschenen in: The Canadian Theosophist, vol. 59, no. 1
sign.: THE-2-G-1-GILM-1a
Trefw.: theosofie, Theosofische Vereniging, lidmaatschappen, loges, centra

door Dorita Gilmour ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Theosofische Vereniging in Nederland, 197X. – 6 p. ; 21 cm.
Oorspr. verschenen in: The Canadian Theosophist, vol. 59, no. 1
sign.: THE-2-G-1-GILM-1
Trefw.: theosofie, Theosofische Vereniging, lidmaatschappen, loges, centra

Ginkel, H.J. van
De groote pyramide
door H.J. van Ginkel ; [afbeelding pag. 36] door J.L.M. Lauweriks. – Amsterdam : Theosofische Uitgevers Maatschappij, 1908. – 123 p. : ill, fig. ; 24 cm.. – appendix, bibliografie.
sign.: THE-2-G-1-GINK-1
Trefw.: theosofie, pyramiden, Egypte, symboliek, symbolische meetkunde, architectuur, bouwkunde, geschiedenis, ligging, E.A.W. Budge, Piazzi Smith, H.P. Blavatsky, De Geheime Leer, bouwers, Khoefoe, Melchizedek, Herodotus, doeleinden, bestemming, mystiek, vrijmetselarij, inwijdingen, Boek der Doden, Dodenboek, Annie Besant, astrale lichamen, transformaties, Hiram Abiff, geometrie, vijfpuntige ster, pentagrammen, Gulden Snede, R. Ballard, J.L.M. Lauweriks

Leeft men meer dan eenmaal op aarde? : eene bijdrage tot toelichting van het reïncarnatieprobleem
door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1917. – XV, 396 p. ; 24 cm.. – lijst van voor deze verhandeling bestudeerde boeken, index.
sign.: THE-2-G-1-GINK-2
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, werkelijkheid, onwerkelijkheid, onsterfelijkheid, Bijbel, Christendom, voortbestaan ziel, poëzie, spiritisme, Boeddhisme, esoterie, Ik, karma

door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1917. – XV, 396 p. ; 24 cm.. – lijst van voor deze verhandeling bestudeerde boeken, index.
sign.: THE-2-G-1-GINK-2a
Trefw.: theosofie, reïncarnatie, werkelijkheid, onwerkelijkheid, onsterfelijkheid, Bijbel, Christendom, voortbestaan ziel, poëzie, spiritisme, Boeddhisme, esoterie, Ik, karma

Mystiek en occultisme
door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Maçonnieke Uitgevers Maatschappij, 19XX. – 17 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-G-1-GINK-3
Trefw.: mystiek, occultisme, esoterie, theosofie

Een nieuwe cathechismus
door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1918. – 152 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-G-1-GINK-1b

door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1918. – 152 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-G-1-GINK-1a

door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1918. – 152 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-G-1-GINK-1
Trefw.: theosofie, geestelijk leven, religie,

Oorlog : oorzaken en gevolgen van de huidige crisis : theosofische beschouwingen
door H.J. van Ginkel. – 2e, zeer vermeerderde en herziene uitgave. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – [4], 115, [1] p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-G-1-GINK-5a
Trefw.: theosofie, oorlog, beschouwingen, crisis, tijd, eeuwigheid, cyclussen, voorspellingen, astrologie, evolutie, engelen, deva’s, occultisme, esoterie, Nederland, toekomst, dood, soldaten, onzichtbare helpers, gene zijde, spiritisme

door H.J. van Ginkel. – 2e, zeer vermeerderde en herziene uitgave. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, 1915. – [4], 115, [1] p. ; 24 cm.
sign.: THE-2-G-1-GINK-5
Trefw.: theosofie, oorlog, beschouwingen, crisis, tijd, eeuwigheid, cyclussen, voorspellingen, astrologie, evolutie, engelen, deva’s, occultisme, esoterie, Nederland, toekomst, dood, soldaten, onzichtbare helpers, gene zijde, spiritisme

Oorlog : theosofische beschouwingen naar aanleiding van den huidigen wereldoorlog
door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Uitgave van de Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1914. – 76 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-G-1-GINK-6a (D10)

door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Uitgave van de Theosofische Uitgevers-Maatschappij, 1914. – 76 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-G-1-GINK-6 (D10)

Telepathie
door H.J. van Ginkel ; met een voorwoord van Eugen de Rubini. – Amsterdam : Scheltens & Giltay, 1919. – 230 p. : ill. ; 21 cm.
sign.: THE-2-G-1-GINK-7
Trefw.: telepatie, theosofie, gedachten, denken, gedachtekracht, gedachte overbrenging, dromen

De verzoening van godsdienst en wetenschap : Openbare voordracht, gehouden voor de vereeniging “de middaghoogte” afd. Haarlem, op maandag 22 maart 1915
Amsterdam : Kruyt, 1915. – 36. ; .. cm.
sign.: THE-2-G-1-GIN-10 (D11)

De verzoening van godsdienst en wetenschap : I – Geest en Stof : openbare voordracht, gehouden voor de vereeniging “De Middaghoogte” afd. Haarlem, op maandag 22 maart 1915
door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Kruyt, 1915. – 36 p. ; 24 cm. – (De Verzoening van Godsdienst en Wetenschap ; I – Geest en Stof)
sign.: THE-2-G-1-GINK-8a
Trefw.: theosofie, voordrachten, geest, stof

door H.J. van Ginkel. – Amsterdam : Kruyt, 1915. – 36 p. ; 24 cm. – (De Verzoening van Godsdienst en Wetenschap ; I – Geest en Stof)
sign.: THE-2-G-1-GINK-8
Trefw.: theosofie, voordrachten, geest, stof

Gokhale, G.N.
Scientific religion : being lecture notes for a series of talks : Vol. I.
by G.N. Gokhale. – Karachi : Educational Publishing Co, 1930. – [9], ii, 148 p. ; 19 cm. – (Scientific Religion ; Vol. I)
sign.: THE-2-G-1-GOKH-1
Trefw.: theosofie, wetenschap, religie, dood, sterven, moraal, sanatana dharma, islam, sikhs, christendom, janisme, zoroaster, boeddhisme

by G.N. Gokhale. – Karachi : Educational Publishing Co, 1930. – [9], ii, 148 p. ; 19 cm. – (Scientific Religion ; Vol. I)
sign.: THE-2-G-1-GOKH-1a
Trefw.: theosofie, wetenschap, religie, dood, sterven, moraal, sanatana dharma, islam, sikhs, christendom, janisme, zoroaster, boeddhisme

Good
Good and evil : theosophical teachings on a universal problem : Human nature the true source of evil / by the Mahatma K.H. – The origin of evil ; The devil’s own : thought on Ormuzd and Ahriman / by H.P. Blavatsky. – The relation of the finite and the infinite ; Good and evil : (transactions of the Point Loma Lodge – VII) / by G. de Purucker
by the Mahâtman K.H. ; by H.P. Blavatsky ; by G. de Purucker. – 2nd pr. – Covina, California : Theosophical University Press, 1943. – 45 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-G-1-GOOD-1a
Trefw.: theosofie, goed en kwaad, mahatma’s, mahatma-brieven, oorsprong, duivel, Ormuzd, Ahriman, eindigheid, oneindigheid

by the Mahâtman K.H. ; by H.P. Blavatsky ; by G. de Purucker. – 2nd pr. – Covina, California : Theosophical University Press, 1943. – 45 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-G-1-GOOD-1b
Trefw.: theosofie, goed en kwaad, mahatma’s, mahatma-brieven, oorsprong, duivel, Ormuzd, Ahriman, eindigheid, oneindigheid

by the Mahâtman K.H. ; by H.P. Blavatsky ; by G. de Purucker. – 2nd pr. – Covina, California : Theosophical University Press, 1943. – 45 p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-G-1-GOOD-1a
Trefw.: theosofie, goed en kwaad, mahatma’s, mahatma-brieven, oorsprong, duivel, Ormuzd, Ahriman, eindigheid, oneindigheid

Goolden, E.C.
A wider outlook : individual responsibilty for world chaos and world harmony
Eustine Cyril Goolden. – London : Theosophical Publishing House, [1938]. – 27 p. ; 19 cm.. – appendix.
sign.: THE-2-G-1-GOOL-1
Trefw.: theosofie

Eustine Cyril Goolden. – London : Theosophical Publishing House, [1938]. – 27 p. ; 19 cm.. – appendix.
sign.: THE-2-G-1-GOOL-1a
Trefw.: theosofie

Gordon, J.S.
Esoteric psychology : the theosophical Janus : the Blavatsky Lecture delivered at the Summer School of The Foundation for Theosophical Studies Wills Hall, The University of Bristol Sunday 3 August 2008
by John S. Gordon. – London : The Theosophical Publishing House, 2008. – 36 p. : ill. ; 21 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [2008]) . – appendices, reference bibliography.
sign.: THE-2-G-1-GORD-1
Trefw.: theosofie, lezingen, esoterie, psychologie, Janus

by John S. Gordon. – London : The Theosophical Publishing House, 2008. – 36 p. : ill. ; 21 cm. – ([Blavatsky Lectures] ; [2008]) . – appendices, reference bibliography.
sign.: THE-2-G-1-GORD-1a
Trefw.: theosofie, lezingen, esoterie, psychologie, Janus

Goudappel, H.M.
Harmonie : als “lof der onvolkomenheid”
Henk M. Goudappel. – ‘s-Hertogenbosch : z.u., 1987. – 13 p. : ill. ; 30 cm.
sign.: THE-2-G-1-GOUD-1
Trefw.: theosofie, harmonie, landdagen

Gouffe, M.
Treasures beyond the snows
Marie Gouf ; illustrated by Michael B. Sellon. – Wheaton ; Madras ; London : Theosophical Publishing House, 1970. – [7], 103 p. : ill. ; 22 cm. – (A Quest Book for Children) . – glossary, bibliography.
sign.: THE-2-G-1-GOUF-1
Trefw.: theosofie

Gower, D.G.
De invloed van Jung en Krishnamurti op enkele theosofische leringen : psychologie en theosofie
door D.G. Gower ; voorzien van een introductie door A.J.H. van Leeuwen ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1961. – 100 p. ; 18 cm. – (Serie ; 21/22)
Oorspr. titel: The influence of Jung and Krishnamurti on some theosophical teachings, 1960
sign.: THE-2-G-1-GOWE-1

door D.G. Gower ; voorzien van een introductie door A.J.H. van Leeuwen ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1961. – 100 p. ; 18 cm. – (Serie ; 21/22)
Oorspr. titel: The influence of Jung and Krishnamurti on some theosophical teachings, 1960
sign.: THE-2-G-1-GOWE-1a

door D.G. Gower ; voorzien van een introductie door A.J.H. van Leeuwen ; [vert. uit het Engels]. – Amsterdam : Uitgeverij der Theosofische Vereniging Ned. Afd., 1961. – 100 p. ; 18 cm. – (Serie ; 21/22)
Oorspr. titel: The influence of Jung and Krishnamurti on some theosophical teachings, 1960
sign.: THE-2-G-1-GOWE-1b
Trefw.: theosofie, psychologie, Jung, Krishnamurti, religie, herinneringen, dood

The reign of spirit : a study of the individual approach : the Blavatsky lecture delivered at the annual convention of the Theosophical Society in England, at Besant Hall, London, june 8, 1957
by Dudley G. Gower. – London : Theosophical Publishing House, 1957. – 32 p. ; 22 cm. – (Blavatsky Lectures ; 1957) . – references.
sign.: THE-2-G-1-GOWE-2
Trefw.: theosofie

Graevell van Jostenoode, H.A.
Dharma en karma : theosofische levensbeschouwing
naar Harald Arjuna Graevell van Jostenoode ; uit het Duitsch door J. v. M. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, [1900]. – 6 p. ; 23 cm.
J. v. M. is Johan van Manen
sign.: THE-2-G-1-GRAE-1
Trefw.: theosofie, karma, mystiek, reïncarnatie, dharma, ontwikkeling, geestelijke groei, kaste

naar Harald Arjuna Graevell van Jostenoode ; uit het Duitsch door J. v. M. – Amsterdam : Theosofische Uitgeversmaatschappij, [1900]. – 6 p. ; 23 cm.
J. v. M. is Johan van Manen
sign.: THE-2-G-1-GRAE-1a
Trefw.: theosofie, karma, mystiek, reïncarnatie, dharma, ontwikkeling, geestelijke groei, kaste

Great
The great master’s letter : the aims of the Theosophical Movement
Bombay : Theosophy Company (India) Ltd., 1936. – 7 p. ; 19 cm. – (U.L.T. Pamphlet ; No. 33)
sign.: THE-2-G-1-GREA-1
Trefw.: theosofie, meesters, doeleinden Theosofische Beweging

The great plan : advanced study course on theosophy
issued by the Information Department. – London : Theosophical Society in England, 19XX. – 35 p. ; 33 cm.
sign.: THE-2-G-1-GREA-2
Trefw.: theosofie, studiemateriaal, cursusmateriaal, Plan, manifestaties, evolutie, reïncarnatie, karma, zichtbare werelden, onzichtbare werelden, wortelrassen

issued by the Information Department. – London : Theosophical Society in England, 19XX. – 35 p. ; 33 cm.
sign.: THE-2-G-1-GREA-1a
Trefw.: theosofie, studiemateriaal, cursusmateriaal, Plan, manifestaties, evolutie, reïncarnatie, karma, zichtbare werelden, onzichtbare werelden, wortelrassen

Grim, P.L.
De magische sleutel
door P.L. Grim. – [2e oplage]. – z.p. : z.u., [1991]. – 38 p. ; 30 cm.
sign.: THE-2-G-1-GRIM-1

door P.L. Grim. – Bussum : van Dishoeck, 19XX. – 94 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-G-1-GRIM-1b

door P.L. Grim. – [2e oplage]. – z.p. : z.u., [1991]. – 38 p. ; 30 cm.
sign.: THE-2-G-1-GRIM-1a

door P.L. Grim. – Bussum : van Dishoeck, 19XX. – 94 p. ; 20 cm.
sign.: THE-2-G-1-GRIM-1c

P.L. Grim. – z.p. : z.u., 19XX. – 44 p. ; 30 cm.
sign.: THE-2-G-1-GRIM-1d
Trefw.: theosofie

Grondbeginselen
Grondbeginselen van theosofie
reader 1 behorende bij de colleges ‘Metafysica in de geest van de Theosofie’ door W.H. van Vledder. – Leiden : Rijks Universiteit Leiden, 1992. – 145 p. ; 21 cm.
sign.: THE-2-G-1-GRON-1
Trefw.: theosofie, beginselen, readers (vorm), wetenschap, reïncarnatie, Geheime Leer, occultisme, doeleinden

Groot, H.
Bevrijding
H. Groot. – z.p. : z.u., 19XX. – 52 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-G-1-GROO-1a

H. Groot. – z.p. : z.u., 19XX. – 52 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-G-1-GROO-1

Cosmogonie
door H. Groot. – overdruk uit Synthese, maandblad voor het geestesleven van onzen tijd. – z.p. : z.u., 1938. – 173-187 p. ; 25 cm.
sign.: THE-2-G-1-GROO-2
Trefw.: theosofie, cosmogonie, filosofie, Socrates

Ken u zelf : een inleiding tot het intelligent doordenken van de levensproblemen
door H. Groot. – Amsterdam : J.M. Meulenhoff, 1954. – viii, 152 p. ; 21 cm.. – verklarende woordenlijst.
sign.: THE-2-G-1-GROO-3
Trefw.: theosofie, filosofie, wetenschap, relige, denken psychologie, symboliek

Late oogst
H. Groot. – z.p. : z.u., 19XX. – z.p.. ; 21 cm.
sign.: THE-2-G-1-GROO-4
Trefw.: theosofie

Waarom theosofie? : (inleidende besprekingen over een aantal elementaire theosofische leerlingen)
door H. Groot. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1939. – VI, 200 p. : fig. ; 20 cm.. – index.
sign.: THE-2-G-1-GROO-5
Trefw.: theosofie, inleiding, reïncarnatie, cyclussen, karma, evolutie, hiërarchieën, zevenvoudige samenstelling, slaap en dood, gedachtekracht

door H. Groot. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1939. – VI, 200 p. : fig. ; 20 cm.. – index.
sign.: THE-2-G-1-GROO-5a
Trefw.: theosofie, inleiding, reïncarnatie, cyclussen, karma, evolutie, hiërarchieën, zevenvoudige samenstelling, slaap en dood, gedachtekracht

door H. Groot. – Bussum : C.A.J. van Dishoeck, 1939. – VI, 200 p. : fig. ; 20 cm.. – index.
sign.: THE-2-G-1-GROO-5b
Trefw.: theosofie, inleiding, reïncarnatie, cyclussen, karma, evolutie, hiërarchieën, zevenvoudige samenstelling, slaap en dood, gedachtekracht

Groves, C.R.
Man’s expanding horizon : (this purposeful universe) : a transaction of the Science Group of the Theosophical Research Centre, London : Introduction ; 1. The universe as an entity ; 2. Involution and evolution ; 3. The formative impulses in evolution ; 4. Man and society – a unified view ; 5. Man’s true role in the universe ; 6. Values beyond ; Epilogue
edited by C.R. Groves and Corona Trew. – London : Theosophical Publishing House, [1960]. – 64 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-G-1-GROV-1a
Trefw.: theosofie, universum, eenheid, involutie, evolutie, wetenschap, mens, samenleving, dynamisch universum

edited by C.R. Groves and Corona Trew. – London : Theosophical Publishing House, [1960]. – 64 p. ; 19 cm.
sign.: THE-2-G-1-GROV-1
Trefw.: theosofie, universum, eenheid, involutie, evolutie, wetenschap, mens, samenleving, dynamisch universum

On order and purpose in evolution : the Blavatsky lecture delivered at the annual convention of the Theosophical Society in England, at Besant Hall, London, june 4th, 1949
C.R. Groves. – London : Theosophical Publishing House, 1949. – 28 p. ; 22 cm. – (Blavatsky Lectures ; 1949) . – references.
sign.: THE-2-G-1-GROV-2a
Trefw.: theosofie, evolutie, doel, zin, orde, plan, goddelijke geest, logos, pelgrimsreis

C.R. Groves. – London : Theosophical Publishing House, 1949. – 28 p. ; 22 cm. – (Blavatsky Lectures ; 1949) . – references.
sign.: THE-2-G-1-GROV-2
Trefw.: theosofie, evolutie, doel, zin, orde, plan, goddelijke geest, logos, pelgrimsreis

Groves, D.
Brotherhood and the brothers
[Doris Groves]. – Londen : Theosophical Society in England, 1962. – (8). ; 22 cm. – (UNITY)
sign.: THE-2-G-1-GROV-4
Trefw.: theosofie

Brotherhood and the enlightened mind : the Blavatsky lecture delivered at the annual convention of the Theosophical Society in England, at Besant Hall, London, may 31st, 1952
Doris Groves. – London : Theosophical Publishing House, 1952. – 20 p. ; 22 cm. – (Blavatsky Lectures ; 1952)
sign.: THE-2-G-1-GROV-3
Trefw.: theosofie, broederschap, verlicht denkvermogen

Guest, L.H.
Theosophy and social reconstruction
by L. Haden Guest. – London ; Madras : Theosophical Publishing Society ; Theosophist Office, 1912. – 60, [2] p. ; 18 cm. – (The Riddle of Life Series ; No. 3)
sign.: THE-2-G-1-GUES-1a
Trefw.: theosofie, maatschappij, veranderingen, sociologie, samenleving, broederschap

by L. Haden Guest. – London ; Madras : Theosophical Publishing Society ; Theosophist Office, 1912. – 60, [2] p. ; 18 cm. – (The Riddle of Life Series ; No. 3)
sign.: THE-2-G-1-GUES-1
Trefw.: theosofie, maatschappij, veranderingen, sociologie, samenleving, broederschap

Guild
The Guild of Saint Michael : preliminary notice [the Guild will be formally founded on St. Michael’s Day, the 29th September, at a meeting for which all members will receive an invitation]
[London] : Printed by Charles Whittingham and Co, 19XX. – [7] p. ; 23 cm.
sign.: THE-2-G-1-GUIL-1 (BWK 1, Archief I, D66)
Trefw.: theosofie, Saint Michael, geschiedenis, stichting

Gullo, J.
Living the wisdom : a guide to social transformation
prepared by Jean Gullo, Joseph D. Gullo, Diana Dunningham-Chapotin. – Wheaton : Department of Education, The Theosophical Society in America, 1992. – ii, 88 p. ; 28 cm. – (A Study Course) . – references, recommended reading, additional reading.
sign.: THE-2-G-1-GULL-1
Trefw.: theosofie, studiemateriaal, cursusmateriaal, oude wijsheid, transformaties, diensten

prepared by Jean Gullo, Joseph D. Gullo, Diana Dunningham-Chapotin. – Wheaton : Department of Education, The Theosophical Society in America, 1992. – ii, 88 p. ; 28 cm. – (A Study Course) . – references, recommended reading, additional reading.
sign.: THE-2-G-1-GULL-1a
Trefw.: theosofie, studiemateriaal, cursusmateriaal, oude wijsheid, transformaties, diensten

prepared by Jean Gullo, Joseph D. Gullo, Diana Dunningham-Chapotin. – Wheaton : Department of Education, The Theosophical Society in America, 1992. – 88 p. ; 28 cm. – (A Study Course) . – references, recommended reading.
sign.: THE-2-G-1-GULL-1
Trefw.: theosofie, studiemateriaal, cursusmateriaal, oude wijsheid, transformaties, diensten

Guttmann, J.L.
Adyar : eine Stätte geistiger höhenluft
von Joh. Luise Guttmann. – Düsseldorf : Ernst Pieper, Ring-Verlag, 1926. – VI, 174 p. : ill. ; 21 cm.. – bücherliste.
sign.: THE-2-G-1-GUTT-1

von Joh. Luise Guttmann. – Düsseldorf : Ernst Pieper, Ring-Verlag, 1926. – VI, 174 p. : ill. ; 21 cm.. – bücherliste.
sign.: THE-2-G-1-GUTT-1a
Trefw.: theosofie, Theosofische Vereniging, Adyar, geschiedenis, religie, muziek, Montessori-onderwijs, bibliotheken, reisverslagen, Orde van de Ster in het Oosten, J. Krishnamurti, inwijdingen, Orde van Dienst, kunst