TVN Home » Regeneratie van de Mens

Regeneratie van de Mens

10 juni 2010

150 blz. | Paperback | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, 1994

Het onderwerp regeneratie van de mens is erg belangrijk omdat een werkelijk fundamentele verandering in de geschiedenis van de mensheid slechts dan zal kunnen gebeuren wanneer er een revolutionaire verandering in de mens zelf plaatsvindt. Dit boek bevat lezingen en discussies van twee seminars over dit onderwerp.

Theosofen en aspirant-theosofen zijn met elkaar verbonden door een gemeenschappelijk streven naar de regeneratie van de mens. Ze verschillen misschien in hun overtuigingen, interessen of benadering. De leringen van Boeddha, Jezus, Blavatsky, Besant, krishnamurti zijn voor sommigen van hen inspirerend, voor anderen niet. Maar er is een sterke gemeenschappelijke band, namelijk een diepgaande interesse in de vooruitgang en vervolmaking van de mensheid, niet alleen op de materiële en intellectuele niveaus, maar in moreel en spiritueel opzicht. Een theosoof zoekt niet naar wijsheid voor zichzelf. “Hij leeft niet voor zichzelf maar voor de wereld”, en hoe dieper hij toegewijd is aan het ideaal van de regeneratie van de mensheid, des te meer zal hij proberen zichzelf en de wereld te begrijpen, en door te dringen in het geheim van het leven. Zijn doel is de bron te ontdekken van Goedheid en Geluk, die het geboorterecht is van alle levende wezens. Mrs. Radha Burnier, die sinds 1980 Presidente is van de Theosophical Society (Adyar), leidde in juli 1990 twee seminars over het onderwerp van de regeneratie van de mens. Dit boek bevat de tekst van haar lezingen en van de naar aanleiding daarvan onder toehoorders ontstane gesprekken. Van dit boek zijn tot nu toe vertalingen of edities verschenen in Brazilië, Duitsland, India, Italië, Rusland en Spanje.

auteur: Burnier, R.
ISBN: 9789061750697
Quantity

Prijs: € 7,95

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...