TVN Home » Uitzicht door Inzicht – Universele Wijsheid, het NU en onze Toekomst

Uitzicht door Inzicht – Universele Wijsheid, het NU en onze Toekomst

13 juni 2020

Door Robert A. Pullen.

96 Pagina's | Uitgegeven in 2008 | Softcover | Uitgeverij Ankh-Hermes BV., Deventer | ISBN: 9789020202403.

Volgens de Oude Wijsheid waren in de archaïsche oudheid religie, filosofie en wetenschap onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormden zij de drie aangezichten van één geheel: de Wijsheidsreligie. Vanuit deze esoterische traditie wordt in dit boekje de oorsprong van alles verklaard, in het bijzonder de mens en de hem omringde natuur, zowel geestelijk als stoffelijk. In zeven hoofdstukken schetst de auteur de grondslagen hiervan en de mogelijkheden om deze aloude universele kennis in het moderne dagelijkse leven toe te passen en te ervaren als levende werkelijkheid.

Afkomstig uit Hoofdstuk 2 - 'Het Doel van het Bestaan' (p. 18 & 19):

Universele Broederschap

" Zoals reeds uiteengezet, vormt het leven een eenheid. Alles hangt met alles samen, van atoom tot melkwegstelsel en alles daar tussenin. Op grond van de eenheid van al het bestaande vormen alle wezens automatisch een universele broederschap. Broederschap onder de mensen hoeft dus niet te worden gecreeerd of als een organisatie te worden 'opgericht', maar is een feit in de Natuur. Het is de levende uitdrukking van ons aller bestaan. Dat wij ons dit niet bewust zijn is een andere zaak. Wij moeten ervoor zorgen dat wij op grond van onze innerlijke natuur daar uitdrukking aan gaan geven in het licht van al het bovenstaande. Broederschap dient een vanzelfsprekendheid te worden, en niet iets om te overwegen. Ook dat is altijd de boodschap geweest van de grote leraren der mensheid, door alle tijden heen. "

In zeven hoofdstukken schetst de auteur de grondslagen hiervan en de mogelijkheden om deze aloude universele kennis in het moderne dagelijkse leven toe te passen en te ervaren als een levende werkelijkheid. In een helder beeld worden maatschappelijke wantoestanden, misverstanden en de vele conditioneringen en traditionele patronen van het materialistische denken blootgelegd en worden perspectieven aangedragen om een nieuwe sprituele levensvisie op te bouwen, bewust in het NU te leven en daarmee zelf onze toekomst te bepalen.

auteur: Pullen, R.A.
ISBN: 9789020202403
Quantity

Prijs: € 5,00

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...