TVN Home » Praktisch Occultisme – Twee Verhandelingen

Praktisch Occultisme – Twee Verhandelingen

10 juni 2010

Door Helena Petrovna Blavatsky (1831 - 1891), vertaald door Helma Kool.

52 Pagina's | Uitgegeven in 1952, derde druk 1973 | Brochure | Uitgeverij der Theosofische Vereniging in Nederland, Amsterdam | ISBN: 9789061750048.

Engels origineel: First Steps in Occultism, later published as Practical Occultism | Published in 1952, second edition 2011 | Softcover | ISBN: 9788170595595.

' Deze artikelen zijn van zo grote waarde, voor allen die zich wensen voor te bereiden voor het Leerlingschap, dat ik ze gaarne uit Lucifer liet overdrukken, ten einde ze binnen het bereik van alle bestudeerders te brengen. ' - Annie Besant (1847 - 1933).

Er zijn velen, die praktisch onderricht wensen in het occultisme. Derhalve wordt het noodzakelijk eens voor al vast te stellen:

A) Het inwezenlijke verschil tussen theoretisch en praktisch occultisme; of wat in het algemeen bekend is als Theosofie enerzijds en Occulte Wetenschap anderzijds.

B) De aard der moeilijkheden, welke de studie van de laatstgenoemde met zich brengt.

Het is gemakkelijk een Theosoof te worden. Elk mens van gemiddelde verstandelijke vermogens, en met een neiging tot het bovenzinnelijke; ieder, die rein en onzelfzuchtig leeft en meer vreugde vindt in het helpen van zijn of haar naaste dan in het zelf hulp ontvangen; iemand, die steeds klaar staat zijn of haar eigen genoegens ter wille van andere mensen op te offeren, en die Waarheid, Goedheid en Wijsheid om huns zelfs wil lief heeft, niet om de voordelen die zij kunnen schenken - is een Theosoof.

Afkomstig van blz. 23:

" De sleutel in elke graad is de aspirant zelf. Het is niet de vreze des Heren die het begin van Wijsheid is, maar de kennis van het Zelf, welke is de Wijsheid Zelve. 

Hoe groots en hoe waar blijkt dan voor de bestudeerder van het occultisme, die enige der voorgaande waarheden is gaan beseffen, het antwoord dat het orakel van Delphi gaf aan allen, die occulte wijsheid kwamen zoeken - de woorden, die telkens weer met nadruk worden herhaald door de wijze Socrates - ' MENS, KEN UZELF! ' "

 

 

Deze brochure bevat twee artikelen:

  1. Praktisch occultisme - belangrijk voor bestudeerders
  2. Occultisme versus de occulte kunsten
Uit het voorwoord:
Deze artikelen zijn van zo grote waarde voor allen die zich wensen voor te bereiden voor het Leerlingschap, dat ik ze gaarne uit “Lucifer” liet overdrukken, ten einde ze binnen het bereik van alle bestudeerders te brengen. Annie Besant
De vertaalster schrijft vervolgens:
Al mogen enkele van de door H.P.B. genoemde regels van het Occultisme nauwelijks opvolgbaar schijnen in een verwrongen wereld als die van vandaag, toch kan men trachten in het diepere beginsel, dat er aan ten grondslag ligt, door te dringen en het zo allengs in het leven in te weven.Ieder kan beginnen zich te oefenen. Klaarheid van visie en wakkerheid in handeling zullen daarvan het gevolg zijn. H.K.

auteur: Blavatsky, H.P.
ISBN: 9789061750048
Quantity

Prijs: € 4,00

Loading Updating cart...
LadenBezig met bijwerken...